Khamis, 4 Julai 2013

Perilaku Keseharian Banyak Mengajar Berbanding Suara


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Ketika kita berbicara tentang kasih sayang, maka kasih sayang manakah yang melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya di muka bumi ini? Kasih sayang ibu kepada anaknya adalah sebuah contoh yang jelas bagaimana sesungguhnya Allah menyayangi kita orang-orang yang beriman kepada-Nya. Kasih sayang antara ibu dan anaknya adalah hal yang terpenting dalam pertumbuhan seorang anak dengan segenap informasi yang telah diberikan sang ibu kepada anaknya.
Demikian kuatnya interaksi antara ibu dan anak membentuk karakter hidup sang anak sehingga Rasulullah s.a.w pun mengeluarkan sebuah pernyataan bahawa ibu adalah madrasah pertama sejak kelahiran sang anak di muka bumi ini.
Perkataan madrasah pertama itu merupakan sebuah penyataan dari Rasulullah s.a.w, bahawa bagaimana seseorang ibu mendidik anaknya maka akan seperti itulah anak itu tumbuh dan jadinya. Bila sang anak dibesarkan oleh madrasah emosi, maka anak itu akan tumbuh, hidup dan berpola fikir emosional. Bila sang anak dibesarkan oleh madrasah rasional maka sang anak akan menjadi anak yang rasional.
Ada dua jenis madrasah yang ada di muka bumi ini, iaitu madrasah Allah s.w.t dan madarasah selain Allah s.w.t. Madrasah Allah s.w.t adalah madrasah di mana pembelajarannya adalah untuk semakin dekatnya manusia yang fitrah itu kepada Sang Khaliknya. Adapun madrasah selain Allah s.w.t adalah madrasah yang pembelajarannya adalah bagaimana untuk mempunyai perasaan kepemilikan yang tinggi, automatik ketika anak dididik untuk memiliki rasa kepemilikan yang tinggi maka dia akan semakin jauh dari Allah s.w.t, kecuali rasa kepemilikan satu-satunya adalah Allah s.w.t.

Arus Informasi

Perlu kita sedari bahawa manusia dibentuk dan membentuk adalah berdasarkan informasi yang dia terima dari lingkungan di mana dia dibesarkan. Pembentukan anak adalah apa yang diajarkan oleh manusia yang pertama dikenalinya iaitu ibunya.
Kita dapat berfikir untuk mencari suami yang sudah mapan secara ekonomi adalah berdasarkan informasi yang masuk ke dalam otak kita dari mulai kita kecil sehingga dewasa ketika ini, akhirnya ketika ada seorang laki-laki yang mahu melamar kita atau hendak memperisterikan kita maka pertanyaan yang pertama keluar dari mulut kita adalah, ‘Di mana abang berkerja?’ atau ‘Berapa gaji abang sebulan?’
Tidak dinafikan bahawa ketakutan akan beratnya kehidupan ini adalah disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi sebuah rumah tangga, padahal apakah itu adalah kriteria seorang suami yang baik menurut Allah s.w.t?
Allah s.w.t berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran bahawa kriteria suami yang baik adalah, laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang selalu membawa keluarganya ke jalan Allah s.w.t bukannya laki-laki yang memberikan wang sekian ribu setiap bulannya.
Keadaan manusia dibentuk oleh arus informasi yang masuk ke dalam otaknya dari bayi sehingga dewasa, begitu juga anak-anak kita yang dibentuk oleh keglamouran duniawi akan menjadi orang yang selalu mencintai kehidupan dunia beserta segala fenomenanya sehingga ketika kita mati, mereka akan kebingungan bagaimana mahu melangkah dalam kehidupan yang memuatkan seribu satu macam masalah dan fenomena ini.
Anak yang dibesarkan dengan serba kecukupan tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan yang serba kekurangan, padahal dunia ini selalu dihiasi oleh kekurangan di mana-mana, maka akhirnya kita akan menemukan anak kita tumbang dalam kehidupannya. Ketika kita mati, kematian kita menjadi kematian juga bagi jiwa anak yang selama ini tidak mampu untuk mengakui bahawa hidup ini perlukan perjuangan. Itulah contoh dari madrasah yang selain Allah s.w.t.
Ada sebuah perkataan orang tua dulu bahawa bagaimana sebenarnya perempuan yang akan kita nikahi, lihat bagaimana ibunya. Perkataan bijak dari orang tua dulu sangatlah sesuai dengan apa yang kita temui pada kehidupan ini, bahkan Al-Quran telah berbicara lebih jauh tentang semua ini, dapat kita baca dalam surah At-Takatsur, bahawa apakah akibatnya dari kehidupan anak manusia yang selalu diberikan semua kemahuannya - neraka Naar.

Solat

Solat adalah madrasah dari Allah s.w.t yang konkrit. Allah s.w.t menjelaskan dalam solat itu tentang bagaimana sebenarnya cara untuk mendidik anak dan ibu sekaligus pada sebuah event kehidupan ibu dan anak.

i. Niat

Niat memegang peranan penting, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah s.a.w bahawa solat tanpa niat akan dianggap batal. Seperti itu juga jika kehadiran anak kita tanpa didasari oleh niat kerana Allah s.w.t untuk mendidik anak itu menjadi milik Allah s.w.t sepenuhnya, maka pada perkembangannya dia akan menjadi selain Allah s.w.t, siapa saja milik Allah s.w.t itu? Boleh jadi milik bapa, ibu, teman, sekolahnya, guru-gurunya, bahkan pembantunya, singkatnya dia akan menjadi hamba dunia.
Ibu dan bapa yang pada awal pemeliharaan anak, bila tanpa niat dididik kepada Allah s.w.t maka anak itu boleh jadi disebut anak tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya, kerana tidak ada harapan apa-apa ketika anak itu lahir di muka bumi. Sebaliknya bila anak itu ketika proses kehamilannya, persalinannya hingga lahir dan ketika kita mendidiknya memang untuk dikembalikan kepada Allah s.w.t maka anak itu akan menjadi anak yang menyedari fungsinya sebagai anak, dan berakhlak sesuai dengan harapan orang tuanya, sudah tentu juga sesuai dengan kehendak Allah s.w.t.

ii. Wuduk

Wuduk atau bersuci, ertinya bahawa di dalam kehidupan anak dan ibunya haruslah senantiasa mensucikan Allah s.w.t. Suci dalam bahasa Al-Quran adalah subhanallah yang ertinya Maha Suci Allah s.w.t, dengan asal kata sabaha yang ertinya berenang.
Sebagaimana lagaknya orang yang berenang maka kita haruslah bersentuhan dengan air. Berenang tidak bererti diam tetapi aktif dan dinamis. Inilah kunci dasar sahnya pengajaran atau madrasah Allah s.w.t.
Setiap ibu yang ingin mendidik anaknya dengan baik maka dia haruslah mengenali karakter anak itu sendiri, ibu harus bersentuhan dengan jiwa anak itu. Untuk dapat memasuki jiwa bagi mengenal karakter sang anak, ibu haruslah mampu memainkan peranan tidak hanya menjadi seorang ibu yang melahirkan namun lebih jauh, ibu haruslah menjadi teman, sahabat, guru, ustazah, dan sekaligus model idolanya.

iii. Takbiratul Ihram

Dalam proses pengajaran antara ibu dan anak, kata Allahu Akbar merupakan sebuah kata kunci dalam memaknakan setiap pelajaran yang ada. Contohnya: ketika kita mengajar anak kita ilmu alam, maka ilmu alam itu haruslah membuatkan anak semakin menyedari penciptaan Allah s.w.t yang demikian hebat dan sempurna. Ketika kita mengajarkan ilmu bahasa kepada anak, maka anak itu semakin menyedari bahawa kata-kata itu adalah hal terpenting yang harus dia jaga. Begitu juga pada ilmu-ilmu lainnya.
Madrasah yang selalu membesarkan Allah s.w.t dalam setiap pelajarannya, akan membuat atmosfera Illahi yang mengelilingi sang ibu dan anak sehingga pada fasa tersebut tidak hanya sang anak yang belajar daripada ibunya namun yang lebih penting sang ibu yang belajar dari anaknya. Kerana anak itu adalah cermin ibunya seperti hajar aswad yang selalu menempel di sudut Kaabah, bening seperti cermin bagi orang yang melihatnya.

iv. Tegak

Kedudukan tegak yang merupakan awal permulaan solat merupakan kunci pembuka (Al-Fatihah), diterjemahkan ke dalam kegiatan ibu dan anak, adalah bagaimana seseorang anak akan tegak bila sang ibu tidak tegak lebih dulu. Fungsi aqim atau tegak ini diwakili oleh Nabi Ibrahim. Ada saatnya ibu mengajar anaknya dengan lemah lembut seperti Siti Hajar dan ada ketikanya pula sang anak diajarkan seperti cara Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan penuh ketegasan. Tidak mungkin ada ketegakan tanpa adanya disiplin yang tegas.

v. Rukuk

Rukuk adalah lambang melihat lebih dalam, yang bernama empati. Empati sangat memegang peranan vital pada proses pembelajaran anak dan ibunya. Jika sang ibu tidak mengajarkan anaknya untuk memiliki jiwa empati maka anaknya akan besar dengan jiwa arogansi dan agresif, bahkan bila kedua jiwa itu terus dipupuk maka kemungkinan kedua orang tuanya akan menjadi sasaran agresifnya ketika sang ibu sudah dianggap tidak berdaya. Akibatnya ramai sekali anak-anak yang menyusahkan orang tuanya ketika sudah dewasa bahkan ditunggu-tunggu bila akan matinya orang tua untuk mendapatkan harta warisannya.
Empati yang dilambangkan oleh Nabi Ismail adalah sebuah pelajaran terapan bagaimana kita untuk membiasakan diri dan anak kita saling berbahagi kepada orang lain. Jiwa empati akan melahirkan sifat cinta kepada semua makhluk ciptaan Allah s.w.t. Sehingga anak yang dibesarkan dengan empati, dia pun akan belajar untuk menghargai dirinya dan orang lain. Ketika dia menghargai dirinya maka dia akan menghargai kedua orang tuanya, ketika dia menghargai orang tuanya maka dia juga akan menghargai penciptanya pula iaitu Allah s.w.t.

vi. Sujud

Sujud merupakan keadaan di mana kepala kita sedang berada dekat sekali dengan tanah sehingga terdapat dua kaitan sujud dengan pendidikan ibu dan anak iaitu dalam sebuah pendidikan ibu dan anak haruslah membuat sebuah pola fikir Illahi, di mana anak dan ibu diajarkan untuk dapat memfokuskan segenap fikirannya atas semua kejadian yang ada dalam hidup ini sebagai ayat-ayat Allah s.w.t yang hidup.
Tanah, tanah mengandungi unsur menumbuhkan. Sesuatu akan tumbuh dengan baik bila dirawat dengan baik, sesuatu akan dirawat dengan baik bila ada kasih sayang pada yang merawatnya mahupun yang dirawatnya. Tanah yang penuh dangan kasih sayang (subur) akan menumbuhkan dengan baik benih yang mahu berkasih sayang dengan tanah itu (benih yang baik), sehingga tidak mungkin tanah yang baik akan membuatkan benih yang buruk tumbuh dengan subur, dan sebaliknya benih yang baik tidak akan tumbuh bila tanahnya gersang.
Hubungan sujud dan tanah ini akan membuatkan sebuah pola fikir rahman rahim (berkasih sayang) antara ibu dan anak, sehingga ibu dan anak akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam belajar dan mengajar diselesaikan dengan mudah. Dengan cinta kasih sayang, Kesannya bila ibu dan anak belajar dan mengajar dengan penuh kasih sayang, mereka akan mudah mengatasi setiap permasalahan kehidupan ini dengan kasih sayang kerana tidak ada seorang pun manusia dan makhluk di dunia ini yang tidak suka disayangi.
Sifat rahman rahim ini dilambangkan oleh Kaabah yang memiliki enam aspek sebagai lambang integral dan fleksibiliti, dapat masuk ke dalam setiap relung kehidupan.

vii. Duduk Di Antara Dua Sujud

Duduk di antara dua sujud adalah lambang dari introspeksi dan evaluasi. Introspeksi bererti melihat ke dalam, apakah kesalahan dan kekurangan kita dalam mengajar anak kita, sementara evaluasi adalah keadaan di mana kita berdiskusi dengan anak kita untuk memahami lebih jauh apakah hal-hal yang kita sampaikan kepada anak kita boleh difahami dengan mudah dan senang diterapkan.
Bila tidak maka pastilah ada yang salah dalam penyampaian kita pada anak, mungkin ada keegoan yang tanpa kita sedari ketika penyampaian kita pada anak kita, atau kearogansian orang tua yang terjadi pada ketika proses belajar dan mengajar dan sebagainya.
Dalam paradigma Kaabah, instropeksi dilambangkan oleh pintu Multazam sedangkan evaluasi dilambangkan oleh jarak yang terputus antara Hijir Ismail dengan Kaabah itu sendiri.

viii. Salam

Salam merupakan saat di mana kita berlatih untuk memahami keadaan setiap orang dengan selalu memperhatikan keadaan sekeliling. Proses pembelajaran yang benar adalah proses pembelajaran yang universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Oleh kerana itu bila dalam proses pembelajaran ibu dan anak membuatkan keduanya semakin merasa sukar membaur dengan keadaan sekeliling atau exclusive, maka proses pembelajaran itu boleh dianggap sebagai tidak berhasil kerana hujung dari proses pembelajaran itu adalah bagaimana sang ibu dan anak dapat menerapkan kegiatan belajar dan mengajar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Solat pada akhirnya merupakan sebuah keadaan di mana pelakunya menjadi aktif dan dinamis secara zahir mahupun batin. Solat akan menumbuhkan atmosfera kasih sayang dalam proses belajar dan mengajar ibu dan anaknya. Kerana tidaklah kita perlu untuk berlaku berlebihan dalam menjaga anak kita, sedang kita sendiri belum tentu mampu menjaga diri kita, tetapi jagalah Allah s.w.t dalam diri kita maka Allah s.w.t akan menjaga keluarga kita.
Semoga semua ini dapat difahami dan diterapkan. Kita sedar bahawa jika kita mahu berjalan sesuai dengan jalan Allah s.w.t tentulah Al-Quran yang menjadi dasar setiap aktiviti kita, dan kita sedar juga bila selama ini kita tidak memakai Al-Quran sebagai dasar berpijak kita dalam setiap hal, pastilah bukan Allah s.w.t tujuan kita.

Sabar

Solat dan sabar merupakan sebuah kesatuan yang utuh, lebih-lebih lagi dalam proses interaksi ibu dan anak. Kesabaran yang berlangsung terus akan membuahkan hasil yang lebih baik berbanding kesabaran yang tidak berkesinambungan.
Kata sabar tidak hanya mengandungi erti sedia menerima kesalahan anak dan memperbaikinya dengan penuh kasih sayang, tetapi makna sabar yang lebih dalam adalah kekuatan istiqamah kita dalam menghantarkan anak kita untuk benar-benar sedia belayar. Saat ini kita diibaratkan sedang membentuk sebuah kapal untuk belayar, maka pelaut yang baik pastilah akan melihat sebesar apa ombak samudera yang akan menghentam kapalnya nanti, berapa besar angin yang akan menghentam tiang-tiang kapalnya nanti dan apakah bahan yang paling baik untuk membentuk kapal tersebut. Semua ini memerlukan kesabaran tanpa batas.
Kapal yang belayar itu haruslah bentuk yang kukuh dan kuat. Apakah yang sebenarnya membuatkan kapal itu kukuh dan kuat, apakah bahannya, teknik pembuatannya, rancangannya, atau mesinnya? Bukan! Kesabaran sang pembuatnya yang tiada batas itulah yang membuatkan kapal itu kuat dan kukuh.
Demikian juga dalam proses interaksi antaa ibu dan anaknya. Kesabaran sang ibu dalam membimbing anaknya itulah yang sesungguhnya kekuatan terbesar sang anak dalam mengharungi hidupnya ini.
Ada satu persoalan yang paling sering kita dengar dalam pendidikan bahawa satu perilaku keseharian kita yang akan banyak mengajarkan anak kita, berbanding seribu suara yang keluar dari mulut kita.

Wallahua’lam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA