Selasa, 13 November 2012

Rasulullah s.a.w Model Kecemerlangan


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang agung.  Baginda adalah model dan ikutan sebenar yang telah memberi panduan kepada seluruh umat manusia dengan lengkap dan sempurna dalam seluruh aspek termasuklah dalam bidang pengurusan dan organisasi. Kelahiran baginda membawa rahmat ke seluruh alam, membawa ajaran yang suci menepati jiwa fitrah setiap makhluk, sesuai dan mendapat redha dari tuhan semesta alam.
Ajaran Islam yang suci membasmi fahaman serta kelakuan jahiliah, Ia menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran, mengubah kehidupan nomad yang berpindah-randah dengan berhijrah dan tinggal tetap di sesuatu tempat bagi mendirikan daulah Islamiah yang mempunyai prinsip kenegaraan yang telus, aman dan selesa. Sebuah negara yang didasari dengan undang-undang dan hukum-hukum Allah sebagaimana yang telah diwahyukan kepada baginda s.a.w.
Sebagai pemimpin pilihan Allah s.w.t, baginda s.a.w menjalankan segala tugas sebagai seorang Rasul dengan baik dan segala tindakan yang dilakukan adalah atas bimbingan wahyu. Ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam surah An Najmu ayat 3 dan 4 yang bermaksud: Dan tidaklah apa yang dilafazkan atas kehendak nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang telah diwahyukan melainkan ia atas bimbingan wahyu.
Di dalam amalan harian yang berkaitan dengan pengurusan dan organisasi, amalan organisasi yang utama dan terpenting yang diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w ialah sembahyang berjemaah. Ia menjadi kewajipan dan tunggak kepada ajaran Islam.  Dengan melakukan sembahyang lima waktu secara berjemaah, ia merupakan satu sistem dunia dan akhirat yang tidak pernah diperkenalkan oleh mana-mana pemimpin dunia. 
Melalui amalan solat berjemaah yang diperkenalkan ini setiap muslim akan mematuhi beberapa disiplin yang tertentu yang terkandung dalam solat seperti imam adalah sebagai ketua organisasi yang memimpin, sementara makmum akan mengikut segala pergerakan imam. 
Di samping itu, sembahyang berjemaah dapat membentuk konsep perpaduan yang hakiki dan dapat mengeratkan silaturrahim, membentuk kemesraan dan kejituan dalam hubungan sesama muslim melalui barisan saf yang rapat dan lurus.  Amalan yang diperkenalkan ini akan kekal hingga hari kiamat dan ia merupakan soalan pertama yang akan ditanya pada semua umat manusia pada hari kebangkitan kelak.
Sabda Rasulullah s.a.w, bermaksud: ‘Amalan yang pertama akan diperhitungkan oleh Allah s.w.t kepada hambanya pada hari kiamat ialah sembahyang.’
Baginda s.a.w telah memberi bentuk terjemahan dan panduan yang sempurna dan lengkap tentang hakikat Islam. Islam menekankan bahawa kehidupan ini hanyalah sementara dan matlamat utama adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi.
Ibadah zakat yang disyariatkan dalam Islam adalah bagi menghapuskan amalan riba oleh masyarakat.  Islam memberi penekanan ke atas rezeki yang baik dan halal, membersihkan harta pendapatan dan membezakan antara rezeki yang halal dan yang haram. Kedua amalan ini adalah asas kepada organisasi sesuai dengan perintah Allah s.w.t yang sentiasa mengiringi perintah solat dan zakat ini secara bersama.
Maka dengan demikian, jika kita lihat dan fahami bahawa tidak ada amalan Rasulullah s.a.w yang tidak bermatlamat ke arah keredhaan Allah s.w.t.  Usaha yang dilakukan adalah untuk mencapai mardhatillah. Tidak ada dalam saat hidup baginda di mana ia diabaikan tanpa sesuatu yang bermanfaat. Baginda menyedari bahawa inilah tugas utama baginda diutuskan oleh Allah s.w.t sebagai manusia agung.   yang demikian, tugas dan tanggungjawab baginda ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari balasan Allah dengan menegakkan risalah ilahi secara prograsif dan terancang.
Dalam konteks pengurusan dan organisasi hari ini, keperluan utama bagi menjayakannya adalah sifat manusia itu sendiri seperti berakhlak mulia, amanah, jujur, ikhlas, beriltizam dan sebagainya.  Maka sifat, akhlak mulia dan nilai yang telah ditonjolkan dan dizahirkan oleh Rasulullah s.a.w ini sememangnya adalah peribadi baginda sendiri yang diakui ulung dan unggul, yang merupakan seorang pemimpin organisasi Islam.
Firman Allah s.w.t dalam surah Al Ahzab ayat 21, maksudnya: ‘Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah s.a.w itu adalah contoh terbaik yang menjadi ikutan bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat,dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya.’
Peribadi baginda adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Baginda sebelum diutus menjadi Rasul, adalah seorang yang sentiasa benar dalam tutur kata dan perbuatan, amanah dalam kehidupannya dan selepas menjadi Rasul baginda menjadi contoh ikutan. Maka penyempurnaan nilai, etika dan akhlak yang unggul dan terpuji akan dapat mengelakkan daripada sebarang sifat yang tercela yang sentiasa menjadi virus di dalam sesebuah organisasi.  Dengan itu, akan lahirlah keberkatan dan melaluinya akan mendapat rahmat dan nikmat Allah s.w.t.
 itu, contoh dan teladan yang baik adalah melalui Rasulullah s.a.w yang bekerja di dunia untuk mengejar akhirat dan beramal untuk akhirat dengan bekerja di dunia.  Setiap muslim yang mukmin harus menyedari bahawa kita tidak dapat mencari akhirat melainkan dengan mengislahkan dunia dan tidak akan dapat sampai ke akhirat melainkan melalui jalan dunia.  Kewajipan kita adalah untuk memakmurkan bumi Allah s.w.t serta menanam benih amalan agar dapat dituai di akhirat kelak. 
Manusia sebenarnya mempunyai kekuatan roh yang boleh mengatasi segala halangan dan rintangan.  Ramai di kalangan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah s.a.w melaksanakan apa yang telah diajar dengan memikul amanah untuk memakmurkan bumi Allah s.w.t tanpa melupakan tanggungjawab sebagai seorang hamba dan anggota masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sosial yang perlu ditunaikan.
Antara yang menjadi keutamaan baginda s.a.w semasa mengetuai bidang pengurusan adalah terdiri dari 3 aspek, iaitu:

Aspek Keilmuan
Kemajuan ilmu adalah prasyarat mana-mana pembangunan sesuatu tamadun. Justeru itu umat yang ingin maju, budaya ilmu haruslah disebatikan di antara pemimpin (ulil amri) dan juga rakyat. Pemimpin yang berilmu akan meminpin ke arah yang benar dan di redhai Allah. Ia harus diberi peluang untuk membetulkan kesilapan dan ruang seluas-luasnya dan dengan sikap yang besungguh-sungguh untuk memimpin sudah pasti rakyat yang dipimpin akan menghormati dan menyanjung tinggi.
Ini adalah sebagai contoh yang ditunjukkan oleh baginda s.a.w. Kesilapan masyarakat kini mungkin adalah atas dasar sikap kurang prihatin terhadap nilai keilmuan sehingga terlalu mudah untuk melantik seorang pemimpin sedang masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.

Aspek Kerohanian
Aspek ini merupakan satu lagi prasyarat penting dalam sesebuah pentadbiran dan pengurusan. Kerohanian ini bermaksud menekankan hubungan yang kukuh antara makhluk dengan pencipta (hablumminallah). Ini termasuk hubungan dari segi iktikad dan hubungan amalan yang sentiasa mantap dan dijiwai.
Saidina Umar pernah mengungkap kalimah yang menggambarkan peri pentingnya aspek kerohanian untuk menjamin sesuatu kemenangan dan untuk mendapat mardhatillahi. Maksudnya: ‘Kemenangan itu milik kamu adalah kerana ketaatan kamu kepada Allah dan kemaksiatan musuh Allah. Sekiranya kedua duanya melakukan maksiat maka keutamaan dan kekuatan itu milik musuh kamu.’

Aspek Syura
Kepimpinan yang bercirikan syura bermaksud memberi ruang kepada kebebasan memberi pendapat, mengkritik, membeza pendapat demi mencari formula terbaik untuk masalah ummah. Di antara sebab mengapa dunia Islam masih lagi mundur, lemah dan berpecah belah ialah kerana masalah kepimpinan berkualiti yang mampu menghayati ilmu, kerohanian dan syura.
Bagi menggambarkan betapa pentingnya sistem syura ini hatta ketika Rasulullah s.a.w wafat sekalipun para sahabat bersyura untuk memilih pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Khalifah Umar Abdul Aziz pula ketika dilantik menjadi khalifah, menyerahkan semula jawatan tersebut bagi membolehkan syura berlaku untuk memilih khalifah yang dipilih oleh rakyat bukannya dilantik oleh khalifah sebelumnya.
Rasulullah s.a.w adalah contoh pemimpin yang paling banyak bersyura, bagi menggambarkan begitu demokratiknya baginda ini. Seterusnya model pengurusan dan organisasi cemerlang yang diterapkan oleh Rasulullah s.a.w secara keseluruhannya meliputi rangka dakwah bil hal dengan prinsip-prinsip yang merangkumi:

1.      Mengambil Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber rujukan atau sandaran, punca kekuatan dan pengharapan.
2.      Sentiasa sedar dan insaf akan tuntutan, amanah dan tugas serta tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi.
3.      Bersedia untuk memberikan khidmat dalam mendedah, menyebar, melaksana dan menghayati Islam sebagai ad-din.
4.      Berusaha mencari, menambah, menghayati dan menyebarkan ilmu serta pada masa yang sama menterjemahkannya ke dalam amalan seharian.
5.      Bersedia untuk menyumbang dalam memberikan masa, tenaga, kemampuan intelek dan harta dalam usaha untuk pembangunan ummah.
6.      Berusaha untuk menjadikan seluruh anggota (organisasi atau masyarakat) sebagai anggota yang beriman, bertakwa dan beramal soleh.
7.      Melaksana, memperbaiki dan berusaha meningkatkan amal ibadah samada yang khusus mahupun umum dalam rangka untuk menyubur dan mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan.
8.      Sentiasa berusaha untuk menjadi manusia atau kakitangan atau pekerja yang boleh dicontohi oleh orang lain.
9.      Berusaha untuk menjadi manusia atau kakitangan atau pekerja yang dapat mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan membina tamadun melalui perhidmatan atau sumbangan yang diberikan. 

Justeru itu, penerapan nilai, etika dan akhlak dalam pengurusan membawa erti yang amat besar pada pihak pengurusan serta kakitangannya dalam mengurus atau mentadbir sesebuah organisasi yang mana Rasulullah s.a.w sendiri merupakan model yang cemerlang, mengurus dengan kekuatan hati dan akhlak mulia.  Semoga dengan apa yang kita fahami akan dijadikan pengajaran. Insya-Allah. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA