Selasa, 13 November 2012

Serangan Virus Buih Dalam Masyarakat Islam


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

‘Sesungguhnya Allah s.w.t telah memberi anugerah kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.’ (surah Ali ‘Imran: 164 )
Menurut teks ayat di atas, bahawa  manusia berpotensi untuk tersesat dari kehidupan yang sebenarnya. Mereka hidup tanpa konsep yang benar dan tanpa arah. Sehingga Allah s.w.t mengutus seorang Rasul untuk menghantarkan manusia kepada petunjuk dan hidup yang terarah. Sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w, masyarakat Arab dikenali sebagai masyarakat jahiliyyah (tidak ma’rifah kepada Allah s.w.t dan manhaj yang benar).
Beberapa ciri masyarakat jahiliyyah adalah adalah seperti berikut:

1. Bodoh

Masyarakat jahiliyyah (dulu, sekarang dan yang akan datang) adalah masyarakat yang bodoh dalam menentukan jalan hidup dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Mereka hanya menduga-duga dan mengikuti ajaran nenek moyang dahulu. Beberapa contoh tingkah laku bodoh yang dilakukan masyarakat jahiliyyah ialah:

a.      Menjadikan berhala-berhala yang mereka buat sendiri sebagai sembahan. Akal sihat mereka sendiri sebenarnya menentang hal ini, namun kerana  budaya yang sudah melekat, mereka tetap melakukannya.
b.     Tukar menukar isteri. Dua keluarga dapat mempertukarkan isteri mereka masing-masing. Si isteri harus mahu kerana  itu merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
c.      Poliandri yang bebas. Seorang wanita mempunyai banyak pasangan. Pelacuran berkembang pesat, dan sebagai akibatnya lahirlah bayi-bayi tanpa ayah yang jelas.
d.      Pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan. Masyarakat jahiliyyah amat merendahkan golongan wanita. Bagi mereka yang memiliki bayi perempuan akan merasa malu dan segera mengubur bayi tersebut hidup-hidup untuk menutup aibnya.

2. Perpecahan

Masyarakat jahiliyyah amat sering berperang, kesombongan, kedengkian, keserakahan dan kebanggaan kelompok seringkali menjadi penyulut api peperangan. Kehidupan masyarakat penuh dengan gejolak, tanpa ada ketenteraman dan kedamaian kerana  perselisihan dan peperangan boleh terjadi waktu sahaja.

3. Kemiskinan

Ekonomi masyarakat pada masa itu sangat rapuh. Meski perdagangan mereka sampai ke taraf eksport-import dan negeri mereka banyak menyimpan kekayaan alam, namun kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat terasa. Hal ini disebabkan adanya sistem monopoli dan riba yang membudaya. Dan riba tidak dapat memberikan keberkahan dan kemakmuran.

4. Kehinaan

Kerana  selalu diliputi peperangan antara suku dan ekonomi yang tempang, maka masyarakat jahiliyyah menjadi masyarakat yang lemah, yang tidak punya harga diri. Mereka dipandang sebelah mata oleh bangsa yang kuat, negara kuasa besar menganggap mereka bangsa yang bodoh, sebagai bangsa yang hina yang mudah dihancurkan bila-bila masa saja.
Keadaan yang demikianlah yang diungkap ayat di atas sebagai kesesatan yang nyata dan itulah inti dari jahiliyyah (Al-Quran surah 62/3). Di tengah-tengah keadaan seperti itu Allah s.w.t menurunkan Rasul-Nya untuk mengubah dan membimbing masyarakat jahiliyyah menjadi masyarakat Islamiyah. Rasulullah s.a.w mengemban tugas sebagai seorang pembina umat (murobbi dan da’i) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tilawah

Melalui tilawah seseorang akan berinteraksi dengan kalam Allah. Dari tilawah lisan, mata (bagi yang dapat melihat) dan hati mendapat sentuhan bimbingan Rabbani. Tilawah yang disertai dengan tadabbur yang khusyuk dapat mempertajamkan pandangan yang sudah tumpul, memusnahkan pandangan-pandangan yang sempit dan mengubati hati yang sedang sakitt (spiritual dan moral). Seseorang yang konsisten membaca Al-Quran dengan taddabur, maka akan terbukalah belenggu-belenggu yang memborgol hati dan akan terpancar pula cahaya Al-Quran di dalam jiwa.

b. Membersihkan Jiwa

Menyedarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah selama ini adalah salah dan membersihkan jiwa mereka dari syirik, dengki, dendam dan penyakit maksiat lainnya. Di samping itu menanamkan kesedaran dan semangat iman kepada Allah s.w.t, semangat ibadah yang sah dan berakhlak mulia.

c. Mengajarkan Al-Kitab Dan Al-Hikmah

Setelah jiwa mereka bersih, maka Rasul menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, memberi contoh cara melaksanakannya, dan mengamati secara cermat perkembangan masyarakat yang dibinanya.
Keseluruhan proses di atas itulah yang disebut dengan nama tarbiyyah. Hasil dari tarbiyyah ini adalah terbentuknya individu-individu muslim yang terwarnai nilai-nilai Qur’ani secara menyeluruh. Dengan tarbiyyah itu manusia mendapat nikmat, anugerah yang dapat menghantarnya menuju Khoiru Ummah.
Adapun ciri-ciri Khoiru Ummah adalah seperti berikut:

1. Memiliki harga diri yang disegani
Pada masa itu masyarakat Islam menjadi pemimpin dunia, suara mereka amat berpengaruh dan diambil kira oleh musuh. Bahkan nama-nama seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain lagi adalah nama-nama yang cukup disegani.

2. Kaya
Kerana  memang pada dasarnya negeri muslim adalah negeri yang kaya, maka ketika monopoli dan riba dihilangkan maka kemakmuran dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang kaya yang sewenang-wenang akan ditindak. Zakat sebagai tiang ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat luas.

3. Persaudaraan
Masyarakat hasil tarbiyyah Rasulullah s.a.w adalah masyarakat yang tidak membeza-bezakan bangsa, warna kulit, bahasa, dan kedudukan. Lantaran itu terdapat persaudaraan yang erat dalam masyarakat, sebuah persaudaraan yang hakiki dan abadi.

4. Pandai
Kemajuan peradaban dunia dipelopori oleh masyarakat Islam. Masyarakat Islam amat cenderung mengkaji ilmu pengetahuan kerana  dimotivasi dan berpijak kepada Al-Quran. Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina adalah beberapa di antara sekian ramai ilmuwan Islam.

Sekarang ini merupakan zaman globalisasi. Rasulullah s.a.w sudah tidak ada, tetapi peranan tarbiyyah tetap memegang tugasan penting, setidak-tidaknya ada 3 aspek yang menguatkan betapa pentingnya tarbiyyah islamiyah dalam kehidupan manusia iaitu:

Pertama:
Dalaman ajaran Islam. Rasulullah s.a.w diutuskan untuk membina dan mengarahkan manusia untuk keluar dari jahiliyyah menuju kehidupan yang islami dan Rabbani (surah2/257)

Kedua:
Hakikat jiwa menghadapi dua persoalan.
1. Dalaman: Fitrah jiwa yang pada dirinya terdapat:
·         Kecenderungan kepada takwa dan kecenderungan kepada kesesatan. Kecenderungan kepada takwa hanya dapat dibimbing melalui Al-Quran.
·         Sementara kecenderungan kepada kesesatan mendapatkan godaan dan rayuan syaitan, kecintaan dunia dan nafsu syahwat. Untuk menghindari itu semua, maka diperlukan tarbiyyah yang berfungsi mengarahkan, membangun, menjaga dan memelihara jiwa untuk senantiasa berhubungan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.

2. Luaran: Adanya musuh yang tidak hanya membuat perencanaan yang matang tetapi juga merealisasikan, yang keduanya adalah sebahagian langkah-langkah syaitan. Untuk menangkal serangan musuh diperlukan kesedaran kolektif, dan tindakan terpadu  (amal jama’i) sebab berbagai persoalan tidak akan mampu dipecahkan dan diselesaikan oleh seorang diri, sehebat atau sesoleh apa pun dia.
Untuk itu Rasulullah s.a.w menekankan wajibnya berjemaah, ‘Barangsiapa menghendaki pelataran yang luas, maka komitmenlah dengan jemaah kerana  syaitan suka dengan orang yang menyendiri sedangkan terhadap dua orang syaitan menjauh.’ (Hadis riwayat Tarmidzi, hasan sahih).
Akan tetapi amal jama’i di kalangan kaum muslimin tidak akan terjadi kecuali jika didahului dengan proses tarbiyyah. Sering kita temui orang-orang berkumpul dalam sebuah yayasan, organisasi, atau politik; mereka tidak mampu beramal jama’i tetapi justeru terjadi perpecahan dan permusuhan. Sangat mungkin hal itu terjadi kerana  tidak ada tarbiyah di dalamnya.

Ketiga:
Waqiul ummah (kenyataan masyarakat dewasa ini). Masyarakat dewasa ini telah diserang oleh sejenis virus yang mematikan iaitu virus buih (qutsa’) yang meringankan bobot masyarakat dan membiat umat tidak punya arus. Yang menjadi penyebab virus qutsa’ ini adalah kecintaan kaum muslimin terhadap kehidupan dunia sekaligus membenci kematian. Virus qutsa’ ini menyebabkan kaum muslimin menjadi santapan yang nikmat bagi para musuh Allah s.w.t.
Untuk membunuh virus tersebut, diperlukan terapi (‘ilaj) yang namanya tarbiyyah yang insya-Allah dapat menambah berat timbangan, bobot dan syaukah serta mendatangkan arus, sehingga dapat menghancurkan thaghut.
Pembinaan ini harus rutin dilakukan, sebab sesaat saja kita lengah, maka ketika itu juga syaitan dan pengikutnya akan mendorong kita untuk kembali ke lembah jahiliyyah. Beberapa contoh perbuatan di dalam masyarakat sekarang ini yang menunjukkan kemiripan bahkan lebih parah dari masyarakat jahiliyyah adalah:

1.      Penyembahan terhadap berhala berupa keris, kuburan, jawatan, pangkat, wang dan sebagainya.
2.      Kalau pada zaman jahiliyyah dulu hanya bayi perempuan yang dikuburkan, tetapi pada zaman sekarang bayi yang belum ketahuan laki-laki atau perempuan dibunuh hanya kerana  untuk menutup aib dari perbuatan bejat orang tuanya.
3.      Pelacuran pada zaman sekarang lebih hebat dan lebih canggih. Di samping diberikan kebenaan operasinya, juga tempat dan fasilitinya. Dan yang lebih hebat lagi pelacuran ini melibatkan anak-anak remaja bahkan laki-laki sebagai pelakunya.
4.      Pergaulan bebas remaja-remaja usia sekolah menengah yang semakin buta.
5.      Perjudian pada zaman sekarang dikemas rapi. Pelakunya tidak merasa berjudi bahkan menjadi bangga kerana  dicap sebagai seorang dermawan.
6.      Kenyataan lain adalah mudahnya masyarakat Islam dipecah-pecah oleh bangsa atau masyarakat lain.

Persoalan tarbiyyah bukanlah persoalan ‘boleh atau tidak boleh. Sebab kalau disebut ‘boleh, maka semua orang boleh mendengar ayat Al-Quran, boleh menyemak ketika diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah dan boleh menahan diri untuk meninggalkan perbuatan yang mengotori jiwa.
Persoalan tarbiyyah bukan sekadar hanya di situ saja tetapi persoalan tarbiyyah adalah persoalan ‘mahu atau tidak mahu’. Betapapun orang boleh mendengar, menyemak dan mengamalkan Al-Quran tetapi kalau orang tersebut tidak mempunyai kemahuan yang kuat, maka proses pembinaan tidak akan berjalan.
‘Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya.’ (Al-Hadis)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA