Khamis, 4 Julai 2013

Al-Bironi (Pakar Sejarah, Falsafah, Kedoktoran, Kimia, Matematik Dan Falak)


SMAHADZIR

PADA zaman awal kedatangan Islam, masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3, para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah. Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam, berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan.

Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. Tetapi juga meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, masyarakat, dan kemanusiaan. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan, tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Kerana itu, umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke negara China. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada di timur ataupun barat.

Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al-Bironi atau nama asalnya Abu Al-Raihan Muhammad ibn Ahmad Al-Bironi. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) diBirun, ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan alam. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Bironi merantau sehingga ke negara India. Tetapi semasa berada di India, Al-Bironi telah ditawan oleh Sultan Mahmood Al-Ghaznawi. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Bironi untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India.

Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan falsafah India. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu. Dalam satu tulisannya, beliau menyatakan bahawa ajaran Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan triniti dalam agama Kristian.

Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada Al-Bironi untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. Sumbangannya kepada ilmu dan peradaban India amat besar. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi menggunakan kiraan matematik. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia.

Semasa berada dalam tawanan itu, Al-Bironi juga menggunakan seluruh ruang dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi.

Selepas dibebaskan, beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahdid al Nih-ayat al Amakin Lita’shih al Masafat al Masakin. Di samping itu, beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Kajiannya dalam bidang sains, matematik, dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini.

Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai ‘Ustaz fil Ulum’ atau guru segala ilmu. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Chronology of Ancient Nation. Banyak lagi buku tulisan Al-Bironi diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial, Sepanyol. Dalam sepanjang hidupnya Al-Bironi telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk.

Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi Al-Jawahir yakni mengenai batu-batu permata; Al-Athar Al-Baqiah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi Al-Tibb, tentang ubat-ubatan. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048 M. Al-Bironi bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam.

Al-Bironi berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya ‘Anil Quran al Khaliya.

Sebelum ke India, Al-Bironi sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina. Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan kesarjanaannya. Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia seluruhnya. Dalam masa yang sama, Al-Bironi juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia.

Sesungguhnya kemunculan Al-Bironi sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri.

Trigonometri

Antara karya beliau dalam bidang ini ialah Istikhraj al Autar fi al Daerah bi Khowasi al Khatti Al-Munhani Al-Waqi’ fiha. Beliau menetapkan panjang sendeng bulatan1/10 lalu menentukan kosain dan seterusnya menjelaskan sendeng yang baki. Beliau juga mencipta kaedah untuk mengira ukur lilit bumi yang dinamakan kaedah Al-Bironi.

Astronomi

Antara karya-karya beliau di dalam astronomi ialah Al-Amal bi al Asturlab dan Taqalidul Haiah. Beliau juga mempunyai 18 rencana menyentuh tentang yang mana disebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Pihris. Beliau juga telah mengarang kitab Al-Qanun al Mas’udi fi al Haiah wa al Nujum, dengan mengikut cara Batlimous. Ianya disusun dengan didahulukan muqaddimah dan ditulis dalam tiga juzuk. Terkandung di dalamnya sebelas rencana dan dibahagikan kepada 135 baBin Diriwayatkan bahawa buku ini telah dihadiahkan kepada Sultan Al-Ghaznawi.

Alam Semula Jadi

Beliau juga menulis di alam bidang geo kimia iaitu Al-Jamahir fi Ma’rifatu al Jawahir. Beliau telah menentukan kadar berat pada 18 jenis galian dan batu bata. Di antara kajiannya ialah menyentuh tentang pancutan air dan mata air yang naik ke atas dan juga tentang berkumpulannya air di perut bumi di perigi-perigi. Beliau juga membicarakan tentang cahaya keluar dari sesuatu yang dilihat ke mata.

Sejarah dan Kalendar

Pembukaan negara Islam menjelaskan keagungan tamadun umat Arab di segi kebudayaan dan Ilmu, samada ditimur ataupun barat. Perkara ini jelas dari karya Al-Bironi yang menyentuh mengenai kemajuan Hindi khususnya dalam buku Tahqiq ma li al Hind min Maqulah Maqbulah fi al ‘Aqli au Marzulah. Untuk mengarang buku ini beliau telah mempelajari bahasa Hindi dan menjelajahinya selama 40 tahun. Al-Bironi juga telah mengarang sebuah buku yang menyentuh tentang perayaan-perayaan umat di dunia yang dinamakan Al-Asaru al Baqiah ‘Ani al Kuruni al Khaliah.

Perubatan


Di antara karya-karya beliau di dalam bidang ini ialah Kitabu al Sadliah fi al TiBin Di dalamnya terkandung khasiat-khasiat akar kayu, rumput rampai, haiwan-haiwan dan galian. Terdapat juga di dalamnya menyentuh keperluan dan cara beramal dengan ubatan. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA