Khamis, 12 September 2013

Banjir Dahsyat Gelombang Bergulung Menelan Manusia Engkar


SMAHADZIR

SEKIRANYA benar apa yang dikatakan oleh Hisyam bin Muhammad bin as-Saib al-Kalby, bahawa Nabi Adam dan Hawa mula diturunkan Allah s.w.t ke permukaan bumi, di daerah pergunungan yang paling subur bernama Gunung Nut, India. Sedang menurut Ahmad Zaky, Gunung Nut itu nama aslinya adalah Gunung Rahun, di mana Nabi Adam pertama kali diturunkan. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dan berketurunan.

Hidup Berpindah-randah

Di antara keturunan Nabi Adam dan Hawa ada yang hidup berpindah-randah, tentu saja dengan tujuan mencari tempat yang lebih baik, udara yang lebih nyaman, atau penghasilan yang lebih mudah mendapatkannya. Dengan jalan begitu, manusia makin lama makin ramai jumlahnya, dan daerah yang mereka diami semakin luas pula, berkembang ke Timur dan ke Barat, ke Utara atau ke Selatan. Beberapa abad kemudian, dunia ini menjadi ramai dan semakin ramai.
Pada abad pertama hingga kelima menurut Said yang diambil dari perkataan Qatadah (sahabat Rasulullah s.a.w.), mereka boleh dikatakan hidup dalam keadaan aman dan tenteram, dengan kepercayaan yang sesuai dengan ajaran Nabi Adam dan Hawa yang sangat giat menunjukkan kepada anak keturunannya agar jangan sampai tersesat dan celaka, seperti apa yang sudah terjadi antara adik dan kakak yang bernama Qabil dan Habil. Tetapi dalam abad-abad yang berikutnya, iaitu kira-kira pada keturunan yang kelima atau keenam dari Nabi Adam dan Hawa, mulailah timbul kerosakan dalam kepercayaan mereka.
Ajaran Nabi Adam dan Hawa nenek moyang mereka, sudah mereka lupakan. Lalu timbullah berbagai-bagai kerosakan, kekacauan atau perselisihan antara mereka. Diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas r.a., bahawa manusia ketika wafatnya Nabi Adam semuanya baik dan beriman, tetapi kemudian hampir seluruhnya menjadi seperti binatang-binatang yang tidak mempunyai akal. Dan kerana itulah Allah s.w.t lalu mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul, untuk membimbing mereka, dengan memberi khabar gembira dan ancaman.
Nabi pertama yang diutus Allah s.w.t, iaitu Nabi Idris a.s kira-kira pada abad keenam sesudah Nabi Adam. Tetapi Nabi Idris ini mereka dustakan, hingga Nabi Idris ini diangkatkan Allah s.w.t ke Tempat Tinggi (wafat). Sepeninggalan Nabi Idris a.s, di antara manusia yang hidup kafir dan jahat seperti binatang itu, ada pula beberapa orang yang hidup secara baik, sehingga mereka dicintai oleh kaum kerabat dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di antara mereka itu ada lima orang yang amat masyhur, iaitu yang bernama: Wad, Suwaa, Yaghuth, Yauuq dan Nasr.
Menurut Hisyam, kelima-lima orang yang baik ini mati serentak berturut-turut dalam satu bulan, sehingga menyebabkan kegemparan yang amat sangat bagi keluarga dan orang-orang yang mencintai mereka. Kemudian salah seorang dari kerabat yang sangat cinta mengusulkan kepada teman-teman dan kaum kerabat, agar bagi kelima-lima orang baik yang telah meninggal dunia itu, dibuatkan gambar berupa patung yang menyerupai mereka, sekadar untuk kenang-kenanganan supaya dapat melepaskan rindu hati terhadap mereka. Usul ini diterima orang ramai dengan gembira.
Lalu dicarilah orang-orang yang pandai melukis dan memahat atau mengukir. Mereka membuat lima patung (berhala) yang pertama di dunia ini, yang masing-masingnya diberi nama dengan nama-nama dari orang yang meninggal dunia itu, iaitu Wad, Suwaa, Yaghuth, Yauuq dan Nasr. Begitulah, patung-patung itu sering mereka datangi untuk melihatnya, mereka hormati, kadang-kadang dengan upacara-upacara tertentu. Demikianlah terjadi pada abad pertama.
Mempengaruhi Jiwa Manusia

Menurut at-Tabary, nama-nama tersebut sesudah ditakrifkan, iaitu dibahasa-Arabkan, iaitu sesudah di-lbranikan dari bahasa aslinya. Pada abad kedua, cara membesarkan dan menghormati patung-patung itu makin ditingkatkan. Dalam pada itu timbullah berbagai-bagai cerita dongeng tentang patung-patung atau berhala-berhala tersebut, cerita-cerita yang sangat mempengaruhi jiwa manusia yang mendengarnya. Dalam abad ketiga, mulalah timbul dogma-dogma, mitos atau kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mistik. 
Mereka katakan bahawa nenek moyang kita sampai menghormati patung-patung itu, kerana dengan penghormatan itu patung-patung tersebut boleh mendatangkan manfaat dan syafaat bagi mereka. Lalu patung-patung itu mereka sembah, mereka puja-puja. Timbullah kepercayaan menyembah patung-patung, dan patung-patung itulah tuhan, kata mereka. 
Berkata Ibnul Kalby dari Ibnu Salih, bahawa menurut Ibnu Abbas r.a. antara Nabi Adam dan Noh adalah 12 abad lamanya. Dan pada abad kedua belas sesudah Nabi Adam ini, seluruh manusia sudah menyembah patung-patung tersebut. Lantaran itu Allah lalu mengutus Nabi Noh a.s. untuk memperbaiki keadaan mereka yang sudah rosak itu. 
Menurut Al-Quran, umur Nabi Noh ini 950 tahun. Nabi Noh diutus Allah s.w.t menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 480 tahun, hingga wafatnya, iaitu dalam masa 500 tahun atau 5 abad lamanya. Nabi Noh a.s. dengan segiat-giatnya, tanpa mengenal erti letih, siang dan malam, terus-menerus cuba membelokkan kaumnya dari kekafiran menyembah patung-patung tersebut. Tetapi amatlah sukarnya, terlalu sedikit hasilnya. Dalam masa 5 abad itu, hanya berjaya mendapat pengikut 70 atau 80 orang saja, yang semuanya terdiri dari orang-orang yang lemah dan melarat. 
Nabi Noh adalah seorang yang fasih berkata-kata, tajam pemikiran atau akalnya, dapat menangkis kalau berdebat, bersifat sabar dan tenang. Sungguhpun begitu, setiap kali Nabi Noh membawa mereka kepada menyembah Allah s.w.t, maka mereka menentangnya; setiap kali diperingatkan akan azab dan seksa Allah s.w.t, mereka menutup anak telinga masing-masing; setiap kali diberi khabar suka dengan Syurga Allah s.w.t, bahkan mereka menyombong dan mengejek serta cuba membantah seruan Nabi Noh. 
Dengan sabar dan tidak putus asa, Nabi Noh menghadapi mereka. Bukan sekali dua kali, bukan dalam waktu sebulan atau dua bulan, atau setahun dua tahun, tetapi dalam waktu berpuluh, bahkan beratus tahun. Hampir seluruh umur yang diberikan Allah s.w.t kepada Nabi Noh yang usianya 950 tahun itu, digunakan dengan segiat-giatnya untuk membelokkan kekafiran kaumnya itu. Dengan kesabaran dan keterangan-keterangan yang terang dan jelas, dengan kepandaian berkata-kata dan berbicara, dengan membawakan alasan-alasan yang lengkap. Langit dan bumi, siang dan malam, laut dan darat, digunakan Nabi Noh sebagai alasan dan bukti atas keagungan Allah s.w.t atas kekuasaan-Nya, dan atas keesaan Allah s.w.t.
Sedikit sekali mereka yang percaya kepada Nabi Noh dan mengiakan pengajarannya. Tidak sesuai dengan jumlah manusia, tidak sesuai dengan kegiatan dan kebijaksanaan yang sudah diberikan Nabi Noh. Tidak lebih jumlah mereka yang menurut ini daripada 80 orang saja. Yang lain tetap engkar, tidak percaya, tetap membantah dan membesarkan diri, mengejek dan sebagainya. 
Reaksi dari mereka yang engkar itu bukan semakin berkurang, malah bertambah hebat dan meningkat juga. Mereka berkata kepada Nabi Noh: ‘Bukankah engkau manusia biasa seperti kami juga, buat apa kami mengikuti engkau. Kalau diutus kepada kami seorang Malaikat, barangkali dapat kami mengikutnya, mengiakan katanya. Bukankah orang-orang yang mengikuti engkau itu, orang-orang yang rendah dan bodoh belaka. Sedangkan kami ini orang-orang yang mulia, berkedudukan dan pekerjaan yang tinggi-tinggi, tidak mengharapkan fikiran dan pertolongan orang lain, cukup kepandaian dan kepintaran engkau sendiri, ya Noh, bukan lebih dari kami tentang harta, tentang akal dan fikiran, tentang pemandangan, bahkan engkau kami pandang orang yang dusta.’ 
Semua itu dijawab oleh Nabi Noh dengan jawapan yang tegas dan tepat, dengan keterangan-keterangan yang dapat melemahkan dan mengalahkan hujah mereka: ‘Dapatkah gerangan kamu memutar jalan matahari dengan kepandaianmu, atau mencapai bintang dengan tanganmu? Dapatkah kamu beroleh terang kalau tidak kerana matahari yang diciptakan Allah s.w.t. Dapatkah kamu hidup kalau tidak dengan udara yang dijadikan Allah s.w.t?’ 
Mereka menjawab lagi dengan sanggahan yang baru dan dibuat-buat: ’Kalau engkau benar-benar orang yang mencintai sesama manusia, cintailah orang-orang yang telah mengikutimu itu saja, sedang kami biarkanlah saja, kerana kami tidak akan dapat mengikuti jejak mereka, kami tidak dapat menganut agama yang mereka anut yang engkau ajarkan itu, di mana disamakan sang raja-raja dengan rakyat murba, orang-orang yang mulia dengan orang yang hina-dina, orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin.’ 
Nabi Noh menjawab: ‘Bahawa agama ini buat kamu sekalian, dengan tidak mengecualikan yang pintar dan yang bodoh, yang jadi raja dan yang jadi hamba, yang berkuasa dan dikuasai, yang kaya dan yang miskin.’ 
Debat ini bertambah sengit. Nabi Noh menghadapinya dengan sabar dan tenang saja, tetapi mereka rupanya telah sempit dada, lalu berkata kepada Nabi Noh: ‘Hai Noh, engkau sudah berdebat dengan kami, dan telah lebih dari cukup banyaknya, datangkanlah kepada kami (seksa) yang engkau katakan itu, kalau engkau orang yang benar.’
Nabi Noh menambah lagi dengan sabar: ‘Sungguh kamu orang-orang yang bodoh sekali, kamu minta seksaan Allah s.w.t, bukan rahmat Allah s.w.t yang kamu tuntut. Ketahuilah bahawa Allah s.w.t berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah s.w.t menghendaki akan diseksanya kamu, dan kalau Allah s.w.t suka datanglah seksaan itu selekas-lekasnya kepada kamu, di mana kamu pasti menyesal nanti.’ 
Sebaik habis perdebatan itu, Nabi Noh bermunajat dan berdoa kepada Allah s.w.t, mengemukakan perasaan hati dan bermohon ampun atas kelemahannya, minta petunjuk-petunjuk yang baru, sambil mengeluh dan mengadu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Noh: ‘Tidak akan beriman kaummu itu selain orang-orang yang telah beriman itu, dan janganlah kamu berputus asa atas apa-apa yang mereka lakukan. Sebaik habis berjuang dan berusaha, dengan kesabaran yang ada padanya, akhirnya Nabi Noh berdoa kepada Allah s.w.t: ‘Ya Allah, janganlah dibiarkan tinggal di bumi ini orang-orang yang engkar seorang pun, sebab kalau engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka akan menurunkan keturunan yang jahat dan engkar saja.’ 
Doa Nabi Noh ini didengar oleh Allah s.w.t, dan dikabulkan-Nya, lalu berfirman: ‘Engkau buatlah kapal dengan pertolongan dan petunjuk-petunjuk Kami dan janganlah engkau pohonkan pertolongan kepada-Ku tentang nasib orang-orang yang zalim itu, mereka semuanya akan tenggelam.’ 

Ejekan Dan Penghinaan

Nabi Noh mulai membina kapal dengan menggunakan kayu dan paku, di suatu tempat dekat kota. Dan setiap orang yang lalu di tempat itu, selalu mengejek dan memperolok-olokkannya dengan berbagai-bagai kata dan bicara, Ada yang berkata: ‘Engkau selama ini, hai Noh, mendakwakan yang engkau Nabi dan Rasul; kenapa setakat ini kami lihat engkau menjadi tukang kayu? Apa engkau sudah bosan menjadi Nabi dan ingin menjadi tukang kayu pula?’ 
Ada pula yang mengejek: ‘Apa gunanya kapal yang engkau buat itu, sedang di sini tidak ada laut dan sungai? Apakah engkau akan tarik dengan lembu kapal itu atau akan engkau terbangkan di udara?’ 
Di bawah serangan ejekan itu Nabi Noh terus bekerja dan hanya berkata: ‘Bila kamu tetap mengejek kami, kami akan mengejek kamu pula nanti seperti kamu mengejek kami ini, dan akan kamu ketahui sendiri nasibnya orang-orang yang kena seksa itu, sedang seksaan itu pasti akan terjadi.’ 
Nabi Noh dan pengikutnya terus bekerja, sehingga sempurnalah pembikinan kapal tersebut. Hanya sekarang menunggu bagaimana perintah Allah s.w.t selanjutnya. Dalam pada itu Allah s.w.t telah mewajibkan kepada Nabi Noh, agar bila seksa itu telah datang, Nabi Noh dan pengikut-pengikutnya segera naik ke atas kapal itu, dengan membawa semua orang yang beriman dan binatang ternakan yang berpasang-pasangan. 
Terbukalah pintu-pintu langit, sehingga dari langit itu tercurah air sebesar-besarnya jatuh ke bumi, sedang dari bumi terpancar sumber-sumber air yang besar-besar, sehingga dalam sebentar waktu saja permukaan bumi digenangi air banjir yang luar biasa hebatnya, menggenangi tanah yang tinggi dan yang rendah. Air banjir semakin naik sehingga telah mencapai rumah-rumah dan bukit-bukit, sedang Nabi Noh dan pengikut-pengikutnya ketika itu telah berada di atas kapal yang mereka bina selama ini. 
Dengan kegemparan yang luar biasa, manusia-manusia engkar itu pun berlompatan ke sana sini tidak keruan tujunya seperti segerombolan keldai dikejutkan oleh singa, menjerit melolong-lolong, menghindarkan diri masing-masing dari bahaya maut. Ada yang naik ke atas atap rumah-rumah tetapi tercapai juga oleh air banjir, ada yang naik memanjat batang kayu yang tinggi, tetapi akhirnya tenggelam juga, ada pula yang berenang menuju ke bukit yang tinggi-tinggi yang menurut kiranya tidak akan tercapai oleh banjir yang bagaimana pun hebatnya. 
Ketika Nabi Noh berdiri di tempat yang tertinggi di atas kapalnya, mata Nabi Noh terpandang kepada seorang anaknya yang bernama Kanan, anak yang engkar yang tidak tunduk kepadanya sedang berjuang dengan maut menggapai-gapai mencari tempat yang tinggi. Cinta kepada anak memaksa Nabi Noh memanggil anaknya yang malang itu, panggilan yang penghabisan: ‘Hai, anakku! Mari bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu! Seruan yang penghabisan ketika yang genting begitu rupa itu pun tidak dapat diterima oleh otak dan perasaan anak yang derhaka tersebut, kerana beliau masih percaya akan dapat menghindarkan dirinya dari seksaan yang nyata itu dengan kekuatan dan fikiran yang ada padanya. Seruan bapanya itu dijawab dengan sombong pula: ‘Aku akan mencapai puncak gunung yang tinggi itu, sehingga aku akan terlepas dari banjir ini.’ 
Nabi Noh berkata lagi kepadanya, ya, kerana cinta kepada anak sendiri: ‘Hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari seksa, selain Allah s.w.t Yang Maha Pengasih.’ Anak itu pun lenyap ditelan ombak yang sedang bergulung-gulung, tinggallah Nabi Noh melihat dengan sedih dan berkata: ‘Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluarga aku sendiri?’ 
Allah s.w.t menurunkan ilham kepada Nabi Noh, bahawa anak itu bukan ahlimu lagi dan tidaklah termasuk menjadi keluargamu sesiapa saja yang kafir dan derhaka: ‘Kami hanya berhak menolong orang-orang yang beriman saja.’ Allah s.w.t ilhamkan pula kepada Nabi Noh, agar Nabi Noh jangan minta minta lagi kepada Allah s.w.t tentang apa yang tidak diketahuinya dengan berfirman: ‘Aku ajari engkau (ya Nabi Noh) tentang apa yang engkau masih jahil.’ 
Nabi Noh insaf akan ajaran yang diterimanya dari Allah s.w.t lalu menengadahkan kedua telapak tangannya bersyukur kepada Allah s.w.t yang telah memelihara kaumnya yang beriman terlepas dari seksa, lalu Nabi Noh bermohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya: ‘Aku berlindung diri kepadamu, ya Tuhanku, atas apa-apa yang sudah aku mohon yang aku sendiri tidak tahu betul, dan kalau Engkau tidak beri ampun atas aku, sungguh aku akan tergolong orang-orang yang rugi.’ 

Banjir dahsyat dan gelombangnya yang bergulung itu telah menelan semua manusia yang engkar. Langit mulai tertutup dan berhenti mencurahkan air, sedang bumi telah menghisap semua air yang ada di atas datarannya. Kapal Nabi Noh berhenti di atas puncak Gunung Judy yang hingga sekarang orang-orang pintar sedang mencari kesan-kesannya. Nabi Noh dan para pengikutnya kembali ke kampong halaman masing-masing menghirup udara baru yang penuh dengan berkat dan pertolongan Allah s.w.t.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA