Jumaat, 18 Oktober 2013

Jaminan Sumber Tenaga Di Malaysia Untuk Masa Depan


SMAHADZIR


TENAGA merupakan elemen penting dalam memacu perkembangan ekonomi sesebuah negara. Tenaga juga bukan sahaja diperlukan untuk tumbesaran dan pergerakan malah ia meliputi segenap aspek kehidupan manusia termasuk aplikasi sistem yang canggih, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pencahayaan dan sebagainya.
Sukar dibayangkan sekiranya negara kita tidak mempunyai bekalan tenaga elektrik atau kehabisan bekalan gas, diesel atau petrol. Mungkin sukar untuk kita ke sesuatu tempat tanpa kenderaan. Suri rumah atau pengusaha restoran mungkin tidak dapat menyediakan juadah kerana ketiadaan gas memasak. Jalan raya juga mungkin kacau-bilau akibat lampu isyarat yang tidak berfungsi. Lampu jalan yang tidak berfungsi menambah lagi kegelapan malam. Mereka yang bekerja di bangunan tinggi juga tentu kepenatan menaiki tangga akibat lif yang tidak berfungsi lantaran ketiadaan elektrik. Justeru, tanpa tenaga, tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di dunia kini.

Sumber Tenaga Semula Jadi

Malaysia dikurniakan sumber-sumber tenaga semula jadi seperti minyak dan gas asli, tetapi tidak terkecuali daripada berhadapan dengan situasi kepupusan sekiranya sumber-sumber tersebut tidak diuruskan dengan baik. Sumber-sumber semula jadi tersebut dijangkakan semakin menyusut dan peningkatan kebergantungan kepadanya secara berterusan memerlukan negara mengimportnya dari luar negara.
Kebanyakan sumber penjanaan elektrik di Malaysia berasaskan kepada sumber-sumber bahan api fosil. Contohnya di Sabah, penjanaan elektrik menggunakan 50.1% bahan api gas, 40.5% berasaskan diesel dan medium fuel oil, 6.5% daripada sumber hidro dan selebihnya dari sumber tenaga boleh diperbaharui. Kebergantungan yang besar kepada bahan api fosil dengan sumbernya diimport akan memberikan satu cabaran kepada jaminan keselamatan tenaga. Oleh itu, langkah-langkah yang sewajarnya telah dirangka dalam memastikan negara dapat menghadapi pasaran tenaga yang semakin kompetitif pada masa hadapan dengan memastikan energy security yang sentiasa berterusan.
Di samping energy security yang merupakan agenda utama Kerajaan dalam memastikan pembekalan elektrik negara yang mapan, aspek alam sekitar juga telah diberi penekanan yang serius. Sektor industri dan penjanaan elektrik mewakili sekitar dua pertiga daripada global energy-related carbon dioxide (CO2) emission dan memainkan peranan penting dalam menangani isu perubahan iklim ekoran daripada fenomena pemanasan global. Fenomena ini adalah satu keadaan di mana alam sekitar mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding dengan suhu normal. Peningkatan suhu ini kemudiannya boleh menyebabkan berlakunya pelbagai kesan buruk seperti banjir, kemarau, krisis makanan dan sebagainya.

Keprihatinan Dan Keseriusan Kerajaan

Keprihatinan dan keseriusan Kerajaan dalam membantu menangani fenomena tersebut telah dizahirkan melalui komitmen yang dibuat oleh YAB Perdana Menteri pada United Nations Climate Change Conference 2009 (COP15) di Copenhagen, Denmark. Malaysia komited secara sukarela untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) - emission intensity of GDP sehingga 40% menjelang tahun 2020 berbanding tahap pada tahun 2005.
Pelbagai dasar telah digubal oleh Kerajaan dalam memastikan kemapanan sektor pembekalan elektrik negara termasuklah di Sabah dan Sarawak. Antara aspek penting yang dititikberatkan adalah kecekapan tenaga yang mana telah ditekankan sejak pengenalan Dasar Tenaga Negara 1979 lagi. Dasar ini telah menggariskan tiga objektif utama yang mana salah satu daripadanya adalah untuk mempromosikan penggunaan tenaga dengan cekap serta mengelakkan pembaziran dan penggunaan tenaga yang tidak produktif. Objektif dasar ini bertujuan untuk membantu usaha ke arah memastikan sumber-sumber tenaga dipelihara dan diuruskan dengan baik untuk kemapanan masa hadapan. Secara tidak langsung, ia akan dapat membantu memastikan jaminan energy security yang berterusan di Malaysia serta menyumbang kepada usaha menangani fenomena pemanasan global.

Pelbagai Inisiatif Dan Langkah

Kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan langkah untuk menggalakkan lagi penggunaan tenaga secara cekap di sektor industri, bangunan, domestik dan sebagainya. Sebagai contoh, insentif fiskal bagi menggalakkan amalan kecekapan tenaga telah mula diperkenalkan sejak tahun 2001 lagi dan disemak dari tahun ke tahun bagi memastikan ianya lebih menarik.
Di bawah insentif fiskal tersebut, pihak yang membekalkan dan menggunakan perkhidmatan kecekapan tenaga serta mematuhi kriteria-kriteria kelayakan yang ditetapkan akan dapat menikmati pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan, Pioneer Status (PS) dan Investment Tax Allowance (ITA). Peluang sebegini seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak terutamanya pihak industri kerana ia dapat membantu mengurangkan kos operasi. Pengurangan kos operasi sedemikian, kemudiannya akan dapat meningkatkan lagi daya saing oleh industri terlibat dalam pasaran yang kian kompetitif kini.

Pelan Induk Kecekapan Tenaga Negara

Dalam pada itu, Kerajaan juga telah menggubal Pelan Induk Kecekapan Tenaga Negara. Pelan induk ini menjadi pemangkin kepada penggunaan tenaga dengan cekap di Malaysia, dan menghasilkan impak yang lebih besar. Beberapa inisiatif kecekapan tenaga telah dikenal pasti dan digariskan di bawah pelan induk ini yang merangkumi sektor industri, bangunan, komersial dan domestik. Pelan induk tersebut juga telah dinilai oleh pakar-pakar kecekapan tenaga daripada negara-negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan pandangan yang positif telah diterima daripada mereka. Dengan adanya pelan induk tersebut, pelaksanaan kecekapan tenaga di Malaysia dapat ditingkatkan dan ditambah baik ke arah membantu penggunaan dan pengurusan sumber tenaga secara cekap dan mapan setanding dengan negara-negara maju seperti Jepun, Korea Selatan dan sebagainya.
Dalam usaha Kerajaan untuk memastikan penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga dengan lebih meluas, Peraturan-Peraturan Pembekalan Elektrik 1994 telah disemak semula untuk menguatkuasakan penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga di Malaysia. Antara aspek pelaksanaan yang dirancang untuk dimulakan adalah menghentikan penggunaan lampu pijar yang tidak cekap tenaga secara berperingkat-peringkat di negara ini untuk tempoh sehingga Disember 2013.
Selain daripada Malaysia, langkah yang sama turut dilaksanakan oleh beberapa negara lain dan pelaksanaannya akan dapat mencegah negara kita dijadikan sebagai lokasi bagi lambakan lampu pijar kelak. Di samping itu, penggunaan lampu yang lebih cekap tenaga bagi menggantikan lampu pijar juga dijangkakan dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik di Malaysia sebanyak 1074 gigaWatt-jam setahun iaitu bersamaan dengan penjimatan 1% keperluan bekalan elektrik negara. Ia juga akan dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 732,000 tan karbon dioksida setahun.
Penggunaan lampu kebiasaannya akan menyumbang kepada 10% atau kurang bagi keseluruhan jumlah bil elektrik. Kos ini boleh dikurangkan dengan penggunaan lampu cekap tenaga dan dianggarkan pengguna-pengguna akan dapat menjimatkan sebanyak RM336 juta setahun dalam penggunaan elektrik negara. Terdapat beberapa jenis lampu cekap tenaga yang boleh digunakan, antaranya ialah lampu Compact Flourescent Light (CFL), lampu flourescent tube T5, lampu Light Emitting Diode (LED) dan sebagainya. Lampu Compact Flourescent Light (CFL) umpamanya, menggunakan hanya 20% tenaga elektrik bagi menghasilkan pencahayaan yang sepadan. Selain itu, jangka hayatnya juga adalah lapan kali lebih lama daripada lampu mentol biasa.

Sistem Penarafan

Selain daripada penggunaan lampu, kecekapan peralatan elektrik lain yang digunakan di rumah seperti peti sejuk, penyaman udara, televisyen, kipas, mesin basuh, pemanas air dan sebagainya juga boleh membantu penjimatan dalam bil elektrik bulanan. Pihak Suruhanjaya Tenaga telah membangunkan sistem penarafan atau rating system untuk peralatan elektrik di Malaysia bagi membantu pengguna membuat pemilihan peralatan elektrik yang sesuai di rumah. Di bawah sistem pelabelan ini, sesuatu peralatan elektrik akan diuji berpandukan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) untuk menentukan penggunaan elektriknya sebelum ia dikategorikan sebagai peralatan elektrik bertaraf 1, 2, 3, 4 atau 5 bintang. Sehingga kini, empat peralatan elektrik yang biasa digunakan di rumah telah dilabelkan iaitu peti sejuk, penyaman udara, televisyen dan kipas.
Aspek kecekapan tenaga turut didokong dalam National Key Economic Areas (NKEA) melalui Entry Point Project 9 (EPP9) iaitu meningkatkan kecekapan tenaga. Di bawah EPP9 tersebut, strategi untuk meningkatkan kecekapan tenaga telah dilaksanakan yang antaranya melibatkan pelaksanaan Program Sustainability Achieved Via Energy Efficiency atau dikenali sebagai Program SAVE. Program SAVE ini telah dilancarkan pada 7 Julai 2011 merupakan satu program khas kerajaan dengan mensasarkan penjimatan tenaga bagi tempoh jangka masa singkat dan panjang. Pada peringkat awal, program SAVE telah melibatkan pelaksanaan inisiatif new appliances yang memperkenalkan prinsip pemberian rebat kepada pengguna untuk pembelian peralatan elektrik cekap tenaga bertaraf lima bintang iaitu peti sejuk dan penghawa dingin bagi sektor domestik serta chillers untuk sektor komersial.

Sumber Tenaga Diperbaharui

Sesungguhnya, Malaysia telah menjalankan pelbagai usaha untuk mencari dan menjana tenaga diperbaharui sebagai bekalan tenaga untuk masa depan khususnya untuk kehidupan sejahtera generasi akan datang. Antara usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan ialah dengan menubuhkan Pusat Tenaga Malaysia (PTM) pada 1998 untuk mengkoordinasi dan mengurus program kajian dan pembangunan mengenai tenaga dan mempromosikan penggunaan tenaga diperbaharui di Malaysia.
Tidak dapat dinafikan, Malaysia bergantung kepada tenaga untuk pembangunan dan perkembangan ekonominya. Walaupun Malaysia mengeluarkan petroleum sendiri untuk kegunaan tempatan tetapi dalam jangka masa panjang, bahan mentah di perut bumi ini akan kehabisan. Justeru kerajaan telah membangunkan sendiri tenaga yang diperbaharui untuk memastikan bekalan tenaga ini dapat dipertahankan dan seterusnya negara dapat terus membangunkan ekonominya.
Tenaga diperbaharui berbeza dengan bahan api fosil kerana bekalan tenaga ini akan kekal untuk selama-lamanya. Umumnya, tenaga diperbaharui boleh dijana daripada beberapa sumber seperti tenaga geoterma, tenaga ombak, tenaga suria, tenaga hidro, tenaga nuklear, tenaga angin, tenaga biogas, tenaga biomass dan tenaga biojisim.
Tenaga suria diperolehi melalui pancaran cahaya matahari. Malaysia berpotensi untuk projek menjana tenaga suria kerana menerima pancaran cahaya matahari selama enam jam sehari dan tenaga ini adalah percuma serta menyeluruh. Tenaga suria banyak digunakan di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan elektrik dengan menggunakan panel Solar PV. Penduduk di kawasan pedalaman Sarawak dapat menikmati bekalan elektrik dengan adanya kemudahan solar. Selain itu, tenaga suria ini juga membekalkan tenaga untuk alat perhubungan telefon awam seperti di Pulau Aman dan kawasan pedalaman Sawarak. Tenaga ini juga digunakan dalam bidang pertanian iaitu untuk mengasingkan kepingan getah. Di kawasan bandar, penggunaan alat pemanas solar popular di rumah serta di hotel. Di Malaysia, projek menjana tenaga suria telah dibina di Teluk Apan di Pulau Langkawi dan Kampung Hulu Tembeling di Pahang.
Selain tenaga suria, tenaga hidro juga adalah tenaga yang amat penting sebagai salah satu sumber tenaga diperbaharui. Tenaga hidro digunakan sebagai bekalan air, kawalan banjir, pengairan dan tujuan rekreasi. Malaysia adalah negara yang berpotensi untuk menjana tenaga hidro. Melalui tenaga hidro inilah terjadinya hidroelektrik. Bekalan elektrik di negara banyak bergantung kepada tenaga hidro. Antara tempat penjanaan kuasa hidroelektrik ialah di Empangan Chenderoh dan Empangan Bakun. Kuasa hidroelektrik ini sesuai digunakan kerana mudah diperbaharui, tidak habis, murah dan bersih serta tidak mencemarkan alam sekitar.
Selain tenaga suria, ombak juga merupakan salah satu sumber tenaga alternatif yang boleh dibangunkan untuk penjanaan tenaga elektrik. Kita bersyukur kerana hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak dikelilingi oleh laut. Negara maju seperti Portugal telah lama memajukan tenaga ombak untuk bekalan elektrik mereka. Tenaga ombak boleh digunakan untuk penduduk-penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan juga untuk operasi pelabuhan-pelabuhan di dalam negara.
Tenaga geoterma pula dihasilkan oleh aktiviti magma dalam perut bumi. Jika tenaga ombak terhasil daripada peredaran bumi yang menghasilkan air pasang surut, tenaga nuklear pula dihasilkan daripada pembelahan nukleus unsur-unsur tidak stabil bahan radioaktif. Ada ura-ura mengatakan bahawa Malaysia juga berhasrat untuk memajukan tenaga nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Sehingga kini ia masih di peringkat perbincangan dan keputusannya belum diumumkan lagi oleh kerajaan. Banyak isu keselamatan dan pandangan pakar perlu diambil kira sebelum memutuskan untuk menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik. Namun begitu teknologi sinaran nuklear telah banyak dimajukan untuk kegunaan dalam bidang perubatan dan pertanian yang sedang giat dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia.
Manakala tenaga biomass diperolehi daripada hampas kelapa sawit. Sisa pertanian itu menghasilkan biogas seperti metana sebagai bahan pembakar untuk tujuan memasak. Tenaga ini sesuai digunakan kerana terdapat banyak ladang kelapa sawit di Malaysia dan menghasilkan 8.5 juta tan sisa buangan buah kelapa sawit yang dapat menghasilkan dua juta tan minyak (metana). Secara tidak langsung, ia telah menyumbangkan enam peratus keperluan bekalan tenaga negara. Penggunaan tenaga biomass ini semakin meluas digunakan di seluruh negara kerana ia menjimatkan sumber tenaga dan murah.
Malaysia juga mengambil inisiatif dalam mempelbagaikan sumber tenaga dengan menggunakan tenaga angin sebagai sumber tenaga diperbaharui. Angin telah digunakan sebagai sumber kuasa berjuta-juta tahun dulu. Kincir angin telah dibina di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak pada Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995). Kincir angin ini telah membekalkan kapasiti 150 kiloWatt (KW).
Satu lagi sumber tenaga yang diperbaharui ialah tenaga biogas dan tenaga biojisim. Tenaga suria hidrokarbon yang boleh diperbaharui disimpan dalam bentuk biojisim dan juga biogas. Biojisim yang terdapat dalam tumbuhan dianggap sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui kerana tumbuhan boleh ditanam berulangkali. Biogas pula terhasil daripada bahan organik yang ditindakbalaskan oleh mikroorganisma tanpa kehadiran oksigen atau udara yang menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas metana merupakan bahan bakar paling baik dan tidak mencemarkan alam, tetapi sekiranya dilepaskan ke udara boleh mengakibatkan kesan rumah hijau.
Sementara biodiesel adalah sejenis bahan api yang boleh diperbaharui sama ada dalam bentuk cecair atau gas yang diperolehi dari biomass (bakteria, tumbuhan atau haiwan). Paling utama, ia boleh diperbaharui dan diperolehi dengan cepat, tidak seperti bahan api fosil, yang juga datang dari bahan biologi, tetapi mengambil berjuta-juta tahun untuk membentuk. Biodiesel terutamanya merujuk kepada bahan api diesel yang berasaskan minyak tumbuhan atau lemak haiwan. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid dan dihasilkan dari minyak tumbuhan atau lemak haiwan, Biodiesel boleh digunakan sendirian, atau dicampur dengan petrodiesel. Ini dapat mengurangkan kegunaan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Biodiesel bertujuan untuk digunakan dalam enjin diesel piawaian dan dengan itu berbeza dari minyak sayuran langsung yang digunakan sebagai bahan api enjin diesel diubah suai.

Kesimpulan

Tenaga adalah istilah yang sedang hangat dibicarakan pada masa kini iaitu selepas internet, bioteknologi dan nanoteknologi. Bak kata Geoffrey Carr, seorang kolumnis majalah The Economist ‘masa hadapan bergantung kepada kuasa dan tenaga’. Tenaga sangat diperlukan dalam semua aktiviti manusia. Oleh yang demikian tenaga amat diperlukan terutama dalam proses pembangunan sesebuah negara. Lebih pesat pembangunan yang dijalankan, lebih banyak tenaga yang perlu dihasilkan untuk memenuhi pembangunan tersebut.
Masa hadapan dalam menghadapi krisis tenaga kesan dari kenaikan harga minyak dan kos penggunaan tenaga elektrik yang tinggi ialah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Negara kita Malaysia telah pun bergerak ke hadapan dengan pelbagai usaha ke arah penggunaan tenaga boleh diperbaharui demi kelangsungan pembangunan negara dan juga kesejahteraan hidup generasi yang akan datang. Kerajaan juga telah melaksanakan satu sistem pengurusan sumber yang berkesan bagi menjamin bekalan dan penggunaan tenaga berterusan bagi kegunaan manusia pada masa depan.
Sebenarnya penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui bukanlah perkara baharu di negara kita. Pada tahun 1992, Profesor Dr Baharuddin Yatim dari Universiti Kebangsaan Malaysia, telah menganggarkan bahawa hampir 12 peratus dari jumlah tenaga yang digunakan adalah berpunca daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui terutamanya biojisim. Sebahagian besar penggunaan biojisim adalah dalam industri kelapa sawit. Contohnya, loji biojisim yang dibina oleh Felda Holding Berhad pada tahun 2006, berupaya menjana tenaga elektrik sebanyak 7.2 megawatt daripada sumber tandan kosong kelapa sawit.
Malaysia sebenarnya mempunyai kemampuan dari segi sumber dan modal insan untuk membangunkan tenaga alternatif bagi menggantikan sumber yang sedia ada. Dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki melalui penumpuan terhadap tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga angin, solar, hidro, nuklear dan juga biojisim, kita mampu menjadi contoh kepada negara lain dalam menghadapi krisis tenaga yang semakin meruncing.
Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian sumber asli, yang menjadi asas penting dalam penghasilan tenaga. Selaras dengan matlamat Dasar Tenaga Negara untuk membekalkan Malaysia dengan tenaga yang mencukupi, terjamin dan murah, kerajaan telah bergerak pantas dalam usaha menangani fenomena kenaikan harga bahan api dan krisis tenaga yang berterusan dengan melihat potensi tenaga alternatif.


5 ulasan:

 1. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,jangan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohan dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI
  Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,janan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohon dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI

  BalasPadam
  Balasan
  1. Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu...
   Mohon ijin berbagi cerita kisah nyata yang benar-benar saya rasakan walaupun itu di larang agama tapi apa boleh buat kondisi sudah tidak memungkinkan... Saya hanya berbagi informasi siapa tau bermanfaat Jika anda butuh angka togel mulai 2D 3D 4D silahkan konsultasi dengan MBAH WIRANG... Duluhnya shi saya tidak percaya sama bantuan dari peramal togel tapi sekarang saya udah percaya karna saya sudah buktikan sendirii... Saya sangat berterima kasih atas bantuan ramalan angka togel ritualnya, Angka yang MBAH berikan kemaren 4D benar-benar tembus 100% dan alhamdulillah semua hutang piutang udah pada lunas... Siapa tau ada salah satu saudara lagi butuh angka togel silahkan hubungi MBAH WIRANG di nomor>>> 082-346-667-564 Kepercayaan itu adalah suatu keberhasilan dan saya udah rasakan...
   Padam
  2. kami sekeluarga ingin mengucapkan
   puji syukur kepada AKY SANTORO
   atas nomor togel.nya yang AKY
   berikan 4 angkah alhamdulillah
   ternyata itu benar2 tembus
   dan alhamdulillah sekarang saya
   bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga dan bukan hanya
   itu AKY. insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKY SANTORO
   sekali lagi makasih banyak ya AKY bagi saudara yang ingin di bantu melalui jalan di bawa ini
   >TOGEL JITU
   >PESUGIHAN UANG GAIB
   >PESUGIHAN JIN KHODAM
   >PESUGIHAN ASMA
   >PESUGIHAN UANG SEPASANG
   >PESUGIHAN TUYUL| PELARIS USAHA
   >PESUGIHAN UANG BALIK
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKY SANTORO,,di
   0852-1320-2855, atau KLIK DI SINI dan saya sudah membuktikan sekarang giliran saudara yg di luarsana

   Padam
 2. Terima kasih atas info2 di atas.

  BalasPadam
 3. saya IBU ENDANG/SURWANTO seorang TKI DI MALAYSIA
  pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos
  sempat saya putus asa apalagi dengan keadaan susah
  gaji suami saya itupun buat makan sehari2. sedangkan hutang banyak
  kebetulan suami saya buka-buka internet Dan mendapatkan
  nomor MBAH KASSENG (0853-4288-2547) katanya bisa bantu orang melunasi hutang
  melalui jalan TOGEL dan dengan keadaan susah, terpaksa saya
  hubungi dan minta angka bocoran hongkong
  angka yang di berikan waktu itu 4D 
  ternyata betul-betul tembus 100% alhamdulillah dapat 269.jt Oleh Karna itu saya posting no HP MBAH KASSENG ini supaya saudarah-saudara ku di indonesia maupun di luar negri yang sangat kesulitan masalah ekonomi (kesusahan) jangan anda putus asa. Karna jalan masih panjang yang penting anda tdk malu atau takut menghubungi MBAH KASSENG. Semua akan berubah Karna kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Yakin dan percaya bahwa itu semua akan tercapai berkat bantuan dari mbah AMIN.
  MBAH KASSENG
  NO: 0853-4288-2547 / +6285-342-882-547

  BalasPadam

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA