Selasa, 27 Disember 2011

Seni Menurut Perspektif Islam (Seni Suara, Muzik dan Tarian)

Masyarakat Islam dewasa ini umumnya menghadapi kesenian sebagai suatu masalah hingga timbul berbagai pertanyaan, bagaimana hukum tentang bidang yang satu ini, harus, makruh atau haram? Di samping itu dalam amalan kehidupan sehari-hari, sedar atau tidak, mereka juga telah terlibat dengan masalah seni. Bahkan sekarang ini bidang tersebut telah menjadi sebahagian dari gaya hidup mereka dan bukan hanya bagi yang berdomisilli (bertempat kediaman tetap; bertempat kediaman resmi) di kota atau bandar. Umat Islam yang berada di kampung pun telah dirasuki oleh seni.

Media elektronik seperti radio, cd, dvd, internet, televisyen, dan video telah menyerbu ke serata pelosok perkampungan. Media ini telah lama mempengaruhi kehidupan anak-anak mudanya. Malah kehidupan di kota lebih buruk lagi. Tempat-tempat hiburan (maksiat) seperti night club, disco centre, panggung wayang dan pentas pertunjukkan jumlahnya sangat banyak dan telah mewarnai kehidupan pemuda-pemudinya.


Sering kita melihat anak-anak muda berkumpul di rumah teman-temannya. Mereka mencari keseronokan dengan bernyanyi, menari bersama sambil berjoget tanpa mempedulikan lagi hukum halal-haram. Ramai di antara mereka yang berfikir bahawa hidup itu hanya untuk bersenang-senang, jatuh cinta, berkasih, dan lain-lain lagi yang menyeronokkan sebelum tua dan bertaubat.


Semua keadaan yang saya paparkan di atas terjadi dan bermula dari semaraknya seni budaya dan kehilangan peradaban Islam. Kita dapat menyaksikan sendiri, seni dan budaya kita telah digantikan dan tergeser (shifted, moved, removed) oleh seni budaya dan peradaban produk Barat yang pengisiannya menekankan kepada kehidupan yang bebas tanpa ikatan agama.


Cabang seni yang paling dipersoalkan adalah nyanyian, muzik dan tarian. Ketiga-tiga bidang itu telah menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan moden sekarang ini kerana semua cabang seni ini dirasakan telah merosakkan akhlak dan nilai-nilai keislaman.


Adanya kesan negatif dari bidang kesenian menyebabkan ramai orang bertanya-tanya, khususnya dari kalangan pemuda yang masih memiliki ghirah (cemburu terhadap musuh agama) Islam. Mereka bertanya: ‘Bagaimana pandangan Islam terhadap seni budaya? Bolehkah kita bermain gitar, piano, organ, drum band, seruling, bermain muzik blues, klasik, keroncong, muzik lembut, muzik rock, dan lain-lain lagi? Bagaimana pula dengan lirik lagu bernada asmara, porno, perjuangan, qashidah, kritikan sosial, dan sejenisnya? Di samping itu, bagaimana pandangan hukum Islam dalam seni tari. Apakah tarian Barat seperti twist, togo, soul, disco dan sebagainya? Kalau tidak boleh dengan tarian Barat, bagaimana dengan tari tradisional? Juga, bolehkah wanita atau lelaki menari di kalangan mereka?’


Dalam artikel ini akan dipaparkan pembahasan semua permasalahan para fuqaha’, khususnya dari kalangan empat mazhab. Harapan penulis semoga artikel ini dapat menutupi kekurangan artikel-artikel tentang hukum di bidang seni. Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa menghargai setiap kritikan dan saranan dari semua pihak demi menyempurnakan risalah kecil ini.

BAB 1:

PENGARUH POLITIK DAN PERADABAN TERHADAP SENI UMAT ISLAM

Sejak kejatuhan politik dan peradaban Islam yang terjadi pada abad XIX Masehi, politik Barat telah mempengaruhi dan menguasai umat Islam. Banyak negeri Islam yang telah dijajah menjadi bekas jajahan kekuasaan Barat. Melalui pola dominasi Barat di kalangan umat Islam tersebut maka tidak menghairankan bila pengaruh sosio budaya Barat mulai menyusup ke tengah-tengah umat Islam, terutama dalam masyarakat Islam yang dijajah secara langsung oleh negara-negara kuasa besar tersebut.


Sebagaimana kita ketahui, ciri khas peradaban Barat adalah sekularisme. Mereka memisahkan kebudayaan dan adat istiadat bangsa dengan agama. Walaupun sekularisme ini sangat bertentangan dengan akidah, kebudayaan dan peradaban Islam namun nyatanya sistem ini telah tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam. Pertumbuhan ini terjadi melalui akulturasi kebudayaan Barat dengan kebudayaan Islam. Negara-negara penjajah memang telah berjaya diusir oleh umat Islam dengan gemilang namun kebudayaan dan peradaban mereka ditinggalkan. Proses sekularisme juga masih melepa erat di kalangan umat Islam sehingga sepuluh tahun terakhir dari abad ke XX ini disebabkan oleh adanya media massa dan lembaga-lembaga pendidikan yang berasaskan sekularisme.


1. Akulturasi Kebudayaan Barat - Islam


Jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah diakulturasikan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan umat Islam membuahkan sekularisme dunia Islam. Lantaran itu tidak menghairankan bila sekarang ini kita dapat menemui dengan amat mudah akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain seperti berikut:


1. Kebudayaan yang diterapkan di dunia Islam sekarang ini telah tercemar dalam keadaan yang cukup parah oleh kebudayaan Barat, dan lebih parahnya lagi kebudayaan itu dijadikan sebagai konsep kebudayaan umat Islam.

2. Masyarakat umat Islam telah menjauhi konsep masyarakat Islam yang dulu berdasarkan akidah, idea-idea, jiwa dan peraturan Islam. Sekarang ini mereka lebih mirip kepada masyarakat Eropah, Amerika, Rusia dan China daripada masyarakat Islam.

3. Prinsip-prinsip sosio budaya yang diamalkan oleh umat Islam telah jauh dari prinsip-prinsip sosio budaya Islam, baik dari segi hubungan antara golongan lelaki mahupun wanitanya. Demikian juga halnya dengan aspek hiburan, kesenian, peragaan, busana ataupun bentuk-bentuk bangunan (arkitektur).

4. Dengan semakin giatnya akulturasi dalam bidang kesenian, seni umat Islam telah diwarnai oleh kesenian Barat yang sekularistik. Dengan demikian semakin banyaklah karya seni umat Islam sekarang ini yang bertentangan dengan konsep seni Islam.


2. Pengertian Masyarakat Dunia Terhadap Seni


Dalam perjalanan sejarah, boleh dikatakan pada setiap masa orang selalu bertanya tentang apa dan bagaimana bentuk seni itu. Para ahli falsafah sejak masa peradaban Yunani sehingga sekarang telah memberikan beragam definisi. Dalam kesempatan ini saya paparkan salah satu definisi yang boleh dianggap global dan menyeluruh.


Menurut Kamus Dewan dipetik bahawa definisi seni iaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).


Dalam pembahasan ini saya hanya akan memaparkan secara terbatas beberapa jenis seni estetika (Seni estetika adalah seni halus (fine art) yang meliputi seni lukis, pahat, bina tari, muzik, pentas, filem, dan kesusasteraan. Pengertian halus di sini kerana ia mewujudkan melalui perasaan) iaitu seni muzik, seni suara, dan seni tari.


1. SENI MUZIK


Seni muzik (instrumental art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat muzik dan irama yang keluar dari alat muzik tersebut. Bidang ini membahaskan cara menggunakan instrumen muzik. Masing-masing alat muzik memiliki nada tertentu. Di samping itu seni muzik, misalnya muzik vokal dan muzik instrumental. Seni muzik boleh disatukan dengan seni instrumental atau seni vokal. Seni instrumental adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media alat-alat muzik, sedangkan seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan instrumen muzik.


2. SENI PENDENGARAN


Seni pendengaran (auditory art) adalah bidang seni yang menggunakan suara (vokal mahupun instrumen) sebagai medium pengutaraan, baik dengan alat-alat tunggal (biola, piano dan lain-lain lagi) mahupun dengan alat majmuk seperti orkes simponi, band, juga lirik puisi berirama atau prosa yang tidak berirama, serta perpaduan nada dan kata seperti lagu asmara, qashidah dan tembang (Jawa). Seni inilah yang sering menjadi topik perbahasan.


3. SENI TARI


Seni tari adalah seni menggerakkan tubuh secara berirama dengan iringan muzik. Gerakannya boleh sekadar dinikmati sendiri, merupakan ekspresi suatu gagasan atau emosi, dan cerita (kisah). Seni tari juga digunakan untuk mencapai ekskatase (semacam mabuk atau tidak sedar diri) bagi yang melakukannya.


Dari zaman dahulu, seni tari telah memainkan peranan yang penting dalam upacara kerajaan, di kalangan masyarakat mahupun individu. Seni tari merupakan akar tari Barat yang populer pada masa kini. Bangsa-bangsa primitif bahkan percaya pada daya magis tari, seperti tampak pada tarian Kesuburan Dan Hujan, tarian Eksorsisme (Jawa: Ruwatan), tarian Perburuan dan Perang. Begitu juga halnya dengan tarian tradisional Asia Timur yang hampir seluruhnya bersumber dari keagamaan walaupun ada juga yang bersifat sosial.


Selain itu ada juga tarian komunal (folk dance) yang umumnya berbentuk tarian rakyat (atau kreasi baru). Biasanya tarian seperti ini dijadikan sebagai perlambangan kekuatan kerjasama secara kelompok dan sebagai perwujudan saling hormat-menghormati. Semua itu didasari oleh tradisi-tradisi masyarakat.


Seni tari moden lebih mengutamakan keindahan dan irama gerak dengan fokus hiburan. Seni sekarang berbeza halnya dengan tarian abad-abad sebelumnya, seperti balet, tapdans, ketoprak atau sendra tari. Gaya tarian abad XX kini berkembang dengan irama-irama muzik pop, misalnya dansa cha-cha-cha, togo, soul, twist dan yang akhir-akhir ini menggejala adalah breakdance, dan disco. Kedua-dua tarian ini mempunyai gerakan yang ‘menggila’ dan banyak diamalkan oleh generasi muda.

BAB 2:

AMALAN SENI SUARA DAN SENI TARI DALAM SEJARAH ISLAM

Pada umumnya orang Arab berbakat muzik sehingga seni suara telah menjadi suatu keharusan bagi mereka semenjak zaman jahilliyah lagi. Di Hijaz kita dapati mereka menggunakan muzik mensural yang mereka namakan dengan IQA (irama yang berasal dari alat muzik seperti gendang, berbentuk rithm). Mereka menggunakan berbagai instrumen (alat muzik), antara lain ialah seruling, rebana, gambus, tambur, dan sebagainya.


Setelah bangsa Arab masuk Islam, bakat muziknya berkembang dengan mendapat jiwa dan semangat baru. Pada zaman Rasulullah s.a.w., ketika Hijaz menjadi pusat politik, perkembangan muzik tidak menjadi berkurangan. Dalam buku-buku hadis terdapat nas-nas yang membolehkan seseorang menyanyi, menari, dan memainkan alat-alat muzik. Tetapi kebolehan itu disebutkan pada nas-nas tersebut hanya ada pada acara pesta-pesta perkahwinan, khitanan, dan ketika menyambut tetamu yang baru datang atau memuji-muji orang yang mati syahid dalam peperangan, atau menyambut kedatangan hari raya dan yang sejenisnya.


Dalam tulisan ini saya kutipkan beberapa riwayat saja, antara lain riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘A’isyah r.a. baginda berkata (Lihat Shahih Bukhari, Hadis No. 949, 925. Lihat juga Shahih Muslim, Hadis No. 829 dengan tambahan lafazh: ((وَ لَيْسَتَا مُغَنِّيَتَيْنِ ’Kedua-duanya (perempuan itu) bukanlah penyannyi’): ‘Pada suatu hari Rasulullah masuk ke tempatku. Di sampingku ada dua gadis perempuan hamba yang sedang mendendangkan nyanyian (tentang hari) Bu’ats (Bu’ats adalah nama salah satu benteng untuk Al-Aws yang jaraknya kira-kira dua hari perjalanan dari Madinah. Di sana pernah terjadi perang yang dahsyat antara kabilah Aus dan Khazraj tepat 3 tahun sebelum hijrah. Dalam riwayat Muslim ditambah dengan menggunakan rebana). (Kulihat) Rasulullah s.a.w. berbaring tetapi dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepada saya. Katanya: ‘Di tempat Nabi ada seruling syaitan?’ Mendengar seruan itu, Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya bersabda: ‘Biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar!’ Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi maka saya suruh kedua-dua hamba perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya di mana orang-orang Sudan sedang (menari dengan) memainkan alat-alat penangkis dan senjata perangnya (di dalam masjid)...’


Dalam riwayat lain Imam Bukhari menambahkan lafazh (Lihat Shahih Bukhari, Hadis No. 509, 511):


(يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَ هذَا عِيْدُنَا)


‘Wahai Abu Bakar, sesungguhnya tiap bangsa punya hari raya. Sekarang ini adalah hari raya kita (umat Islam).’


Hadis Imam Ahmad dan Bukhari dari ‘A’isyah r.a. (Lihat Shahih Bukhari Hadis No. 5162, Tertib Musnad Imam Ahmad, Jilid XVI, hlm. 213. Lihat juga: Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar Jilid VI, hlm. 187):


(أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص): يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ الأَنْصَارَ

يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ)


‘Bahawa dia pernah mengahwinkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Hai ‘Aisyah, tidak adakah padamu hiburan (nyanyian) kerana sesungguhnya orang-orang Anshar senang dengan hiburan (nyanyian).’


Juga ada lafaz hadis riwayat Imam Ahamd berbunyi (Lihat Asy-Syaukani, ibidem jilid VI, hlm. 187):


(لَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّيْهِمْ وَ يَقُوْلُ: أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ هَزْلٌ)


‘Bagaimana kalau diikuti pengantin itu oleh (orang-orang) wanita untuk bernyanyi sambil berkata dengan senada: ‘Kami datang kepadamu. Hormatilah kami dan kami pun menghormati kamu. Sebab kaum Anshar senang menyanyikan (lagu) tentang wanita.’


‘Abd-ul-Hayy Al-Kaththani (Lihat ‘Abd-ul-Hayy Al-Kaththaii, At-Taratib-Ul-Idariyyah, Jilid II, hlm. 121-126) mencatat nama-nama penyanyi wanita pada masa Rasulullah s.a.w. Mereka ini suka menyanyi di ruang tertutup (rumah) kalangan wanita saja pada pesta perkahwinan dan sebagainya. Di antaranya ialah yang bernama Hammah (Lihat juga Ibnu Al-Asqalany, An-Nisa’, Al-’Ashabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah, Jilid IV, hlm. 274 dan 275) dan Arnab (Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalany, ibidem, hlm. 226).


Kaum lelaki masa Rasulullah s.a.w. dan sesudahnya suka memanggil penyanyi hamba (jawari) ke rumah mereka jika ada pesta pernikahan. Buktinya Amir bin Sa’ad (seorang dari Tabi’in) pernah meriwayatkan tentang apa yang terjadi dalam suatu pesta pernikahan. Ia berkata (Lihat Sunan An-Nasa’i, Jilid VI, hlm. 135):


(دَخَلْتُ عَلى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ فِيْ عُرْسٍ وَ إِذَا جَوَارِيْ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ: اِجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَ إِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ)


‘Saya masuk ke rumah Qurazhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud Al-Anshari. Ketika itu sedang berlangsung pesta perkahwinan. Tiba-tiba beberapa orang perempuan hamba (jawari) mulai menyanyi-nyanyi. Maka saya bertanya: ‘Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah s.a.w. dan pejuang di Perang Badar. Kenapa hal yang begini kalian lakukan pula? Quraizhah menjawab: ‘Duduklah, kalau engkau mahu. Mari kita dengar bersama. Kalau tidak, silakan pergi. Sesungguhnya telah dibolehkan bagi kita untuk mengadakan hiburan (nyanyian) apabila ada pesta perkahwinan.’ (hadis riwayat An-Nasai, lihat bab Hiburan dan Nyanyian Pada Pesta Pernikahan).


Imam An-Nasa’i meriwayatkan dalam bab Mengumumkan Pernikahan Dengan Suara (Nyanyian) dan Rebana yang diriwayatkannya dari Mbin Hathib bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat Sunan An-Nasa’i, Jilid VI, hlm. 127):


(فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ: الدُّفُّ وَ الصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)


‘Tanda pemisah (pembeza) antara yang halal dengan yang haram (dalam suatu pernikahan) adalah (mengumumkannya dengan) memainkan rebana dan menyanyi.’


1. KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA RASULULLAH S.A.W


Walaupun demikian perlu juga diperhatikan, kehidupan masyarakat Islam pada masa Rasulullah s.a.w. ditandai oleh dua karakteristik, iaitu:


· sederhana;

· banyak berbuat untuk jihad fi sabilillah.


Membela Islam dan meluaskannya menghendaki seluruh pemikiran dan usaha sehingga tidak ada sisa waktu lagi untuk bersenang-senang mencipta bentuk-bentuk keindahan (seni muzik, lagu) apalagi menikmatinya. Orang-orang Islam dengan lagu dan muzik. Ini membuktikan bahawa masyarakat Islam pada masa Rasulullah s.a.w. bukan tanah yang subur untuk kesenian. Tetapi ketika wilayah Islam meluas, umat Islam bercampur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian sehingga terbukalah mata mereka kepada kesenian suara baru dengan mengambil muzik-muzik Persia dan Romawi.


2. PENGARANG TEORI MUZIK DARI KALANGAN UMAT ISLAM


Pada waktu itu muncullah seorang ahli muzik bernama Ibnu Misjah (meninggal dunia tahun 705 M). Selepas itu umat Islam banyak yang mempelajari buku-buku muzik yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Hindi. Mereka mengarang kitab-kitab muzik baru dengan mengadakan penambahan, penyempurnaan, dan pembaharuan, baik dari segi alat-alat instrumen mahupun dengan sistem dan tekniknya. Di antara pengarang teori muzik Islam yang terkenal ialah:


1. Yunus bin Sulaiman Al-Khatib (meninggal dunia tahun 785 Masehi). Baginda adalah pengarang muzik pertama dalam Islam. Kitab-kitab karangannya dalam muzik sangat bernilai tinggi sehingga penggarang-penggarang teori muzik Eropah banyak yang merujuk kepada ahli muzik ini.

2. Khalil bin Ahmad (meninggal dunia tahun 791 Masehi). Baginda telah mengarang buku teori muzik mengenai not dan irama.

3. Ishak bin Ibrahim Al-Mausully (meninggal dunia tahun 850 Masehi) telah berjaya memperbaiki muzik Arab jahilliyah dengan sistem yang baru. Buku muziknya yang terkenal adalah Kitab-Ul-Alhan Wal-Angham (Not dan Irama). Baginda sangat terkenal dalam muzik sehingga mendapat julukan Imam-Ul-Mughanniyin (Raja Penyanyi).


3. PENDIDIKAN MUZIK DI NEGERI-NEGERI ISLAM


Selain dari penyusunan kitab muzik yang dicurahkan pada akhir masa Daulah Umayyah. Pada masa itu para khalifah dan para pegawai lainnya memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan muzik. (Lihat Prof. A.Hasmy, Sejarah kebudayaan Islam, hlm. 320-321).


Banyak sekolah muzik didirikan oleh negara Islam di berbagai kota dan daerah, baik sekolah tingkat menengah mahupun sekolah tingkat tinggi. Sekolah muzik yang paling sempurna dan teratur adalah yang didirikan oleh Sa’id ‘Abd-ul-Mu’min (meninggal dunia tahun 1294 Masehi).


Salah satu sebab mengapa dalam Daulah ‘Abbasiyyah didirikan banyak sekolah muzik adalah kerana kepakaran menyanyi dan bermuzik menjadi salah satu syarat bagi pelayan (hamba), pengasuh, dayang-dayang di istana dan di rumah pegawai negara ataupun di rumah para hartawan untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana itu telah menjadi suatu keharusan bagi para pemuda dan pemudi untuk mempelajari muzik. (Lihat Prof. A. Hasjmy , ibidem, hlm. 322).


Di antara pelayan (jawari) atau biduan dan biduanita yang menjadi penyannyi di istana negara tercatat nama-namanya seperti berikut (Lihat Prof. A. Hasjmy, ibidem, hlm. 324-326): Yang menjadi biduan antara lain ialah:


1. Ma’bad.

2. Al-Kharid.

3. Dua bersaudara Hakam dan ‘Umar Al-Wady.

4. Fulaih bin Abi ‘Aura,

5. Siyath.

6. Nasyith.

7. Ibrahim al-Mausully dan puteranya Ishak al-Mausully.


Manakala biduanitanya antara lain ialah:


1. Neam (biduanita istana Khalifah Makmun).

2. Bazel dan Zat-ul-Khal (biduanita istana pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid).

3. Basbas (biduanita istana pada masa Khalifah Al-Mahdi).

4. Habhabah (biduanita kesenangan Khalifah Yazid I).

5. Sallamah (biduanita istana Khlifah Yazid II).

BAB 3:

SENI DALAM PANDANGAN ULAMA ISLAM

Sebelum kita membahas dan mendiskusikan pendapat para fuqaha’, khususnya para imam mazhab yang empat terlebih dahulu saya kutipkan pendapat mereka tentang seni suara beserta dalil-dalilnya, baik dari golongan yang mengharamkan mahupun yang membolehkannya.

1. Imam Asy-Syaukani, dalam kitabnya Nail-Ul-Authar menyatakan sebagai berikut (Lihat Imam Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar, Jilid VIII, hlm. 100-103):

 • Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat muzik. Menurut mazhab Jumhur adalah haram, sedangkan mazhab Ahl-ul-Madinah, Azh-Zhahiriyah dan jama’ah Sufiyah membolehkan-nya.

· Abu Mansyur Al-Baghdadi (dari mazhab Asy-Syafi’e) menyatakan: ‘Abdullah Bin Ja’far berpendapat bahawa menyanyi dan muzik itu tidak menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (hamba) wanita (jawari) dengan alat muzik seperti rebab. Ini terjadi pada masa Amir-ul-Mu’minin ‘Ali bin Abi Thalib r.a.

 • Imam Al-Haramain di dalam kitabnya An-Nihayah menukilkan dari para ahli sejarah bahawa ‘Abdullah bin Az-Zubair memiliki beberapa orang jariyah (wanita hamba) yang biasa memainkan alat gambus. Pada suatu hari Ibnu ‘Umar datang kepadanya dan melihat gambus tersebut berada di sampingnya. Lalu Ibnu ‘Umar bertanya: ‘Apa ini wahai sahabat Rasulullah?‘ Setelah diamati sejenak, lalu ia berkata: ‘Oh ini barangkali timbangan buatan negeri Syam,’ ejeknya. Mendengar itu Ibnu Zubair berkata: ‘Digunakan untuk menimbang akal manusia.’

· Ar-Ruyani meriwayatkan dari Al-Qaffal bahawa mazhab Maliki membolehkan menyanyi dengan ma’azif (alat-alat muzik yang berdawai).

 • Abu Al-Fadl bin Thahir mengatakan: ‘Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli Madinah tentang, menggunakan alat gambus. Mereka berpendapat boleh saja.’

· Ibnu An Nawawi di dalam kitabnya Al-’Umdah mengatakan bahawa para sahabat Rasulullah s.a.w. yang membolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain ‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Abd-ur-Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Manakala dari tabi’in antara lain Sa’id bin Musayyab, Salim bin ‘Umar, Ibnu Hibban, Kharijah bin Zaid, dan lain-lain.

2. Abu Ishak Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab (Lihat Abu Ishak Asy-Syirazi, Al-Muhazzab , Jilid II, hlm. 237) berpendapat:

· Diharamkan menggunakan alat-alat permainan yang membangkitkan hawa nafsu seperti alat muzik gambus, tambur (lute), mi’zah (sejenis piano), drum dan seruling.

 • Boleh memainkan rebana pada pesta perkahwinan dan khitanan. Selain dua acara tersebut tidak boleh.

· Dibolehkan menyanyi untuk memberi semangat kepada unta yang sedang berjalan.

 • Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh-Ul-Ma’ani (Lihat Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh-Ul-Ma’ani, Jilid XXI, hlm. 67-74).

· Al-Muhasibi di dalam kitabnya Ar-Risalah berpendapat bahawa menyanyi itu haram seperti haramnya bangkai.

 • Ath-Thursusi menukil dari kitab Adab-Ul-Qadha bahawa Imam Syaf’i berpendapat menyannyi itu adalah permainan makruh yang menyerupai pekerjaan bathil (yang tidak benar). Orang yang banyak mengerjakannya adalah orang yang tidak siuman fikirannya dan ia tidak boleh menjadi saksi.

· Al-Manawi mengatakan dalam kitabnya: Asy-Syarh-Ul-Kabir bahawa menurut mazhab Syafi’e menyanyi adalah makruh tanzih yakni lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan agar dirinya lebih terpelihara dan suci. Tetapi perbuatan itu boleh dikerjakan dengan syarat ia tidak bimbang akan terlibat dalam fitnah.

 • Dari murid-murid Al-Baghawi ada yang berpendapat bahawa menyanyi itu haram dikerjakan dan didengar.

· Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Imam Syafi’e yang mengatakan bahawa haramnya (menyanyi dan main muzik) hendaklah dapat dimengertikan kerana hal demikian biasanya disertai dengan minum arak, bergaul dengan wanita, dan semua perkara lain yang membawa kepada maksiat. Adapun nyanyian pada waktu bekerja, seperti mengangkut sesuatu yang berat, nyanyian orang Arab untuk memberikan semangat berjalan untuk unta mereka, nyanyian ibu untuk mendiamkan bayinya, dan nyanyian perang, maka menurut Imam Awza’i adalah sunat.

 • Jama’ah Sufiah berpendapat boleh menyanyi dengan atau tanpa iringan alat-alat muzik.

· Sebahagian ulama berpendapat boleh menyanyi dan main alat muzik tetapi hanya pada perayaan-perayaan yang memang dibolehkan Islam, seperti pada pesta pernikahan, khitanan, hari raya dan hari-hari lainnya.

 • Al-’Izzu bin ‘Abd-us-Salam berpendapat, tarian-tarian itu bid’ah. Tidak ada laki-laki yang mengerjakannya selain orang yang kurang waras dan tidak wajar, kecuali bagi wanita. Adapun nyanyian yang baik dan dapat mengingatkan orang kepada akhirat tidak mengapa bahkan sunat dinyanyikan.

· Imam Balqini berpendapat tari-tarian yang dilakukan di hadapan orang ramai tidak haram dan tidak pula makruh kerana tarian itu hanya merupakan gerakan-gerakan dan belitan serta geliat anggota badan. Ini telah dibolehkan Rasulullah s.a.w. kepada orang-orang Habsyah di dalam masjid pada hari raya.

 • Imam Al-Mawardi berkata: ‘Kalau kami mengharamkan nyanyian dan bunyi-bunyian alat-alat permainan itu maka maksud kami adalah dosa kecil bukan dosa besar.’

4. ‘Abd-Ur-Rahman Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib-Il Arba’a (Lihat ‘Abd-ur-Rahman Al-Jazari, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib-Il Arba’a, Jilid II, hlm. 42-44) mengatakan:

 • Ulama-ulama Syafi’eyah seperti yang diterangkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Baginda berkata: ‘Nas-nas syarak telah menunjukkan bahawa menyanyi, menari, memukul rebana sambil bermain dengan perisai dan senjata-senjata perang pada hari raya adalah mubah (boleh) sebab hari seperti itu adalah hari untuk bergembira. Oleh kerana itu hari bergembira dikiaskan untuk hari-hari lain, seperti khitanan dan semua hari kegembiraan yang memang dibolehkan syarak.

· Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Syafi’e yang mengatakan bahawa sepanjang pengetahuannya tidak ada seorang pun dari para ulama Hijaz yang benci mendengar nyanyian, suara alat-alat muzik, kecuali bila di dalamnya mengandungi hal-hal yang tidak baik. Maksud ucapan tersebut adalah bahawa macam-macam nyanyian tersebut tidak lain nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syarak.

 • Para ulama Hanfiyah mengatakan bahawa nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandungi kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat jejaka (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup (‘menjurus’ point, lead in certain direction, dan lain-lain lagi). Adapun nyanyian yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainya maka tidak ada larangan sama sekali. Memang ada orang orang yang menukilkan pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa ia benci terhadap nyanyian dan tidak suka mendengarnya. Baginya orang-orang yang mendengar nyanyian dianggapnya telah melakukan perbuatan dosa. Di sini harus difahami bahawa nyanyian yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi adalah nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang dilarang syarak.

· Para ulama Malikiyah mengatakan bahawa alat-alat permainan yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan hukumnya boleh. Alat muzik khusus untuk momen seperti itu misalnya gendang, rebana yang tidak memakai genta, seruling dan terompet.

 • Para ulama Hanbaliyah mengatakan bahawa tidak boleh menggunakan alat-alat muzik, seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan yang serupa dengannya. Adapun tentang nyanyian atau lagu, maka hukumnya boleh. Bahkan sunat melagukannya ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran asal tidak sampai mengubah aturan-aturan bacaannya.

BAB 4:

GOLONGAN YANG MENGHARAMKAN MENYANYI DAN MAIN MUZIK

Imam Ibnu Al-Jauzi (Lihat Talbis Iblis, hlm. 2321), Imam Qurthubi (Lihat Tafsir Qurtuhbi, Jilid XIV, hlm. 51-54), Asy-Syaukani (Lihat Nail-ul-Authar, Jilid VIII, hlm. 442) telah mencantumkan berbagai dalil tentang haramnya nyanyian dan penggunaan alat-alat muzik, antara lain seperti berikut:

1. Firman Allah s.w.t:

(وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ) (لقمان:6)

‘Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahw-ul-hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.’ (31:6)

Sebahagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan tabi’in seperti Mujahid, Hasan Al-Basri, Ikrimah, Said bin Zubair, Qatadah dan Ibrahim An-Nakha’i mentafsirkan lahw-al-hadis dengan erti nyanyian atau menjualbelikan (menyewakan) biduanita (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, hlm. 442). Begitu juga pendapat sebahagian ahli tafsir, antara lain Imam Ibnu Katsir yang berkata (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, hlm. 442): ‘Orang-orang celaka itu telah berpaling dari mendengar kalamullah dan mengambil manfaatnya. Mereka cenderung mendengar suara seruling nyanyian dengan irama alat-alat muzik yang melenakan.’

2. Firman Allah s.w.t:

(أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لاَ تَبْكُوْنَ وَ أَنْتُمْ سَامِدُوْنَ) (النجم:59 - 61)

‘Maka apakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)?’ (53:59-61).

Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksud saamiduun ialah al-ghina (nyanyian) (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, hlm.261). Kata tersebut diambil dari bahasa Kabilah Himyar. Kabilah ini sering berkata: samada lanaa ghanna lanaa’ (mereka bernyanyi untuk kita). Pendapat Ibnu Abbas ini disokong oleh pendapat yang sama dari Mujahid dan Ikrimah (Lihat Ibnu Al-Jauzi, Talbis Iblis hlm. 231; dan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid IV, hlm 261).

3. Firman Allah s.w.t:

(وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ....) (الإسراء:64)

‘Dan asunglah (kobarkanlah, pujuklah) siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu (shautika)....’ (17:64).

Perkataan shautika (suaramu) yang ditujukan kepada iblis serta digunakan untuk memujuk manusia. Maksudnya tidak lain adalah agar melakukan perbuatan maksiat, menurut Mujahid ia tidak lain adalah nyanyian dan hiburan. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, hlm. 50; Ibnu Al-Jauzi, Talbis Iblis hlm. 232).

4. Hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari (Lihat Shahih Bukhari, Hadis No. 5590):

(لِيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيْرَ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ وَ لَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ يَعْنِي الْفَقِيْرُ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَ يَضَعُ الْعَلَمَ وَ يَمْسَخُ الآخَرِيْنَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

‘Sesungguhnya akan terdapat di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat permainan (muzik). Kemudian segolongan (dari umat Islam) akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu para pengembala dengan ternakan kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi oleh seorang fakir untuk meminta sesuatu. Ketika itu mereka kemudiannya berkata: ‘Datanglah kepada kami esok hari.’ Pada malam hari Allah membinasakan mereka, dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Sisa mereka yang tidak binasa pada malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat.’

5. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah. (Lihat Tertib Musnad Imam Ahmad, Jilid V, hlm. 259; dan Imam Asy-Syaukani, Nail-ul-Authar, Jilid VIII, hlm. 98):


(تَبِيْتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلى أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ لَهْوٍ وَ لَعْبٍ ثُمَّ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ وَ تُبْعَثُ عَلى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيْحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نُسِفَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاسْتِحْلاَلِهِمْ الْخَمْرَ وَ ضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوْفِ وَ اتِّخَاذِهِمِ الْقَيِّنَاتِ)

‘Sekumpulan umatku melewati malam dengan makan, minum, hiburan, dan permainan. Esok harinya mereka ditukar dengan (rupa) monyet dan babi. Lalu kepada orang yang masih hidup di kalangan mereka diutus angin untuk memusnahkan mereka sebagaimana telah memusnahkan orang-orang terdahulu disebabkan kerana sikap mereka menghalalkan arak, memukul rebana dan mengambil biduanita (untuk menyanyi) bagi mereka.’

6. Hadis riwayat Abu Dawud (Lihat Sunan Abu Dawud, Jilid IV, hlm. 282, Hadis No. 4927):

Hadis ini datang melalui Sallam bin Miskin yang didengarnya dari seorang tua yang melihat Abi Wail hadir di suatu pesta pernikahan. Di pesta itu orang-orang asyik bermain, bersenang-senang dan bernyanyi bergembira. Waktu itu timbul hasrat Abu Wail untuk mencegahnya. Sambil membuka serbannya Abu Wail berkata: ‘Kudengar dari Abdullah bin Mas’ud bahawa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda:

(الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ)

‘Lagu atau nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati.’

7. Hadis Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dengan sanadnya dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda (Lihat Sunan Tirmidzi, Hadis No. 2309; Imam Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar, Jilid VIII, hlm.98):


(فِيْ هذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَ قَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ مَتَى ذلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَ الْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ)

‘Pada umat ini berlaku tanah runtuh, pertukaran rupa, dan kerusuhan.’ Bertanya salah seorang di antara umat Islam: ‘Bilakah yang demikian itu akan terjadi, ya Rasulullah?’ Baginda menjawab: ‘Apabila telah muncul biduanita, alat-alat muzik dan minuman arak di tengah umat Islam.’

8. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir bin Addillah dengan sanad Hasan Shahih (Lihat Sunan Tirmidzi Hadis No. 1011; juga ‘Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi, Ishaq bin Rahwi, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Al-Bazzar, dan Al-Mushalli; Lihat Abdullah bin Yusuf Az-Zailai, Nashb-Ur-Rayah Li Ahadith-Il-Hidayah, Jilid IV, hlm. 84; dan Ibnu Al-Jauzi, Talbis Iblis, hlm. 233).

Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. memegang tangan Abd-ur-Rahman bin Auf. Baginda mengajaknya bersama-sama untuk melawat Ibrahim (anak baginda) yang sedang sakit. Ketika itu baginda melihat anaknya dalam keadaan sakaratul maut. Lalu Rasulullah s.a.w. mengangkat anaknya dan memangkunya sambil menangis. Melihat hal ini Abd-ur-Rahman bin Auf berkata: Adakah engkau, ya Rasulullah menangis? Padahal engkau melarang umat Islam melakukannya.’

Mendengar perkataan tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda:


(لاَ وَ لَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَ شَقِّ جُيُوْبٍ وَ رَنَّةِ

الشَّيْطَانِ) و في الحديث كَلام أكثر من هذا

‘Tidak, aku tidak pernah melaramg orang menangis. Tetapi yang aku larang adalah mengenai dua macam suara dari orang tolol: suara ratapan orang yang ditimpa musibah yang disertai dengan mencakar muka dan merobek baju, dan jeritan syaitan. (yakni suara suruhan dari syaitan yang mendorong orang untuk berjerit histeris).’

9. Hadis riwayat Ibnu Jarir Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Baahily. Katanya: ‘Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat Tafsir Ath-Thabari, Jilid XXI, hlm. 39; Ibnu Jauzi, Talbis Iblis, hlm. 232):


(لاَ يَحِلُّ تَعْلِيْمُ الْمُغَنِّيَاتِ وَ لاَ بَيْعُهُنَّ وَ لاَ شِرَاؤُهُنَّ وَ ثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)

‘Tidak boleh mengajari wanita-wanita (untuk menyanyi), tidak halal memperjualbelikan mereka. Harga jual belinya juga haram.’

Imam Ath-Thabari kemudian berkata lagi: ‘Terhadap merekalah ayat enam surah Luqman diturunkan.’

10. Hadis riwayat Ibnu Ghailan Al-Bazzaz dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahawa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat Imam Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar, Jilid VIII, hlm. 100; ‘Ala’uddin Al-Burhanfuri, Kanz-Ul-Ummal, Jilid XV, hlm. 226, Hadis No. 40689):

(بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ)

‘Aku diutus untuk menghancurkan seruling-seruling.’

Ibnu Ghailan juga meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

(كَسْبُ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ)

‘Penghasilan penyanyi lelaki mahupun perempuan adalah haram.’

BAB 5:

GOLONGAN YANG MEMBOLEHKAN NYANYIAN DAN MAIN MUZIK

Imam Malik, Imam Ja’far, Imam Al-Ghazali, dan Imam Abu Daud Azh-Zhahiri telah mencantumkan berbagai dalil tentang bolehnya nyanyian dan menggunakan alat-alat muzik. Alasan-alasan mereka antara lain:

1. Firman Allah Ta’ala:

(...وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيْرِ) (لقمان:19).

‘....dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi kelaedai.’ (31:19).

Imam Al-Ghazali mengambil pengertian ayat ini dari mafhum mukhalafah. Allah s.w.t. memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengar nyanyian yang baik. (Lihat Imam AL-Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din, Juz VI, Jilid II, hlm. 141).

2. Hadis Buhkari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain dari Rubayyi’ binti Mu’awwiz ‘Afra.

Rubayyi’ berkata bahawa Rasulullah s.a.w. datang ke rumah pada pesta pernikahannya (Pesta yang dimaksudkan di sini adalah pesta pernikahan yang di dalamnya ada lelaki dan perempuan, tetapi dipisahkan jaraknya. Di dalam Islam ada tiga pesta, yakni (1) pesta pertunangan, (2) pesta pernikahan, (3) pesta percampuran). Lalu Rasulullah s.a.w. duduk di atas tikar. Tidak lama kemudian beberapa orang dari jariah (wanita hamba)nya segera memukul rebana sambil memuji-muji (dengan menyenandungkan) untuk orang tuanya yang syahid di medan perang Badar. Tiba-tiba salah seorang dari jariah itu berkata: ‘Di antara kita ini ada Rasulullah s.a.w. yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari.’ Tetapi Rasulullah s.a.w. segera bersabda (Lihat Sejarah Al-Karmani, Jilid IX, hlm. 108-109; Sunan At-Tirmidzi, Jilid III, hlm. 398-399; dan Sunan Al-Mustafa, hlm. 586):


(لاَ تَقُوْلِي هكَذَا وَ قُوْلِيْ كَمَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ)

‘Tinggalkanlah kata-kata itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi.

3. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a. Katanya (Lihat Shahih Bukhari, Hadis No. 949, 952; lihat juga Shahih Muslim, Hadis No. 892 dengan lafazh lain):

‘Pada suatu hari Rasulullah masuk ke tempatku. Ketika itu di sampingku ada dua gadis perempuan hamba yang sedang mendendangkan nyanyian (tentang hari Bu’ats) (Bu’ats adalah nama salah satu benteng untuk Al-Aws yang jaraknya kira-kira dua hari perjalanan dari Madinah. Di sana pernah terjadi perang yang dahsyat antara kabilah Aus dan Khazraj tepat 3 tahun sebelum hijrah.) Kulihat Rasulullah s.a.w. berbaring tetapi dengan memalingkan mukanya. Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku. Katanya: ‘Di tempat / rumah Nabi ada seruling syaitan?’ Mendengar seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata:

(دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ)

‘Biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar.’

Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi maka aku suruh kedua hamba perempuan itu keluar. Waktu itu adalah hari raya di mana orang-orang Sudan sedang menari dengan memainkan alat-alat penangkis dan senjata perangnya (di dalam masjid).’

4. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a. Katanya: ‘Aku pernah mengahwinkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda:

(يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْو فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ)

‘Hai ‘Aisyah, tidak adakah padamu hiburan (nyanyian) kerana sesungguhnya orang-orang Anshar senang dengan hiburan (nyanyian).’

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terdapat lafaz (Lihat Imam Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar, Jilid VI, hlm. 187):

(لَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّيْهِمْ وَ يَقُوْلُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ)

‘Bagaimana kalau diikuti pengantin itu oleh (orang-orang) wanita untuk bernyanyi sambil berkata dengan senada: ‘Kami datang kepadamu. Hormatilah kami dan kami pun menghormati kamu. Sebab kaum Anshar senang menyanyikan (lagu) tentang wanita.’

5. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Buraidah yang berkata: ‘Suatu hari Rasulullah s.a.w. pergi untuk menghadapi suatu peperangan. Setelah baginda pulang dari medan perang, datanglah seorang jariah kulit hitam seraya berkata: ‘Ya Rasulallah, aku telah bernazar, iaitu kalau tuan dipulangkan Allah dengan selamat, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi di hadapan tuan.’ Mendengar hal itu Rasulullah s.a.w. bersabda:


(إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِيْ وَ إِلاَّ فَلاَ)

‘Jika demikian nazarmu, maka tabuhlah. Tetapi kalau tidak, maka jangan lakukan.’

Maka jadilah ia menabuh rebana. Ketika sedang menabuh masuklah Abu Bakar. Tetapi jariah itu masih terus menabuh rebananya. Tak lama kemudian Utsman juga masuk, dan si penabuh masih asyik dengan rebana. Begitu juga halnya ketika Ali masuk. Namun tatkala Umar masuk, jariah itu cepat-cepat menyembunyikan rebananya di bawah pinggulnya setelah dilemparkan, lalu didudukinya rebana itu. Melihat peristiwa itu Rasulullah s.a.w. berkata:


(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّيْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ هِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَ هِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَ هِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ)

‘Sesungguhnya syaitan pun takut kepadamu, hai Umar. Tadi ketika aku duduk di sini, jariah ini masih memukul rebananya. Begitu juga ketika Abu Bakar, Ali, Utsman masuk, dia masih memukulnya. Tetapi ketika engkau yang masuk hai Umar, dia terburu-buru melemparkan-nya.’ (Tirmidzi menyebutkan bahawa hadis ini shahih tingkatannya. Lihat Imam Asy-Syaukani , Nail-Ul-Authar, Jilid VII, hlm. 119).

6. Hadis riwayat An-Nasai dari Qurazhah bin Sa’ad (seorang tabi’i) yang pernah meriwayatkan tentang apa yang terjadi dalam suatu pesta pernikahan. Ia berkata (Lihat Sunan An-Nasai, Jilid VI, hlm. 135):

‘Saya masuk ke rumah Qurazhah bin Ka’ab dan Mas’ud Al-Anshari. Tiba-tiba beberapa perempuan hamba (jawari) mulai bernyanyi-nyanyi. Maka saya bertanya:

(أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُوْلَ اللهِ (ص) وَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَ يُفْعَلُ هذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ: اِجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَ إِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ)

‘Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah s.a.w. dan pejuang di perang Badar. Kenapa hal yang begini kalian lakukan?’ Qurazhah menjawab: ‘Duduklah, kalau engkau mahu. Mari kita dengar bersama. Kalau tidak, silahkan pergi. Sesungguhnya telah dibolehkan bagi kita untuk mengadakan hiburan (nyanyian) apabila ada pesta perkahwinan.’ (Lihat Sunan An-Nasai, Jilid VI, hlm.127):

7. Hadis Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Amr ibnu Yahya Al-Mazini dari datuknya, Abu Hasan yang mengatakan bahawa hadis ini menceritakan kebencian Rasulullah s.a.w. terhadap pernikahan sirri (yang rahsia). Kerana itulah rebana ditabuh seraya didendangkan. (Lihat Imam Asy-Syaukani, Nail-Ul-Authar, Jilid VI, hlm. 187):


(كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَ يُقَالُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ)

‘Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, (kerananya) hormatilah kami. (Sebagai gantinya) kami akan menghormatimu.’

8. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik.

Anas bin Malik berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melewati beberapa tempat di Madinah. Tiba-tiba baginda berjumpa dengan beberapa jariah yang sedang memukul rebana sambil menyanyikan: ‘Kami jariah bani Najjar. Alangkah bahagianya berjiran dengan Nabi besar.’ Mendengar dendangan mereka, Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat Sunan Mustafa, hlm. 586):

(اللهُ يَعْلَمُ إِنِّيْ لأُحِبُّكُمْ)

‘Allah mengetahui bahawa aku benar-benar sayang kepada kalian.’

BAB 6:

SANGGAHAN TERHADAP YANG MENGHARAMKAN NYANYIAN DAN MAIN MUZIK

Apabila diteliti dengan mendalam dalil-dalil syarak maka dapat ditarik kesimpulan bahawa perbuatan manusia seperti melihat, mendengar, bersuara, berjalan, tidur dan menggunakan tangan adalah mubah bila dilihat dari kerumuman pengertian dalil. Sebagai contoh, perhatikanlah firman Allah s.w.t.:

(أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ) (البلد:8,9)

‘Bukankah Kami telah berikan kepadamu dua mata (untuk melihat), lidah dan dua bibir (untuk bersuara, mengecap makanan dan minuman).’ (90:8,9).

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا...) (الملك: 15)

‘Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka, berjalanlah di segala penjurunya....’(67:15).

(وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) (النبأ: 9)

‘Dan Kami jadikan tidurmu untuk berehat.’ (78:9).

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ.....) (يس: 35)

‘Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.....’ (36:35).

Dalil-dalil di atas mengajar kepada kita bahawa manusia boleh melihat dan mendengar apa saja. Manusia boleh melihat pemandangan, mendengar suara wanita dan nyanyiannya kecuali terhadap apa-apa yang telah dilarang syarak dalam perbuatan itu (Lihat Sauf-ud-Din al-Aamidi, AL-IHKAM FI USHUL-IL-AHKAM, Jilid I, hlm. 130).

Seseorang juga dibolehkan mengeluarkan suara dengan cara apa pun, misalnya berbicara, berpidato, berdiskusi, dan bernyanyi, kecuali bila ada suatu dalil syarak yang memang melarangnya. Begitu juga tentang gerakan-gerakan lainnya. Sebagai salah satu contoh adalah sabda Rasulullah s.a.w. (Hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah: Hadis No. 2657):

(كُتِبَ عَلى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنى مُدْرِكٌ ذلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَ الأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَ الْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَاءُ وَ الْقَلْبُ يَهْوى وَ يَتَمَنّى وَ يُصَدِّقُ ذلِكَ الْفَرْجُ وَ يُكَذِّبُهُ)

‘Bani Adam (manusia) tidak dapat menghindar dari perbuatan (yang menghantarkannya kepada) zina, yang pasti akan menimpanya, iaitu zina mata adalah dengan melihat (aurat wanita), zina telinga adalah dengan mendengar (kata-kata porno, cinta asmara dari wanita/lelaki yang bukan suami/isteri), zina tangan adalah dengan rayuan dan kata-kata kotor dan porno), zina tangan adalah dengan bertindak kasar (memperkosa, menjawil wanita), zina kaki adalah dengan berjalan (ke tempat maksiat, misalnya ke rumah pelacuran). (Dalam hal ini), hatilah yang punya hajat dan cenderung (kepada perbuatan-perbuatan tersebut), dan farji (kelamin) yang menerima dan menolaknya.’

Menurut riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa’labi melalui Ibnu ‘Abbas, ada tambahan lafaz pada hadis tersebut, yakni:

(وَ زِنَى الشَّفَتَيْنِ الْقُبْلَةُ)

‘Zina bibir adalah mencium (wanita yang bukan isterinya). (Lihat TAFSIR QURTHBI, Jilid XVII, hal. 106-107).

Bertolak dari dasar hukum inilah maka mendengar atau memainkan alat-alat muzik atau menyanyi mubah selama tidak terdapat suatu dalil syar’i yang menunjukkan bahawa pekerjaan tersebut haram atau makruh. Mengenai menyanyi atau memainkan alat muzik dengan atau tanpa nyanyian, tidak terdapat satu pun nas, baik dari Al-Quran mahupun sunnah rasul yang mengharamkannya dengan tegas. Memang ada sebahagian dari para sahabat, tabi’in dan ulama yang mengharamkan sebahagian atau seluruhnya kerana mengertikannya dari beberapa nas tertentu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa hal tersebut makruh, sedangkan yang lain mengatakan hukumnya mubah.


Adapun nas-nas (dalil-dalil) yang dijadikan alasan oleh mereka yang mengharamkan seni suara dan muzik bukanlah dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada satu dalil pun yang berbicara secara tegas dalam hal ini. Dengan demikian, tidak seorang manusia pun yang wajib diikuti selain daripada Rasulullah s.a.w. Baginda sendiri tidak mengharamkannya. Seluruh riwayat hadis yang dipakai oleh golongan yang mengharamkan alat muzik dan nyanyian adalah dha’if atau maudhu’ (palsu dan lemah).


Oleh kerana itu, Imam Abu Bakar Ibn-ul-Arabi berkata: ‘Tidak terdapat satu dalil pun di dalam Al-Quran mahupun Sunnah Rasul yang mengharamkan nyanyian. Bahkan hadis shahih banyak yang menunjukkan kebolehan nyanyian itu. Setiap hadis yang diriwayatkan mahupun ayat yang digunakan untuk menunjukkan keharamannya maka ia adalah bathil dari segi sanad, bathil juga dari segi i’tiqad, baik ia bertolak dari nas mahupun dari satu penakwilan.’ (Lihat Imam Abu Bakar Ibn-ul-Arabi, AHKAM-UL-QURAN, Jilid III, hlm. 1053-1054).


Walaupun ada beberapa riwayat yang benar dan boleh diterima tetapi ia tidak dapat dijadikan hujah. Kerana itu, patut kita bertanya, siapa yang patut diikuti, Rasulullah s.a.w. atau ulama?!


Tentang siapa yang harus diikuti, seorang Muslim telah memahami bahawa hanya Rasulullah s.a.w. yang patut dijadikan rujukan atas setiap tindakannya. Bahkan pendapat ini telah diperkuatkan oleh sikap para sahabat dan tabi’in. Di kalangan mereka tidak terdapat perbezaan pendapat di antara penduduk Madinah yang ketika itu merupakan tempat tinggal para sahabat yang sebelumnya mereka bergaul rapat dengan Rasulullah s.a.w. Misalnya, seperti apa yang dikutip oleh Imam Ibnu An-Nahawi dalam bukunya AL-’UMDAH bahawa (Lihat Imam Asy-Syaukani, NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 114-115) telah diriwayatkan tentang halalnya nyanyian dan mendengarnya dari sekelompok sahabat dan tabi’in.


Kemudian Ibnu An-Nahawi mencantumkan nama-nama para sahabat dan tabi’in yang membolehkan menyanyikan nyanyian dan mendengarkannya. Misalnya, di antara para sahabat adalah ‘Umar, ‘Utsman, ‘Abd-ur-Rahman bin ‘Auf, Abu ‘Ubaidah Al-Jarrah, Saad bin Abi Waqqash, Bilal bin Rabbah, Al-Bura’ bin Malik, Abdullah bin Al-Arqam, Usamah bin Zaid, Hamzah bin ‘Umar, Abdullah bin ‘Umar, Qurrazhah bin Bakkar, Khawwat bin Jubair, Rabah Al-Mu’tarif, Al-Mughirah bin Syu’bah, ‘Amru bin Al-Ash, Aisyah binti Abu Bakar, Ar-Rabi’, dan masih ramai lagi dari kalangan sahabat.


Sedangkan di kalangan tabi’in terdapat nama-nama seperti Said bin Al-Musayyab, Salim bin ‘Umar, Ibnu Hassan, Kharizah bin Zaid, Syuraih Al-Qadli, Said bin Jubair, ‘Amir Asy-Sya’bi, ‘Abdullah bin Abi ‘Athiq, ‘Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Shahab Az-Zuhri, ‘Umar bin Abd-ul-’Aziz, Saad bin Ibrahim Az-Zuhri. Adapun dari kalangan tabi’it tabi’in jumlahnya sangat banyak, di antaranya Imam yang empat, Ibnu ‘Uyainah, dan jumhur Syafi’eyah. (Lihat Imam Asy-Syaukani, NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 114-115).


Agar tidak timbul keraguan lagi maka di sini akan dibahas seluruh dalil yang dipakai oleh golongan yang mengharamkan penggunaan alat-alat muzik dan nyanyian.


1. Surah Luqman, Ayat 6


Ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan orang-orang kafir yang berusaha menjadikan ayat-ayat Allah s.w.t. sebagai senda gurau. Tujuan mereka adalah untuk menghina, merendahkan dan berusaha menyesatkan orang-orang dari jalan-Nya. Mereka bermaksud menjauhkan orang-orang agar tidak mengikuti agama Islam. Sikap dan perbuatan ayat tersebut di atas terang dan jelas.

Dengan demikian, setiap usaha menakwilkan ayat tersebut dengan erti nyanyian adalah penyimpangan dari makna yang telah ditunjukkan oleh ayat itu sendiri.

Dalam menanggapi pengertian pada ayat tersebut di atas, Imam Ibnu Hazm telah membantah penggunaan dalil tersebut. Beliau berkata: (Lihat Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm, AL-MUHALLA, Jilid VI, hlm. 60):


‘Teks ayat tersebut cukup untuk membatalkan hujah mereka. Orang-orang yang bertindak demikian, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut, adalah orang-orang yang bila mengerjakannya telah termasuk kafir tanpa ada selisih pendapat (khilaf). Mereka telah menjadikan sabil (agama Allah s.w.t.) sebagai senda gurau.


Andaikan Al-Quran dibeli untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah s.w.t. dan dijadikannya sebagai bahan ejekan, maka tentu orang-orang yang melakukan hal tersebut telah menjadi kafir. Inilah yang dicela oleh Allah s.w.t. melalui ayat tersebut. Erti ayat itu bukanlah ditujukan kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu untuk menghibur diri tanpa bermaksud menyesatkan orang lain dari jalan Allah s.w.t.


Dengan demikian, hujah mereka telah gugur. Begitu juga dengan orang-orang yang sengaja menyibukkan diri dengan maksud tidak melakukan solat walaupun apa yang dilakukannya itu adalah dengan membaca Al-Quran, buku-buku hadis, mencari bahan untuk pengajian, sibuk memandang banyaknya uang, atau menyibukkan diri dengan nyanyian dan yang serupa dengannya, maka orang tersebut adalah fasiq dan telah berbuat maksiat. Adapun yang tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang telah diwajibkan walaupun ia sibuk dengan apa yang telah diwajibkan walaupun ia sibuk dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka orang tersebut adalah muhsin (orang yang tidak salah melangkah).


2. Surah An-Najm, Ayat 59-61


Ayat ini sama sekali tidal ada kaitannya dengan nyanyian. Ia hanya menjelaskan tentang sikap kafir Quraisy yang merasa hairan akan Hari Kebangkitan nanti yang sampai kepada mereka. Kerana mereka menganggap hal tersebut merupakan kejadian yang mustahil terjadi. Walaupun ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah s.a.w. kepada mereka telah memberitahu tentang adanya Hari Kebangkitan itu, akan tetapi mereka mentertawakan dan merendahkannya. Padahal seharusnya mereka beriman dan menangisi dosa-dosa yang telah mereka lakukan.


Bertolak dari ayat ini, dari manakah para ulama tersebut mengambil pengertian tentang haramnya nyanyian? Kalau mereka bersandarkan kepada kata ‘saamidun’ yang mempunyai erti ‘nyanyian’ untuk ayat ini, maka sandaran tersebut tidak tepat sama sekali dan tidak sesuai untuk susunan ayat. Oleh kerana itu, sebahagian besar ahli tafsir berpendapat, yang dimaksudkan dengan kata ‘saamidun’ adalah ‘mu’ridhun’ (menghindari daripadanya), dan atau ‘ghafilun’ (mengabaikan, melupakan). (Lihat TAFSIR IBNU KATSIR, Jilid IV, hlm. 261; lihat juga TAFSIR ATH-THABARI, Juz XXVII, hlm. 48-49; TAFSIR QURTHUBI, Juz XVII, hlm. 123-124).


3. Surah-Ul-Israa, Ayat 64


Seperti ayat terdahulu, ayat ini juga tidak ada kaitannya dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Iblis yang dibiarkan (hidup dan berbuat apa saja) oleh Allah s.w.t. untuk menggoda dan menyelewengkan manusia dari jalan-Nya. Iblis dibiarkan leluasa mengajak manusia ke jalan maksiat. Oleh kerana itu, kata ‘shautika’ pada ayat tersebut tidak boleh ditakwilkan dengan erti ‘nyanyian’.


Walaupun erti ‘shautika’ secara lughawi adalah ‘suaramu’, tetapi erti tersebut berbentuk kiasan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mendengar suara Iblis. Manusia hanya dapat merasakan bisikan dari Iblis (rasa was-was) yang berbentuk seruan atau ajakan kepada maksiat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ibnu Jarir Ath-Thabari, serta pendapat ahli tafsir secara umum. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, ayat 50).


Pengertian inilah yang sesuai dengan susunan ayat tersebut di atas. Sedangkan hukum penggunaan alat-alat muzik dan nyanyian, tidak boleh diambil dari ayat ini walaupun terdapat pendapat dari sebahagian ulama tabi’in seperti Mujahid, Adh-Dhahaak, dan lain-lain, yang mentafsirkan ayat tersebut dengan erti ‘nyanyian’ dan ‘alat muzik’. Tetapi ajakan atau seruan Iblis untuk mengajak kepada maksiat kadang-kadang memang boleh saja dikaitkan dengan berbagai jenis hiburan yang kadarnya melebihi takaran (keterlaluan), atau melampaui batas-batas yang dibenarkan syarak seperti main muzik dan beryanyi pada waktu solat Jumaat, atau tatkala umat Islam hendak berangkat ke medan jihad. Pada jenis pesta yang bercampur antara kaum lelaki dan perempuan adalah suatu peristiwa yang disenangi syaitan, apalagi kalau disertai dengan minuman keras, judi, main perempuan, joget bersama, dan lain-lain. Dengan demikian ayat ini boleh dikaitkan dengan bentuk-bentuk ajakan Iblis yang sarananya berupa nyanyian atau hiburan lain yang tegas keharamannya.


4. Hadis Imam Bukhari, No. 5590


Sebagaimana telah dijelaskan pada bahagian lima di atas, hadis ini tidak boleh dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian dan penggunaan alat-alat muzik. Di dalam hadis ini terdapat ‘qarinah’ (tanda penunjukan) bahawa mereka telah berani menghalalkan perzinaan, memakai sutera, meneguk khamr, dan memainkan alat-alat muzik. Mengenai perzinaan dan minum khamr, sudah jelas hukumnya. Adapun mengenai pemakaian sutera dan memainkan alat-alat muzik maka syarak telah mengaturnya sebagai berikut:


Mengenai sutera, syarak telah menghalalkannya bagi kaum wanita tetapi haram bagi kaum lelaki kecuali apabila ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, bila seseorang menderita penyakit kulit (seperti eksim), maka ia mendapat ‘rukhshah’ (keringanan) dan ia boleh memakainya. Semua keterangan tersebut menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan pemakai sutera dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang menghalalkan pemakaian sutera bagi kaum lelaki secara mutlak tanpa kecuali.


Begitu juga tentang penggunaan alat-alat muzik, syarak telah membolehkannya dalam acara pesta pernikahan atau pada hari raya dan hari-hari gembira lainnya. Tetapi dalam hal ini, syarak telah mengharamkan menjadikan nyanyian dan memainkan orkes sebagai profesyen kaum wanita. Ertinya, mereka tidak dibolehkan menerima imbalan dari profesyen (pekerjaan) tersebut.


Rasulullah s.a.w. bersabda:

لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ وَ لاَ بَيْعُهَا وَ لاَ شِرَاءُهَا وَ لاَ الاِسْتَمَاعُ إِلَيْهَا)


‘Penghasilan penyanyi wanita (bayaran) adalah tidak halal, begitu juga memperjualkan dan mendengar suara (nyanyian) nya.’


Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan, maksud hadis Imam Bukhari tersebut jatuh kepada segolongan orang-orang dari umat Islam yang berani menghalalkan penggunaan alat-alat muzik di luar batas-batas yang telah digariskan syarak. Misalnya memainkannya di tempat umum (televisyen, stadium, atau pentas-pentas pertunjukkan terbuka lainnya), bukan di tempat dan acara khusus, seperti pada acara pesta pernikahan di rumah-rumah. Dengan kata lain, syarak membolehkan biduanita hamba menyanyi untuk pemilikinya, dan atau untuk para wanita lainnya dalam acara pernikahan. Boleh saja salah seorang di antara anggota keluarga pengantin ikut bernyanyi, tetapi syarak tidak membolehkan ada penyanyi wanita bayaran sebagaimana yang umum terjadi sekarang ini.


5. Hadis Musnad Imam Ahmad, Jilid V, Hlm. 259


Hadis ini tidak boleh dijadikan pegangan kerana dari segi sanadnya dha’if. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sa’id bin Mansur dari Al-Harits bin Nabhan, dari Farqad As-Sabakhi, dari Ashim bin Amru, dari Abu Umamah.


Dalam menanggapi hadis tersebut, Imam Ibnu Hazm telah menolak sanad hadis tersebut. Beliau mengatakan bahawa Al-Harits bin Nabhan hadisnya tidak boleh ditulis, dan Farqad As-Sabakhi hadisnya lemah. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan bahawa Farqad As-Sabakhi riwayat hadisnya tidak kuat. (Lihat Ibnu Hazm, AL-MUHALLA, Jilid VI, hlm. 59). Tetapi Ibnu Mu’in mengatakan bahawa orang ini ‘tsiqah’ (boleh dipercayai). (Lihat Asy-Syaukani, NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 111).


Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa Al-Harits bin Nabhan riwayatnya menurut Imam Bukhari adalah ‘munkar-ul-hadis’ (Hadis cacat yang diriwayatkan oleh satu riwayat saja dan orang tersebut belum boleh dipercayai). Tetapi menurut Imam An-Nasai, hadisnya ‘matruk’ (Hadisnya harus ditinggalkan). Sedangkan Ibnu Mu’in berpendapat, hadis Al-Harits bin Nabhan ‘Laisa bi syai’ (Hadisnya tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu ditulis). (Lihat Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, MIZAN-UL-I’TIDALI FI NAQD-IR-RIJAL, Jilid I, hlm.444, No. perawi hadis 1649).


Adapun Farqad As-Sabakhi walaupun menurut Ibnu Mu’in orang tersebut boleh dipercayai, namun menurut Abu Hatim sanadnya tidak kuat. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan bahawa di dalam hadisnya banyak hadis yang ‘munkar’. Kemudian menurut Imam An-Nasai, hadisnya dha’if dan orangnya tidak boleh dipercayai. (Lihat Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, ibidem, Jilid III, hlm. 346, No perawi hadis 6699).


6. Hadis Abu Dawud No. 4927


Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya adalah dari Muslim bin Ibrahim, dari Sallam bin Miskin melalui seorang datuk yang tidak disebutkan namanya. Si datuk itu pernah berjumpa dengan Abu Wail yang mendengar sebuah hadis Rasulullah s.a.w. dari Ibnu Mas’ud yang berbunyi:


(الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ)


‘Lagu atau nyanyian adalah sesuatu yang boleh menumbuhkan sifat nifaq di dalam hati manusia.’


Pada sanad hadis tersebut terdapat seseorang yang ‘majhul’ (tidak dikenali), iaitu seorang datuk tua. Menurut kaedah ilmu hadis, bila sanadnya majhul, maka hadis tersebut harus ditolak. Tetapi di dalam sanad hadis ini terdapat seseorang yang boleh dipercayai, iaitu Sallam bin Miskin. Namun Imam Abu Dawud mengatakan bahawa perawi tersebut cenderung kepada pendapat golongan Qadariyah (golongan yang menolak adanya takdir). Kerana itu sudah cukup bagi kita untuk menolak riwayatnya kerana bererti ia telah tergolong ke dalam golongan (Qadariyah) yang berbuat bid’ah. Sedangkan ahli bid’ah tidak boleh diterima riwayatnya.


Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, juga dari Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Adi, dan Ad-Dailami dengan sanad yang dha’if. Menurut Ibn-ul-Qathan, ia menukilkan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahawa Hadis ini tidak shahih. Pendapat ini juga disokong oleh Imam As-Sarkhasi dan Imam Al-’Iraqi yang menolak hadis tersebut kerana ada seseorang yang tidak tercatat namanya.


Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya juga dalam kitab SYUAB-UL-IMAN dari Jarir dengan sanad yang di dalamnya ada seseorang yang bernama Ali bin Hammad. Orang ini menurut Imam Daruquthni adalah ‘matruk’ (harus ditinggalkan).


Selain itu pada sanadnya ada Abdullah bin Abd-ul-’Aziz bin Ruwat yang menurut Imam Abu Hatim Hadisnya munkar seluruhnya. Akan halnya Ibn-ul-Junaid, beliau berpendapat orang ini ‘tidak bernilai sesen pun’ (Lihat Abd-ur-Rauf Al-Manawi, FAIDH-UL-QADIR, Jilid IV, hlm. 413-414).


7. Hadis Imam Tirmidzi, No. 1011


Hadis ini walaupun dari segi sanadnya mursal, yang umumnya ditolak oleh sebahagian ahli hadis, tetapi oleh sebahagian lainnya dijadikan hujah dalam pengambilan hukum dan pendapat. Cara seperti inilah yang boleh diterima. Tetapi dari segi matannya (isi hadis), ia tidak menunjukkan bahawa telah diturunkan azab atas mereka yang berupa tanah runtuh (landslide), pertukaran rupa dari manusia ke wajah haiwan, terjadinya kerusuhan adalah kerana mereka telah menggunakan alat-alat muzik atau kerana mereka telah mendengar nyanyian seorang biduanita dan meneguk minuman keras.


Tetapi semua malapetaka yang menimpa mereka disebabkan oleh kerana mereka telah menghalalkan khamr, perzinaan, memakai sutera (bagi lelaki), dan membolehkan wanita tampil sebagai penyanyi dalam forum yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Selain itu mereka menghalalkan menggunakan alat-alat muzik di luar batas-batas yang telah ditentukan oleh syarak, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis riwayat lainnya. Salah satu di antara hadis tersebut adalah riwayat Bukhari Hadis No. 5590 yang berbunyi:


(لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ وَ لَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرُ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَ يَضَعُ الْعَلَمَ وَ يَمْسَخُ الآخَرِينَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)


‘Sesungguhnya akan terdapat di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat permainan (muzik). Kemudian segolongan (dari umat Islam) akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu para pengembala dengan ternakan kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi oleh seorang fakir untuk meminta sesuatu. Ketika itu mereka kemudian berkata: ‘Datanglah kepada kami esok hari.’ Pada malam hari Allah membinasakan mereka, dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Baki mereka yang tidak binasa pada malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat.’

Juga riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari dalam buku TARIKH-nya melalui Abi Malik Al-Asy’ari dari Rasulullah s.a.w. yang bersabda (Lihat Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, FATH-UL-BARI, Jilid X, hlm. 55):

(لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا تَغْدُو عَلَيْهِمِ الْقِيَانُ وَ تَرُوحُ عَلَيْهِمِ الْمَعَازِفُ)


‘Segolongan dari umatku akan minum khamr tetapi dengan menyebutkan dengan nama lain, dan mereka akan didatangi oleh para penyanyi wanita keliling beserta pemain muzik dengan alat-alat instrumennya.’


8. Hadis Di Dalam Tafsir Ath-Thabari, Juz Xxi, Hlm. 39


Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabari dari Al-Waqi’, dari Khallaf Ash-Shaffar, dari ‘Ubaidillah bin Zahhar, dari Ali bin Yazid, dari Al-Kasim bin Abd-ur-Rahman, dengan sanad yang lemah. Di dalam hadis tersebut terdapat sanadnya yang bernama Ali bin Yazid yang menurut Imam Bukhari adalah perawi hadis yang munkar (Hadisnya harus ditolak).


Kemudian Imam An-Nasai juga menilai bahawa orang tersebut tidak boleh dipercayai. Abu Zur’ah berkata bahawa hadisnya tidak kuat riwayatnya, sedangkan Ad-Daruquthni berkata bahawa orang tersebut ‘matruk’ (Hadisnya harus ditinggalkan). (Lihat Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, MIZAN-UL-I’TIDAL, Jilid III, hlm. 161; No. perawi hadis 5966).


Walaupun sanad hadis tersebut lemah tetapi dari segi matannya hadis ini tidak menunjukkan haramnya nyanyian dan penggunaan alat-alat muzik. Fokus hadis ini hanya terbatas pada larangan mengajar teori muzik dan mengarang lagu untuk dinyanyikan oleh kaum wanita. Selain itu, hadis ini juga melarang melakukan amalan jual-beli penyanyi wanita atau memberikan imbalan kepada mereka atas khidmat menyanyi.


Semua larangan tersebut menunjukkan bahawa kaum perempuan lebih layak diajarkan ilmu atau kepandaian yang lain, seperti menjahit, merenda, menenun, mengajar ilmu fiqih, tafsir, dan ilmu syariat lainnya, atau ilmu-ilmu yang diperlukan bagi kaum wanita seperti ilmu kebidanan, dan sebagainya. Hadis ini juga menegaskan bahawa wanita mempunyai kehormatan. Bahkan andaikan ia berstatus wanita hamba, tetapi ia tidak boleh diperjualbelikan, khususnya bagi penyanyi hamba wanita. Larangan tersebut berlaku pula untuk amalan memberikan imbalan kepada penyanyi wanita yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai kerjayanya.


9. Hadis Riwayat Ibnu Ghailan Al-Bazzaz


Hadis ini dari segi sanadnya lemah sebab di dalamnya terdapat dua orang perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya.


PERTAMA: ‘Abbad bin Ya’kub. Mengenai orang ini, Imam Az-Zahabi berkata bahawa orang tersebut adalah salah seorang anggota kelompok ghulat (ekstrimis) dari kalangan kaum Syi’ah dan disebutkan sebagai orang yang terkemuka di antara golongan yang membuat bid’ah, walaupun, kata Imam Az-Zahabi, orang ini jujur dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Imam Ibnu Hibban menilai orang ini sebagai pendakwah untuk kalangan golongan Rafidhah (Syi’ah). Selanjutnya Ibnu Hibban mengatakan bahawa orang ini meriwayatkan hadis-hadis munkar dari orang-orang (perawi) terkemuka. Oleh kerana itu, kata Ibnu Hibban, riwayatnya harus ditinggalkan. (Lihat Az-Zahabi, MIZAN-UL-I’TIDAL, Jilid II, hlm. 379, No. perawi 4149).


Keterangan di atas menunjukkan bahawa Abbad bin Ya’kub termasuk salah seorang yang aktif dalam mengembangkan mazhab Syi’ah Rafidhah. Orang ini selalu mencela ‘Utsman bin ‘Affan dan para sahabat lainnya. Perbuatannya itu menjadi alasan yang kuat untuk menolak semua riwayatnya. Selain itu ia juga seorang ahli bid’ah yang menurut kaedah ilmu musthalah hadis, tidak boleh diterima riwayatnya.


KEDUA: perawi pada sanad hadis ini adalah Ja’far bin Muhammad bin ‘Abbad Al-Makhzumi. Tentang orang tersebut, Imam An-Nasai berkata: ‘Dia tidak kuat riwayatnya‘. Sedangkan Ibnu ‘Uyainah mengatakan bahawa orang ini bukan ahli hadis (tidak boleh diterima riwayatnya). (Lihat Imam Az-Zahabi, MIZAN-UL-I’TIDAL. Jilid I, hlm. 414, No perawi 1518).


Mengenai isi hadis, dari segi matannya, hadis tersebut menjelaskan bahawa penghasilan penyanyi lelaki mahupun perempuan adalah haram. Yang dimaksudkan dengan penyanyi di sini adalah biduan dan biduanita yang bernyanyi di tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat yang dimaksudlan adalah tempat yang di dalamnya orang-orang tidak merasa takut meneguk minuman keras. Penjelasan seperti ini diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabari dari ‘Umar bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda (Lihat Al-Hafizh Ad-Dailami, FIRDAUS-UL-AKHBAR, Jilid II, hlm. 164, No. perawi 2371).


(ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُخْتٌ وَ غِنَاؤُهَا حَرَامٌ وَ النَّطَرُ إِلَيْهَا حَرَامٌ وَ ثَمَنُهَا مِثْلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلى بِهِ)


‘Penghasilan wanita hamba (Qayinah; yang bernyanyi di arena maksiat) adalah suhtun (haram), dan begitu juga nyanyiannya. Juga melihatnya (wanita itu) adalah haram. Penghasilannya sama dengan hasil dari penjualan anjing (kerananya) hartanya adalah suhtun (haram) juga. Siapa saja yang daging tubuhnya tumbuh dari yang suhtun itu, maka tempat yang layak baginya adalah nereka jahanam.’


Walaupun pada hadis tersebut ada perawi yang bernama Yazid bin Abd-ul-Malik An-Naufali yang menurut Imam Al-Haitsami telah didha’ifkan oleh jumhur ahli hadis, namun Imam Al-Haitsami telah menukilkan pendapat Ibnu Mu’in yang mengatakan bahawa riwayatnya tidak ada masalah (boleh diterima). Selain itu, Imam Al-Haitsami mengutip perkataan ‘Utsman bin Sa’id: ‘Aku pernah menanyakan kepada Yahya tentang orang tersebut. Lalu Yahya menyebutkan bahawa riwayat orang tersebut tidak ada masalah (boleh diterima).’ Namun dalam riwayat hadis yang lain, Yahya berkata bahawa orang tersebut tidak boleh diterima riwayatnya. (Lihat Al-Haitsami, MAJMA’-UL-FAWAID, Jilid IV, hlm. 91: Imam Az-Zahabi, MIZAN-UL-I’TIDAL, Jilid IV, hlm. 433).


Berdasarkan hadis di atas, maka yang dimaksudkan dengan penyanyi adalah wanita yang menyanyi di hadapan kaum lelaki dalam suatu ruangan tempat bercampur-baurnya lelaki dan perempuan, serta di dalamnya ramai orang bermabuk-mabukan. (Lihat Imam Al-Ghazali, IHYA ‘ULUMIDDIN, Juz VI, Jilid II, hlm. 164).

Hadis ini juga tidak ada kaitannya dengan hukum nyanyian, apakah boleh atau tidak. Namun hadis tersebut ada kaitannya dengan wanita yang menyanyi untuk kaum lelaki yang fasiq, baik di tempat-tempat umum mahupun tempat-tempat khusus. Begitu juga penghasilan para pemain muzik adalah haram bila pekerjaan tersebut dijadikan sebagai kerjaya, sebagaimana bunyi hadis Abu Ya’la Ad-Dailami (Lihat Imam Al-Manawi, FAIDH-UL-QADIR, Jilid IV, hlm. 550):

(كَسْبُ الْمُغَنِّي وَ الْمُغْنِيَّةِ حَرَامٌ)

‘Penghasilan para penyanyi dan pemuzik adalah haram.’

Oleh kerana itu hadis tersebut di atas tidak boleh dijadikan sebagai dalil yang mengharamkan nyanyian.

BAB 7:

HALAL ATAU HARAM NYANYIAN DAN MEMAINKAN ALAT MUZIK?

Nyanyian yang bersifat vokal (suara manusia tanpa instrumen muzik) tidak diperselisihkan oleh para fuqaha. Mereka mengatakan bahawa nyanyian semacam ini halal atau dibolehkan, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dari berbagai kalangan ulama (Lihat Asy-Syaukani , NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 114-115):

‘Nyanyian tanpa instrumen muzik, Al-Adhfawi dalam kitabnya AL-IMTA menyebutkan bahawa Imam Al-Ghazali dalam berbagai karangan fiqihnya menegaskan kesepakatan ulama tentang halalnya nyanyian jenis ini. Begitu juga Ibnu Thahir berpendapat ada ijma’ sahabat dan tabi’in tentang halalnya nyanyian vokal ini. At-Taj-ul-Fazari dan Ibnu Qutaibah menyebutkan adanya ijma’ penduduk Mekah dan Madinah. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah juga menyebutkan adanya ijma’ penduduk Madinah dalam hal tersebut. Sedangkan Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa penduduk Hijaz sejak dulu sampai sekarang (abad 5 Hijrah) membolehkan nyanyian jenis ini pada hari-hari yang mulia dalam setahun yang (umat Islam) diperintahkan untuk melakukan nazam-nazam zikir dan ibadah.’

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Umdah berkata: ‘Telah diriwayatkan tentang halalnya nyanyian dan mendengarnya dari sekelompok sahabat dan tabi’in, di antaranya adalah Imam yang empat, Ibnu ‘Uyainah, dan jumhur Syafi’yah.’


Ini mengenai nyanyian vokal tanpa instrumen muzik. Adapun nyanyian yang disertai dengan alat muzik maka ulama yang menghalalkannya mengatakan bahawa semua hadis yang membahas masalah ini nilainya tidak sampai ke tingkat shahih mahupun hasan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn-ul-Arabi (Lihat Abu Bakar Ibn-ul-Arabi, AHKAM-UL-QURAN, Jilid III, hlm. 1053-1054):


‘Tidak terdapat satu dalil pun di dalam Al-Quran mahupun Sunnah Rasul yang mengharamkan nyanyian. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bolehnya nyanyian. Hadis shahih itu mengatakan bahawa Abu Bakar pernah masuk ke tempat Aisyah yang di sampingnya ada dua jariyah penyanyi dari kalangan Anshar yang sedang menyanyikan tentang hari Bu’ats. Kemudian Abu Bakar berkata: ‘Di rumah Rasulullah s.a.w. ada seruling syaitan?’ Mendengar perkataan itu, Rasulullah s.a.w. bersabda:


‘Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar, sebab sesungguhnya hari ini adalah hari raya.’


Ibn-ul-Arabi berkata: ‘Jika nyanyian itu haram, tentu di rumah Rasulullah s.a.w. tidak akan ada sama sekali hal tersebut. Tetapi alasan yang diberikan baginda (Rasulullah s.a.w.) untuk membolehkannya adalah kerana nyanyian itu dilakukan pada hari raya, yang hal tersebut menunjukkan bahawa bila nyanyian itu dilakukan secara terus-menerus, maka hukumnya makruh. Sedangkan rukhshah (keringanan) untuk melakukannya terbatas pada saat-saat tertentu seperti hari raya, perkahwinan, pulangnya seseorang ke kampung halamannya, dan sebagainya. Berkumpulnya orang-orang (dalam acara tersebut) biasanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang sejak lama tidak bertemu atau berkumpul, baik berkumpulnya kalangan kaum wanita mahupun lelaki. Jadi, setiap hadis yang diriwayatkan mahupun ayat yang digunakan untuk menunjukkan keharaman nyanyian merupakan pendapat yang bathil atau tidak benar dari segi sanad dan ijtihad, baik bertolak dari nas mahupun suatu takwilan.’


Imam Ibnu Hazm juga memberikan pendapat yang melemahkan semua hadis riwayat tentang nyanyian. Bahkan menurut beliau, sebahagian di antaranya adalah maudhu’ (palsu). Inilah pendapatnya. (Lihat Ibnu Hazm, AL-MUHALLA, Jilid VI, hlm. 59):


‘Jika belum ada perincian dari Allah s.w.t. mahupun Rasul-Nya tentang haramnya sesuatu yang kita bincangkan di sini (dalam hal ini adalah nyanyian dan menggunakan alat-alat muzik), maka telah terbukti bahawa ia adalah halal atau boleh secara mutlak.’


Adapun orang yang bertolak dari pendapat Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas tentang firman Allah s.w.t. surah Luqman, ayat 6 tentang erti lahw-ul-hadis dalam ayat tersebut adalah ‘nyanyian’. Begitu juga pendapat Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahawa memainkan alat muzik rebana dan setiap alat muzik termasuk seruling, tambur, adalah haram. Maka Ibnu Hazm membantah pendapat ini dengan mengatakan (Lihat Ibnu Hazm, AL-MUHALLA, Jilid VI, hlm. 60) bahawa semua pendapat yang semacam ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau bukti dengan sebab-sebab seperti berikut:


1. Tidak ada hujah dalam ucapan manusia mana pun selain ucapan Rasulullah s.a.w.

2. Pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud, Ibrahim, Mujahid, dan Ikrimah tentang firman Allah s.w.t. dalam surah Luqman, ayat 6 yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah nyanyian, maka pendapat ini bertentangan senga pendapat yang lainnya dari kalangan sahabat dan tabi’in.

 1. Teks ayat tersebut cukup untuk membatalkan hujah mereka. Orang-orang yang bertindak demikian, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang bila mengajarkannya telah termasuk kafir tanpa ada selisih pendapat (khilaf). Mereka telah menjadikan sabil (Agama Allah s.w.t.) sebagai senda gurau. Andaikan Al-Quran dibeli untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah s.w.t. dan dijadikannya sebagai bahan ejekan maka tentu orang-orang yang melakukan hal tersebut telah menjadi kafir. Inilah yang dicela oleh Allah s.w.t. melalui ayat tersebut. Erti ayat itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu untuk menghibur diri tanpa bermaksud menyesatkan orang lain dari jalan Allah s.w.t. Dengan demikian, hujah mereka telah gugur. Begitu juga dengan orang-orang yang sengaja menyibukkan diri dengan maksud tidak melakukan solat walaupun apa yang dilakukannya adalah dengan membaca Al-Quran, buku-buku hadis, mencari bahan untuk pengajian, sibuk memandang banyaknya wang, atau menyibukkan diri dengan nyanyian dan yang serupa dengannya, maka orang tersebut adalah fasiq dan telah berbuat maksiat. Adapun yang tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang telah diwajibkan walaupun ia sibuk dengan apa yang telah dihuraikan di atas, maka orang tersebut adalah muhsin (orang yang tidak salah melangkah).

Kemudian beliau melanjutkan bantahannya terhadap pendapat dari pihak yang menanyakan, apakah nyanyian itu tergolong dalam Al-Haq (sesuatu yang dibenarkan oleh agama) atau tidak? Ini disebabkan kerana Allah s.w.t. telah berfirman:

(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلِ)


‘...maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan.’ (10:32), dengan mengatakan (Lihat Ibnu Hazm, AL-MUHALLA, Jilid VI, hlm. 60).


Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى) (متفق عليه)


‘Sesungguhnya amal perbuatan (manusia) itu bergantung kepada niatnya. Bahawasanya apa yang diperolehi oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya....’


Oleh kerana itu sesiapa saja yang niatnya mendengar nyanyian untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka ia adalah seorang yang fasiq. Begitu juga halnya tiap sesuatu (hiburan) selain nyanyian. Sedangkan orang yang berekreasi di kebun atau duduk-duduk di depan pintu rumah sambil melihat orang-orang yang sedang berjalan, mencelup bajunya dengan warna biru atau hijau, dan warna lainnya, atau ingin meluruskan kaki atau menekuknya, begitu juga dengan seluruh perbuatan yang serupa dengannya.


Bertolak dari keterangan di atas maka terbukti dengan pasti bathilnya pendapat orang-orang yang meributkan masalah tersebut (yang mengharamkan nyanyian).


Berdasarkan huraian-huraian di atas, ditambah dengan berbagai keterangan sebelumnya maka dapat kita simpulkan bahawa para ulama memang telah berselisih pendapat terhadap masalah nyanyian. Sebahagian dari mereka tidak menganggap hadis-hadis yang mengharamkan nyanyian adalah shahih. Sedangkan yang lain telah menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai hujah atau bukti untuk mengharamkan nyanyian. Masing-masing mengikuti apa yang mereka tentukan sebagai dasar pengambilan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Kerananya, sesiapa saja yang ijtihadnya telah menghasilkan suatu dugaan yang kuat bahawa menyanyi dan mendengarnya adalah haram, maka itulah hukum Allah terhadapnya, juga terhadap setiap orang yang mengikutinya.


Sedangkan bagi orang-orang yang belum terbukti baginya keshahihan hadis-hadis yang mengharamkan nyanyian yang disertai dengan dugaan kuat dan dengan ijtihad yang benar, maka itulah hukum Allah terhadapnya. Juga terhadap setiap orang yang mengikutinya sebab masalah ini adalah masalah khilafiyah sebagaimana yang telah saya huraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 8:

MENENTUKAN SIKAP DAN PENDIRIAN

Barangkali ada yang bertanya, apa mungkin mengambil salah satu pendapat di antara berbagai pendapat pro dan kontra, lalu menguatkannya agar nas-nas syarak tidak kelihatan kontroversi?


Persoalan tersebut memang perlu dijawab untuk menentukan sikap dan pendirian. Hadis yang paling shahih yang mengharamkan nyanyian adalah hadis Imam Bukhari dari Abd-ur-Rahman bin Ghunam yang mendengar dari Abu Malik Al-’Asya’ari bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:


(لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيرِ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ)


‘Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinaan, (memakai) kain sutera, arak, dan alat-alat muzik...’ (Hadis riwayat Imam Bukhari, No. hadis 5590).


Juga hadis Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari dalam kitab AT-TARIKH-UL-KABIR dari Malik bin Abi Maryam yang meriwayatkan dari Abd-ur-Rahman bin Ghunam dari Abi Malik Al-’Asy’ari dari Rasulullah s.a.w. (Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, FATH-UL-BARI, Jilid X, hlm. 55):


(لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا تَغْدُو عَلَيْهِمُ الْقِيَانُ وَ تَرُوحُ عَلَيْهِمُ الْمَعَازِفُ)

‘Sekelompok umatku akan minum khamr (minuman keras) dan menyebutkannya dengan nama (baru) selain nama khamr. Para penyanyi wanita akan mendatangi mereka, lalu para pemain muzik akan melakukan pertunjukan di hadapan mereka.’

Tidak Ada Dua Bentuk Hadis Kontroversi

Memperhatikan nas-nas di atas mahupun nas lainnya yang mengharamkan nyanyian menyebabkan seseorang tiba kepada sebuah kesimpulan bahawa ada kontroversi antara nas-nas yang membolehkan dengan nas-nas yang mengharamkan nyanyian. Kerana itulah kita perlu kembali kepada suatu kaedah ushul fiqih yang sudah masyhur di kalangan ulama, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi’e dalam kes seperti ini. (Lihat Imam Asy-Syaukani, IRSYAD-UL-FUHUL ILA TAHQIQ-IL-HAQ MIN-ILM-IL-USHUL, hlm. 375; Imam Syafi’e, AR-RISALAH, hlm. 352, No. hadis 925).


Imam Syafi’e berpendapat, tidak boleh dibenarkan ada dua hadis shahih saling kontroversi yang salah satunya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hadis lainnya, bukan kerana adanya kekhususan-keumuman lafaznya, kerana ada sesuatu yang tidak jelas maksudnya (mujmal), atau adanya penjelasan (dalam nas lain). Tetapi sifat kontroversi itu hanya boleh terjadi dalam hal penasakhan (penghapusan hukum lama dengan yang baru), walaupun seorang mujtahid tidak menemui nasakh tersebut.’


Imam Al-Khaththabi juga mengemukakan hal serupa, (Imam Al-Khaththabi, MA’ALIM-US-SUNANI, Jilid III, hlm. 80). Katanya: ‘Apabila ada dua hadis dari segi zahir lafaznya berbeza, boleh diperkuatkan oleh salah satu di antara keduanya setelah ditentukan nilai masing-masing hadis tersebut. Setelah itu, maka tidak boleh ditolak sama sekali atau dianggap antara keduanya saling bertentangan. Tetapi keduanya dipakai dan ditempatkan pada kedudukan masing-masing. Begitulah sikap para ulama terhadap banyak hadis.’


Berdasarkan keterangan di atas maka sikap yang lebih tepat adalah mengambil kedua-dua hadis tersebut yang kelihatannya saling bertentangan daripada menolak salah satu di antaranya. Bahkan sesungguhnya antara kedua hadis tersebut boleh dikatakan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya sebab setiap hadis telah disampaikan pada suatu peristiwa atau di tempat-tempat yang saling berbeza, walaupun objek pembahasannya sama.


1. BAGAIMANA MENENTUKAN NYANYIAN HALAL DAN HARAM


Hadis yang melarang nyanyian berkaitan dengan nyanyian secara umum. Sedangkan hadis-hadis yang membolehkannya bersifat khusus, yakni terbatas pada tempat, keadaan, atau peristiwa tertentu. Misalnya, hari raya, pesta pernikahan, pulang kampungnya seseorang ke negeri kelahirannya, dan sebagainya. Kekhususan tersebut ditunjukkan oleh sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadis yang membolehkan nyanyian, antara lain sikap baginda terhadap Abu Bakar yang ketika itu menegur dua orang wanita yang sedang bernyanyi di rumah Rasulullah s.a.w.


Rasulullah s.a.w berkata kepada Abu Bakar: ‘Biarkanlah mereka (meneruskan nyanyiannya), wahai Abu Bakar, sebab hari ini adalah hari raya.’ (hadis riwayat Muslim, hadis no. 17; dan Bukhari, hadis no. 987).


Juga sabda baginda kepada ‘Aisyah r.a. yang ketika itu menikahkan seorang perempuan kerabatnya, dengan kata-kata (Lihat Imam Asy-Syaukani, NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 119): ‘Apakah engkau sudah membawa seseorang bersamanya untuk bernyanyi?’ (hadis riwayat IBNu Majah, hadis no. 1900).


Begitu juga halnya dengan sabda Rasulullah s.a.w. kepada seorang wanita yang telah bernazar untuk memukul rebana di hadapan baginda sambil bernyanyi. Rasulullah s.a.w. berkata wanita itu: ‘Jika engkau sudah menetapkan nazarmu, maka lakukanlah (sesuai dengan nazar itu).’ (hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi).


Semua hadis tersebut di atas mengkhususkan umumnya nas-nas yang mengharamkan nyanyian serta membatasinya, yakni membolehkannya dalam keadaan dan keadaan tertentu. Kekhususan ini menunjukkan kedudukan hukumnya, iaitu makruh melakukan nyanyian apabila dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya adalah tidak bercampur-baur dengan bentuk kemungkaran. Apabila telah bercampur maka tentu hukumnya haram.


Adapun hadis yang mengharamkan nyanyian pada awal bab ini adalah sabda Rasulullah s.a.w.: ‘Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinaan, (memakai) kain sutera (pada kaum lelaki), arak, dan alat-alat muzik....’ (hadis riwayat Imam Bukhari).


Dalam lafaz yang lain disebutkan tambahan (وَ الْقِيَانَ) ’para penyanyi wanita’. Riwayat ini tercantum dalam kitab Imam Bukhari AT-TARIKH-UL-KABIR. Hadis tersebut boleh ditafsirkan oleh hadis lainnya yang menjelaskan bagaimana mereka akan menghalalkan minuman khamr, alat-alat muzik, dan para penyanyi, iaitu sabda Rusullah s.a.w. (Lihat Imam Asy-Syaukani, NAIL-UL-AUTHAR, Jilid VIII, hlm. 106):


(لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَ الْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَ يَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ)


‘Sekelompok dari umatku akan minum khamr dan menyebutnya dengan nama (baru) selain nama khamr. Para pemuzik bersama penyanyi wanita akan melakukan pertunjukan di hadapan mereka. Kemudian mereka akan dilenyapkan ke dalam tanah dan dijadikan sebahagian dari mereka dalam bentuk kera dan babi.’ (Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).


Dari seluruh hadis di atas yang membolehkan dan mengharamkan nyanyian boleh diambil satu pengertian bahawa nyanyian itu hukumnya mubah, asal syairnya mencantumkan hanya makna-makna yang mubah saja. Kecuali apabila disertai dengan hal-hal lain yang haram, misalnya ada khamr atau bercampurnya lelaki dan perempuan.


Dengan demikian nas hadis tersebut di atas telah menjelaskan bentuk permainan alat muzik dan nyanyian yang dicela oleh syarak yang disebutkan di dalam hadis yang mengharamkan nyanyian. Bila ia melanggar ketentuan syarak (memainkan muzik dan bernyanyi dengan cara ini), maka haram hukumnya kerana disertai dengan hal-hal yang haram. Dalam hal ini kita dilarang mendengarnya atau berada di tempat-tempat pertunjukkan seperti itu, misalnya kelab malam, panggung wayang, dan sejenisnya. Itulah maksud sabda Rasulullah s.a.w.:


‘Sekelompok dari umatku akan menghalalkan permainan alat-alat muzik dan penyanyi wanita (bersama mereka).’


Dengan keterangan di atas maka tidak boleh kita menyamaratakan semua nyanyian itu haram atau mubah kerana dalil-dalil syarak telah membolehkan nyanyian dalam pesta pernikahan atau pada hari raya. Dalil-dalil tersebut mengkhususkan umumnya nas-nas yang mengharam-kan nyanyian. Sedangkan yang mengharamkannya telah membatasi keharamannya dalam keadaan dan keadaan tertentu. Dari sini dapat ditarik dua perkara iaitu:


1. NYANYIAN YANG HARAM


Jenis nyanyian ini terbatas pada nyanyian yang disertai dengan perbuatan haram atau mungkar, seperti minuman khamr, menampilkan aurat wanita, atau nyanyiannya berisi syair yang bertentangan dengan akidah atau melanggar etika kesopanan Islam. Contoh untuk ini adalah syair lagu kerohanian agama selain Islam, lagu asmara, lagu rintihan cinta yang membangkitkan berahi, kotor, dan porno. Tidak kira sama ada nyanyian itu berbentuk vokal atau diiringi dengan muzik, baik yang dinyanyikan oleh lelaki mahupun wanita.


2. NYANYIAN YANG MUBAH


Kriteria jenis nyanyian ini adalah tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang telah disebutkan dalam jenis nyanyian yang haram di atas. Ia tidak disertai dengan kata-kata yang memuji kecantikan wanita, tidak disertai mabuk-mabukan, tidak ada kata-kata yang mengajak bercinta, berkasih-kasihan, atau senandung asmara. Tidak juga diadakan di tempat-tempat maksiat, misalnya kelab malam, panggung wayang, dan sejenisnya, yang di tempat itu wanita dan lelaki bebas bercampur-baur menari bersama.


Kecuali bila diadakan di rumah-rumah dan semua orang yang terlibat baik mahupun wanitanya adalah dari keluarga dan kerabat sendiri (muhrim bagi yang lain). Misalnya seorang ibu bernyanyi untuk anaknya di depan suaminya; seorang ibu saudara bernyanyi di depan anak saudaranya; seorang perempuan bernyanyi untuk saudaranya; seorang isteri bernyanyi untuk suaminya dan sebaliknya, sama ada itu hanya lagu semata-mata (vokal) mahupun diiringi dengan instrumen muzik.


Status nyanyian seperti di atas sama halnya dengan nyanyian yang membangkitkan semangat perjuangan (jihad), atau nyanyian yang syairnya menunjukkan ketinggian ilmu para ulama dan keistimewaan mereka, atau juga nyanyian yang memuji saudara-saudara mahupun sesama teman dengan cara menonjolkan sifat-sifat mulia yang mereka miliki, atau juga nyanyian yang melunakkan hati umat Islam terhadap agama, atau yang mendorong mereka untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam dan bahaya yang akan menimpa orang yang melanggarnya. Begitu juga lain-lain nyanyian yang membicarakan tentang keindahan alam atau yang membicarakan tentang persoalan ilmu menunggang kuda, dan sebagainya.


2. BAGAIMANA HUKUM MENDENGAR NYANYIAN


Di atas telah dijelaskan status hukum nyanyian dan menyanyikannya. Adapun hukum mendengar nyanyian yang mubah mahupun yang haram, jawabnya wallahu a’lam!


Mendengar sesuatu hukumnya mubah bila orang tersebut hanya sekadar mendengar. Tetapi bila ia ikut duduk di tempat-tempat hiburan sambil mendengar suara penyanyi lelaki mahupun wanita, maka mendengar dalam keadaan demikian hukumnya juga haram kerana kita telah dilarang duduk bersama orang-orang yang melakukan maksiat. Ini sesuai dengan firman Allah s.w.t.:


(فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) (النساء: 140)


‘Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. (Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka)....’ (4:140).


(فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعَام: 68)


‘....maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah (mereka) diberi peringatan.’ (6:68).


Imam Al-Qurthubi dalam mentafsirkan surah An-Nisa 140 menjelaskan (Lihat TAFSIR AL-QURTHUBI, Jilid V, hlm. 418) bahawa ayat tersebut menunjukan wajibnya menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat apabila mereka melakukan suatu kemungkaran. Oleh kerana itu, setiap orang yang duduk di tempat maksiat dan tidak mengingkari (mengutuk dan mencegahnya), maka ia telah ikut serta bersama mereka dan akan memikul dusa yang sama. Itulah sebabnya seseorang harus mengingkari perbuatan maksiat itu bila mereka membicarakan atau melakukannya. Tetapi bila ia tidak mampu mencegah perbuatan mereka, maka ia harus segera meninggalkan tempat tersebut agar tidak tergolong ke dalam golongan yang disebutkan pada ayat d atas.’


Adapun mengenai surah Al-An’am 68, beliau berkata (Lihat TAFSIR AL-QURTHUBI, Jilid VIII, hlm. 12-13): ‘Ayat ini menunjukkan apabila seseorang mengetahui atau menyaksikan orang lain sedang melakukan suatu kemungkaran, maka hendaklah ia menjauhinya sekaligus menolaknya dan tidak ingin mendatanginya lagi.’


Berkata pula Ibn-ul-Arabi: ‘Ini merupakan dalil bahawa hidup bersama orang-orang yang mengerjakan dosa besar hukumnya tidak boleh.’


Dengan demikian, seseorang yang berada atau duduk di tempat-tempat hiburan untuk mendengar nyanyian bererti mereka telah mengakui kemungkaran atau membiarkannya. Inilah jenis mendengar yang diharamkan syarak. Adapun nyanyian yang boleh (mubah) beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disebutkan di atas berbeza hukumnya. Kita boleh duduk di tempat-tempat pertunjukan (misalnya panggung-panggung terbuka) untuk mendengar nyanyian yang mendorong umat untuk berjihad fisabilillah, memupuk perasaan halus umat Islam agar lebih bertakwa kepada Allah s.w.t., atau membicarakan sifat-sifat orang mukmin dan nilai-nilai keislaman.


Juga, nyanyian yang menggambarkan tentang keindahan alam serta nyanyian yang melunakkan hati seseorang fakir miskin dan yatim, nyanyian memuji kebaktian kepada ibu dan bapa, serta kepada keluarganya, atau juga nyanyian yang tujuannya mendidik anak-anak dan sebagainya. Dengan kata lain, nyanyian yang mubah tidak ada kaitannya dengan persoalan cinta dan asmara, kecuali nyanyian dari suami kepada isteri dan sebaliknya. Ia tidak disampaikan dengan cara membangkitkan berahi seksual.


Adapun tentang masalah syair nyanyian, maka syair itu harus sebatas kata-kata yang sopan santun, bukan kata-kata yang berupa romantisme atau membicarakan kisah-kisah tentang malam minggu, malam pertama, dan sejenisnya. Dalam hal ini Ibn-ul-Arabi berkata (Lihat Imam Ibn-ul-Arabi, AHKAM-UL-QURAN, Jilid III, hlm. 1494): ‘Hukum mendengar nyanyian seorang biduanita telah dijelaskan sebelumnya bahawa seorang lelaki boleh saja mendengar nyanyian wanita hambanya. Ini disebabkan kerana tidak satu bahagian pun yang haram padanya, baik bahagian luar mahupun dalam. Dengan demikian, bagaimana mungkin ia dicegah untuk menikmati suaranya (nyanyiannya).’


3. SUARA WANITA, AURAT ATAU TIDAK?


Ada yang mengatakan bahawa yang boleh didengar adalah nyanyian dari lelaki, sedangkan nyanyian wanita haram untuk didengar. Alasannya, suara wanita itu aurat (hal yang tidak boleh ditampilkan). Jawabannya wallahu a’lam.

Walaupun nyanyian yang memalukan itu haram dikerjakan bila disertai dengan perbuatan haram atau mungkar namun mendengarnya tidaklah haram. Keharaman itu terbatas pada mendengarnya secara langsung dari penyanyinya di tempat maksiat, bukan kerana suara penyanyi wanita itu aurat. Keharaman itu terletak pada sikap berdiam diri terhadap nyanyian yang berisi kata-kata mungkar dan si penyanyi wanita menampilkan kecantikannya dengan membuka auratnya, misalnya rambut, leher, dada, betis, paha dan bahagian aurat lainnya. Inilah yang diharamkan oleh syarak, bukan kerana masalah mendengar nyanyian wanita itu.


Suara wanita bukan aurat kerana jika disebut demikian, mengapa Rasulullah s.a.w. mengizinkan dua wanita hamba bernyanyi di rumahnya? Selain itu, baginda tidak keberatan berbicara dengan kaum wanita, sebagaimana yang terjadi ketika menerima bai’at dari kaum ibu sebelum dan sesudah hijrah. Bahkan baginda pernah mendengar nyanyian seorang wanita yang bernazar untuk memukul rebana dan bernyanyi di hadapan Rasulullah s.a.w. Semua keterangan tersebut dan keterangan serupa lainnya menunjukkan bahawa suara wanita bukan aurat.


Selain itu, syarak telah memberikan hak dan kuasa kepada kaum wanita untuk melakukan kegiatan jual beli, berdagang, menyampaikan ceramah atau mengajar, mengaji Al-Quran di rumah sendiri, membaca kasidah atau syair, dan sebagainya. Jika suara mereka dianggap aurat atau haram maka tentu syarak akan mencegah mereka melakukan semua kegiatan tersebut. Inilah hujah yang kuat. Hanya memang syarak telah melarang wanita menampilkan perhiasannya di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya, melenggak-lenggok, atau manja dalam berbicara, sebagaimana firman Allah s.w.t.:


(وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: 31)


‘dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita....’ (24:31).


Syarak tidak melarang wanita berbicara dengan lelaki dengan syarat ia tidak menampilkan kecantikan atau perhiasannya kepada masyarakat luas. Oleh kerana itu, mendengar suara wanita tidaklah haram sebab bukan aurat. ‘Tidak ada larangan wanita berbicara dengan kaum lelaki kecuali dengan suara manja, merayu, atau keluhan yang boleh menimbulkan keinginan kaum lelaki untuk berbuat jahat, serong, dan perbuatan dosa besar lainnya terhadap wanita tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya:


(فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا) (الأحزاب: 32)


‘...maka, janganlah kamu tunduk ketika berbicara (dengan manja, merayu, dan sebagainya). (Sebab), nanti akan timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (keinginan nafsu berahinya). Dia ucapkanlah perkataan yang baik (sopan santun).’ (33:32).


Apabila wanita sudah melanggar perintah tersebut maka tidak hanya dirinya yang terlibat dalam perbuatan dosa atau haram, tetapi juga setiap orang yang membiarkan hal tersebut kerana mereka tidak menyeru kepada yang ma’ruf (wajib, sunnah) terhadap wanita itu, dan tidak pula mencegahnya melakukan yang mungkar (haram).


Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai hal ini: (Lihat Shahih Muslim, hadis No. 49,78; Sunan Abu Dawud, hadis No. 1140; Sunan Tirmidzi, hadis No. 2173; Sunan An-Nasai, Jilid VIII, hadis 111; dan Sunan Ibnu Majah, hadis No. 4013):


(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)


‘Sesiapa saja di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau ini pun tidak mampu dilakukannya, maka hendaklah dengan menolaknya di dalam hatinya. Tetapi itulah iman yang selemah-lemahnya.’ (hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah).

BAB 9:

HUKUM MENDENGAR NYANYIAN DI RADIO DAN KASET

Bentuk nyanyian masa kini tidak berubah dari yang sudah pernah ada pada masa lampau, ratusan tahun silam. Yang berubah hanyalah suasana dan tempat. Kini nyanyian diadakan di pentas-pentas terbuka, misalnya teater, pentas pertunjukan sandiwara, kelab malam, pentas pertunjukan awam, dan sebagainya. Pada abad ini orang ramai mulai mendengar nyanyian melalui radio, kaset, video, internet, dan audiovisual lainnya. Sekarang hanya sedikit saja yang suka mendengar dan menyaksikan pertunjukan secara langsung dari pentas dan penyanyi laki-laki dan wanita. Orang ramai lebih memilih radio dan kaset rakaman, video, filem, televisyen, dan lain-lain.

Kemudian timbul persoalan, apakah jenis hiburan tersebut boleh didengar atau tidak? Jawabnya: Wallahu a’lam, kerana:

Nyanyian yang sajikan demikian status hukumnya sama saja dengan nyanyian-nyanyian lainnya. Tidak kira apakah penyanyi dapat dilihat di arena pertunjukan atau hanya suaranya saja yang terdengar. Apa yang saya paparkan sebelumnya kini lebih dipertegaskan lagi. Apabila nyanyian itu bercampur-baur dengan kata-kata atau perbuatan yang ditolak oleh Islam, maka pelaku dan jenis nyanyian itu haram. Selain itu, maka ia halal dan boleh.

Lain halnya dengan mendengar nyanyian melalui radio, kaset, piring hitam, dan sebagainya. Jenis nyanyian yang disajikan demikian mubah dan tidak apa-apa. Tidak kira sama ada apakah nyanyian itu bersifat merayu atau menggoda, tidak tahu malu, atau melampaui batas etika nyanyian di dalam Islam, misalnya menyebut kata-kata porno, berbau seks dan kotor. Tidak kira sama ada apakah nyanyian itu disampaikan dengan cara memelas, dibumbui dengan syair jatuh cinta asmara, cerita tentang kecantikan perempuan yang disenangi, rasa rindu dan kasih sayang, dan sebagainya. Nyanyian yang sama sekali tidak mengandungi hal-hal tersebut di atas hukumnya mubah (boleh).

Untuk menjelaskan perihal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini, iaitu:

1. ANTARA SUARA ASLI DENGAN RAKAMAN

Suara yang didengar itu adalah rakaman suara di kaset melalui radio dan audiovisual lainnya, bukan suara asli dan terus dari penyanyinya (lelaki mahupun wanita). Dari segi hukum syarak, ada perbezaan antara fakta dengan imaginasi. Ada perbezaan antara bentuk asli dengan gambar, rakaman dan sejenisnya. Melihat aurat wanita di televisyen tidak sama hukumnya dengan melihat aurat wanita di hadapan mata kepala sendiri dalam bentuk aslinya. Ia tidak sama dengan bentuk imaginasi yang kita buat atau dibuat orang.

2. SUARA DARI BENDA MATI (TIDAK BERNYAWA)

Lagu di radio dan kaset rakaman bukan suara milik seseorang yang memiliki nyawa. Bukan pula mukallaf agar mampu menerima seruan yang ma’ruf dan dicegah melakukan yang mungkar jika ia menyeleweng dari Islam. Tetapi ia hanya merupakan suara yang keluar dari suatu alat atau benda yang tidak berakal. Alat tersebut juga bukan aurat. Dengan demikian, lagu atau nyanyian melalui televisyen, filem, video, atau bentuk audiovisual lainnya tentu saja bukan aurat dalam bentuk aslinya. Ia hanya gambar semata-mata.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang berkaitan dengan yang mungkar dan ia harus dicegah dengan tangan atau lisan, tidak boleh diterapkan di sini ketika kita mendengar lagu di radio, televisyen, dan sebagainya. Kadang-kadang kita mendengar suara lagu dari seorang penyanyi lelaki mahupun wanita yang sudah lama meninggal dunia. Dari keadaan yang demikian, maka bagaimana mungkin kita boleh menyeru kepadanya agar berbuat yang ma’ruf (baik dan sesuai dengan ajaran Islam) serta mencegahnya melakukan yang mungkar (buruk menurut hukum Islam)?

Barangkali ada yang membantah hal tersebut dan mengatakan bahawa kita boleh melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar dengan cara mengganti gelombang radio, cannel televisyen, atau memilih kaset yang sesuai dengan etika hukum Islam. Tetapi kita boleh balik bertanya, apakah dengan begitu selesai masalahnya?

Tentu masalahnya tidak semudah itu. Mengganti gelombang radio atau cannel televisyen tetap tidak dapat mengubah hal mungkar (syair porno, berbau seks dan kotor). Sekadar yang boleh kita lakukan hanya sebatas menghindari diri agar kita tidak mendengar nyanyian dan kata-kata mungkar yang terdapat pada lagu tersebut. Ini sama halnya dengan seseorang yang menutup telinganya sementara ia tetap membiarkan penyanyi itu terus berdendang dengan kemungkarannya.

Apakah dengan demikian, perbuatan yang begitu boleh diketegorikan sebagai perbuatan amar ma’ruf nahi mungkar? Tentu tidak. Bahkan ia hanya berupa penolakan mendengar bagi dirinya sendiri, dan tidak lebih dari itu. Sedangkan kemungkaran itu tetap ada dan bekembang di tengah-tengah masyarakat. Lalu, untuk mengubah keadaan tersebut, bagaimanakah caranya?

Perubahan menyeluruh dan mendasar hanyalah melalui suatu kekuasaan dan kekuatan dari suatu negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh. Syariat Islam telah membebankan tugas mencegah kemungkaran dengan kekuatan fizikal yang dimilikinya untuk membersihkan masyarakat dari noda-noda dosa dan kemaksiatan yang telah merajalela dan mendarah-daging di dalam tubuh umat.

Oleh kerana itu dari keterangan di atas kita mengetahui bahawa mendengar nyanyian melalui radio, kaset, televisyen, dan media audiovisual lainnya, hukumnya tetap mubah. Dasarnya adalah dengan mengambil kaedah syarak yang berbunyi (Lihat Zain-ul-’Abidin Ibrahim Al-Misri, AL-ASYBAH WAN-NAZHAIR, Jilid I, hlm. 97; Mahmud Al-Hamzawi, AL-FAWAID-UL-BAHIYAH FIL-QAWAIDI WAl-FAWAID-IL-FIQHIYYAH, hlm. 284; Ibnu ‘Abidin, HASYIYAT-UR RADD-UL-MUKHTAR, Jilid I, hlm 71, Jilid III, hlm. 244,dan Jilid IV, hlm. 176):

(الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ)

‘Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh dipakai dan dimanfaatkan), kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.’

Hadis Rasulullah s.a.w. tentang kewajiban mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati tidak boleh diterapkan di sini. Begitu juga dengan firman Allah s.w.t. tentang orang-orang zalim, fasik, kafir, dan orang-orang yang mengucapkan atau melakukan kekufuran dan kemaksiatan:

(فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعَام: 68)

‘Maka, janganlah kamu duduk bersama dengan orang-orang zalim itu sesudah (mereka) diberi peringatan.’ (6:68).

Atau firman-Nya:

(فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) (النساء: 140)

‘Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. (Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka)....’ (4:140).

Dua ayat tersebut di atas tidak boleh diterapkan terhadap si pendengar lagu melalui radio, kaset, televisyen dan yang sejenisnya kerana penyanyinya tidak bersama si pendengar. Pendengar tidak ikut serta bersamanya di tempat-tempat pertunjukan (secara langsung).

3. BUKAN SUARA YANG BERHADAPAN SECARA LANGSUNG

Mendengar nyanyian itu bukanlah mendengar suara penyanyi asli secara langsung dan berhadapan. Ia hanya berupa suara rakaman. Ia adalah bentuk mendengar yang tidak secara langsung. Dengan kata lain, suara itu bukan kepunyaan si penyannyi secara langsung berhadapan. Suara itu hanya milik dari suatu alat audio atau visual seperti televisyen, radio, filem, video, kaset, dan lain-lain. Kerana itu kita tidak boleh menerapkan sabda Rasulullah s.a.w. (Lihat Shahih Muslim, hadis No. 2654; Sunan Abu Dawud, hadis No. 2154; dan Musnad Imam Ahmad, Jilid II, hlm. 276, 317 dan 329):

(وَ الأُذُنُ تَزْنِي وَ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ)

‘Telinga akan ikut berzina juga. Zinanya adalah mendengar (sesuatu yang telah diharamkan untuk mendengarnya).’ (hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ahmad).

Sebab, tidak mungkin menimbulkan kesan (positif mahupun negatif), sebagaimana penjelasan Rasulullah s.a.w. berikut ini:

(وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ)

‘Faraj (kemaluan) akan mengakui (apa yang didengarnya); atau menolaknya (sama sekali tidak terpengaruh).’

Bagaimana mungkin boleh terjadi pada seorang pendengar lagu di radio, televisyen, video, kaset, dan sebagainya, kemudian ia bertindak secara langsung terhadap penyanyinya, misalnya dengan menodainya? Suatu hal yang mustahil untuk dilakukan!

Barangkali ada yang memberikan pendapat sebagai bantahan. Bukankah boleh jadi nyanyian yang didengar melalui alat-alat audiovisual itu tetap saja mampu membangkitkan berahi dan naluri seksual?

Jika pendapat itu dijadikan sebab untuk mengharamkan nyanyian tersebut, maka bagaimana kalau ia tidak membangkitkan berahi? Apakah ia bererti mubah (boleh didengar)? Lagi pula, siapa yang berhak menentukan sebab (‘illat) untuk mengharamkan sesuatu? Apakah ‘illat itu boleh dengan akal?

Sudah diketahui, ‘illat tidak boleh berdasarkan aqliyah (berdasarkan akal). Ia hanya semata-mata berdasarkan suatu dalil syar’i sebab masalah halal dan haramnya sesuatu adalah masalah yang haq dan itu autoriti Allah s.w.t. semata-mata. Dalam hal ini tidak terdapat adanya suatu ‘illat tentang halal dan haramnya nyanyian. Kerana, nyanyian tidak boleh diharamkan hanya kerana alasan membangkitkan syahwat (nafsu berahi).

Bahkan alasan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai titik ukur dalam masalah ‘tahrim’ (menentukan haramnya sesuatu). Cara tersebut bertolak dari pertimbangan akal, bukan syarak. Selain itu, syarak tidak mengharamkan usaha individu manusia untuk membangkitkan syahwatnya kerana usaha yang demikian tidak secara automatik mendorongnya melakukan perzinaan, berkasih-kasihan, atau perbuatan haram lainnya.

Ada alasan yang mengatakan bahawa mendengar lagu boleh mengalihkan perhatian seseorang dari zikrullah ketika mendengarya melalui alat-alat audiovisual. Alasan tersebut boleh disanggah. Setiap sesuatu yang mengalihkan perhatian orang dari zikrullah adalah bathil, maka kita lantas bertanya, apakah itu zikrullah? Apakah ia hanya ucapan dua kalimat syahadat atau melaksanakan ibadah dan perbuatan-perbuatan wajib? Bila yang dimaksudkan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ secara berulang-ulang maka mendengar nyanyian dalam hal ini tidak sampai mengalihkan perhatian seorang dari zikrullah tadi.

Namun bila yang dimaksudkan adalah melakukan solat atau mengerjakan ibadah-ibadah lainnya dan melaksanakan hal-hal yang fardhu, maka harus dipertimbangkan apakah betul nyanyian dari alat-alat audiovisual itu boleh mengalihkan perhatian seseorang dari pelaksanaan fardhu dan kewajiban yang serupa lainnya. Jika ‘ya’, maka mendengar nyanyian atau muzik seperti itu adalah haram.

Setiap sesuatu yang boleh menyibukkan seseorang sehingga menjauhkannya dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib atau fardhu, maka hukumnya adalah haram, tanpa melihat bagaimana bentuk kesibukannya. Tidak kira sama ada apakah ia penting atau tidak. Tidak kira sama ada apakah kesibukannya itu mencari nafkah yang wajib atau mubah, atau sibuk menghiburkan diri sehingga lupa kepada kewajiban ibadah wajib tadi.

Jual-beli, misalnya, boleh menyibukkan seseorang dan mengalihkan perhatiannya, walaupun dari segi hukum asalnya adalah mubah. Begitu juga pekerjaan pejabat atau kilang juga boleh menyibukkan dan mengalihkan perhatian seseorang, walaupun hukum mencari nafkah bagi seorang fakir miskin atau mencari wang adalah fardhu. Tetapi semua kegiatan tersebut baik yang fardhu mahupun mubah, jika sampai melengahkan atau mengalihkan seseorang dari pelaksanaan solat atau setiap perbuatan yang wajib, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilaksanakan sehingga kewajiban ibadah terlaksana.

Misalnya solat Jumaat. Allah s.w.t. telah melarang umat Islam berjual-beli pada waktu solat Jumaat setelah berkumandang azan yang kedua atau setelah khatib menaikki mimbar, sebagaimana firman-Nya:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ...) (الجمعة: 9)

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan (azan) untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mendatangi (masjid) untuk melakukan zikrullah (solat Jumaat) dan tinggalkanlah jual-beli.....’ (62:9).

Munculnya larangan jual-beli pada waktu mendengar azan Jumaat adalah kerana kegiatan tersebut boleh menyibukkan orang dan mengalihkan perhatiannya dari melaksanakan solat Jumaat. Tetapi di luar waktu itu, setiap sesuatu yang boleh menyibukkan seseorang sehingga solatnya tertinggal adalah haram apabila aktiviti itu dilakukan pada waktu pelaksanaan yang fardhu. Dalam hal ini telah ditetapkan dan dibatasi waktu pelaksanaan solat tersebut. Tetapi sesudah waktu solat dan fardhu sudah dilaksanakan, maka apa yang dilakukan sebelumnya, baik pekerjaan itu wajib mahupun mubah, ia boleh diteruskan kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas.

Islam membolehkan umat Islam menghibur diri pada waktu-waktu tertentu. Juga dibolehkan menampakkan rasa gembira dengan berbagai cara, dalam hal ini termasuk aktiviti bernyanyi, memainkan alat muzik, mendengar lagu, dan sebagainya. Kehidupan ini tidak semata-mata digolongkan dalam bentuk aktiviti ibadah secara terus-menerus. Kehidupan juga bukan hanya berusaha mencari rezeki dan bekerja dari pagi hingga malam setiap hari tanpa ada waktu sedikit pun untuk menghibur diri, berehat, dan menjalankan berbagai kewajiban lain. Sama halnya dengan menuntut ilmu (belajar) dari pagi sampai petang di sekolah, kemudian diteruskan di rumah sampai tengah malam dan dilakukan rutin setiap hari. Kerana itulah, Islam mengizinkan pemeluknya menghiburkan diri dengan berbagai cara, di samping juga beribadah, beramal, menuntut ilmu, berjuang untuk Islam, berusaha mencari rezeki, dan aktiviti-aktiviti lainnya. Tentang hal ini, Rasulullah s.a.w. bersabda: (Lihat Fath-Ul-Kabir, Jilid III, hlm.297).

(وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِي بُيُوتِكُمْ عَلى الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَ لأَظَلَّتْكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا وَ لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ: سَاعَةٌ وَ سَاعَةٌ)

‘Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, jika kalian di rumahmu masing-masing berzikir dan berada dalam keadaan yang sama seperti kamu berada di sisi-Ku, maka tentu para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian dan akan melindungi kalian dengan sayapnya. Tetapi, hai Hanzhalah (kehidupan ini) kadang-kadang begini dan begitu (Rasulullah s.a.w. mengulangi-ulangi kata-kata tersebut sebanyak tiga kali) (hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Hanzhalah Al-Asdi).

Maksud sabda Rasulullah s.a.w. di atas diterangkan pada bahagian awal dari hadis tersebut, iaitu ucapan Hanzhalah:

(نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (ص) يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَ الْجَنَّةِ حَتّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنَ فَإِذَا خَرَجْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (ص) عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَ الأَوْلاَدَ وَ الضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا)

‘Jika kita berada di sisi Rasulullah s.a.w., baginda mengingatkan kita tentang jannah dan jahannam, sehingga kita seakan-akan melihatnya. Tetapi apabila kita meninggalkan Rasulullah s.a.w., lantas kita sibuk dengan isteri, anak-anak dan usaha-usaha kita dalam mencari nafkah sehingga kita banyak yang lupa diri.’

Dalam riwayat lain disebutkan:

(ثُمَّ إِذَا عُدْتُ الْبَيْتَ ضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَ لاَعَبْتُ الْمَرْأَةَ)

‘Jika aku pulang ke rumah, aku tertawa bersama anak-anak dan bergurau dengan isteri.’

Sehubungan dengan perbuatan yang disebutkan oleh Hanzhalah tadi, di antara para sahabat ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Tetapi Abu Bakar menganggap Hanzhalah telah berbuat nifaq, namun Rasulullah tidak menganggap demikian. Bahkan baginda menjelaskan bahawa kehidupan ini tidak boleh berjalan apabila tidak dinikmati, baik dengan cara bermain bersama anak-anak, isteri, teman-teman, atau bekerja bersama anak-anak, isteri, teman-teman, atau bekerja untuk menambah kekayaan, menghibur teman atau menghibur diri dengan berekreasi, termasuk di sini bernyanyi, mendengar muzik, dan sebagainya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

(رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً وَ سَاعَةً)

‘Legakanlah hatimu sekali-kali.’ (hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Syihak Az-Zuhri dengan sanad mursal dan hasan).

Imam Al-Manawi menjelaskan perihal hadis ini seperti berikut (Lihat Imam Al-Manawi, Faidh-Ul-Qadir, Jilid IV, hlm. 40-41): ‘Legakanlah hatimu sekali-kali dari kesibukan melaksanakan ibadah dengan cara mengerjakan suatu perbuatan mubah yang tidak berisiko siksaan dan pahala (Allah s.w.t.).’

Imam Al-Manawi meneruskan. Katanya, pernah dibacakan Al-Quran dan puisi di hadapan Rasulullah s.a.w. Lalu Abu Bakar datang dan menolak perbuatan ini. Ia berkata: ‘Bagaimana boleh disatukan bacaan Al-Quran dengan puisi di hadapan Rasulullah!’ Namun Rasulullah s.a.w. menjawab:

(نَعَمْ سَاعَةٌ هذَا وَ سَاعَةٌ ذَاكَ)

‘Ya, boleh, sekali-sekali untuk ini dan sekali-sekali untuk yang itu.’

Semua keterangan di atas menunjukkan bahawa kita boleh melegakan hati dan menghibur diri sesekali dengan muzik, lagu atau bentuk kesibukan ringan lainnya, misalnya sukan, berbagai pertandingan, dan sebagainya. Tetapi bila perbuatan mubah itu menyebabkan ibadah kita tertinggal dan hal-hal fardhu diabaikan, maka yang menjadi haram bukanlah aktiviti menghibur diri dengan nyanyian dan muzik. Jika kesibukan mubah itu dianggap sesuatu yang penting dan mengalihkan perhatian kita dari kewajiban-kewajiban hidup yang wajib dilaksanakan maka haram hukumnya.

Kadang-kadang pelaksanaan kewajiban seperti mencari nafkah yang wajib boleh mengalihkan perhatian seseorang dari pelaksanaan solat. Dalam hal ini yang haram bukan menyibukkan diri dalam mencari nafkah tetapi bila mencari nafkahnya dilakukan pada waktu solat Jumaat, atau terus-menerus bekerja dari pagi sampai larut malam sehingga tidak sempat menunaikan solat.

Begitu juga halnya dengan muzik dan nyanyian mubah yang didengar melalui radio, kaset dan sebagainya. Juga nyanyian yang keluar dari senandung hamba perempuan, dari isteri, teman, saudara dan kerabat dekat lainnya. Nyanyian ini boleh didengar asalkan tidak sampai melampauai batas yang ditetapkan syarak sehingga menyibukkan diri dan mengalihkan perhatian kita dari melaksanakan solat serta kewajiban-kewajiban hidup lainnya. Jika demikian, maka hukumnya haram. Keharamannya bukan kerana nyanyian tetapi akibatnya yang melalaikan. Hanya itu! Kecuali, bila nyanyian itu disertai dengan hal-hal yang haram sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Mendengar nyanyian yang mubah, hukumnya mudah sebab termasuk jenis hiburan yang mubah juga. Statusnya sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh manusia, seperti naik kuda, berenang, memanah, duduk, berdiri, berjalan, bertemasya, dan sebagainya.

Semua orang boleh melakukannya. Oleh kerana itu, jika kita ingin melakukan suatu kegiatan yang mubah untuk menghibur diri maka sebenarnya kita melakukannya bukan untuk menyesatkan diri atau menjauhkan kita dari jalan Allah s.w.t., bahkan sebaliknya. Hal itu dilakukan hanya untuk menghilangkan kejenuhan dengan suatu macam hiburan yang mubah, atau kita melakukannya untuk memperkuatkan diri agar mampu melaksanakan ibadah dan setiap ketaatan lainnya terhadap Allah s.w.t. Tidak mungkin (sedikit sekali) orang melakukannya untuk menjauhi diri dari ketaatan seperti itu.

Apabila hati kita telah merasa letih, bosan, dan jemu, untuk mengatasinya maka Abu Darda’ (salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w.) berkata: ‘Aku suka melegakan hatiku dengan sebahagian dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yakni dengan bermacam hiburan yang mubah agar aku kembali bersemangat untuk mengerjakan yang haq (kewajiban hidup).’

Imam Ali bin Abi Thalib juga berkata (Lihat Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, hlm. 283): ‘Sesungguhnya hati manusia boleh bosan dan letih seperti layaknya badan manusia. Oleh kerana itu, carilah berbagai kegiatan yang tepat untuknya (yang melegakan).’

Mungkin berasal dari ucapan ini:

(إِنَّ هذِهِ الْقُلُوْبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ فَابْتَغُوْا لَهَا طَرَائِفَ الحِكَمِ) (نهج البلاغة.رقم: 91)

‘Hati ini menjadi muak ketika tubuh menjadi muak; maka carikan ucapan-ucapan bijaksana yang indah untuknya.’ (Dari kitab Puncak Kefasihan, Oleh Penerbit Lantera, No.91, hlm. 753)

Pengaruh muzik dan nyanyian memang berakibat baik terhadap manusia jika nyanyian itu diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Tentang hal ini, Prof. Sidi Gazalba berpendapat: ‘Muzik boleh menimbulkan emosi gejolak di dalam batin pendengarnya. Merangsang mereka kepada gerakan-gerakan liar. Tetapi nada muzik boleh juga menimbulkan ketenangan, kerukunan, damai, dan kenikmatan hati. Nada muzik yang melahirkan kesan seperti itu selaras dengan kesan yang dikehendaki Islam.’ (Lihat Prof. Madya Drs. Sidi Gazalba, Islam Dan Kesenian, hlm. 195).

BAB 10:

PANDANGAN ISLAM TERHADAP SENI TARI

Seni tari dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara berirama dan diiringi dengan muzik. Gerakannya boleh dinikmati sendiri, merupakan ekspresi gagasan, emosi atau kisah. Pada tarian sufi (darwish), gerakan dipakai untuk mencapai ekskatase (semacam mabuk atau tak sedar diri).

Sejak dahulu, seni tari telah memainkan peranan yang penting dalam upacara kerajaan dan masyarakat mahupun peribadi. Seni tari adalah akar tarian Barat populer masa kini. Bangsa-bangsa primitif percaya pada daya magik dari tarian. Dari tarian ini dikenali tari Kesuburan dan Hujan, tarian Eksorsisme dan Kebangkitan, tarian Perburuan dan Perang. Tarian Asia Timur hampir seluruhnya bersifat keagamaan, walaupun ada yang bersifat sosial. Selain itu ada tarian rakyat yang komunal (folk dance). Tarian ini dijadikan lambang kekuatan kerjasama kelompok dan perwujudan saling menghormati, sesuai dengan tradisi masyarakat.

Tarian tradisional seringkali mendapat sentuhan penata tari yang kemudian menjadi tarian kreasi baru. Kita lantas mengenali adanya seni tari moden yang umumnya digali dari tarian tradisional. Tarian ini lebih mengutamakan keindahan, irama gerak dan memfokuskan pada hiburan.

Seni sekarang sama halnya dengan tarian abad-abad sebelumnya. Orang mengenali ada tarian balet, tapdans, ketoprak atau sendratari. Gaya tarian abad XX berkembang dengan irama-irama muzik pop, misalnya dansa cha-cha-cha, togo, soul, twist, dan terakhir adalah disko dan breakdance. Kedua-dua tarian ini gerakannya menggila dan digelumangi anak muda.

1. Seni Tari Dalam Lintasan Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam terdapat perbezaan pendapat antara yang pro dengan yang kontra tentang seni tari. Seni tari pada permulaan Islam berbentuk sederhana dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar jazirah Arab, seperti orang-orang Sudan, Ethiopia, dan lain-lain. Menari biasa dilakukan pada hari-hari gembira, seperti hari raya dan hari-hari gembira lainnya.

Salah satu contoh tentang hal ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Anas r.a. yang berkata (Lihat Sunan Abu Dawud, Jilid IV, hlm. 281):

(لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبْشَةُ فَرْحًا بِذلِكَ لَعِبُوْا بِحِرَابِهِمْ)

‘Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Habsyah (Ethiopia sekarang) menari dengan gembira menyambut kedatangan baginda sambil memainkan senjata mereka.’

Imam Ahmad dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Anas r.a. Baginda berkata (Lihat Musnad Imam Ahmad, Jilid III, hlm. 152; lihat juga Al-Qastallani, Irsyad-Us-Sari, Syarh-Shahih Bukhari, Jilid II, hlm. 204-205):

(كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُوْنَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَ يَرْقُصُوْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ)

‘Orang-orang Habsyah (pada hari raya Aidil Adhha) menari (dengan memainkan senjata mereka) di hadapan Rasulullah s.a.w. Ramai kanak-kanak berkumpul di sekitarnya kerana ingin menonton tarian mereka. Orang-orang Habsyah bernyanyi (dengan syair): ‘Muhammad adalah hamba yang soleh....’ (secara berulang-ulang).

Sesudah zaman Rasulullah s.a.w., khususnya pada zaman Daulah ‘Abbasiyyah, seni tari berkembang dengan pesat. Kehidupan mewah yang dicapai umat Islam pada waktu itu telah menghantarkan mereka ke dalam suatu dunia hiburan yang seakan-akan telah menjadi keharusan dalam masyarakat yang makmur (hukum mendengar alunan lagu adalah mubah, tetapi ketika itu orang ramai telah melakukannya).

Namun ramai ulama yang tidak setuju dengan tarian semacam itu, tercatat di antaranya ialah Imam Syaikh-ul-Islam, Ahmad Ibnu Taimiyah (meninggal dunia tahun 1328 Masehi). Beliau menentang keras seni tari dalam kitabnya yang berjudul Risalah fi Sima’i war-Raqs was-Surakh (Risalah Tentang Mendengar Muzik, Tarian-Tarian dan Nyanyian). Namun ada juga kalangan ulama yang membolehkan seni tari selagi tidak melanggar norma-norma Islam. Yang berpendapat begini di antaranya ialah Ibrahim Muhammad Al-Halabi (meninggal dunia tahun 1545 Masehi). Beliau mengarang kitab yang berjudul Ar-Rahs Wal-Waqs Limustahill-ir-Raqs (Benteng yang Kukuh bagi Orang yang Membolehkan Tari-Tarian).

Pengarang kitab ‘ilmu seni tari yang pertama di dalam Islam adalah Al-Farabi (meninggal dunia tahun 950 Masehi), yang mengarang kitab Ar-Raqsu Waz-Zafnu (kitab tentang Tari dan Gerak Kaki) (Lihat Prof. A. Hasjmy, Ibidem, hlm. 326). Pengaruh kitab ini masih boleh kita ketahui, Riau adalah pusat kerajaan Melayu dan pernah memperolehi masa kejayaannya di sana. Berbagai guru serta pelatih tari dan nyanyian dipelihara sultan di istana.

Begitu juga dengan perkembangan syair. Bentuk seni ini juga berkembang dengan baik dan mendapat perhatian sultan. Tarian zapin sehingga sekarang masih hidup subur di Kepulauan Riau (Melayu). Bahkan banyak tradisi yang sekarang berkembang di nusantara adalah hasil perkembangan tarian rakyat Riau yang diperagakan mulai dari lingkup istana sampai ke kedai-kedai kopi. Serampang Dua Belas, misalnya, adalah tarian populer peninggalan karya tersebut. Kata-kata pengiring tarian ini masih menggunakan bahasa Arab yang bercampur dengan bahasa Melayu (Lihat Dr. Oemar A. Hoesin, Kultur Islam, hlm. 466-467).

Dahulu, pada zaman khilafah ‘Abbasiyah, seni tari telah mendapat tempat yang istimewa di tengah masyarakat, baik di kalangan istana, bangunan-bangunan khusus (rumah pegawai dan hartawan), mahupun di tempat-tempat hiburan lainnya (taman ria dan sebagainya). Pada akhir masa khilafah ‘Abbasiyah, kesenian tari mulai mundur ketika tentera bangsa Mongol menguasai pusat peradaban Islam di Baghdad. Semua hasil karya seni dirosakkan oleh tentera keji itu kerana memang bangsa ini tidak menyukai tarian. Kemudian pada masa khilafah ‘Utsmaniah berikutnya, seni tari berkembang lebih pesat lagi, khususnya tarian sufi yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki saja. Sedangkan penari wanita menarikan tarian di istana dan rumah-rumah para pegawai. Mereka ini adalah penari ‘berkaliber tinggi’.

Namun perlu diperhatikan di sini, dalam sejarah umat Islam yang panjang, tarian-tarian itu tidak pernah dilakukan di tempat-tempat terbuka yang penontonnya bercampur-baur antara lelaki dengan wanita. Ini berbeza dengan nyanyian. Pada masa pemerintahan khilafah ‘Abbasiyah, para penyanyi diizinkan menyanyi sambil menari di jalanan atau di atas jambatan serta di tempat-tempat umum lainnya. Rumah-rumah persendirian menyanyi dan menari dibuka untuk umum, baik di rumah-rumah orang kaya mahupun miskin. (Lihat Abu Al-Faraj Al-Ishfahani, Al-Aghani, Jilid XVIII, hlm. 128, dan Jilid XIII, hlm. 127). Tetapi tidak pernah dilakukan di tempat-tempat khusus, seperti yang dilakukan sekarang ini (khususnya anak-anak muda), misalnya di night club, pentas pertunjukan awam, dan sebagainya.

Perlu diingat, tarian-tarian pada masa lalu hanya dilakukan oleh wanita-wanita hamba saja yang bekerja di istana, di rumah para pegawai, atau di rumah-rumah rakyat biasa. Namun ada juga penari dari kalangan lelaki, misalnya Ibrahim Al-Maushili (meninggal dunia 235 Hijrah), dan sekelompok penari kawakan yang tercatat di dalam kitab Al-Aghani. (Lihat Abu Al-Faraj Al-Ishfahani, ibidem, Jilid V (Riwayat Hidup Ibrahim Al-Maushili)).

Sebagaimana disebutkan di atas, tarian-tarian pada masa permulaan Islam tidak pernah dilakukan dalam keadaan kaum lelaki menari bercampur dengan kaum wanita, kecuali sesudah kebudayaan Barat mulai mewarnai dan mempengaruhi kebudayaan Islam. Sesudah itu baru muncul kebiasaan menari dengan mengikuti para penari Barat dengan gaya merangsang syahwat dan membangkitkan berahi, seperti tarian balet, dansa, joget, dangdut, atau tarian yang menimbulkan histeria seperti disko dan breakdance.

2. Tanggapan Utama Islam Terhadap Tarian

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’-Ul’ulum-Id-Din, (Lihat Imam Al-Ghazali, Ihya’-Ul’ulum-Id-Din, Jilid VI, hlm. 1141, 1142 dan 1187) beranggapan bahawa mendengar nyanyian dan muzik sambil menari hukumnya mubah. Sebab, kata beliau: ‘Para sahabat Rasulullah s.a.w. pernah melakukan ‘hajal’ (berjinjit) pada waktu mereka merasa bahagia.’ Imam Al-Ghazali kemudian menyebutkan bahawa ‘Ali bin Abi Thalib pernah berjinjit atau menari tatkala beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

(أَنْتَ مِنِّيْ وَ أَنَا مِنْكَ)

‘Engkau tergolong ke dalam golonganku, dan aku tergolong ke dalam golonganmu.’

Begitu juga Ja’far bin Abi Thalib. Kata Imam Al-Ghazali, dia pernah melakukan hal yang sama (berjinjit) ketika mendengar sabda Rasulullah s.a.w. :

(أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَ خُلُقِيْ)

‘Engkau adalah orang yang paling mirip dengan corak dan tabiatku’.

Juga Zaid bin Haritsah pernah berjinjit tatkala mendengar sabda Rasulullah s.a.w.:

(أَنْتَ أَخُوْنَا وَ مَوْلاَنَا)

‘Engkau adalah saudara dan penolong kami.’

Dalam kesempatan lain ‘A’isyah diizinkan Rasulullah s.a.w. untuk menyaksikan penari-penari Habsyah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahawa menari itu hukumnya boleh pada saat-saat bahagia, seperti hari raya, pesta pernikahan, pulangnya seseorang ke kampung halamannya, saat walimahan pernikahan, ‘aqiqahan, lahirnya seorang bayi, atau pada waktu khitanan, dan setelah seseorang hafal Al-Quran. Semua ini hukumnya mubah yang tujuannya untuk menampakkan rasa gembira.

Tetapi tarian-tarian itu mahupun jenis-jenis hiburan lainnya tidak layak dilakukan para pegawai dan pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. Ini bertujuan agar mereka tidak dikecilkan rakyat, tidak dijatuhkan martabatnya, atau tidak dijauhi oleh rakyatnya.

Tentang riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad yang berkaitan dengan menarinya orang-orang Habsyah di hadapan Rasulullah s.a.w., Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: ‘Ini merupakan dalil yang paling kuat tentang bolehnya tarian sebab Rasulullah s.a.w. membiarkan mereka melakukannya, bahkan mendorong mereka untuk meneruskan tariannya.’

Akan tetapi Imam Ibnu Hajar menentang pengertian hadis yang membolehkan tarian. Beliau berkata: ‘Sekelompok sufi telah berdalil kepada hadis tersebut untuk membolehkan tarian-tarian dan mendengar alat-alat muzik. Padahal jumhur ulama telah menegur pendapat ini dalam hal perbezaan maksud dan tujuan. Tujuan orang-orang Habsyah yang bermain-main dengan perisai dan tombak merupakan sebahagian dari latihan yang biasa mereka lakukan untuk berperang. Oleh kerana itu, hal ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk membolehkan tarian-tarian yang tujuannya untuk menghiburkan diri.’ (Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath-Ul-Bari, Jilid VI, hlm. 553).

Adapun mengenai nukilan Imam Al-Ghazali tentang ‘hajal’ (berjinjitnya) ‘Ali, Ja’far, dan Zaid, maka ditentang keras oleh Imam Ibn-ul-Jauzi (Lihat Imam Ibn-ul-Jauzi Talbis Iblis, hlm. 258-260). Katanya, hajal tidak lebih dari semacam cara dalam gerak kaki berjalan yang dilakukan ketika seseorang merasa gembira. Sedangkan tarian tidak demikian! Gerakan zafar orang-orang Habsyah adalah menolak keras dan menyepak dengan kaki. Maka ini juga merupakan salah satu cara dalam berjalan ketika berhadapan dalam peperangan.

Kemudian Imam Ibn-ul-Jauzi berkata: ‘Menurut Abu Al Wafa Ibn-ul-’Aqil, Al-Quran telah mencantumkan keharaman tarian dengan nas yang tegas seperti firman Allah s.w.t.:

(وَ لاَ تَمْشِيْ فِي الأَرْضِ مَرَحًا) (لقمن:18)

‘Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh.’ (31:18)

Allah s.w.t. juga mencela orang-orang yang sombong dengan firman-Nya:

(إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ) (لقمن:18)

‘Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri.’ (31:18).

Kerana itulah menurut Abu Wafa Ibnul ‘Aqil, menari merupakan cara berjalan paling angkuh dan penuh dengan kesombongan. Kemudian Imam Ibn-ul-Jauzi meneruskan dengan berpendapat bahawa tarian orang sufi. Katanya, dapatkah kita membayangkan suatu perbuatan keji yang boleh menjatuhkan nilai akal dan kewibawaan bagi seseorang serta menyebabkan ia terjatuh dari sifat kesopanan dan rendah hati, seperti yang dilakukan oleh seorang (sufi) yang berjanggut. Apalagi yang melakukannya adalah datuk-datuk yang berjanggut, bertepuk tangan dan mengikuti irama yang dinyanyikan para wanita dan anak-anak muda yang belum tumbuh janggutnya. Apakah layak bagi seseorang membanggakan diri dengan menari seperti binatang dan menepuk dada seperti wanita (sambil menari), yang sudah tua dan hampir masuk liang kubur yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di Padang Mahsyar?

3. Menentukan Sikap Dan Pendirian

Keinginan untuk menari sama dengan keinginan manusia untuk berjalan, bermain, dan sebagainya. Semuanya merupakan perbuatan yang biasa dilakukan secara semulajadi (fitrah) dalam rangka menghibur diri atau mencari kesenangan dan kebahagiaan. Syarak tidak mengharamkan seseorang untuk menggerakkan badan, tangan, kaki, perut, dan sebagainya. Bahkan semua perbuatan itu akan muncul secara semulajadi. Hukum asal untuk menari adalah mubah selagi dalil-dalil syarak tidak mengharamkan tarian-tarian tertentu, baik yang berirama mahupun yang tidak diiringi muzik.

Telah cukup banyak jenis tarian yang ada di tengah masyarakat sekarang ini. Ada tarian dari masyarakat primitif yang berbentuk tarian upacara ritual. Tarian ini tetap dilestarikan kewujudannya. Ada tarian moden (daerah) yang ditarikan oleh masyarakat setempat dalam berbagai upacara perayaan atau ketika menyambut tetamu luar negeri. Biasanya tarian-tarian ini tidak terlepas dari iringan muzik dan nyanyian khas serta ciptaan daerah tertentu.

Tarian rakyat itu akhirnya tidak terlepas dari promosi negeri tempat asalnya. Tujuannya adalah untuk menarik para pelancong pelbagai negara yang berkunjung ke negeri-negeri tertentu. Bahkan kadang-kadang, tarian dari negara tertentu dapat kita temui di negeri lain kerana perwakilan konsulat bidang kebudayaan negara tersebut dengan sukacita mengadakannya. Sekarang kita dapat mengenali adanya tarian Fandago dari Sepanyol, Polka dari Bohemia, Czardas dari Hungary, Jig dari Ireland, atau Fling dari Scotland.

Di kepulauan-kepulauan sekitar Pasifik dan negeri-negeri Timur lainnya, terdapat tarian-tarian yang semuanya dilakukan dengan secara duduk. Ada tarian perut di Timur Tengah, yang biasanya dilakukan dengan penekanan gerak pada bahagian perut, berputar atau menggelepar. Tarian ini adalah jenis tarian hiburan semata-mata. Ada juga tarian yang dilakukan oleh wanita-wanita.

Tarian Barat juga banyak macamnya. Ada tarian balet yang merupakan tarian drama tunggal yang diiringi muzik. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sepasang manusia (lelaki-perempuan). Ini sama saja dengan dansa agogo, cha-cha-cha, twist, dan disko. Semua tarian ini sudah lazim dilakukan oleh pasangan penari lelaki dan wanita. Lalu, bagaimana status hukum syarak terhadap tarian-tarian yang telah disebutkan di atas? Di bawah ini akan diperincikan pandangan syarak terhadap tarian seperti berikut:

1. Syarak melarang umat Islam menyerupai orang kafir dalam hal-hal yang bersangkutan dengan urusan agama. Dalam hal ini termasuk semua jenis tarian upacara keagamaan dan primitif.

Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat Shahih Bukhari, hadis No. 7319):

(لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّى تَأْخُذَ أُمَّتِيْ بِأَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيْلَ:يَا رَسُوْلَ اللهِ كَفَارِسَ وَ الرُّوْمَ؟ فَقَالَ: وَ مَنْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ أُولئِكَ؟)

‘Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku menerima (mengambil) apa-apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu (abad-abad silam) sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka masuk ke liang biawak, kalian pun mengikutinya.’ Para sahabat bertanya: ‘Ya Rasulullah, apakah yang (engkau) maksudkan di sini adalah (seperti) bangsa-bangsa Persia dan Romawi?’ Rasulullah menjawab: ‘Siapa lagi kalau bukan mereka.’ (hadis riwayat Bukhari).

Dalam riwayat lain disebutkan bahawa yang diakui oleh kaun Muslimin adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi. (Lihat Shahih Bukhari, hadis No. 7320).

2. Setiap tarian yang berpasangan lelaki wanita yang bercampur-baur dan diiringi dengan instrumen muzik, maka haram hukumnya, kerana Rasulullah s.a.w. bersabda (Lihat ‘Abd-ur-Ra’uf Al-Manawi, Faidh-Ul-Qadir, hadis No. 5824):

(الْغِيْرَةُ مِنَ الإِيْمَانِ وَ الْمِذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ)

Ghirah (cemburu) itu adalah sebahagian dari iman, sedangkan Miza’ adalah bahagian dari nifaq.’ (Hadis riwayat Al-Bazzar, Baihaqi, dari Abu Sa’id Al-Khudri).

Imam Ibnu ‘Atsir mentafsirkan Miza’ dengan makna seperti berikut:

 1. Lelaki yang membawa sejumlah lelaki ke rumahnya untuk mencampuri isterinya;
 2. Ada yang mengatakan bahawa kata tersebut berasal dari ‘Amdzait-Ul-Faras’ yang ertinya: ‘Aku telah melepaskan kudaku untuk merumput.’ (Lihat Ibnul ‘Atsir, An-Nihayah, Jilid IV, hlm. 312-313).

Dalam kitab Mukhtashar-Usy-Syu’ab-Il-Iman, Imam Al-Qazwini menukil pendapat Imam Al-Halimi tentang erti hadis tersebut, iaitu (Lihat Imam Al-Halimi, Mukhtashar-Usy-Syu’ab-Il-Iman, hlm. 238) mengumpulkan lelaki-perempuan agar masing-masing pasangan mencampuri pasangan lainnya, atau membiarkan lelaki pergi bersama kaum wanita.

Berdasarkan keterangan di atas, maka bercampurnya kaum lelaki dengan wanita yang bukan muhrim dalam bentuk apa pun adalah haram, baik mereka pergi bertemasya bersama-sama mahupun barmain-main seperti layaknya suami-isteri. Termasuk dalam hal ini adalah menari bersama dengan lelaki-perempuan dan mengikuti irama muzik pop Barat, dangdut, disko, dan lain-lain. Menurut ketentuan syarak, setiap sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan haram maka ia haram juga, sebagaimana kaedah syarak yang berbunyi:

(الْوَسِيْلَةُ إِلى الْحَرَامِ حَرَامٌ)

Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka ia haram juga (dikerjakan).’

Tarian-tarian zaman sekarang sering dilakukan bersama-sama lelaki-wanita. Bahkan acara tersebut tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan haram lainnya. Misalnya, berpegangan tangan, berangkulan, badan berhimpitan, saling menggeserkan bahagian-bahagian tubuh tertentu, berangkulan dan berpelukan, dan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Di samping itu, mereka juga meneguk minuman keras sampai mabuk. Tidak jarang acara seperti itu menghantarkan mereka kepada perbuatan dosa besar, iaitu bersetubuh dengan pasangannya. Lantas kita mendengar ramai di antara remaja yang mengandung anak luar nikah.

Ada dalil lain yang mengharamkan semua jenis tarian dari semua bangsa, iaitu (Lihat ‘Abd-ur-Ra’uf Al-Manawi, Faidh-Ul-Qadir, hadis No. 8593):

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)

‘Sesiapa saja yang menyerupai suatu kaum (dalam pola hidup dan adat istiadat), maka ia (telah) tergolong ke dalam golongan mereka.’ (hadis riwayat Abu Dawud, Thabrani, dari Ibnu ‘Umar, dan Hudzaifah bin Al-Yaman).

Kata ‘menyerupai’ di dalam hadis tersebut adalah bentuk seruan umum yang sama halnya dengan kata ‘suatu kaum’. Ini adalah larangan menyerupai bangsa mana pun dengan apa saja secara mutlak, baik dalam urusan akidah, ibadah, nikah, adat kebiasaan, hidup bebas, dan sebagainya. Termasuk di sini hal-hal yang menyangkut masalah tarian-tarian.

3. Seorang wanita atau lelaki boleh bernyanyi dan menari di rumahnya sendiri untuk anggota keluarga atau kerabat yang muhrim. Seorang isteri boleh bernyanyi dan menari untuk suami atau sebaliknya, khususnya pada hari gembira, misalnya pesta pernikahan, lahirnya seorang bayi, hari raya, dan sebagainya.

4. Bertolak dari umumnya nas-nas yang membolehkan menggerakan kaki, seperti :

(فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا) (الملك: 15)

‘Berjalanlah di segala penjuru (bumi)....’ (67:15).

atau:

(اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ) (ص:42)

‘Hentakkanlah kakimu....’ (38:42).

Atau hadis-hadis yang membolehkan seorang lelaki berjinjit, memainkan tombak dan perisai dan senjata tajam lainnya sambil menarikannya sebagaimana yang telah disebutkan pada bahagian sebelumnya. Maka, hukum asal menari adalah mubah selagi tidak melampaui batas-batas syarak yang telah disebutkan pada butir-butir sebelumnya. Walaupun demikian, tidak boleh kaum lelaki muhrim atau suami menari dengan tarian yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita, misalnya tarian perut dan sebagainya. Sebaliknya, kaum wanita tidak boleh menarikan tarian lelaki, sebab Rasulullah s.a.w. melarang kaum lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لاَ مَنْ تَشَبَّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)

‘Tidak termasuk golonganku wanita yang menyerupai lelaki, dan lelaki yang menyerupai wanita.’ (hadis riwayat Imam Ahmad, dari Ibnu ‘Amru bin Al-’Ash).

BAB 11:

SENI MUZIK, SUARA DAN TARIAN PADA ZAMAN KHILAFAH ISLAM

Khilafah Islam terdahulu tidak pernah melarang rakyatnya mempelajari seni suara dan muzik. Mereka dibiarkan mendirikan sekolah-sekolah muzik dan membina kilang alat-alat muzik. Mereka diberikan dana untuk mengarang buku-buku tentang seni suara, muzik dan tarian. Negara khilafah juga tidak pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap biduan dan biduanita yang menyanyi di rumah-rumah individu. Bahkan mereka diberi izin untuk menyanyi di istana dan di rumah penguasa.

Perhatian ke arah pendidikan muzik telah dicurahkan sejak akhir masa Daulah Umawiyah, yang kemudian diteruskan pada masa kekhilafahan ‘Abbasiyah sehingga di berbagai kota banyak berdiri sekolah muzik dengan berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat menengah sehingga ke instirusi pengajian tingi. Kilang alat-alat muzik dibina di berbagai negeri Islam. Sejarah telah mencatatkan bahawa pusat kilang pembuatan alat-alat muzik yang sangat terkenal ada di kota Sevilla (Andalusia atau Sepanyol).

Catatan tentang kesenian umat Islam begitu banyak disebut orang. Para penemu dan pencipta alat muzik Islam juga cukup ramai jumlahnya, yang muncul sejak pertengahan abad kedua hijrah, misalnya Yunus Al-Khatib yang meninggal tahun 135 Hijrah, Khalil bin Ahmad (170 Hijrah), Ibnu An-Nadim Al-Maushilli (235 Hijrah), Hunaian Ibnu Ishaq (264 Hijrah), dan lain-lain lagi.

Pada masa itu cakerawala umat Islam juga diramaikan oleh biduan dan biduanita yang status umumnya adalah pelayan. Mereka ini bukan penyanyi bayaran yang disewa untuk setiap pertunjukan. Merekalah yang menyanyi untuk menghibur khalifah dan para penguasa lainnya di istana dan rumah mereka masing-masing. Setiap pelayan menghibur tuannya sendiri-sendiri.

Seni tari berkembang luas pada masa Daulah ‘Abbasiyah. Berkembang-nya seni ini kerana ketika itu perhambaan masih berlaku. Para hamba wanita menyanyi untuk menghibur para pegawai mahupun rakyat. Tetapi biduanita-biduanita istana pada umumnya adalah dari kalangan sendiri. (Lihat A. Hasjmi, Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. 2, hlm. 321, 326; Lihat juga Oemar Amin Hoesein Kultur Islam, hlm. 427-445).

Berkembangnya kesenian di seluruh negeri Islam tidak menyebabkan berkembangnya seni yang dicampuri oleh maksiat dan hal-hal yang dilarang syarak. Kalau ada hal-hal tersebut maka biasanya khilafah Islam akan mengambil tindakan keras dengan menangkap pelakunya, sekaligus menutup tempat-tempat hiburan yang berselubung kemaksiatan. Tindakan seperti itu dilakukan melalui para hakim Al-Hisbah. Bahkan khalifah memerintahkan dan membiarkan qadhi (hakim) memusnahkan alat-alat muzik apabila negara berpendapat bahawa memainkan alat-alat muzik dan menyanyi dengan diiringi muzik adalah haram (Lihat Imam Al-’Amidi, Al-Ahkam-Us-Sulthaniyah, hlm. 294-296).

Namun Qadhi Al-Hisbah tidak akan bertindak langsung bila suara muzik dan nyanyian tersebut muncul dari rumah-rumah penduduk. Ia hanya melarang tanpa melanggar atau menyerbu pintu rumah, apalagi sampai merosakkan bahagian lainnya. (Lihat Imam Al-’Amidi, Al-Ahkam-Us-Sulthaniyah, hlm. 297).

Namun setelah khilafah Islam diruntuhkan oleh Barat (gabungan negara Eropah), mulailah muncul kembali tempat-tempat hiburan yang terbuka untuk umum. Kita lantas mengenali ada yang namanya kelab malam, bar, panggung wayang, dan pentas-pentas terbuka. Muncul pula nyanyian cabul yang sesungguhnya tidak wajar dinyanyikan. Bahkan kita sudah amat mudah menemui nyanyian yang disertai dengan acara joget, dangdut, dan dansa yang disertai dengan jeritan histeria. Penyanyi wanitanya juga telah banyak yang tidak punya rasa malu lagi. Mereka lebih suka mempamerkan aurat dengan memakai pakaian yang ketat, tipis dan pendek.

Tentu saja semua keadaan itu bukan cermin kebudayaan Islam. Seni yang demikian bertentangan dengan ketentuan Islam. Ia tidak lebih dari meniru kebudayaan Barat. Secara pasti ia telah merosakkan jiwa pemuda dan pemudi Islam. Bahkan di hadapan mata kepala kita telah nampak dengan nyata bukti kerosakan itu di seluruh negara Islam.

Keadaan tersebut tentu saja menjadi kewajiban negara khilafah masa depan untuk mengatasi kerosakan yang terjadi dalam masyarakat pada setiap negeri Islam yang dikuasainya. Dengan kekuatan dan kekuasaannya, negara khilafah pasti mampu membersihkan bentuk seni muzik, suara, dan tarian dari noda-noda kebudayaan Barat. Khilafah akan dengan mudah melakukan berbagai tindakan dalam hal tersebut. Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan antara lain ialah:

 1. Melarang setiap nyanyian, rakaman dan tarian yang mengajak orang untuk minum arak, bergaul bebas, berkasih-kasihan, bermain cinta, atau bunuh diri kerana putus cinta.

 1. Melarang setiap nyanyian dan tarian yang disertai dengan kata-kata atau lirik yang kotor dan cabul yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa atau membangkitkan berahi seksual.

 1. Melarang setiap nyanyian dan tarian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram, seperti minum khamr, percampuran antara lelaki dengan wanita.

 1. Lagu-lagu dan kaset-kaset Barat dilarang beredar dan para penyanyinya tidak diizinkan melakukan pertunjukkan (show) di negeri-negeri Islam.

 1. Setiap tempat pertunjukan untuk menyanyi dan menari, seperti kelab malam, bar dan panggung wayang harus ditutup dan tidak diberi izin membukanya oleh pemerintah. Begitu juga halnya dengan pentas-pentas terbuka.

 1. Para penyanyi wanita tidak dibolehkan tampil di televisyen, filem, pentas-pentas umum atau di studio untuk menari atau merakam lagu kaset, video, filem dan sebagainya. Untuk nyanyian, hanya di radio yang dibolehkan.

 1. Tidak dilarang beredarnya kaset nyanyian wanita mahupun lelaki asal berupa nyanyian yang mudah dan tidak bertentangan dengan akidah Islam.

 1. Hanya lagu-lagu atau rakaman yang mengandungi nilai-nilai keislaman dan sesuai dengan akidah dan akhlak Islam yang boleh beredar di negeri-negeri Islam.

 1. Setiap keluarga diizinkan menyanyi atau mendengar rakaman lagu dan menari dalam suasana gembira bagi melahirkan perasaan riang dan menghibur hati waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya, pesta perkahwinan, aqiqahan, pulang kampungnya salah seorang anggota keluarga, ketika lahirnya seorang bayi, dan sebagainya, dengan syarat tidak melampaui batas-batas syarak.

 1. Tidak dibolehkan memberi bayaran kepada penyanyi wanita. Tetapi bagi kaum lelaki boleh. Penyanyi wanita hanya boleh menyanyi di rumah saja.

 1. Menarikan tarian hanya diperkenankan di tempat tertutup dan terbatas pada anggota keluarga serta kerabat yang muhrim.

Demikianlah yang perlu dilakukan oleh khilafah Islam pada masa mendatang dengan berpedoman kepada keadaan umat Islam sekarang ini. Namun demikian, tindakan-tindakan di atas hendaklah merupakan sebuah keputusan pasti yang tidak boleh diubah-ubah lagi sebab khilafah diberikan kuasa untuk bertindak dan menentukan sikap dalam menentukan undang-undang dan peraturan berdasarkan ijithadnya. Oleh kerana itu, boleh jadi khilafah pada zaman tertentu membolehkan orang bermain muzik dan menyanyikan lagu. Pada zaman berikutnya bahkan khilafah mengharamkan semua jenis lagu dan alat muzik, juga mengharamkan penggunaan alat-alat muzik dan melagukan nyanyian tertentu yang menurutnya tidak sesuai dengan etika hukum Islam.

Perbezaan sikap seperti itu kerana para fuqaha telah memperselisihkan masalah seni ini. Tidak ada kesepakatan pendapat di antara mereka. Namun apa pun yang terjadi nanti dan selagi masih bertolak dari pandangan hukum Islam, maka umat Islam wajib mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh khalifah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA