Selasa, 13 November 2012

Majalah Remaja Atau Majalah Porno


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Sesungguhnya kaum muslimin dewasa ini telah ditimpa oleh cubaan yang besar. Musibah-musibah telah mengepung mereka dari segala penjuru. Kebanyakan kaum muslimin pun telah terjerumus di dalammya. Kemungkaran di mana-mana dan manusia pun telah terang-terangan berbuat maksiat tanpa ada rasa takut dan malu. Sebabnya ialah sikap suka meremehkan terhadap agama Allah s.w.t dan tidak adanya pengagungan terhadap hukum dan ajaran-Nya serta lalainya kebanyakan dari orang-orang yang soleh untuk menegakkan syari’at Allah s.w.t dan amar makruf dan nahi mungkar.
Sesungguhnya tiada pilihan bagi kaum muslimin dari bencana dan musibah ini kecuali dengan taubat yang benar kepada Allah s.w.t dan mengagungi segala perintah dan larangannya. Mencegah tangan-tangan yang jahil dan memberikan sanksi kepada mereka.
Sesungguhnya musibah yang terbesar yang jelas dewasa ini ialah apa yang dilakukan oleh para pedagang kerosakan dan agen-agen kekejian serta penyebar kemungkaran di kalangan kaum mukminin: dengan menerbitkan majalah-majalah keji yang menentang Allah s.w.t dan Rasul-Nya pada perintah dan larangan-Nya. Majalah-majalah ini mencantumkan di dalam halaman-halamannya gambar-gambar telajang dan wajah-wajah yang menggoda yang membangkitkan nafsu syahwat, dan mengajak kepada kerosakkan.
Telah dibuktikan dengan penelitian yang dalam bahawa majalah-majalah ini mencakup kaedah-kaedah yang banyak dalam mengiklankan kejahatan dan maksiat serta membangkitkan nafsu syahwat dan pelampiasannya kepada apa yang diharamkan Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1.      Gambar-gambar seksi di cover majalah dan di dalamnya.
2.      Wanita-wanita dengan seluruh perhiasaannya yang mengoda dan mengghairahkan.
3.      Ucapan-ucapan yang kotor, untaian puisi dan kalimat yang jauh dari etika malu dan kemuliaan yang menghancurkan akhlak dan merosakkan umat.
4.      Cerita-cerita roman yang keji, dan berita-berita artis dan aktor, penari, penyanyi dan pelakon laki-laki dan wanita dari kalangan orang-orang yang suka berbuat maksiat.
5.      Dalam majalah-majalah ini terdapat seruan yang terang-terangan untuk  mempertontonkan kecantikan kepada orang lain, bersolek dan bercampurbaurnya antara laki-laki dan wanita serta pengoyakkan hijab.
6.      Pameran busana-busana seksi yang menutup tetapi hakikatnya telanjang kepada kaum wanita mukminin untuk mengajak mereka kepada telanjang dan buka-bukaan serta menyerupai para pelacur dan pelaku maksiat.
7.      Dalam majalah ini terdapat rangkulan, pelukan dan ciuman antara laki-laki dan wanita.
8.      Di dalam majalah-majalah ini terdapat perkataan-perkataan yang bergejolak yang membangkitkan nafsu seksual yang mati pada jiwa para pemuda dan pemudi, sehingga mendorong mereka dengan segala kekuatan untuk menempuh jalan kesesatan, melencong dan jatuh di dalam perzinaan, perbuatan dosa, berkasih-kasihan dan cinta yang menggebu-gebu.

Entah berapa banyak majalah yang beracun ini disenangi oleh para pemuda dan pemudi, sehingga mereka binasa kerananya dan keluar dari batas-batas kefitrahan dan agama. Dan sungguh majalah ini telah merubah hukum-hukum agama dan dasar-dasar kefitrahan yang lurus pada pemikiran kebanyakan manusia disebabkan oleh tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran yang disebarkannya.
Kebanyakan manusia telah berani melakukan maksiat, dosa-dosa besar (zina), dan melampaui hukum-hukum Allah s.w.t disebabkan oleh kecenderungan kepada majalah-majalah ini dan penguasaannya terhadap akal dan pemikiran mereka. Walhasil: sesungguhnya majalah-majalah ini dasarnya adalah perdagangan terhadap tubuh wanita yang dibantu oleh syaitan dengan segala faktor yang memikat dan segala sarana yang menggoda dengan tujuan menyebarkan ajaran ibahiyah (menghalalkan seluruh yang haram), merobek-robek kehormatan, dan merosakkan para wanita kaum mukminin, dan merubah masyarakat Islam menjadi kumpulan binatang yang tidak mengenal ma’ruf (kebaikan) dan tidak mengingkari kemungkaran, dan tidak menegakkan syari’at Allah s.w.t yang suci sedikit pun, bahkan kepala pun tidak diangkat terhadap ajaran ini.
Seperti keadaan kebanyakan masyarakat, bahkan perkaranya sampai kepada bersenang-senang dua jenis insan (laki-laki dan wanita) dengan cara telanjang bulat, yang mereka namakan ‘kota telanjang,’ semoga Allah s.w.t melindungi kita dari fitrah yang terbalik dan keterjerumusan di dalam apa yang telah diharamkan Allah s.w.t dan Rasul-Nya.
Inilah dan berdasarkan kepada yang telah disebutkan di atas, tentang realiti majalah-majalah ini dan kesan-kesannya serta tujuannya yang keji dan kerana banyaknya berita yang datang kepada mata kita dari kalangan orang-orang yang mempunyai ghairah (kecemburuan) terhadap agama dari kalangan ulama dan penuntut ilmu serta seluruh kaum muslimin tentang bersebarnya penayangan majalah-majalah ini di kedai-kedai buku dan pusat-pusat membeli-belah serta tempat-tempat perniagaan, maka sesungguhnya saya melihat gejala ini sebagai berikut:

1.      Wajar diharamkan menerbitkan majalah-majalah hina seperti ini baik majalah-majalah umum atau khusus dengan pakaian-pakaian wanita. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia mendapat bahagian dari firman Allah s.w.t: Maksudnya: ‘Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.’ (surah An Nur: 19).
2.      Wajar diharamkan bekerja di organisasi majalah-majalah ini dari segi mana pun, baik tugasnya di bahagian pentadbiran atau redaksi atau percetakkan atau pengedaran. Kerana perbuatan itu termasuk ke dalam menolong dalam perbuatan dosa dan kebatilan serta kerosakan. Allah s.w.t berfirman: Maksudnya: ‘Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah s.w.t sesungguhnya Allah s.w.t amat berat siksa-Nya.’(surah Al Maidah: 2).
3.      Wajar diharamkan mengiklankan majalah-majalah ini dan memasarkannya dengan sarana apa pun, kerana hal itu merupakan indikasi-indikasi terhadap kejahatan dan dakwah kepadanya. Sungguh telah tetap dari Rasulullah s.a.w bahawa baginda bersabda: ‘Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosanya dari dosa-dosa orang yang mengikutinya itu sedikit pun ‘ (Muslim dalam Sahih Muslim).
4.      Wajar diharamkan menjual majalah-majalah ini dan penghasilan yang diperolehinya dari majalah ini adalah penghasilan yang haram. Barang siapa yang pernah melakukan hal ini maka haruslah dia bertaubat kepada Allah s.w.t dan keluar dari penghasilan yang keji ini.
5.      Wajar diharamkan kepada kaum muslimin untuk membeli majalah-majalah ini dan menyimpannya disebabkan kerana di dalamnya terdapat dosa dan kemungkaran. Sebagaimana membeli majalah itu adalah memperlariskan jualan majalah-majalah ini dan mengangkat pendapatan mereka dan menyokong mereka untuk mengeluar dan memasarkannya. Seseorang muslim wajib waspada terhadap keluarganya baik laki-laki atau wanita dari mendapatkan majalah-majalah ini demi menjaga mereka dari bencana dan terpengaruh dengannya. Seseorang muslim harus mengetahui sesungguhnya dia adalah khalifah dan akan ditanya tentang kepemimpinannya pada hari kiamat.
6.      Seseorang muslim wajib memejamkan matanya dari melihat majalah-majalah yang merosakkan itu demi ketaatan kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya dan demi menjauhi bencana dan tempat-tempatnya. Rasulullah s.a.w telah bersabda: ‘Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh anak adam seperti mengalirnya darah.’ Imam Ahmad berkata: ‘Entah berapakah suatu pandangan yang menimbulkan bencana di hati orang yang melihat itu.’ Maka barang siapa yang bergantung dengan apa yang terdapat di dalam majalah-majalah itu dari gambar-gambar dan yang lainnya telah merosakkan hati dan kehidupannya serta memalingkannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat baik dunia mahupun akhirat. Kerana, baiknya hati dan kehidupannya hanya disebabkan oleh kebergantungan dengan Allah s.w.t dan mengibadatinya, lazatnya bermunajah kepadanya dan ikhlas serta penuhnya kecintaannya kepada Allah s.w.t.
7.      Barang siapa yang dipilih Allah s.w.t menjadi pemimpin di negeri Islam mana pun wajib memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari kerosakan dan pelakunya dan menjauhkan mereka dari segala yang membahayakan di dalam agama dan dunia mereka. Di antaranya melarang majalah-majalah yang merosakkan ini untuk disebar dan jual-belikan. Dan menahan kerosakannya dari mereka. Tindakan ini merupakan menolong Allah s.w.t dan agama-Nya dan merupakan sebab kemenangan dan kejayaan menguasai bumi sebagaimana firman Allah s.w.t: ‘Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.’ (Al Hajj: 40-41).

Dan segala puji bagi Allah s.w.t semesta alam dan selawat dan salam atas Rasulullah s.a.w kita dan keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA