Isnin, 16 Ogos 2010

Tawakal

SMAHADZIR

TAWAKAL adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah s.w.t untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, sama ada berkaitan dengan urusan dunia mahupun akhirat. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud, ‘Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada ia sangka-sangka, dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia itu cukup baginya.’ (surah Ath Tholaq: 2-3)

Makna Bertawakal Kepada Allah

Ramai di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal, di antaranya adalah Al-Allamah Al-Munawi. Beliau mengatakan, ‘Tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran (diri) kepada yang ditawakali.’ (Faidhul Qadir, 5/311).

Ibnu ‘Abbas r.a mengatakan bahawa, ‘Tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah s.w.t.’

Imam Ahmad mengatakan, ‘Tawakal bererti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk.’

Al-Hasan Al-Bashri pernah ditanya tentang tawakal, maka beliau menjawab, ‘Reda kepada Allah s.w.t.’

Ibnu Rojab Al-Hanbali mengatakan, ‘Tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah s.w.t dalam memperoleh kemashlahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia mahupun akhirat secara keseluruhan.’

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani mengatakan, ‘Tawakal iaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disediakan.’

Mendapat Kebaikan dan Menghindari Kerosakan

Ibnul Qayyim berkata, ‘Tawakal adalah faktor paling utama yang boleh mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, kerana ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barangsiapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu tidak akan boleh mendatangkan bahaya padanya.’ (Bada’i Al-Fawa’id 2/268)

Bukti yang paling baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhori telah mencatat dalam kitab sahih beliau, dari sahabat Ibnu Abbas r.a, bahawa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara… baginda mengatakan, ‘Hasbunallahu wa ni’mal wakiil.’ (Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung).

Perkataan ini jugalah yang diungkapkan oleh Rasulullah s.a.w ketika dikatakan kepada baginda, ‘Sesungguhnya orang-orang musyrik telah merancang untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka.’ (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Tafsir. Lihat Fathul Bari VIII/77)

Ibnu Abbas berkata, ‘Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika baginda dilemparkan ke tengah bara api adalah: ‘Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung.’ (hadis riwayat Bukhori)

Bertawakal Kepada Allah Adalah Kunci Rezeki

Rasulullah s.a.w bersabda, ‘Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang petang hari dalam keadaan kenyang.’ (hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah dia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak, kerana dia telah bertawakal kepada Dzat Yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar Razy berkata, ‘Hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki.’

Lantaran itu, barangsiapa bertawakal kepada-Nya, nescaya Allah s.w.t akan mencukupinya. Allah berfirman yang bermaksud, ‘Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.’ (surah Ath-Thalaq: 3).

Ar Rabi’ bin Khutsaim berkata mengenai ayat tersebut, ‘Iaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia.’

Tawakal Bukan Bererti Tidak Berusaha

Mewujudkan tawakal bukan bererti meniadakan usaha. Allah s.w.t memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah s.w.t.

Sebahagian orang mungkin ada yang berkata, ‘Jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus letih, berusaha dan mencari penghidupan. Bukankah kita hanya perlu duduk-duduk saja dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit?’

Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang tersebut tentang hakikat tawakal. Nabi kita Muhammad s.a.w yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada petang hari, padahal burung itu tidak memiliki sandaran apa pun, baik perdagangan, pertanian, perkilangan atau pekerjaan tertentu. Ia keluar dari sarang dengan berbekalkan tawakal kepada Allah Yang Maha Esa sebagai tempat bergantung.

Para ulama - semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan - telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad, beliau berkata: ‘Dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha, sebaliknya justeru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi maksud hadis tersebut, bahawa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam berpergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahawa kebaikan (rezeki) itu di tangan-Nya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan memperolehi harta dengan selamat, sebagaimana burung-burung tersebut.’ (Tuhfatul Ahwadzi, 7/8)

Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, ‘Aku tidak mahu bekerja sedikit pun, sampai rezekiku datang sendiri.’

Maka beliau berkata, ‘Dia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku (baca: ghonimah).’

Dan baginda s.a.w juga telah bersabda, ‘Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikan-Nya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang.’ (Hasan Sahih, hadis riwayat Tirmidzi).

Selanjutnya Imam Ahmad berkata, ‘Para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya. Dan mereka itulah teladan kita.’ (Fathul Bari, 11/305-306)

Jikalau kita mahu merenungi maka boleh kita katakan bahawa pengaruh tawakal itu kelihatan dalam gerak dan usaha seseorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qusyairi mengatakan, ‘Ketahuilah sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seseorang meyakini bahawa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesukaran, maka hal itu adalah kerana takdir-Nya. Dan jika terdapat kemudahan maka hal itu kerana kemudahan dari-Nya.’ (Murqatul Mafatih, 5/157)

Di antara yang menunjukkan bahawa tawakal kepada Allah tidaklah bererti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis. Seseorang berkata kepada Nabi s.a.w, ‘Aku lepaskan untaku dan (lalu) aku bertawakal?’

Nabi s.a.w bersabda, ‘Ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah.’ (hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani dalam sahih Jami’ush Shoghir).

Dalam riwayat Imam Al-Qudha’i disebutkan bahawa Amr bin Umayah r.a berkata, ‘Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah!! Apakah aku ikat dahulu unta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal?’ Baginda s.a.w menjawab, ‘Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah.’ (Musnad Asy-Syihab, Qayyidha wa Tawakal, no. 633, 1/368)

Tawakal tidaklah bererti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja dia tidak boleh menyandarkan diri pada keletihan, kerja keras dan usahanya, tetapi dia harus meyakini bahawa segala urusan adalah milik Allah s.w.t, dan bahawa rezeki itu hanyalah dari Dia semata.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA