Khamis, 4 Julai 2013

Al-Khazini (Saintis Islam Perintis Ilmu Graviti)


SMAHADZIR

‘PAKAR fizik terbesar sepanjang sejarah.’ Begitulah Charles C Jilispe, editor Dictionary of Scientyfic Bibliography menjuluki saintis Islam, Al-Khazini. Para sejarawan sains menempatkan saintis kelahiran Bizantium alias Yunani ini dalam kedudukan yang sangat terhormat. Betapa tidak, ilmuan Islam yang berjaya di abad ke 12 Masehi – tepatnya 1115-1130 Masehi – itu telah memberi sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan sains moden, terutama dalam bidang fizik dan astronomi. Al-Khazini merupakan saintis Islam serba boleh yang menguasai bidang astronomi, fizik, biologi, kimia, matematik dan falsafah.

Sederet buah fikiran yang dicetuskannya tetap abadi sepanjang zaman. Al-Khazini merupakan ilmuan yang mencetuskan beragam teori penting dalam sains seperti: kaedah ilmiah eksperimental dalam mekanik; tenaga potensial graviti; perbezaan daya, masa dan berat; serta jarak graviti. ‘Teori keseimbangan hidrostatik yang dicetuskannya telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. Al-Khazini adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa,’ ujar Robert E Hall (1973) dalam tulisannya yang berjudul ‘Al-Khazini’ yang dimuatkan dalam A Dictionary of Scientific Biography Volume VII.

Hakikatnya, Al-Khazini yang nama penuhnya Abdurrahman Al-Khazini, menurut Irving Masehi Klotz, dalam tulisannya yang berjudul Multicultural Perspectives in Science Education: One Prescription for Failure, ilmuan ini hidup di abad ke 12 Masehi. Dia berasal dari Bizantium atau Yunani. Al-Khazini menjadi hamba Dinasti Seljuk Turki, setelah kerajaan Islam itu menakluk wilayah kekuasaan Maharaja Konstantinopel, Romanus IV Diogenes.

Al-Khazini kemudian dibawa ke Merv, sebuah metropolitan terkemuka pada abad ke 12 Masehi. Merv berada di Parsi dan kini Turkmenistan. Sebagai seorang hamba, nasib Al-Khazini sungguh beruntung. Oleh tuannya yang bernama Al-Khazin, beliau diberi pendidikan yang sangat baik. Beliau diajarkan ilmu matematik dan falsafah. Tidak hanya itu, Al-Khazini juga dikirimkan belajar pada seorang ilmuan dan penyair agung dari Parsi bernama Omar Khayyam. Dari guru tersebut, dia mempelajari sastera, matematik, astronomi dan falsafah. Menurut Boris Rosenfeld (1994) dalam bukunya Abu’l-Fath Abd Al-Rahman Al-Khazini, waktu itu Omar Khayyam juga menetap di kota Merv.

Berbekalkan otak yang pintar, Al-Khazini kemudiannya menjelma menjadi seorang ilmuan yang berpengaruh. Beliau menjadi seorang pakar matematik tersohor yang berada di bawah perlindungan Sultan Ahmed Sanjar, penguasa Dinasti Seljuk. Sayangnya, kisah dan perjalanan hidup Al-Khazini tidak banyak terakam dalam buku-buku sejarah. Zaimeche (2005) dalam bukunya berjudul Merv menyatakan bahawa Al-Khazini adalah seorang ilmuan yang bersahaja. Meski kepandaiannya sangat dikagumi dan berpengaruh, beliau tidak silau dengan kekayaan. Menurut Zaimeche, Al-Khazini sempat menolak dan mengembalikan hadiah sebesar 1,000 keping emas (dinar) dari seorang isteri Emir Seljuk. ‘Beliau hanya merasa cukup dengan wang tiga dinar dalam setahun,’ ujar Zaimeche.

Para sejarawan sains mengungkapkan, pemikiran-pemikiran Al-Khazini sangat dipengaruhi oleh sejumlah ilmuan besar seperti Aristoteles, Archimedes, Al-Quhi, Ibnu Haitham atau Alhacen, Al-Biruni serta Omar Khayyam. Selain itu, pemikiran Al-Khazini juga sangat berpengaruh bagi pengembangan sains di dunia Barat dan Islam. Salah seorang ilmuan Barat yang banyak dipengaruhi oleh Al-Khazini ialah Gregory Choniades – pakar astronomi Yunani yang meninggal dunia pada abad ke 13 Masehi.

Pemikiran

Salah satu sumbangan penting yang diwariskan oleh Al-Khazini dalam bidang astronomi adalah Tabel Sinjaric. Tabel itu dituliskannya dalam sebuah risalah astronomi berjudul az-Zij as-Sanjari. Dalam manuskrip itu, dia menjelaskan bahawa jam air 24 jam yang direkabentuk untuk kegunaan astronomi. Inilah salah satu jam astronomi pertama yang dikenali di dunia Islam.

Selain itu, Al-Khazini juga menjelaskan tentang kedudukan 46 bintang. Risalahnya yang berjudul Al-Khazini’s Zij as-Sanjari itu kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Gregory Choniades pada abad ke 13 Masehi. Risalah astronomi yang ditulis Al-Khazini juga menjadi rujukan para ilmuan dan pelajar di Kemaharajaan Bizantium.

Sumbangan penting lainnya yang diwariskan oleh Al-Khazini dalam bidang fizik adalah buku Mizan Al-Hikmah atau Balance of Wisdom. Buku yang ditulis pada 1121 Masehi itu mengungkapkan sebahagian penting fizik Islam. Dalam buku itu, Al-Khazini menjelaskan sacara lengkap pemikiran dan teori yang diciptakannya tentang keseimbangan hidrostatik, konstruksi dan kegunaan, serta teori statik atau ilmu keseimbangan dan hidrostatik.

Selain menjelaskan pemikirannya tentang teori-terori itu, Al-Khazani juga menguraikan perkembangan ilmu tersebut dari para pendahulu serta ilmuan yang sezaman dengannya. Dalam bukunya itu, Al-Khazini juga menjelaskan beberapa peralatan yang diciptakan oleh ilmuan pendahulunya seperti araeometer buatan Pappus serta pycnometer flask yang diciptakan oleh Al-Biruni.

Buku itu dinilai oleh Nasr sebagai sebuah karya ilmiah Islam yang paling esensial tentang mekanik dan hidrostatik, terutama kajian mengenai pusat graviti. Dalam buku itu juga Al-Khazini mengupas prinsip keseimbangan hidrostatik dengan tingkat ketelitian objek sehingga ukuran mikrogram (10-6 gr), suatu tahap ketelitian yang menurut K Ajram dalam The Miracle of Islamic Science hanya tercapai pada abad ke 20 Masehi.

Al-Biruni dan Al-Khazini merupakan dua orang ilmuan Islam yang pertama kali mengembangkan kaedah ilmiah dalam bidang ilmu keseimbangan atau statik dan dinamik. Kaedah itu dikembangkan untuk menentukan berat yang didasarkan pada teori kesembangan dan berat. Al-Khazini dan ilmuan pendahulunya menyatukan ilmu statik dan dinamik ke dalam ilmu baru bernama mekanik.

Selain itu, mereka juga menggabungkan ilmu hidrostatik dengan dinamik sehingga melahirkan ilmu baru yang bernama hidrodinamik. Mereka juga menerapkan teori rasio matematik dan teknik infinitesimal serta memperkenalkan aljabar dan teknik penghitung ke dalam statik. Al-Khazini dan ilmuan Islam lainnya juga merupakan yang pertama mengeneralisasi teori pusat graviti dan mereka adalah yang pertama kali menerapkannya ke dalam benda tiga dimensi.

Para ilmuan Islam, salah satunya Al-Khazini telah melahirkan ilmu graviti yang kemudiannya berkembang di Eropah. Al-Khazini telah berjasa dalam meletakkan asas bagi pengembangan mekanik klasik di era Renaisans Eropah. Al-Khazini meninggal dunia pada abad ke 12 Masehi. Meski begitu, pemikiran-pemikiran yang telah diwariskannya bagi peradaban dunia hingga kini masih tetap abadi dan dikenang.

Sumbangan

Al-Khazini sungguh luar biasa. Ilmuan Islam dari abad ke 12 Masehi itu tidak hanya mencetuskan sejumlah teori penting dalam bidang fizik dan astronomi. Namun, dia juga telah berjaya mencipta sejumlah peralatan penting untuk kajian dan pengembangan astronomi. Beliau berjaya menemui sekitar tujuh peralatan ilmiah yang terbilang sangat penting. Ketujuh-tujuh peralatan yang diciptakannya itu dituliskannya dalam Risala fi’l-alat atau Manuskrip tentang Peralatan. Ketujuh-tujuh alat yang diciptakannya itu adalah triquetrum, dioptra, peralatan segi tiga, quadran dan sektan, astrolab serta peralatan asli tentang refleksi.

Selain berjasa mengembangkan fizik dan astronomi, Al-Khazimi juga turut membesarkan ilmu kimia dan biologi. Secara khusus, beliau menulis tentang evolusi dalam kimia dan biologi. Dia membandingkan transmutasi unsur dengan transmutasi spesies. Secara khusus, Al-Khazini juga meneliti dan menjelaskan definisi ‘berat’. Menurut beliau, berat merupakan gaya yang inheren dalam tubuh benda-benda padat yang menyebabkan mereka bergerak dengan sendirinya, dalam suatu garis lurus terhadap pusat bumi dan terhadap pusat benda itu sendiri. Gaya ini pada gilirannya akan bergantung dari kerapatan benda yang bersangkutan.


Al-Khazini juga mempunyai gagasan mengenai pengaruh suhu terhadap kerapatan, dan tabel-tabel berat spesifik umumnya tersusun dengan cermat. Sebelum Roger Bacon menemui dan membuktikan suatu hipotesis tentang kerapatan air sewaktu beliau berada dekat pusat bumi, Al-Khazini lebih dahulu telah mendalaminya. Al-Khazini juga telah banyak melakukan observasi mengenai kapilari dan menggunakan aerometer untuk kerapatan dan yang berkenaan dengan suhu zat-zat cair, teori tentang tuas (pengungkit) serta penggunaan neraca untuk bangunan-bangunan dan untuk pengukuran waktu. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA