Isnin, 16 Ogos 2010

Malapetaka Akibat Zina

SMAHADZIR

MELIHAT bahawa bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina merupakan bahaya yang tergolong besar, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang disahkan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan kerosakan terhadap kehormatan isteri, anak perempuan, saudara perempuan dan ibu mereka.

Dan ini jelas akan merosakkan tatanan kehidupan. Melihat hal itu semua, wajarlah bahaya perbuatan zina itu – bobotnya - setingkat di bawah perbuatan pembunuhan. Oleh lantaran itu, Allah s.w.t menggandingkan kedua-duanya di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah s.a.w dalam keterangan hadis baginda. Al-Imam Ahmad berkata: ‘Aku tidak mengetahui sebuah dosa - selepas dosa membunuh jiwa - yang lebih besar dari dosa zina.’

Dan Allah s.w t menegaskan pengharaman tersebut dalam firman-Nya: ‘Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan diganda-gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat.’ (surah Al-Furqan: 68-70).

Dalam ayat tersebut, Allah s.w.t menggandingkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam azab berat yang berganda-ganda, selagi pelakunya tidak memadamkan hal tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal soleh. Allah berfirman: ‘Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk.’ (surah Al-Isra’: 32).


Di sini Allah s.w.t menjelaskan tentang kejinya perbuatan zina dan kata fahisyah maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan boleh diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal bahkan oleh sebahagian banyak binatang, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia berkata: ‘Aku pernah melihat - pada masa jahiliyah - seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina. Lalu datanglah kawanan kera mengerumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati.’

Kemudian Allah s.w.t juga menegaskan bahawa perbuatan zina adalah seburuk-buruk jalan; kerana merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan azab di akhirat nanti.

Dan kerana menikahi mantan isteri-isteri ayah itu termasuk perbuatan yang sangat buruk sekali, Allah s.w.t secara khusus memberikan ‘celaan’ tambahan bagi perbuatan menikahi isteri orang tua. Allah s.w.t berfirman (selepas secara tegas melarang kaum muslimin untuk menikahi isteri-isteri ayah mereka, penting): ‘Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).’ (surah An-Nisa’: 22).

Allah s.w.t juga menggantungkan keberuntungan seorang hamba pada kemampuannya dalam menjaga ‘kehormatan’nya. Tidak ada jalan menuju keberuntungan tanpa menjaga ‘kehormatan’. Allah s.w.t berfirman: ‘Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di sebalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.’ (surah Al-Mukminun: 1-7).

Dalam ayat-ayat ini ada tiga hal yang diungkapkan iaitu, pertama, bahawa orang yang tidak menjaga kemaluannya, tidak akan termasuk orang yang beruntung, kedua, dia akan termasuk orang yang tercela, dan ketiga, dia termasuk orang yang melampaui batas. Jadi, dia tidak akan mendapat keberuntungan, serta berhak mendapat predikat ‘melampaui batas’ dan jatuh pada tindakan yang membuatnya tercela, padahal beratnya beban dalam menahan syahwat itu, lebih ringan berbanding dengan menanggung sebahagian akibat yang disebutkan tadi.

Selain itu juga, Allah s.w.t telah menyindir manusia yang selalu berkeluh-kesah, tidak sabar dan tidak mampu mengendalikan diri ketika mendapat kebahagiaan, demikian juga kesusahan. Bila mendapat kebahagiaan, dia menjadi kikir, tidak mahu memberi, dan bila mendapat kesusahan, dia banyak mengeluh. Begitulah sifat umum manusia, kecuali orang-orang yang memang dikecualikan dari hamba-Nya, yang di antaranya adalah mereka yang disebut di dalam firman-Nya: ‘Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di sebalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.’ (surah Al-Ma’arij: 29-31).

Oleh kerananya, Allah s.w.t memerintahkan Rasulullah s.a.w untuk memerintahkan orang-orang mukmin agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka, juga diberitahukan kepada mereka bahawa Allah selalu menyaksikan amal perbuatan mereka. ‘Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.’ (surah Ghafir: 19).

Dan kerana hujung pangkal dari perbuatan zina yang keji ini dari pandangan mata, maka Allah s.w.t lebih mendahulukan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, kerana banyak musibah besar yang asal muasalnya adalah dari pandangan; seperti kobaran api yang besar asalnya adalah percikan api yang kecil. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar (zina).

Oleh kerananya, ada yang mengatakan, bahawa barangsiapa yang boleh menjaga empat hal maka bererti dia telah menyelamatkan agamanya: Al-Lahazhat (pandangan pertama), Al-Khatharat (fikiran yang melintas di benak), Al-Lafazhat (lidah dan ucapan), Al-Khathawat (langkah nyata untuk sebuah perbuatan). Dan sayugianya, seseorang hamba Allah itu bersedia untuk menjadi penjaga dirinya dari empat hal di atas dengan ketat, sebab dari situlah musuh akan datang menyerangnya, merasuk ke dalam dirinya dan merosakkan segala sesuatu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA