Selasa, 13 November 2012

Berkata Yang Baik Atau Diam


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakatnya memiliki keistimewaan yang menjadi ciri khas mereka, iaitu adanya sifat kasih sayang dan persaudaraan, yang mana sifat kasih sayang tersebut menghiasi mereka sementara wajah mereka dihiasi dengan senyuman. Dasar kehidupan sesama mukmin adalah persaudaraan dan persahabatan yang baik. Allah s.w.t berfirman: ‘Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.’ (surah Al Hujurat: 10)
Allah s.w.t juga telah mengharamkan atas kaum muslimin untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: ‘Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr atau arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah s.w.t dan solat, maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).’ (surah Al-Maidah: 91)
Dan Allah s.w.t telah memberi anugerah kepada hamba-hamba-Nya dengan menumbuhkan rasa kesatuan di dalam hati mereka. Allah s.w.t berfirman: ‘Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa jahiliyah) kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.’ (surah Ali Imran: 103)
Dan Allah s.w.t berfirman lagi: ‘Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.’ (surah Al-Anfal: 62-63).
Adalah selayaknya setiap individu muslim untuk menjaga lidahnya sehingga tidak berkata-kata kecuali untuk kebaikan, dan jika berkata-kata itu sama baiknya dengan tidak berkata-kata, maka agama menganjurkan untuk tidak berkata-kata, kerana kadang-kadang perbincangan yang halal boleh berubah menjadi perbincangan yang makruh dan bahkan menjadi perbincangan yang haram, inilah yang sering terjadi di antara manusia.
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah s.a.w, baginda bersabda: ‘Barangsiapa yang beriman kepada Allah s.w.t dan hari Akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam.’ (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya ini disebutkan bahawa tidak layak seseorang berbicara kecuali jika kata-katanya itu mengandungi kebaikan, iaitu perkataan yang mendatangkan kebaikan. Untuk itu jika seseorang ragu tentang ada atau tidaknya kebaikan pada apa yang akan diucapkannya maka hendaklah ia tidak berbicara atau diam.
Orang yang beriman kepada Allah s.w.t tentu dia takut kepada ancaman-Nya, mengharapkan pahala-Nya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-geri seluruh anggota badannya kerana kelak dia akan diminta tanggungjawab terhadap perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah s.w.t: ‘Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya kelak pasti akan dimintai tanggungjawabnya.’ (surah Al Isra’ ayat 36)
Bahaya lisan itu sangat banyak, Rasulullah s.a.w juga bersabda: ‘Bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka kerana tidak dapat mengendalikan lidahnya.’ (Hadis riwayat Tarmidzi)
Baginda s.a.w juga bersabda: ‘Tiap ucapan anak Adam menjadi tanggungjawabnya, kecuali menyebut nama Allah s.w.t, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah kemungkaran.’ (Hadis riwayat Tarmidzi)
Barang siapa memahami hal ini dan beriman kepada-Nya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah s.w.t akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik atau diam.
Yang terakhir, nasihat dari Imam Syafi’e yang mengatakan: ‘Jika seseorang akan berbicara hendaklah dia berfikir sebelum berbicara, jika yang akan diucapkannya itu mengandungi kebaikan maka ucapkanlah, namun jika dia ragu (tentang ada atau tidaknya kebaikan pada apa yang akan dia ucapkan) maka hendaklah tidak berbicara hingga yakin bahawa apa yang akan diucapkan itu mengandungi kebaikan.’

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA