Khamis, 4 Julai 2013

Ibnu Shuja (Pakar Hitung Terkemuka Dari Mesir Di Abad X)


SMAHADZIR

‘PAKAR kira dari Mesir.’ Begitulah masyarakat Mesir di era keemasan Islam menjuluki Ibnu Shuja. Pakar matematik Islam pada abad ke 10 Masehi itu begitu populer. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan matematik. Buah fikirnya dalam ilmu kira sangat berpengaruh baik di dunia Islam mahupun Barat. Ilmuan Islam terkemuka dari negeri piramid itu bergelar Al-Hasib Al-Misri. Nama lengkapnya adalah Abu Kamil Shuja Ibnu Aslam Ibnu Muhammad Ibnu Shuja. Meski pengaruhnya dalam bidang matematik sungguh sangat besar, Ibnu Shuja tidak sepopuler pakar matematik Islam lainnya.

Tidak ramai sejarawan yang mengisahkan perjalanan hidup ilmuan ini. Para sejarawan hanya mengatakan bahawa Ibnu Shuja lahir sekitar 850 Masehi dan meninggal dunia sekitar 930 Masehi. Beliau merupakan penduduk asli Mesir. Beliau dikenali sebagai penerus Al-Khawarizmi (780-850 Masehi). Ibnu Shuja hidup sebelum era Ali bin Ahmad Imrani (955-956 Masehi). Sebagai penerus Al-Khawarizmi, Ibnu Shuja adalah pakar matematik Islam yang berupaya menyempurnakan Aljabar karya Al-Khawarizmi. Beliau juga mempelajari karya Al-Khawarizmi lain tentang matematik, seperti determinasi dan konstruksi, persamaan akar kuadrat, perkalian dan pembahagian jumlah aljabar, penambahan dan pengurangan akar-akar.

‘Ibnu Shuja merupakan orang pertama yang menyelesaikan angka irasional sebagai objek aljabar,’ ujar Sejarawan Matematik, JJ O’Connor dan Edmud F Robertson, dalam karyanya yang berjudul ‘Arabic Mathematics: Forgotten Brilliance?’ Jacques Sesiano dalam karyanya Islamic Mathematics, menyebut Ibnu Shuja sebagai orang pertama yang menerima angka irasional (seringkali dalam bentuk akar kuadrat, akar pangkat tiga atau akar pangkat empat) sebagai solusi untuk persamaan kuadrat atau sebagai koefisien dalam equation. ‘Beliau juga orang yang pertama memecahkan persamaan tiga non-linear bersamaan dengan tiga variabel yang tidak diketahui,’ tambah J Lennart Berggren, dalam karyanya Mathematics in Medieval Islam.

Ibnu Shuja juga dikenali sebagai pakar aljabar tertua setelah pendahulunya Al-Khawarizmi. ‘Meskipun kami tidak tahu kehidupan Ibnu Shuja, tetapi kami memahami sesuatu tentang peranan Ibnu Shuja dalam pengembangan aljabar,’ tambah J J O’Connor dan Robertson. O’Connor dan Robertson menambahkan, sebelum Al-Khawarizmi, para sejarawan matematik tidak memiliki maklumat tentang proses perkembangan aljabar di Semenanjung Arab. Peranan Ibnu Shuja dinilai penting sebagai salah seorang penenus Al-Khawarizmi. Bahkan Ibnu Shuja menekankan bahawa Al-Khawarizmi-lah ‘penemu aljabar’.

Ibnu Shuja sangat yakin bahawa aljabar merupakan buah pemikiran yang dilahirkan Al-Khawarizmi. Keyakinannya itu dituliskan Ibnu Shuja dalam bukunya yang membahaskan tentang ‘Bapa Aljabar’ itu. Berikut pernyataan Ibnu Shuja tentang Al-Khwarizmi, ‘...seseorang yang pertama kalinya berjaya menulis buku aljabar yang memelopori dan menemui semua prinsip-prinsip di dalamnya.’ Beliau menambah, ‘Saya telah membuat, dalam kedua-dua buku, bukti kekuasaan Al-Khawarizmi dalam aljabar.’ Sebagai seorang ilmuan terkemuka, Ibnu Shuja telah melahirkan sederet karya dalam bidang matematik dan aljabar.

Maka tidaklah salah, jika para sejarawan matematik memasukan Ibnu Shuja sebagai salah seorang pakar matematik terbesar pada abad pertengahan Islam. Pemikirannya mampu mempengaruhi sederet ilmuan terkemuka baik dari dunia Islam mahupun barat, seperti Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Al-Husayn Al-Karaji (953 – 1029 Masehi) serta ilmuan Kristian dari Barat, Leonardo da Pisa atau akrab disapa Fibonacci, (1170 -124 Masehi). Melalui Fibonancci serta pengikut-pengikutnya yang lain, Ibnu Shuja telah memberikan pengaruh besar pada perkembangan aljabar di Eropah. Tulisan-tulisannnya tentang geometri juga memberikan pengaruh dan sumbangan yang besar terhadap geometri Barat, terutama uraian-uraian aljabar terhadap soal-saol geometrik.

Sumbangan

Sepanjang hidupnya, Ibnu Shuja telah menghasilkan banyak karya. Bahkan, dalam salah sebuah karya kompilasi Ibnu an-Nadim yang diterbitkan sekitar 988 Masehi berjudul Al-Fihrist atau Indeks, yakni sebuah daftar buku-buku tentang matematik dan astrologi, nama Ibnu Shuja turut tercatat. Al-Fihrist memberikan laporan lengkap tentang literatur Arab yang tersedia pada abad ke 10 Masehi dan menjelaskan dengan ringkas beberapa pengarang dalam literatur ini. Dalam Al-Fihrist disebutkan sejumlah karya Ibnu Shuja, seperti Book of Fortune, Book of the Key to Fortune, Book on Algebra, Book on Surveying and Geometry, Book of the Adequate, Book on Omens, Book of the Kernel, Book of the Two Errors, dan Book on Augmentation and Diminution.

Di antara sekian banyak karya Ibnu Shuja, yang hingga kini masih bertahan dan sering dibahaskan antara lain ialah Book on Algebra, Book of Rare Things in the Art of Calculation, dan Book on Surveying and Geometry. Karya Ibnu Shuja kerap dibahas dan diperbincangkan pakar matematik, sejak F Woopeke cuba memperkenalkan buku fi Al-Jam wa at-Tafrik, Augmentum et Diminuti yang terdapat dalam buku Liber Augmenti Diminutionis dan Histoire des Sciences Mathematiques et Italie.

Karya-karya Ibnu Shuja yang tercatat dalam Al-Fihrist diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Buku At-Ta’arif, misalnya, telah diterjemahkan dan dikomentari oleh Hijrah Suter ke dalam buku berjudul ‘Das Buch der Sletenheiten der Rechenkunst von Abu Kamil Al-Misri’. Buku tersebut menawarkan penyelesaian-penyelesaian integral terhadap persamaan-persamaan tidak tentu. At-Ta’arif juga mempunyai versi bahasa Yahudi yang alihbahasakan oleh Mordekhai Finzi dari Montua pada 1460 Masehi. Fizi juga menterjemahkan beberapa risalah Ibnu Shuja tentang aljabar.

Buku At-Ta’arif Al-Hisab karya Ibnu Shuja masih tersimpan di Leiden, Belanda, meski tidak lagi lengkap. Banyak terjemahan lengkap dalam bahasa Latin tentang risalah ini di Paris. Selain itu, ada juga karya Ibnu Shuja yang diterjemahkan oleh G Sachendote, meski bukan berasal dari buku aslinya yang berbahasa Arab, melainkan melalui bahasa Sepanyol. Buku Al-Jabr (Book on Algebra) yang ditulis pakar matematik tersedia dalam berbagai manuskrip seperti di Istanbul dan Berlin, dan juga dalam aneka bahasa dan terjemahan lain seperti bahasa Ibrani, Jerman, dan Inggeris.

Dalam risalah tentang Al-Jabar, Ibnu Shuja menekuni suatu bab mengenai Al-Jabar dengan membentuk analisis dan menyusun beberapa kaedah yang menakjubkan. Beliau juga menjabarkan mengenai analisis inderteminasi yang disebut dalam bahagian akhir buku Al-Khawarizmi. Ibnu Shuja mencetuskannya, sebelum Diophantus menterjemahkan Arithmetica ke dalam bahasa Arab. Segera setelah Arithmetica diintroduksikan, dilakukanlah penafsiran besar-besaran terhadap karya Diophantes tersebut. Buah fikir Ibnu Shuja tentang aljabar lebih dikenali dalam bahasa Latin dan Yahudi.

Dalam banyak hal, Ibnu Shuja masih berkiblat pada pemikiran Al-Khawarizmi. Namun, dia mampu mengungguli pendahulunya itu. Bahkan beliau berani mengadakan penambahan dan pengurangan dari akar-akar kuadrat yang hanya melibatkan bilangan-bilangan irasional, yang tidak dilakukan oleh pakar-pakar matematik sebelumnya. Ibnu Shuja juga menulis tentang turunan dari rata-rata akar, turunan dari rata-rata aljabar, risalah pengukuran lahan atau tanah, pengukuran dan geometri, penyatuan dan pemisahan.

Pengaruh Ibnu Shuja

Karya-karya yang dicapai Ibnu Shuja pada abad ke 10 Masehi merupakan suatu kemajuan yang amat penting. Sacherdote menunjukan bahawa Leonard da Pisa atau Fibonanci hafal betul risalah geomteri karya Ibnu Shuja, dan menyebarkan penggunaannya melalui karyanya ‘Practica Geometriae’ atau ‘Practice of Geometry’. Leonard da Pisa merupakan salah seorang dari Eropah yang mengembara ke berbagai pusat ilmu pengetahuan Arab pada abad ke 13 Masehi. Ketika kembali ke negaranya, beliau menulis dan menterjemahkan buku-buku pengetahuan Arab, termasuk matematik karya Al-Khwarizmi dan Ibnu Shuja.


Leonmard da Pisa inilah yang termasuk salah satu penyebar pengetahuan tentang lembaga bilangan Hindu-Arab ke Eropah lama. Dengan asas berhitung menurut Ibnu Shuja dan Al-Khawarizmi, Leonard da Pisa berjaya menyusun bukunya Liber Abaci pada 1202 Masehi, yang kemudian disempurnakan pada 1228 Masehi dan menyebar di seluruh Eropah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA