Selasa, 13 November 2012

PANDANGAN KESUFIAN TENTANG DIRI MANUSIA


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Elingana yen ana timbalan. Yen wis budal ora kena wakilan. Ora kena wakilan. Timbalane kang Maha Kuasa. Gelem ora gelem bakale lunga. (Ingatlah jika telah datang panggilan. Kamu harus pergi dan tidak boleh kamu wakilkan. Tidak boleh kau wakilkan Panggilan dari Yang Maha Kuasa. Mahu tidak mahu kau harus pergi juga)
          Nyanyian puitis di atas adalah nukilan dari sebuah nyanyian keagamaan yang cukup panjang. Di Jawa, Indonesia, nyanyian itu disebut pujian atau erang-erangan. Pujian tersebut biasanya didendangkan bersama-sama oleh para jemaah di langgar atau masjid menjelang sembahyang Subuh, Maghrib atau Isya, sembari menanti datangnya anggota masyarakat lain yang turut mendirikan sembahyang berjemaah.
Mungkin berkat susunannya yang ritmis dan mudah dihafal maka pujian tersebut seringkali menjadi ‘nyanyian’ populer yang dilakukan bukan hanya di masjid dan langgar, tetapi juga di sawah dan ladang ketika seseorang menggembala ternakannya, atau di rumah-rumah ketika ibu-ibu berusaha menidurkan anaknya.
Tidak jelas siapa pengarang pujian yang cukup populer tersebut, terutama di desa-desa bahagian Jawa Tengah Selatan. Namun, pengkaji mengenali bahawa pujian seperti itu disebarkan oleh kalangan pondok. Perlu dicatat, para kiai pemimpin pondok kebanyakan juga pemimpin tarekat, sehingga tidak menghairankan kalau pujian yang diciptakan sarat dengan pesan-pesan kesufian.
Dan, dari pujian tersebut tercermin sebuah permintaan agar manusia menyedari bahawa suka atau tidak, ia harus memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kembali ke haribaan-Nya. Panggilan Tuhan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada sesiapa pun juga.
Memang, di antara pesan kesufian yang terpenting adalah ajakan agar manusia menyedari sepenuhnya sifat kefanaan dari kehidupan dunia ini.  kerana dunia bersifat fana dan yang kekal hanyalah Tuhan, maka dunia ini dipandang benar-benar bermakna hanya apabila ia senantiasa diorientasikan kepada Tuhan. Lalai dari kesedaran berketuhanan bererti manusia telah terjerat oleh perangkat serba kefanaan.
Dalam ‘perangkap’ seperti itu manusia cenderung berorientasi hanya kepada usaha mewujudkan kesenangan sementara yang segera dapat dinikmati kini dan di sini, di dunia yang fana ini. Ia lupa bahawa manusia disebut manusia tidak lain kerana roh sukma yang ditiupkan Tuhan masih melekat di jasad atau raganya. Setelah sukma meninggalkan raga, ia dianggap sudah tiada.

Teori Cermin Al-Ghazali

Bagaimanapun roh atau sukma akan kembali kepada Tuhan. Dalam kenyataannya, mengapa manusia seringkali lalai dan lupa kepada Tuhan dan detik-detik kehadirannya di dunia ini justeru lebih banyak tersita untuk hal-hal yang bersifat jasadi atau lahiriah belaka?
Imam Ghazali menjawab masalah ini dengan Teori Cermin (al-Mir’ah) dalam karyanya yang sangat terkenal iaitu Ihya’ ‘ulum al-Din. Menurut Imam Ghazali, hati manusia ibarat cermin, sedangkan petunjuk Tuhan bagaikan nur atau cahaya. Dengan demikian, jika hati manusia benar-benar bersih nescaya ia akan dapat menangkap cahaya petunjuk Ilahi dan memantulkan cahaya tersebut ke sekitarnya. (lihat Ghazali, t.t., vol.I: h. 119-125).
Sedangkan jika manusia tidak mampu menangkap isyarat-isyarat spiritual dari Tuhan, itu pada dasarnya disebabkan oleh tiga kemungkinan iaitu:

1.      Pertama, cerminnya terlalu kotor sehingga cahaya Ilahi yang seterang apa pun tidak dapat ditangkap dengan cermin rohani yang dimilikinya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang dilumuri dengan perbuatan-perbuatan kotor dan aniaya.
2.      Kedua, di antara cermin dan sumber cahaya terdapat penghalang yang tidak memungkinkan cahaya Ilahi menerpa cermin tersebut. Yang termasuk dalam kategori ini, orang-orang yang menjadikan harta, takhta dan kesenangan lahir sebagai orientasi hidupnya.
3.      Ketiga, cermin tersebut memang membelakangi sumber cahaya hingga memang tidak dapat diharapkan dapat tersentuh oleh cahaya petunjuk Ilahi. Contoh yang sangat tepat untuk kategori ini orang-orang kafir yang dengan sedar mengingkari kewujudan Tuhan.

Agar hati manusia selalu dapat menjadi cermin yang bening, ia harus senantiasa berusaha memurnikan diri dengan jalan menguasai nafsu-nafsu rendah serta mengikuti perjalanan hidup para nabi melalui berbagai latihan kerohanian (riyadlah).
Inilah yang menerangkan mengapa di lingkungan pondok dan di kalangan para penganut tarekat, riyadlah atau latihan kerohanian dalam berbagai bentuk amalan sunnah - sembahyang sunnah, puasa Isnin, Khamis, puasa Nabi Daud, dan lebih-lebih usaha senantiasa mempertautkan diri dengan Allah s.w.t melalui zikir merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Melaksanakan secara intensif berbagai amalan sunnah tersebut tidak lain merupakan usaha mengamalkan sebuah hadis Qudsi sebagai berikut: ‘Kepada orang yang memusuhi Wali-Ku, akan Ku-nyatakan perang. Ibadat yang paling mendekatkan Hamba-Ku, sehingga Aku sayang kepadanya adalah menunaikan semua perintah yang telah Aku berikan. Hamba-Ku adalah mereka yang mendekatkan dirinya kepada-Ku dan melakukan pula hal-hal sunnah yang Aku cintai. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku-lah yang menjadi telinganya yang dipakai untuk mendengar. Aku-lah matanya untuk melihat, Aku-lah tangannya untuk bekerja, dan Aku-lah kakinya untuk berjalan. Apabila dia meminta kepada-Ku akan Aku beri, dan apabila ia meminta perlindungan akan Aku beri.’ (Riwayat Bukhari dan Abi Hurairah)
Apabila seseorang telah melaksanakan berbagai ibadah secara intensif, hal itu dalam pandangan kesufian tidak secara automatik merupakan jaminan bahawa orang tersebut akan sampai pada tujuan hakiki dari ibadah yakni terjalinnya hubungan berterusan dengan Allah s.w.t. Ibadah ritual akan jatuh nilainya menjadi seremoni tanpa isi jika ibadah tersebut dilaksanakan tanpa sikap batin yang dipimpin semata-mata oleh harapan memperolehi redha Allah s.w.t.
Sebaliknya sikap batin yang tidak diaktualisasikan dalam bentuk pelaksanann ibadah sebagaimana yang dituntunkan syariat dan dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w, dipandang sebagai kesombongan spiritual, yang menjurus kepada zindiq (penyelewengan). Dalam kaitan ini Imam Malik, salah seorang pendiri mazhab fiqah yang terkenal, mengatakan bahawa sesiapa yang bertasawuf tanpa mengamalkan fiqh, ia zindiq dan siapa yang mengamalkan fiqh tanpa bertasawuf, ia fasiq (tidak bermoral).
Agar ibadah ritual benar-benar mampu bermakna dan tidak jatuh ke nilai seremoni yang tanpa isi, maka di kalangan kaum sufi ibadah ritual selalu dibarengi bahkan didahului oleh penggeledahan dan interogasi diri: apakah ibadah yang kita lakukan sudah benar-benar kerana Allah dan bukannya kerana yang lain?
Dalam kaitannya dengan usaha rohani seperti itulah kisah sufistik yang dicatat dari pondok Tarekat Qadariah-Naqshabandiyah di Jawa Timur merupakan ilustrasi relatif menarik. Kisahnya begini: Di sebuah desa hidup seorang yang dikenali oleh kalangan luas sebagai orang yang sangat alim. Segala pujian dilimpahkan orang kepada si alim ini atas kesolehan dan kealimannya.
Mendengar berbagai pujian tersebut si alim jadi gelisah. Jangan-jangan dirinya rajin beribadah itu bukan kerana Allah s.w.t melainkan justeru kerana orang memujinya sebagai orang alim.
Pada suatu pagi beliau pun pergi menuju pasar di seberang desa. Sesampainya di pasar tersebut, secara cekal beliau sengaja mencuri ayam yang sedang diperjualbelikan. Kerana tertangkap maka beliau pun dipukul oleh banyak ramai. Ayam dikembalikannya dan beliau pun pulang dalam keadaan luka dan cedera. Orang ramai yang berada pasar akhirnya berkata sesama sendiri: ‘Oh, ternyata dia hanya berpura-pura alim, padahal sebenarnya dia tidak lebih dari seorang pencuri!’
Mendengar kata-kata cemuhan seperti itu beliau bukannya sedih melainkan bersyukur kepada Allah s.w.t. Setibanya di rumah beliau terus sujud syukur ‘Alhamdulillah, ya Allah, kini aku beribadah bukan kerana manusia, tetapi insy- Allah benar-benar kerana Engkau semata.’
Demikianlah, dari sudut pandang kesufian, hidup ini merupakan pergulatan terus-menerus dengan diri sendiri. Dengan demikian, keberanian untuk melakukan penggeledahan dan interogasi diri merupakan inti keberagamaan dan sekaligus bagaikan tangga naik yang akan menghantarkan diri seseorang kepada darjat yang terus meningkat dari suatu tingkat (maqam) tertentu ke tingkat rohani berikutnya yang lebih tinggi.
Maqam-maqam tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi dikenali di kalangan kaum sufi dengan istilah-istilah seperti berikut:

1.      Maqam Taubat, yakni meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan dosa-dosa sepadannya demi menjunjung tinggi ajaran Allah s.w.t dan mengingkari murka-Nya.
2.      Maqam Warak, iaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu dalam rangka menjunjung tinggi perintah-Nya.
3.      Maqam Zuhud, yakni lepasnya pandangan keduniaan dan usaha memperolehinya dari diri orang yang sebetulnya mampu untuk memperolehinya.
4.      Maqam Sabar, ialah ketabahan dalam menghadapi dan mendorong hawa nafsu.
5.      Maqam Faqir, iaitu tenang serta tabah sewaktu melarat dan mengutamakan orang lain tatkala berada.
6.      Maqam Syukur, iaitu menyedari bahawa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah s.w.t semata-mata.
7.      Maqam Khauf, ialah rasa ngeri dalam menghadapi seksa Allah s.w.t atau tidak tercapainya kenikmatan dari Allah.
8.      Maqam Raja’, yakni hati yang diliputi rasa gembira kerana mengetahui kemurahan dari Allah s.w.t yang menjadi tumpuan harapannya.
9.      Maqam Tawakkal, iaitu sikap hati yang bergantung hanya kepada Allah s.w.t dalam menghadapi segala sesuatu baik yang disukai, dibenci, diharapkan, mahupun ditakuti.
10.  Maqam Redha, ialah rasa puas di hati sekalipun menerima nasib pahit.

Mengenal selintas maqam-maqam tersebut seolah-olah mustahil nilai-nilai kesufian tersebut dapat diwujudkan dalan kehidupan yang sudah serba moden ini. Namun, jika maqam-maqam tersebut dipandang sebagai tidak lain dari usaha pendakian rohani menuju redha Allah s.w.t, maka maqam-maqam tersebut adalah acuan yang memang harus dimiliki mereka yang benar-benar merindukan leburnya diri kembali kepada Yang Maha Hakiki.
Melihat pada luka menganga yang menjangkiti dunia moden seperti konsumerisme yang seolah-olah tidak mengenal kata puas, hedonisme yang telah menyebabkan merajalelanya penyakit AIDS, serta materialisme yang cenderung mencekal nilai-nilai spiritual; semua itu menghantarkan kita kepada kesimpulan bahawa pola kehidupan yang semata-mata dipimpin oleh otak (head) dan keterampilan teknologi (hand) itu perlu diimbangi dan dikendalikan dengan kebeningan hati (heart). Dan, melalui sudut pandang kesufian kiranya kehidupan beragama akan mampu mewujudkan individu-individu yang seimbang seperti itu.
Akhirnya, semua itu terpulang kepada manusia sendiri apakah ia akan menundukkan sukmanya kepada kehidupan yang berorientasi pada keperluan jasadi yang bersifat kini dan di sini (sukma dhulmani, sukma yang berada dalam kegelapan), ataukah ia akan mengarahkan sukmanya sehingga sang sukmalah yang memimpin keperluan jasadi agar senantiasa berada dalam terpaan cahaya Ilahi.

Sumber rujukan:
1.      Firdaus A.N., Jalan Ke Syurga (Kumpulan 772 Hadis Qudsi), Yayasan Kesejahteraan Bersama, tanpa tahun.
2.      Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, vol.I, (dengan terjemahan Jiwa oleh Misbah Zaini Mustofa), Raja Murah, Pekalongan, 1981.
3.      Johns, A.H., Sufism As a Category in Indonesian Literature And History, dalam Journal of Southeast Asian History, vol. 2 (1961), hal. 10-23.
4.      Nurcholish Madjid, Tasauf Dan Pesantren, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) Pesantren Dan Pembaharuan, LP3ES, Jakarta, 1985.
5.      Muhamad Nawawi Shidiq, Soal Jawab Thoriqiyah, Pesantren Raudlatul Thulab, Berjan, Purwokerto, 1977.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA