Selasa, 13 November 2012

Benarkah Islam Disebarkan Dengan Pedang?


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Dalam melayari laman web, saya terbaca sebuah artikel yang berjudul terorisis. Dalam tulisan itu penulisnya mengulas tentang sebuah fenomena yang cukup membimbangkan dalam perkembangan gerakan Islam moden. Kebimbangan yang cukup beralasan kerana ditunjang kenyataan objektif yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di mana agama mulai bergeser dari nilai kelembutan menuju bentuk kekerasan.
Memang hanya sedikit dari segi kuantiti mereka yang tergerak untuk melakukan kekerasan dengan alasan agama tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan melebihi akibat yang dibimbangkan oleh mereka sendiri terhadap golongan progresif yang mereka anggap muslim-muslim yang wajar dipersoalkan keislamannya.
Dalam ulasannya, penulis artikel tersebut mempersoalkan dengan nada sindiran yang tidak kurang tajam terhadap prinsip yang dipegang oleh golongan ini. Pada satu sisi mereka seringkali protes ketika dituduhkan bahawa Islam disebarkan dengan pedang, sedang pada sisi lain mereka sendiri masih berpegang pada prinsip dikotomi Darul Islam dan Darul Harb.
Sedangkan golongan Islam yang lebih mementingkan kedamaian dan cinta kasih menganggap mereka ini sebagai orang-orang Muslim yang keliru dalam memahami Islam yang sebenarnya. Tetapi anggapan ini dengan sendirinya tertolak dengan kenyataan bahawa mereka mendasari prinsip-prinsip gerakan dengan inti ajaran yang menjadi dasar legitimasi mereka.
Sebagaimana yang diulas oleh penulis tersebut dengan menyemak wawancara akhbar Tempo dengan Imam Samudera boleh disimpulkan bahawa Imam Samudra sama sekali tidak keliru dalam memahami Islam. Beliau berpegang pada prinsip ajaran yang menurutnya sahih dan layak untuk diadopsi menjadi prinsip pergerakan.
Selain wawancara tersebut, penulis artikel itu juga mengulas realiti yang sedang berlangsung secara umum dan yang beredar di sekitar lingkungan beliau sendiri secara khusus sehingga beliau menyimpulkan: ‘Cara berfikir Imam Samudera ini kalau diturut sampai ke tingkat ideologi dan teologi akan terlihat kemiripannya dengan rakan-rakannya yang memandang dunia ini dalam kategori dar al-Islam dan dar al-harb/kufr. Bezanya, tentu saja Imam Samudera sudah berjaya mewujudkan keyakinannya, sedangkan kawan-kawannya yang lain tinggal didorong sedikit lagi. Atau dalam bahasa Imam Samudera, kawan-kawan tersebut masih ‘pengecut’.’
Dari ulasan tersebut, saya melihat penulis artikel tersebut perlahan-lahan terseret kepada pandangan yang membenarkan bahawa Islam dulu disebarkan melalui pedang lalu cuba mengajak orang-orang Islam untuk meninggalkan cara yang beliau anggap keliru tersebut sebagaimana beliau tuliskan pada bahagian akhir tulisan: ‘Mari kita tunjukkan bahawa cara-cara yang pernah dilakukan para sahabat dengan menyebarkan Islam melalui pedang itu keliru.’
Anggapan penulis yang menyatakan bahawa benar Islam dulu disebarkan melalui pedang adalah sama dengan golongan keras yang beliau ulas itu. Hanya bezanya, beliau menganggap cara itu keliru dan harus ditinggalkan sedang golongan keras termasuk di antaranya bibit-bibit baru yang masih berpegang pada dikotomi darul Islam dan darul harb menganggap cara itu sebagai dalil yang boleh dijadikan prinsip pergerakan.
Kalau yang dimaksudkan dengan cara ‘disebarkan melalui pedang’ itu adalah kenyataan objektif dari sejarah yang pernah terjadi dalam Islam dulu tentu kita semua memang mengakui peperangan-peperangan yang telah terjadi tersebut. Tetapi apakah peperangan itu bertujuan untuk menyebarkan Islam sehingga boleh kita sebut Islam disebarkan melalui pedang? Walau pada masa sekarang kita menganggapnya sebagai cara yang keliru atau barangkali peperangan-peperangan itu sendiri bukan tujuan utamanya untuk menyebarkan Islam?

1.      Pertama sekali mengamati pendapat yang dilontarkan.
2.      Kedua, mengamati kembali sejarah Semenanjung Arab ketika kita melihat tawaran yang dilontarkan dalam setiap peperangan yang dilancarkan, berupa:
·         ajak mereka masuk Islam
·         kalau mereka enggan, suruh mereka bayar jizyah
·         kalau enggan masuk Islam dan enggan bayar jizyah, maka perangilah mereka.

Tiga tawaran yang diberikan memang disebutkan dalam buku-buku sejarah dan dalam atsar-atsar yang sahih. Bahkan juga sahih bahawa Rasulullah s.a.w setelah Fathu Mekah mengirimkan surat ke berbagai wilayah Arab waktu itu untuk meminta mereka tunduk dan menawarkan perkara-perkara tersebut.
Pada tawaran kedua jelas disebutkan apabila enggan masuk Islam maka harus bayar jizyah. Kalau demikian, boleh kita bayangkan seandainya  waktu itu mereka memilih tawaran kedua saja, boleh jadi Islam tidak menyebar luas seperti sekarang dan tawaran itu juga bererti bahawa peperangan yang pernah terjadi bukan bertujuan agar wilayah yang diserang mengganti keyakinan agar menjadi Islam.
Kalau peperangan itu bertujuan menyebarkan Islam dan penyebaran itu memang harus dengan pedang, semestinya tawaran kedua itu tidak perlu dan hanya dengan itu boleh kita benarkan peperangan yang dilancarkan memang menginginkan agar-agar orang-orang yang diserang masuk Islam.
Persoalan seterusnya, kalau peperangan itu bukan bertujuan menyebarkan Islam dan anggapan atau keyakinan kebanyakan orang bahawa menyebarkan Islam dengan pedang itu adalah anggapan atau keyakinan yang keliru, lalu untuk apa peperangan itu mesti terjadi?
Untuk menjawab persoalan ini, penting bagi kita untuk melihat kembali sejarah Semenanjung Arab dan sekitarnya dan peristiwa-peristiwa yang berlangsung ketika itu. Kemudian bagaimana kedudukan sosial budaya bangsa Arab yang terdiri dari kabilah-kabilah bebas di wilayahnya masing-masing. Dan dari sana boleh kita fahami bahawa peperangan yang terjadi lebih menunjukkan peranan Islam dan inti ajarannya yang mengutamakan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai perdamaian, dan membangkitkan kembali jati diri manusia untuk tetap menjadi manusia yang bermartabat.
Sebelum Islam datang, Semenanjung Arab merupakan wilayah konflik peperangan antara dua empayar besar iaitu Romawi dan Persia. Sedangkan orang-orang Arab sendiri ketika itu tercerai-berai dalam kabilah-kabilah yang tidak sedikit dan di antara mereka sendiri terjadi peperangan dahsyat yang tidak kunjung habisnya.
Peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka secara substansi berbeza dengan peperangan antara Romawi dan Persia yang lebih terfokus kepada perluasan wilayah, hegemoni politik, dan ekonomi. Sehingga wajar saja di satu wilayah tertentu kabilah Aus dan Khazraj sedang berperang (terkenal dengan hari Buast), sedang di wilayah lain merupakan rebutan strategik antara Romawi dan Persia.
Kabilah-kabilah Arab yang ada di wilayah rebutan strategik tidak terkait dengan peperangan kabilah lain tetapi mereka secara tidak langsung terlibat dengan peperangan yang berlangsung di wilayah perebutan itu. Seperti misalnya dinasti Sasanid yang menyokong Persia dan al-Manadzirah yang menyokong Romawi.
Pergolakan peperangan terus berlangsung bertahun-tahun yang pada intinya orang-orang Arab tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Masing-masing berada dalam pengaruh kekuatan asing yang saling berebut untuk menguasai wilayah.
Pada waktu yang sama, Mekah adalah daerah yang tandus dan tidak diambil kira oleh kekuatan-kekuatan besar tersebut. Secara geografi dalam perhitungan ekonomi dan politik kedua empayar yang berseteru, Mekah juga dipandang tidak strategik, sehingga Mekah merupakan wilayah yang jauh dari konflik.
Pada sisi lain, kabilah-kabilah Arab mengakui eksistensi dan kepemimpinan Quraisy di Mekah dengan sistem pengaturan yang sistematik dan demokratik yang dibangun dan disempurnakan semenjak masa Qusay ibn Kilab. Amat demokratiknya, sehingga berhala setiap kabilah diletakkan di Kaabah dan pada setiap tahun ada jadual-jadual resmi yang sudah diatur dan biasanya didahului dengan pertemuan dan perayaan resmi, seperti Pasar Ukaz di pinggir kota Mekah yang sangat terkenal di mana setiap penyair kabilah bertanding untuk menunjukkan kebolehan dan ada ‘dewan juri’ dari para sasterawan yang sudah diakui berbagai kabilah.
Tidak jarang, pertandingan ini juga seringkali membuahkan pertumpahan darah kerana bagi kabilah Arab waktu, bagi kabilah yang tidak mempunyai penyair sebaiknya tidak usah tunjuk diri. Sebulan (lebih kurang) setelah Pasar Ukaz, para kabilah kemudian menuju Mekah untuk mengadakan perayaan dan melakukan peribadatan mereka.
Merupakan hikmah yang luar biasa dari sebuah kebesaran Allah yang maha menentukan, di Mekah yang tidak masuk dalam konflik ketika itu dan tidak strategik menurut kekuatan-kekuatan yang berperang dalam kepentingan mereka tetapi mempunyai pengaruh strategik di kalangan kabilah-kabilah Arab sendiri.
Pada ketika Mekah sudah mulai dibawa masuk ke dalam konflik yang ditandai dengan penyerangan tentera bergajah Abrahah dari Yaman dan para ketua Quraisy ketika itu hanya boleh pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Rabbul Bait (ungkapan Abdul Muttalib). Dan kekuatan dahsyat pun terjadi, tentera-tentera ini dikalahkan oleh burung-burung Ababil yang melemparkan mereka dengan batu dari Sijjil. Pada ketika itu dan di negeri inilah Muhammad s.a.w dilahirkan.
Setelah berhasil membangunkan kembali mental dan spiritual kabilah-kabilah Arab dengan agama dan keyakinan yang diemban oleh Muhammad s.a.w di mana konflik sosial, agama, dan budaya berakhir dengan Fathu Mekah, mulailah risalah rahmatan lil alamin menggema di seluruh wilayah Semenanjung Arab dan mengajak kepada seluruh wilayah untuk menjadi tuan di negeri sendiri bukan menjadi tawanan lebih-lebih lagi hamba kekuatan asing yang hanya ingin memperluaskan wilayah kekuasaan dan melindungi kepentingannya saja.
Tidak syak lagi, yang menolak bererti perang, sedang yang mahu menjadi tuannya sendiri dengan membayar jizyah dipersilakan tanpa harus merubah keyakinannya, dan yang menerima Islam menjadi keyakinannya lebih dialu-alukan lagi.
Tentu saja sudah boleh diduga dengan akal yang sederhana, Romawi dan Persia tidak mungkin dengan begitu mudah melepaskan wilayah yang mereka kuasai dengan susah payah dan perang bertahun-tahun. Dan dengan ini, peperangan tidak lagi antara Romawi dan Persia tetapi ditambah kekuatan ketiga yang juga sudah mandiri ingin membebaskan wilayahnya agar menjadi tuan di tanah sendiri.
Tidak seperti dulu lagi, kekuatan ketiga ini kalau tidak berperang sesama mereka, berperang untuk membela kekuatan yang disokongnya, penyokong Persia atau penyokong Romawi. Kalau peperangan tiga kekuatan besar ini melebar hingga ke luar wilayah Arab, itu merupakan konsekuensi yang wajar dari peperangan yang terus berlanjutan.
Peperangan Romawi dan Persia ini juga yang sebelumnya sudah diberitakan oleh Al-Quran dan merupakan sebahagian dari mukjizatnya ‘Gulibatir Ruum’. Dengan demikian boleh diteliti lagi ternyata peperangan-peperangan yang berlangsung bukan untuk menyebarkan Islam tetapi untuk manusia menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi manusia yang utuh dan bermartabat (i’tizaz bin nafsi).
Kerana prinsip yang jelas seperti itulah, ketika Saidina Umar r.a. menerima surat permintaan dari penguasa Mesir untuk membebaskan mereka dari tindasan dan kekuasaan Romawi, beliau mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin ‘Ash dan memberikan pesan agar jangan sama sekali menyentuh gereja apalagi menghancurkannya dan memberikan kebebasan kepada penduduk peribumi bagaimana kepercayaan yang mereka yakini.
Bahkan ketika sudah berjaya menguasai Mesir, Amr bin ‘Ash menemui kebiasaan yang tidak manusiawi dari penduduk Mesir berupa mempersembahkan manusia untuk Sungai Nil. Setiap tahun Sungai Nil mengalami banjir dan menurut keyakinan mereka kerana dewa marah sehingga ada yang perlu dikorbankan untuk dewa sungai tersebut.
Melihat kenyataan ini, Amr bin Ash mengirimkan surat kepada Saidina Umar menceritakan hal tersebut. Saidina Umar r.a. membalas suratnya dengan mengatakan kepada Amr bin Ash supaya menghentikan perbuatan tersebut dan apabila kamu baca suratku ini lemparkanlah ke Sungai Nil.
Semenjak itu, Sungai Nil tidak pernah mengalami banjir lagi yang menyebabkan kerosakan sawah-sawah penduduk. Dengan sikap seperti itu, kita boleh menyaksikan sendiri gereja-gereja tua masih kukuh hingga sekarang di Mesir seperti gereja tergantung di Mathariyah dan gereja tertua di dunia di daratan Sinai. Dan kalau penduduk Mesir kemudiannya ramai yang memeluk Islam, saya kira merupakan sesuatu yang wajar ketika menerima sikap dan perlakuan seperti itu.
Peperangan dengan Romawi masih terus berlangsung sampai pada masa Abbasiyah, dan bukan tidak mungkin perang Salib sebenarnya juga adalah kesinambungan dari peperangan-peperangan tersebut. Salah satu kemenangan terhadap Romawi itu sendiri terdapat dalam syair-syair Mutanabbi yang memuji Saifud Daulah yang berjaya memenangi pertempuran, awal qasidahnya berbunyi ‘ala qadri ahlil ‘azmi ta`til ‘aza`imu-wa ta`ti ‘ala qadril kiraami al-makaarimu @ wa ta’zhumu fi ‘ainis shagiiri shigaaruhaa - wa tashguru fi ‘ainil azhiimi al-’azhaa`imu.
Akhthal adalah salah seorang dari trio pujangga (Farazdaq, Jarir, Akhthal) pada zaman Umawiyah. Beliau adalah seorang pemeluk Nasrani dan dikenali sebagai orang yang takut kepada pendeta. Apa saja kata pendeta, beliau paling tidak berani membantah. Yang terpenting di sini, semua riwayat tidak ada yang menyebutkan Akhthal membayar jizyah dan beliau tetap Nasrani bahkan bakatnya membuatkan beliau menjadi salah seorang penyair terbaik yang digolongkan oleh Abdus Salam dalam Thabaqatnya sebagai penyair teratas pada masa Umawiyah.
Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang ada. Seperti juga salah seorang penterjemah pada zaman al-Ma’mun (awal perkembangan ilmu pengetahuan) adalah seorang Yahudi.
Jihad yang disebutkan dalam Al-Quran dalam makna angkat senjata adalah wajib ketika memang terjadi peperangan dan itu berlaku pada masa-masa tersebut. Dan bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan seandainya dalam peperangan itu kemudian pihak musuh mengajak perdamaian maka itu harus disambut dengan baik dan jangan sampai dilanggar kecuali mereka sendiri melanggarnya.
Dan pada saat-saat seperti itu wajar saja jika ada dikotomi antara Darul Islam dan Darul Harb dan itu diperlukan secara lebih khusus lagi oleh para fuqaha yang melakukan penelitian hukum kondisional. Sayangnya Darul Harbi yang bererti wilayah konflik peperangan itu diertikan oleh kalangan tertentu sebagai wilayah yang harus diperangi. Betapa jauh maknanya dengan yang dimaksudkan oleh penggunaan istilah itu sebenarnya.
Boleh disemak kembali pembicaraan tentang darul harbi dalam kitab-kitab fikih lebih banyak membicarakan tentang tawanan perang, gencatan senjata, dan berbagai kes hukum yang berkaitan dengan suasana yang tidak dalam damai sehingga menghasilkan hukum yang boleh jadi berbeza dengan wilayah damai.
Dengan prinsip seperti itu boleh dimaklumi bahawa orang-orang muslim yang berada di Kanada misalnya harus menerapkan hukum yang berlaku dalam suasana damai bukan hukum yang berlaku dalam suasana perang. Memang sekali lagi agak aneh kalau makna seperti itu tiba-tiba masa sekarang darul harbi diertikan sebagai wilayah yang layak diperangi. Perubahan makna ini lebih tajam lagi setelah ditonjolkan oleh Sayyid Qutub pada era 50-an.
Dari kenyataan sejarah yang ada itu, anggapan bahawa Islam disebarkan melalui pedang merupakan sebuah pandangan yang keliru dan itu sama sekali bukan cara Islam dalam menyebarkan ajarannya dan peperangan yang terjadi bukan kerana perintah atau ajaran bahawa peperangan itu harus dilakukan untuk menyebarkan agama. Peperangan yang berlangsung ketika itu tidak juga kerana masyarakat pada masa awal Islam keliru dalam menerapkan cara menyebarkan ajaran tetapi merupakan konsekuensi yang berlanjutan dari peperangan yang memang sedang berlangsung.
Alasan paling utama di mana Islam dan ajarannya sangat berperanan adalah mempersatukan kembali kekuatan yang hancur dan terpecah-belah dan mengambil kembali wilayah yang telah diduduki pihak asing dan menjadi tuan di negeri dan tanah sendiri. Sedangkan penyebaran Islam sendiri tetap berlaku prinsip rahmatan lil alamin dan itulah kenyataan disaksikan sejarah masuknya Islam di wilayah nusantara ini yang memang jauh dari wilayah konflik peperangan Romawi dan Persia tersebut.
Kekeliruan anggapan itu lebih lagi bagi mereka yang menganggap angkat senjata untuk menyebarkan Islam sebagai suatu kewajiban dan prinsip yang harus ditegakkan. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA