Selasa, 13 November 2012

Bagaimana Menghafal Al-Quran?


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Sebagai seorang mukmin, kita tentunya berkeinginan untuk dapat menghafal Al-Quran dan setiap kita pasti memimpikan agar dapat melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran (hafidz atau hafidzah). Berikut ini ada beberapa cara atau kaedah dasar untuk memudahkan menghafal, di antaranya:

1. Mengikhlaskan Niat Hanya Untuk Allah s.w.t

Memperbaiki tujuan dan bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran hanya kerana Allah s.w.t serta untuk mendapatkan syurga dan keredhaan-Nya. Tidak ada pahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran dan menghafalnya kerana tujuan keduniaan, kerana riyak atau sumah (ingin didengar orang), dan perbuatan seperti ini jelas menjerumuskan pelakunya kepada dosa.

2. Dorongan Dari Diri Sendiri, Bukan Kerana Terpaksa

Ini adalah asas bagi setiap orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Sesungguhnya siapa yang mencari kelazatan dan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkannya.

3. Membenarkan Ucapan Dan Bacaan

Perkara ini tidak akan tercapai kecuali dengan mendengar dari orang yang baik bacaan Al-Qurannya atau dari orang yang hafal Al-Quran. Rasulullah s.a.w sendiri mengambil atau belajar Al-Quran dari Jibril secara lisan. Setahun sekali pada bulan Ramadhan secara rutin Jibril menemui baginda untuk murajaah hafalan baginda. Pada tahun Rasulullah s.a.w diwafatkan, Jibril menemui baginda sampai dua kali.
Para sahabat juga belajar Al-Quran dari Rasulullah s.a.w secara lisan, demikian juga generasi-generasi terbaik selepas mereka. Pada masa sekarang boleh dibantu dengan mendengar kaset-kaset murattal yang dibaca oleh qari yang baik dan bagus bacaannya. Wajib bagi penghafal Al-Quran untuk tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri dalam hal bacaan Al-Quran dan tajwidnya.

4. Membuat Matlamat Hafalan Setiap Hari

Misalnya merancang sepuluh ayat setiap hari atau satu halaman, satu hizb, seperempat hizb atau boleh ditambah atau dikurangi dari matlamat tersebut sesuai dengan kemampuan. Yang jelas matlamat yang telah ditetapkan seboleh mungkin perlu dipenuhi.

5. Membaguskan Hafalan

Tidak boleh beralih hafalan sebelum mendapat hafalan yang sempurna. Perkara ini dimaksudkan untuk memantapkan hafalan di hati. Dan yang demikian dapat dibantu dengan mengamalkannya dalam setiap masa sepanjang siang dan malam.

6. Menghafal Dengan Satu Mushaf

Hal ini disebabkan manusia boleh menghafal dengan melihat sebagaimana mampu menghafal dengan mendengar. Dengan membaca atau melihat akan terbekas dalam hati bentuk-bentuk ayat dan tempat-tempatnya dalam mushaf.
Bila orang yang menghafal Al-Quran itu merubah atau mengganti mushaf yang biasa dia menghafal dengannya maka hafalannya pun akan berbeza-beza juga dan ini akan menyukarkan dirinya.

7. Memahami Adalah Salah Satu Jalan Untuk Menghafal

Di antara hal-hal yang paling besar atau dominan yang dapat membantu untuk menghafal Al-Quran adalah dengan memahami ayat-ayat yang dihafalkan dan juga mengenali segi-segi keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.
 sebab itu seharusnyalah bagi penghafal Al-Quran untuk membaca tafsir dari ayat-ayat yang dihafalnya, untuk mendapatkan keterangan tentang kata-kata yang asing atau untuk mengetahui sebab turunnya ayat atau memahami makna yang sukar atau untuk mengenal hukum yang khusus.
Ada beberapa kitab tafsir yang ringkas yang boleh ditelaah oleh pemula seperti kitab Zubdatut Tafsir oleh Asy-Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Asyqar.
Setelah memiliki kemampuan yang cukup, untuk meluaskan pemahaman, boleh menelaah kitab-kitab tafsir yang berisi penjelasan yang panjang seperti Tafsir Ibnu Katsier, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir As-Sadi dan Adhwaaul Bayaan oleh Asy-Syanqithi. Wajib juga menghadirkan hatinya pada ketika membaca Al-Quran.

8. Tidak Pindah Ke Surah Lain Sebelum Hafal Benar Surah Yang Sedang Dihafal

Setelah sempurna satu surah dihafalkan, tidak sewajarnya berpindah ke surah lain kecuali setelah benar-benar sempurna hafalannya dan telah kukuh dalam dada.

9. Selalu Memperdengarkan Hafalan (Disemak  Orang Lain)

Orang yang menghafal Al-Quran tidak sewajarnya menyandarkan hafalannya kepada dirinya sendiri. Tetapi wajib atasnya untuk memperdengarkan kepada seorang hafidz atau menyesuaikannya dengan mushaf. Perkara ini dimaksudkan untuk mengingatkan kesalahan dalam ucapan, atau syakal ataupun lupa.
Ramai sekali orang yang menghafal dengan hanya bersandar pada dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang ada yang salah atau keliru dalam hafalannya tetapi tidak ada yang memperingatkan kesalahan tersebut.

10. Selalu Menjaga Hafalan Dengan Murajaah

Bersabda Rasulullah s.a.w: ‘Jagalah benar-benar Al-Quran ini, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, Al-Quran lebih cepat terlepas daripada unta yang terikat dari ikatannya.’
Maka seseorang yang menghafal Al-Quran bila membiarkan hafalannya sebentar saja nescaya dia akan terlupa. Lantaran itu hendaklah hafalan Al-Quran terus diulang setiap hari. Bila ternyata hafalan yang ada hilang dalam dada tidak sewajarnya mengatakan: ‘Aku lupa ayat (surah) ini atau ayat (surah) itu.’ Akan tetapi hendaklah mengatakan: ‘Aku dilupakan.’

11. Bersungguh-Sungguh Dan Memperhatikan Ayat Yang Serupa

Khususnya yang serupa atau hampir serupa dalam lafaz, maka wajib untuk memperhatikannya agar dapat dihafal dengan baik dan tidak tercampur dengan surah lain.

12. Mencatat Ayat-Ayat Yang Dibaca Atau Dihafal

Ada baiknya penghafal Al-Quran menulis ayat-ayat yang sedang dibaca atau dihafalkannya, sehingga hafalannya tidak hanya di dada dan di lisan tetapi dia juga dapat menuliskannya dalam bentuk tulisan.
Ramai penghafal Al-Quran yang ditemui, mereka kadang-kadang hafal satu atau beberapa surah dari Al-Quran tetapi apabila diminta untuk menuliskan hafalan tersebut mereka tidak boleh atau banyak kesalahan dalam penulisannya.

13. Memperhatikan Usia Yang Baik Untuk Menghafal

Usia yang baik untuk menghafal ialah kira-kira dari umur 5 tahun hingga 25 tahun. Wallahu alam dalam batasan usia tersebut. Namun yang jelas menghafal pada usia muda adalah lebih mudah dan lebih baik daripada menghafal pada usia tua.
Pepatah ada mengatakan: Menghafal pada waktu kecil seperti mengukir di atas batu, menghafal pada waktu tua seperti mengukir di atas air.

Hal-Hal Yang Boleh Menghalangi Hafalan

Setelah kita mengetahui beberapa kaedah dasar untuk menghafal Al-Quran maka sudah sewajarnya bagi kita mengetahui beberapa hal yang menghalang dan menyulitkan hafalan agar kita dapat berwaspada dari penghalang-penghalang tersebut. Di antaranya ialah:

1.      Banyaknya dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat akan melupakan hamba terhadap Al-Quran dan terhadap dirinya sendiri. Hatinya akan buta dari zikrullah.
2.      Tidak adanya usaha untuk menjaga hafalan dan mengulangnya secara terus-menerus. Tidak mahu memperdengarkan (meminta orang lain untuk menyemak) dari apa yang telah dihafal dari Al-Quran kepada orang lain.
3.      Perhatian yang berlebihan terhadap urusan dunia yang menjadikan hatinya bergantung dengannya dan selanjutnya tidak mampu untuk menghafal dengan mudah.
4.      Bercita-cita menghafal ayat-ayat yang banyak dalam waktu yang singkat dan pindah ke hafalan lain sebelum kukuhnya hafalan yang lama.

Kita mohon pada Allah s.w.t semoga Dia menganugerahkan dan memudahkan kita untuk menghafal kitab-Nya, mengamalkannya serta dapat membacanya di tengah malam dan di siang hari. Insya-Allah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA