Rabu, 3 Oktober 2012


Pembinaan Budaya Kebangsaan

Pembinaan budaya kebangsaan amat penting diberikan perhatian dan tumpuan. Budaya kebangsaan itu bukan sahaja menyatakan jati diri masyarakat dan negara Malaysia, malahan juga penting dalam memupuk semangat patriotisme dan integrasi kaum di negara ini. Melalui budaya kebangsaan itu membolehkan anggota-anggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. Kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu, sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya.

Kerajaan telah menerima konsep dan prinsip budaya kebangsaan, dan usaha perancangan serta perlaksanaan dimulakan pada tahun 1970. Kerajaan menyedari pentingnya pembinaan budaya kebangsaan, terutama kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan waktu itu ditubuhkan bagi menumpukan perancangan dan perlaksanaan budaya kebangsaan itu, terutama pemuliharaan dan penggalakan budaya rakyat. Salah satu usaha yang dilakukan ialah mengenali dan menggalakkan perkembangan di peringkat nasional berbagai-bagai unsur budaya tradisional pribumi Malaysia.

Dalam pemuliharaan dan penggalakan tradisi rakyat itu, berbagai bantuan diberikan. Malahan ada usaha mendorongkan generasi muda terlibat dalam kegiatan-kegiatan tradisi budaya rakyat itu. Berbagai pihak, terutama pencinta-pencinta seni rakyat berusaha mengembangkan dan menyebarkan ke peringkat nasional. Terdapat institusi-institusi pendidikan yang turut menggalakkan perkembangan seni dan mainan tradisonal. Selain itu, penyelidikan, seminar dan bengkel tentang berbagai warisan tradisi rakyat itu sentiasa diberikan perhatian oleh berbagai-bagai pihak.

Kesan daripada berbagai usaha yang telah dilakukan itu, minat generasi muda terhadap budaya rakyat itu tidak juga meningkat. Sebagaimana telah dinyatakan bahan-bahan budaya popular sentiasa dapat menarik minat ramai. Sebagai contoh, walaupun persembahan budaya rakyat itu ditawarkan secara percuma di bandar-bandar, masih tidak dapat menarik penonton. Tetapi mereka sanggup mengeluarkan perbelanjaan untuk menonton persembahan popular.

Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu, yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah, tradisi dan budaya sendiri. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi, dan jatidiri bangsa dan negara.

Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif, iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya popular. Bahan-bahan budaya popular sebagaimana bahan-bahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomena itu, maka budaya popular itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu.

Kedudukan budaya tradisi atau budaya rakyat yang ingin diperkembangkan dalam rancangan pembinaan budaya kebangsaan tidak menunjukkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Oleh itu kerajaan telah mengubah strategi bagi menggalakkan pertumbuhan budaya kebangsaan, iaitu Kementerian yang berkenaan telah digabungkan dengan industri pelancongan, yang kini dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. Memahami masalah yang dihadapi dalam usaha membangunkan berbagai-bagai unsur seni tradisional adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Mereka yang terlibat dalam kegiatan seni tradisional tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada kegiatan yang berkaitan memandangkan kegiatan itu tidak memberikan pulangan ekonomi sewajarnya. Mereka terpaksa bergiat dalam lapangan berkaitan secara sambilan semata-mata berasaskan kepada minat.

Dari sudut ekonomi, perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat tidak memberikan pendapatan sewajarnya. Ini tidak dapat menarik minat generasi muda untuk melibatkan diri. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena budaya popular. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu, berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan.

Berasaskan pengalaman industri pelancongan di Malaysia, didapati industri yang berkaitan dengan kraftangan dapat berkembang dengan baik. Malahan, terdapat badan-badan swasta dan agensi-agensi kerajaan yang menggalakkan peningkatan industri kraftangan tradisional bumiputera di negara ini. Tetapi dalam bidang seni persembahan dan mainan tradisional tidak mengalami pertumbuhan sebagaimana yang dijangkakan. Terdapat usaha komersial yang dilakukan secara kecil-kecilan tetapi setakat ini tidak membuktikan kejayaan yang baik.

Perkembangan warisan budaya tradisi atau tradisi rakyat bagi tujuan industri pelancongan itu terdapat pula kelemahannya. Unsur-unsur budaya yang ditawarkan itu, berasaskan kepentingan komersial selalunya disesuaikan dengan citarasa budaya para pelancong. Atas kepentingan itu didapati pihak pengusaha kurang memberikan tumpuan untuk mempertahankan mutu seni sebagaimana dalam bentuk asalnya. Dalam seni persembahan sebagai contoh, persembahan untuk pelancong yang tidak memahami konteks tradisi budaya tempatan, dilakukan semata-mata untuk pelancong, tetapi tidak dipersembahkan dalam suasana sebenar sebagaimana yang menjadi amalan dalam budaya itu.

Budaya Popular dan Budaya Kebangsaan

Dalam hasrat membina budaya kebangsaan itu, ruang lingkup budaya yang diliputi itu sepatutnya tidak terbatas kepada warisan budaya tradisional atau budaya rakyat. Budaya itu dinamiks. Budaya Melayu juga adalah dinamiks, yang sentiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan yang dilalui masyarakat. Perkembangan budaya terkini itu kemudian akan menjadi tradisi. Proses penciptaan dan penghasilan bahan-bahan budaya popular itu adalah sebahagian daripada proses perubahan masyarakat dan budaya Melayu. Dengan itu juga dapat memperkukuhkan kedudukan budaya Melayu. Masyarakat dan budaya akan terus dinamiks, iaitu perubahan perlu dilakukan bagi menjamin peningkatan peradaban Melayu itu.

Dalam konteks ini penghasilan bahan-bahan budaya popular itu adalah sebahagian daripada kemajuan budaya yang dicapai masyarakat Melayu. Dalam konteks ini budaya kebangsaan itu perlu dibina atas warisan budaya tradisi dan pembangunan budaya moden, iaitu budaya popular. Oleh itu dalam penghasilan bahan-bahan budaya popular itu juga perlu mempertahankan mutu yang sewajarnya. Bahan-bahan budaya popular itu juga tidak dapat dinafikan masih mempunyai mutu dan nilai-nilai seni yang akan menjadi warisan budaya Melayu. Penghasilan budaya popular itu juga melalui proses kreativiti sewajarnya, yang dengan sendirinya menyatakan pembangunan budaya Melayu, dan seterusnya memainkan peranan sebagai sumbangan peningkatan peradaban Melayu.

Budaya rakyat kini semakin lemah kedudukannya berikutan minat atau tumpuan orang ramai didapati semakin berkurang. Peranan atau fungsi sesuatu fenomena itu tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sesuatu tradisi budaya. Berikutan dengan perubahan sosial, ekonomi dan pendidikan, didapati kepentingan terhadap budaya rakyat semakin kurang mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Melayu moden hari ini. Walaupun terdapat usaha untuk menghidupkan tradisi rakyat pada peringkat kampung terutama di kalangan golongan tua, tetapi sambutan daripada orang-orang muda tidak menggalakkan.

Mereka yang masih meneruskan perlibatan dalam tradisi rakyat semata-mata berasaskan kepada minat, bukannya sebagai suatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Masalah yang dihadapi di kalangan penduduk kampung ialah tekanan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka menumpukan perhatian terhadap minat mereka itu. Sambutan orang ramai yang dingin terhadap tradisi budaya itu tidak memberi peluang mereka untuk menambahkan pulangan ekonomi dengan menumpukan kepada bidang yang diminati. Penumpuan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain lebih penting, terutama bagi memperbaiki kehidupan mereka.

Dengan pesatnya penawaran berbagai-bagai bahan budaya popular Melayu moden, boleh dianggap mempengaruhi kedudukan tradisi rakyat yang tidak lagi berkembang dan menjadi popular. Bahan-bahan budaya popular yang dianggap lebih moden mempengaruhi keseluruhan kehidupan orang ramai. Citarasa budaya orang ramai telah berubah, terutama berikutan dengan proses modenisasi dan urbanisasi yang semakin pesat. Setiap orang tidak mahu ketinggalan dalam menghadapi atau mengalami gaya hidup moden kini. Sesuatu yang baru dan moden itu mudah didapati dan sesuai dengan perubahan citarasa budaya orang ramai.

Berbagai-bagai usaha pernah dilakukan oleh mereka yang ingin mengekalkan tradisi bagi menghidupkan budaya rakyat Melayu untuk menyesuaikan dengan keperluan mengisi inspirasi budaya nasional. Tetapi jelas didapati, dorongan dan galakan yang dilakukan tidak membawa banyak kesan, terutama di kalangan orang-orang muda. Golongan muda tidak menunjukkan minat yang mendalam terhadap unsur-unsur budaya rakyat tradisi. Proses modenisasi dan urbanisasi membawa kesan-kesan langsung kepada kedudukan warisan budaya rakyat, yang semakin kepinggiran.

Pelancongan Sebagai Industri Budaya

Memandangkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan budaya rakyat tempatan, kerajaan telah mengubah strategi untuk menjadikan warisan budaya rakyat sebagai bahan budaya yang boleh menarik perhatian pelancong, terutama pelancong luar negeri. Pelancong-pelancong luar negeri dapat menghayati warisan budaya rakyat kerana itu dianggap kelainan dari budaya mereka. Dengan itu diharapkan penghasilan warisan budaya rakyat akan mendapat perhatian ramai apabila para pelancong mulai menunjukkan minat terhadapnya. Bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan itu akan sanggup memberi tumpuan apabila permintaannya semakin baik.

Budaya rakyat sebagai budaya warisan orang Melayu dapat disebarkan atau dihidupkan semula apabila tumpuannya ialah untuk industri pelancongan. Ini merupakan suatu perkembangan baru bagi penduduk di negara ini dalam perancangan untuk mengembalikan kedudukan budaya tradisi. Penawaran budaya rakyat kepada pelancong telah dilakukan dengan jayanya oleh sesetengah negara, seperti di Indonesia dan Thailand. Para pelancong melihat penghasilan seni tempatan itu sebagai suatu yang berbeza daripada seni moden, iaitu mempunyai nilai-nilai seninya tersendiri. Penawaran unsur-unsur budaya rakyat tempatan dapat menarik perhatian para pelancong yang bertujuan untuk mencari dan mengalami sesuatu yang baru dan berlainan daripada budaya mereka. Atas kesedaran ini penduduk tempatan berusaha menimbulkan atau menghidupkan tradisi budaya mereka untuk dihayati oleh para pelancong.

Kerajaan Malaysia menyedari akan pentingnya industri pelancongan itu sebagai sumber ekonomi negara. Di samping dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, industri pelancongan ini juga dapat mendorongkan penduduk tempatan terus menumpukan kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya tradisi. Dalam keadaan ini, kerajaan dapat melahirkan dua kepentingan dengan mempergiatkan industri pelancongan ini, iaitu di samping sebagai kegiatan ekonomi, negara juga dapat terus menonjolkan budaya tradisi sebagai usaha melambangkan identiti negara atau dengan kata-kata lain dapat terus mengembangkan identiti negara dalam konteks budaya kebangsaan. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menggabungkan kegiatan kebudayaan dan pelancongan di bawah satu Kementerian.

Perancangan seperti itu dikatakan lebih pragmatik dan dapat terus mendorongkan perkembangan budaya tradisi memandangkan tradisi itu dapat memberikan sumbangan ekonomi yang baik. Bagi mengharapkan budaya tradisi berkembang secara sendirian sudah pasti tidak mampu berlaku sebagaimana masa lalu. Sesuatu itu dapat bergerak dan berkembang dengan baik dalam masyarakat kini apabila terdapat dorongan ekonomi.

Industri pelancongan dapat memberikan perhatian kepada warisan budaya rakyat tradisi yang masih kedapatan di negara ini sebagai bahan promosi untuk menarik para pelancong, terutama pelancong-pelancong luar negeri. Kumpulan-kumpulan kesenian selalu dihantar ke luar negeri dengan tujuan menjual Malaysia kepada orang-orang luar. Saluran ini dikatakan amat berkesan untuk menarik perhatian orang luar untuk datang melancong ke negara ini. Selain itu, keindahan alam sekitar dan cara hidup tradisi orang Melayu di peringkat kampung juga selalu dikatakan dapat menarik pelancong-pelancong asing.

Kerajaan dan agensi-agensi pelancongan menyediakan berbagai-bagai rancangan dalam usaha memperkenalkan para pelancong luar negeri kepada budaya rakyat tradisi penduduk tempatan. Misalnya, pusat-pusat yang menumpukan kepada kegiatan kerajinan tangan ditubuhkan. Galakan diberikan kepada tukang-tukang atau artis-artis tradisi untuk menumpukan kegiatan seni itu secara komersial. Pendedahan yang meluas unsur-unsur budaya tradisional yang ditujukan kepada para pelancong itu juga dapat menarik perhatian pelancong-pelancong tempatan. Dengan pendedahan itu, penduduk tempatan dapat memahami dan menghayati bahan-bahan budaya, dan dengan ini penawarannya semakin bertambah di pasaran. Orang ramai juga dengan sendirinya menyedari kepentingan unsur-unsur budaya tradisi. Penghasilan budaya rakyat yang berkembang bagi kepentingan para pelancong itu menghadapi proses penyesuaian yang dilakukan bagi kepentingan pasaran.

Peranan atau fungsi tradisinya mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Budaya rakyat itu kini diletakkan dalam rangka kepentingan atau fungsi baru, iaitu untuk dihayati, bukannya lagi berperanan dalam konteks kaitannya dengan fungsi guna dalam masyarakat Melayu masa lalu. Penghasilannya kini sebagai bahan dagangan, bukannya untuk penggunaan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat Melayu tradisi. Unsur-unsur budaya itu dijadikan komoditi dagangan sebagaimana bahan-bahan budaya popular moden dan bagi kepentingan ini persaingan di kalangan pengusaha-pengusaha mendorongkan mereka melakukan penyesuaian bagi mendapat pasaran yang baik.

Dalam keadaan demikian didapati para pengguna memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan. Pengusaha, seperti tukang dan artis berusaha memahami citarasa pelancong dalam menyesuaikan penghasilan keluaran mereka. Walau bagaimanapun, pengekalan unsur-unsur tradisi, terutama dari segi bentuknya perlu dilakukan bagi menentukan keaslian budaya rakyat yang berkembang secara komersial itu.

Persembahan kesenian seperti dikir barat, rebana, wayang kulit, kuda kepang dan berbagai-bagai jenis tarian tradisi yang dipersembahkan untuk pelancong diringkaskan untuk jangka masa yang lebih pendek agar tidak menjemukan penonton. Sedangkan persembahan asalnya memakan masa yang lama, tetapi para penonton dalam konteks masyarakat itu dapat menghayati dan memahaminya. Persembahan kepada pelancong terpaksa mereka memilih bahagian-bahagian yang menarik bagi menarik perhatian penonton. Misalnya, dengan mengurangkan babak-babak dailog dan melebihkan bahagian perlakuan.

Perkembangan budaya pelancongan ini adakala membawa kesan-kesan buruk kepada kedudukan warisan budaya rakyat tradisi itu. Pihak pengusaha selalu menimbangkan kepentingan ekonomi tanpa meneliti kesan-kesan jangka panjangnya. Pengusaha selalu mengubah dan menyesuaikan sesuatu unsur budaya tradisi itu mengikut kemahuan mereka sehingga tidak ada lagi keasliannya dalam unsur itu. Sebagai contoh, dapat kita perhatikan tarian-tarian Melayu asli telah banyak disesuaikan dengan kehendak-kehendak moden dan dilakukan perubahan secara sewenang-wenang sehingga tidak wujud sifat-sifat aslinya. Keadaan ini boleh melenyapkan keaslian sesuatu unsur itu dan diganti dengan sesuatu yang baru. Generasi akan datang menghadapi masalah untuk mengesan dan memahami unsur-unsur budaya asli yang boleh menyatakan identiti masyarakat dan budaya Melayu.

Unsur-unsur budaya kebendaan hasil kerajinan tangan Melayu disesuaikan dengan kehendak-kehendak pelancong. Bahan-bahan budaya itu disesuaikan dari segi saiznya, misalnya dijadikan lebih kecil bagi memudahkan para pelancong membawa pulang. Fungsi asalnya secara umum berubah kepada fungsi perhiasan. Oleh itu penekanan diberikan kepada keindahan, misalnya dari segi ukiran dan kehalusan buatannya, yang bertujuan untuk dapat menarik perhatian pelancong, terutama pelancong luar negeri. Sebagai contoh, layang-layang yang dihasilkan oleh orang Melayu ialah untuk dinaikkan, tetapi dijadikan saiznya lebih kecil untuk perhiasan. Oleh itu ukiran dan warnanya menjadi perhatian tukang-tukang untuk mengisi keperluan itu. Bagi mengisi keperluan budaya pelancong, artis-artis yang berkebolehan bagi mencipta dan menghasilkan sesuatu dengan cara lebih kreatif perlu diberikan perhatian.

Fungsi asasnya telah berubah kepada hasil untuk dagangan kepada para pelancong. Pelancong tidak memahami kedudukan sesuatu hasil budaya itu yang telah dibawa keluar daripada konteks masyarakat. Mereka tidak penting kepada makna dan pengertian asalnya tetapi memerlukan keindahan sesuatu penghasilan budaya, sebagai sesuatu yang dianggap eksotik. Pelancong berusaha memahami sesuatu fenomena budaya itu secara ringkas dan mudah. Mereka menonton atau meneliti sesuatu itu secara sepintas lalu dan kemudian akan melupainya. Kesannya tidak mendalam. Tujuannya untuk menarik perhatian pelancong secara luaran dan secara cepat yang dapat. Misalnya, dalam penghasilan barangan, unsur-unsur tradisi, seperti motif atau ukirannya berubah kepada unsur-unsur moden.

Dengan ini bermakna nilai-nilai tradisi semakin dilupai dan adakala pula dimasukkan unsur-unsur asing. Suasana demikian tidak dapat membina dan mengekalkan keaslian tradisi budaya Melayu. Dengan pesatnya berlaku keadaan demikian, suatu hari nanti orang Melayu terutama generasi muda tidak dapat mengenali unsur-unsur budaya tradisi yang dapat menyatakan keaslian Melayu untuk dibanggakan. Dalam perkembangan budaya pelancongan itu, orang-orang yang berkebolehan dan ahli dalam bidang-bidang berkaitan patut dapat terus mengekalkan nilai-nilai tradisi bagi kepentingan bersama.

Proses Globalisasi dan Budaya Popular Melayu

Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju, khususnya barat. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik, negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi.

Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahan-bahan budaya, terutama atas kepentingan komersial. Bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari negara-negara maju itu, terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi, iaitu dianggap moden dan maju. Malahan bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru, nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat.

Golongan muda merupakan majoriti penduduk negara ini. Oleh itu, penyebaran bahan-bahan budaya di kalangan muda mudi itu dapat pula berkembang sebagai budaya popular. Pengaruh budaya barat itu tidak terbatas di kalangan golongan muda sahaja. Malahan gaya hidup barat juga telah meresap di kalangan golongan elit bangsawan tempatan sejak lama dahulu lagi. Mereka mempertahankan bahawa kemajuan dan kemodenan yang dibawa oleh barat itu mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan patut diikuti. Bahan-bahan budaya dari barat itu telah diterima dengan meluas sebagai lambang sosial. Suasana demikian mempengaruhi golongan muda dan fenomena ini tidak boleh dianggap sesuatu yang baru.

Budaya barat yang menjadi ikutan golongan muda itu meliputi juga bahan-bahan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial tempatan. Antaranya sebagai contoh terdapat gaya hidup penyanyi dan pemain muzik barat yang mempengaruhi kumpulan muda mudi tempatan, dan perlakuan itu adakala bercanggah dengan nilai-nilai tempatan. Apabila keadaan itu berlaku, maka golongan dewasa menentang perlakuan demikian. Sedangkan golongan muda mudi itu didedahkan dengan perkembangan budaya popular barat yang keterlaluan sifatnya. Tetapi golongan dewasa adalah bertanggungjawab dalam menyebarkan bahan-bahan budaya secara meluas itu atas kepentingan komersial.

Penyebaran bahan-bahan budaya barat itu membawa dan menyalurkan bersamanya nilai-nilai sosial berasaskan budaya barat. Selalunya melalui bahan-bahan yang disebarkan itu terdapat nilai-nilai yang baik dan patut menjadi ikutan orang Melayu, terutama golongan muda. Tetapi kerapkali nilai-nilai yang baik itu diketepikan, sebaliknya nilai-nilai yang tidak baik mudah mempengaruhi perlakuan golongan muda mudi Melayu. Orang ramai selalu beranggapan, bahan-bahan budaya popular yang dibawa dari barat itu membawa kesan-kesan buruk kepada masyarakat tempatan, terutama golongan muda. Misalnya, budaya barat itu selalu dikatakan budaya kuning, dan dianggap tidak sesuai dengan kehidupan orang Melayu.

Tetapi aspek kebaikan, terutama nilai-nilai sosial yang patut menjadi teladan, seperti pembinaan hubungan sosial, kekeluargaan, budaya ilmu, menjaga kebersihan dan sebagainya kurang mendapat perhatian. Sedangkan budaya popular yang dibawa dari barat itu terdapat banyak nilai-nilai sosial yang patut diikuti. Perkara yang menjadi perhatian ialah berkaitan dengan nilai-nilai buruk yang dianggap boleh membawa kesan-kesan buruk kepada generasi muda.

Penyebaran bahan-bahan budaya popular moden kini membawa perubahan besar kepada kehidupan orang Melayu. Bahan-bahan budaya popular dapat dianggap sebagai saluran penting kepada orang ramai untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi seperti hiburan, melayan perasaan, kepuasan individu, dan mengisi masa lapang. Dengan itu dapat mengurangkan tekanan hidup kepada anggota-anggota masyarakat. Orang ramai, sebagai pengguna bahan-bahan budaya popular boleh membuat pilihan daripada berbagai jenis bahan budaya di pasaran mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Penawaran bahan-bahan budaya itu dalam berbagai jenis dan bentuk yang dilakukan secara komersial, mampu dibeli untuk penggunaan orang ramai. Perbelanjaan terhadap bahan-bahan budaya popular merupakan sebahagian daripada keperluan kepenggunaan orang ramai yang itu menjadi sebahagian daripada keperluan harian setiap orang.

Bahan-bahan budaya popular itu dihasilkan oleh kegiatan industri budaya. Perkembangan industri itu sebagaimana industri lain mempunyai pengurusan yang berusaha memasarkan keluaran mereka kepada ramai. Sebagai industri, maka usaha promosi, misalnya dengan iklan, pameran, demostrasi dan sebagainya dilakukan bagi menarik pengguna atau audien. Kejayaan sesuatu industri budaya itu sangat bergantung kepada sambutan yang diberikan oleh para pengguna.

Sedangkan pengguna itu mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Walau bagaimanapun, melalui promosi yang meluas kerapkali dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial. Perkembangan industri budaya popular itu memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. Malahan, industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view.

Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar, turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman, dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. Misalnya, dengan pendedahan yang disalurkan melalui televisyen dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap, misalnya dengan bekerja lebih kuat, yang dapat meningkatkan produktiviti.

Budaya popular sekian lama telah memainkan peranan dalam mengurangkan kedudukan jurang sosial di kalangan anggota-anggota masyarakat. Ini dapat dikaitkan dengan peranan media massa yang menawarkan bahan-bahan budaya popular kepada semua peringkat anggota masyarakat tanpa mengira kedudukan kelompok-kelompok sosial. Semua anggota masyarakat menghayati bahan budaya yang sama atau standard yang disalurkan oleh media popular itu. Dengan itu dapat membina dan memupuk nilai-nilai sosial yang lebih kurang sama.

Industri budaya popular di negara ini telah bermula sejak pemerintahan kolonial, apabila berkembangnya ekonomi kapitalis dan teknologi moden. Tetapi pemilikan modal dan teknologi moden itu, seperti filem dan piring hitam dikuasai orang bukan Melayu. Orang Melayu yang terlibat hanya mampu memberikan sumbangan tenaga dengan ganjaran upah atau gaji. Oleh itu, industri budaya popular Melayu yang pesat berkembang di bandar-bandar besar di negara ini adakala merupakan kegiatan komersial orang bukan Melayu.

Pada peringkat awal, orang Melayu boleh dikatakan terlibat dalam indsutri Bangsawan. Apabila industri budaya memerlukan modal yang besar dan teknologi moden, maka orang Melayu tidak mampu untuk turut serta dalam membina industri demikian. Malahan pembangunan industri itu memerlukan kepakaran dan pendidikan, terutama dalam usaha pengurusan industri itu. Pembinaan industri budaya sebagaimana juga industri yang lain memerlukan susunan strategi pengurusan yang berkesan. Walaupun kepentingan utamanya ialah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi pengusaha industri itu juga mempunyai peranan dan tanggungjawab sosial.

Dalam perjalanan sesebuah industri budaya itu, melibatkan pengumpulan modal dan tenaga pekerja. Dalam sistem kapitalis, kegiatan yang berkaitan itu berusaha memaksimum keuntungan. Atas kepentingan ini, pengusaha industri itu berusaha menawarkan sesuatu bahan budaya yang dapat menarik perhatian orang ramai.

Bahan-bahan budaya yang baru atau dianggap moden itu kerapkali dapat menarik perhatian orang ramai. Oleh itu, pengusaha sentiasa peka kepada perubahan selera orang ramai. Penwaran bahan-bahan budaya di pasaran sentiasa berubah menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan orang ramai dari masa ke masa. Adakala pengusaha industri budaya popular itu menggunakan strategi mengeksploit keinginan semula jadi manusia bagi menarik minat ramai, terutama golongan muda. Aspek-aspek yang boleh menimbulkan rangsangan keinginan manusia itu seperti seks dan keganasan sebagaimana yang selalu dipaparkan dalam filem selalu diberikan perhatian oleh pengusaha. Filem-filem yang dikeluarkan di barat misalnya, selalu membawa adegan-adegan yang sensasi bagi menarik minat khalayak.

Namun, tumpuan yang diberikan itu kerapkali agak keterlaluan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial tempatan. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan syarat dan peraturan dalam mengawal bahan-bahan budaya yang boleh menimbulkan percanggahan dengan nilai-nilai sosial tempatan. Misalnya, badan penapis filem diberikan kuasa dalam menentukan kesesuaian bahan-bahan budaya yang dibawa dari luar itu. Ini dilakukan bagi mengawal moral dan akhlak penduduk tempatan, terutama orang Melayu yang beragama Islam. Kini, penyebaran bahan-bahan budaya semakin meluas, melalui perkembangan teknologi moden yang boleh membawa kesukaran dalam melakukan kawalan terhadap bahan-bahan budaya itu.

Pembangunan teknologi moden yang sangat pesat kini memainkan peranan penting dalam membawa proses globalisasi bahan-bahan budaya popular. Dengan perkembangan media elektronik dan penyebaran yang dapat dilakukan melalui satalite membolehkan bahan-bahan budaya dapat disebarkan dengan meluas. Dalam perkembangan itu, menjadikan negara maju, terutama barat mempunyai kedudukan yang semakin kukuh dalam ekonomi dan budaya. Kekuatan ekonomi barat dalam menguasai ekonomi dunia, turut mempengaruhi pula penyebaran bahan-bahan budayanya. Budaya popular barat yang dihasilkan oleh pembangunan industri budaya itu dapat menyalurkan bahan-bahan budaya itu ke seluruh dunia. Seterusnya, penyebaran yang meluas itu dapat memperkukuhkan kedudukan ekonomi dan politiknya.

Kekuatan ekonomi dan pembangunan teknologi negara-negara maju itu seterusnya dapat menguasai budaya di peringkat global dan dapat pula mempengaruhi dan menyalurkan ideologi politiknya. Pencapaian itu menyatakan kedudukan global itu hakikatnya membawa kesan yang amat baik kepada negara-negara maju. Namun, asas pembinaannya itu telah bermula sejak pengaruh politik kolonial yang menyebarkan konsep moden tehadap penduduk di negara-negara dunia ketiga, yang masih di peringkat sedang membangun.

Pengaruh budaya barat yang telah bermula sejak zaman pemerintahan kolonial di negara ini turut mempengaruhi perkembangan budaya Melayu. Penyebaran bahan-bahan budaya popular barat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pembinaan budaya popular Melayu. Teknologi moden yang dibawa dari barat seperti piring hitam, filem, radio dan sebagainya turut diisi dengan kandungan Melayu, tersebar luas, terutama di kalangan orang Melayu. Fenomena budaya popular itu sentiasa dianggap sebagai sesuatu yang baru, dan seterusnya membawa bersamanya nilai-nilai kemodenan.

Sesuatu yang popular dari barat mudah ditiru dan diikuti bagi menyesuaikan dengan kehendak tempatan. Perkembangan budaya popular Melayu itu turut dipengaruhi perkembangan budaya popular di peringkat global khususnya barat. Kini dengan pesatnya penyebaran bahan-bahan budaya dalam proses globalisasi itu, didapati perkembangan itu memainkan peranan dalam mempengaruhi perkembangan industri budaya popular Melayu, yang berusaha untuk mengisi keperluan tempatan.

Dengan kekuatan asas yang telah dibina dalam proses modenisasi semenjak pengaruh budaya kolonial dahulu, dan keadaan yang sama berlaku dalam proses globalisasi budaya kini, didapati bahan-bahan budaya yang dibawa dari barat itu sentiasa dipandang tinggi dan dianggap moden. Namun, berbagai usaha dilakukan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan bahan-bahan budaya tempatan.

Bahan-bahan budaya popular global dalam berbagai lapangan yang disebarkan oleh industri budaya barat itu kini didapati tersebar luas yang memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk melakukan pilihan, pendedahan yang sangat meluas itu tidak dapat dinafikan turut mempengaruhi cita rasa budaya tempatan dan memupuk nilai-nilai sosial negara maju. Orang Melayu turut mempunyai peluang untuk menghayati berbagai bentuk dan jenis penawaran budaya popular yang dibawa dari negara-negara maju. Berasaskan pengalaman itu mereka mengharapkan penawaran bahan-bahan budaya popular tempatan juga tidak jauh berbeza dengan bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu. Suasana demikian mempengaruhi perkembangan industri budaya popular Melayu.

Bagi kepentingan komersial, industri budaya tempatan selalu meniru atau mengikuti perkembangan sebagaimana yang dinyatakan oleh negara-negara maju. Tetapi industri budaya tempatan terpaksa menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial tempatan, misalnya tentang moral dan akhlak yang tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Adakala terdapat bahan-bahan budaya popular itu yang kurang memberikan pertimbangan tentang nilai-nilai sosial itu yang boleh membawa kepada kesan-kesan sosial yang kurang baik. Namun masyarakat Melayu selalu memberikan tekanan terhadap bahan-bahan budaya Melayu yang didapati agak keterlaluan dan tidak memberikan perhatian kepada nilai-nilai sosial tempatan dan Islam.

Penyebaran bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju dalam proses globalisasi itu memberikan kesan yang menyeluruh terhadap budaya Melayu tradisi. Persaingan dengan perkembangan budaya popular di peringkat global membawa kesan kepada tradisi budaya tempatan, iaitu apabila bahan budaya popular itu digunakan sebagai nilai-nilai yang mengukur kemajuan dan kemodenan kini. Segala warisan tradisi dianggap sebagai ketinggalan zaman dan tidak dinamiks mengikut pembangunan semasa.

Penyebaran budaya popular dari negara-negara maju, terutama barat itu menekankan nilai-nilai sosial yang adakala bercanggah dengan nilai-nilai sosial tempatan, malahan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, kepentingan kepada nilai-nilai material dan mementingkan diri keterlaluan boleh menjejaskan kurangnya pertimbangan sosial, terutama nilai-nilai moral dan akhlak. Sedangkan bahan-bahan budaya popular itu sangat berkesan dalam mempengaruhi generasi muda, yang lebih mementingkan hiburan. Mereka kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Adakala kelainan budaya yang disalurkan melalui budaya popular menjadi ikutan kepada generasi muda di negara ini. Selain itu, eksploitasi unsur-unsur sensasi boleh membawa kesan-kesan sosial yang kurang baik.

Penyebaran budaya popular sangat dinamiks, sentiasa berubah menyesuaikan dengan permintaan orang ramai. Penyebaran bahan-bahan budaya itu memberi peluang kepada orang ramai mempelajari dan memahami masyarakat dan budaya lain di dunia ini, yang boleh mempengaruhi pemikiran mereka. Pendedahan yang meluas dapat mempercepatkan proses modenisasi dan globalisasi, tetapi perlu juga diawasi, di samping mendorongkan perubahan selaras dengan kesan yang dibawa oleh proses globalisasi itu. Mereka perlu mempelajari dari masyarakat dan budaya lain bagi membolehkan mereka mengalami perubahan nilai-nilai sosial. Pesatnya perkembangan dan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu boleh mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Di samping itu anggota-anggota masyarakat juga boleh melibatkan diri dalam pembangunan industri itu mengikut kemampuan dan kepakaran masing-masing.

Impak Fenomena Budaya Popular

Perkembangan industri budaya popular memberikan sumbangan ekonomi yang tidak kurang pentingnya kepada negara. Sebahagian besar sumbangan itu datangnya daripada kemasukan bahan-bahan budaya dari negara-negara maju. Industri budaya popular tempatan menghadapi persaingan dengan penawaran bahan-bahan budaya yang datangnya dari negara-negara maju itu. Kerajaan berusaha membantu bagi menggalakkan perkembangan industri budaya Melayu. Misalnya, keutamaan diberikan kepada pengusaha-pengusaha tempatan dalam penyebaran bahan-bahan budaya popular.

Penawaran bahan-bahan budaya popular itu bukan sahaja sebagai bahan yang memberikan hiburan, melayan emosi atau perasaan orang ramai sebagai pengguna. Malahan, bahan-bahan budaya itu dapat memainkan berbagai peranan dalam membawa keharmonian dan kesejahteraan sosial. Penyaluran nilai-nilai sosial melalui bahan-bahan budaya popular adalah sangat berkesan, terutama di kalangan orang-orang muda. Misalnya, filem, nyanyian, dan buku-buku cerita popular adalah saluran pemupukan nilai-nilai sosial yang amat baik.

Bahan-bahan budaya popular itu juga turut memainkan peranan dalam memperkukuhkan hubungan sosial, terutama melalui nilai-nilai sosial yang disalurkan itu yang seragam. Malahan budaya popular itu boleh memainkan peranan dalam pembinaan perpaduan antara kaum di negara ini. Di peringkat nasional, budaya popular dapat mengurangkan ikatan individu kepada kelompok yang berasaskan kedaerahan. Bahan-bahan budaya popular dikongsi dan dihayati bersama, maka nilai-nilai sosial dan unsur pendidikan yang disalurkan melalui bahan-bahan itu dapat memberikan rasa kekitaan yang kukuh.

Budaya popular sebagai ‘urban product’ sentiasa menghasilkan sesuatu yang baru. Nilai-nilai sosial yang didedahkan kepada orang ramai melalui bahan-bahan budaya popular itu merupakan suatu pembaharuan dan kemodenan. Orang ramai, terutama golongan muda sentiasa mencari sesuatu yang baru. Oleh itu, bahan-bahan budaya popular itu turut memberikan sumbangan dalam membawa para pengguna itu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Anggota-anggota masyarakat tidak mahu ketinggalan dalam mengikuti perkembangan budaya semasa.

Penyaluran bahan-bahan budaya popular melalui media elektronik, media cetak dan seumpamanya mendedahkan orang ramai kepada bahan-bahan budaya popular di peringkat global. Ini memberikan peluang para pengguna berfikiran lebih terbuka dan turut mengalami proses globalisasi. Perkembangan pesat budaya popular dapat memberikan peluang orang ramai membuat pilihan pengisian keperluan lebih tinggi, seperti bahan-bahan budaya, mengikut citarasa masing-masing. Malahan sebagai bahan pengguna, penawaran bahan-bahan budaya itu mampu didapati oleh orang ramai, terutama di pasaran di seluruh negara.

Perkembangan bahan-bahan budaya popular itu adakala dikaitkan dengan kesan buruknya kepada golongan muda. Bahan-bahan budaya yang dibawa dari barat selalu dianggap bercanggah dengan nilai-nilai sosial tempatan dan nilai-nilai Islam. Perlakuan kelainan budaya yang tersebar di kalangan orang-orang muda juga dikaitkan dengan budaya popular dari barat. Oleh itu, orang dewasa beranggapan bahan-bahan budaya itu amat perlu dikawal dan diawasi. Tetapi dengan teknologi penyebaran maklumat yang semakin canggih kini, pengawalan bahan-bahan budaya yang disalurkan melalui teknologi itu didapati semakin sukar dilakukan. Oleh itu, usaha yang perlu dilakukan ialah memperkuatkan ketahanan diri golongan muda itu, misalnya dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang sebaiknya. Sejauhmana kesan buruk yang dibawa oleh bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju terhadap golongan muda di negara ini setakat ini belum lagi dilakukan penyelidikan secara mendalam.

Perkembangan pesat penawaran bahan-bahan budaya popular secara global, terutamanya yang datang dari barat mempengaruhi nilai-nilai sosial orang Melayu. Misalnya, nilai-nilai material semakin meningkat. Gaya hidup yang berasaskan ‘impian Amerika’ semakin meluas. Fenomena budaya popular mempengaruhi dan membawa kesan kepada kelemahan kedudukan budaya Melayu tradisional. Minat ramai, terutama golongan muda terhadap warisan tradisi itu semakin berkurang. Kepinggiran warisan tradisi adalah kesan daripada nilai-nilai kemodenan dan kemajuan yang diberikan kepada bahan-bahan budaya popular.

Budaya Melayu itu dinamis. Perkembangan pesat budaya popular Melayu dengan jelas menyatakan dinamiknya budaya Melayu. Perkembangannya itu selaras dengan pembangunan yang dilalui orang Melayu. Kini orang Melayu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi yang pesat dan perubahan yang dilalui itu dapat difahami daripada perkembangan bahan-bahan budaya popular yang tersebar luas. Di samping itu masyarakat Melayu terdedah kepada perubahan dan kemajuan yang berlaku di peringkat global apabila bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu berkembang secara global. Bahan-bahan budaya popular Melayu itu dengan jelas menyatakan secara ekspresif dan simbolik perubahan yang dilalui orang Melayu. Melaluinya mereka menyatakan pencapaian orang Melayu dalam mengalami perubahan seperti pembangunan dan kemodenan.

Pesatnya perkembangan dan penyebaran bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju di negara ini dalam proses globalisasi boleh membawa kesan-kesan kurang baik dari segi nilai-nilai kebangsaan. Tetapi kesan itu boleh pula memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu, untuk meningkatkan dan memperkukuhkan semangat kebangsaan. Dalam konteks ini usaha mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai sosial tradisi yang berteraskan kepada Islam digalakkan oleh berbagai-bagai pihak di negara ini.

Rumusan

Fenomena budaya popular kini menjadi sebahagian daripada keperluan hidup moden. Perkembangannya tersebar luas merintasi kelas sosial. Penawarannya yang merupakan kegiatan komersial memberikan pulangan ekonomi yang baik kepada negara, dan memberikan peluang pekerjaan kepada ramai orang yang terlibat dalam industri itu.

Budaya Melayu tradisional pernah berkembang secara popular masa lalu dalam konteks budaya rakyat. Budaya popular tradisional itu berbeza daripada budaya popular moden yang telah mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Perkembangan ekonomi, teknologi dan pendidikan moden memainkan peranan penting dalam melahirkan fenomena budaya popular moden Melayu. Ini boleh dikesan sejak perkembangan bandar-bandar moden semasa pemerintahan kolonial. Budaya popular Melayu merupakan ‘urban product’ yang membawa ciri-ciri kemodenan dan pembandaran.

Perkembangan budaya popular moden membawa kesan-kesan perubahan sosial dan budaya yang berlaku di kalangan orang-orang Melayu. Budaya popular yang tersebar luas itu membawa kemerosotan kepada budaya tradisi, sedangkan dalam konsep pembinaan budaya kebangsaan, unsur-unsur budaya tradisional itu sangat penting sebagai lambang jatidiri negara. Kesannya itu meletakkan budaya rakyat itu menghadapi masalah untuk dapat diterima ramai. Walau bagaimanapun, Kementerian yang terlibat berusaha di samping memulihara ialah menghidupkan berbagai jenis seni tradisional dengan cara melibatkan industri budaya dalam kegiatan pelancongan.

Budaya Melayu tradisional menyatakan aspek ekspresif dan simbolik kehidupan orang Melayu. Berbagai usaha dilakukan dalam menentukan tradisi itu tidak lenyap begitu sahaja. Walau bagaimanapun dalam proses globalisasi yang pesat kini, orang Melayu menyedari kesan-kesan yang kurang baik dibawa oleh bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju itu. Ini memberi kesedaran masyarakat Melayu untuk mengembali dan mempertahankan identiti Melayu itu. Antaranya, ialah dengan berusaha meletakkan warisan tradisi budaya Melayu di tempat sewajarnya. Namun, unsur-unsur budaya tradisi itu boleh dipopularkan apabila unsur-unsur budaya itu dapat disesuaikan dengan keperluan semasa.

Perkembangan budaya popular Melayu itu juga menyatakan dengan jelas dinamiks budaya Melayu itu. Dan dalam pembinaan budaya kebangsaan, peranan budaya moden dalam konteks budaya popular itu perlu juga diberikan tumpuan. Tetapi tidak semua bahan budaya popular itu dapat dianggap penting dalam pembinaan budaya kebangsaan. Pertimbangan mutu sangat penting dalam meletakkannya sebagai budaya kebangsaan. Adakala orang berpendapat bahan-bahan budaya popular bermutu rendah, hanya mementingkan pulangan ekonomi semata-mata. Walau bagaimanapun kita tidak boleh ketepikan nilai mutu itu, memandangkan penawaran bahan-bahan budaya itu ialah untuk kepuasan orang ramai. Oleh itu perkara mutu itu juga sentiasa diberikan perhatian agar penawarannya itu mendapat perhatian orang ramai.

Perkembangan budaya popular itu, terutama bahan-bahan budaya popular dari negara-negara maju dalam konteks global memberikan persaingan kepada perkembangan budaya popular Melayu. Pengusaha dan mereka yang terlibat dalam industri budaya berusaha meningkatkan mutu pengeluaran dan ini merupakan cabaran bagi perkembangan budaya popular Melayu agar dapat bersaing di pasaran.

Pembangunan dalam penawaran bahan-bahan budaya popular Melayu boleh dianggap sangat penting untuk mengimbangi pesatnya kemasukan bahan-bahan budaya dari negara-negara maju. Bahan-bahan budaya popular Melayu masih berteraskan kepada nilai-nilai sosial yang diberikan oleh ajaran Islam. Dengan ini dapat memberikan pilihan kepada orang Melayu yang kian terdedah dengan bahan-bahan budaya dari luar. Bahan-bahan budaya dari barat, di samping terdapat nilai-nilai yang patut dicontohi, terdapat pula nilai-nilai yang dinyatakan dalam perlakuan yang bercanggahdengan nilai-nilai sosial Melayu dan Islam. Perlakuan itu boleh menimbulkan konflik nilai dan mempengaruhi golongan muda yang seterusnya boleh membawa berbagai-bagai masalah sosial atau kelainan budaya.

Kini penyebaran bahan-bahan budaya dari negara-negara maju semakin meluas dalam berbagai saluran yang tidak mungkin boleh diawasi lagi. Oleh itu, ketahanan diri individu perlu diperkukuhkan. Generasi muda perlu dipupuk dengan nilai-nilai moral dan akhlak yang tinggi berasaskan Islam bagi membolehkan mereka berhadapan dengan penyebaran bahan-bahan budaya yang tidak sesuai dengan budaya Melayu dan Islam.

Bahan-bahan budaya popular itu juga memainkan peranan penting dalam membawa orang Melayu mengalami proses modenisasi dan urbanisasi. Selain itu, melaluinya dapat dipupuk nilai-nilai sosial secara berkesan kepada orang ramai. Budaya popular itu yang sentiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan cita rasa budaya ramai menyalurkan berbagai-bagai nilai sosial, adakala nilai-nilai sosial itu bercanggah dengan tradisi budaya Melayu dan Islam. Perkembangan budaya popular itu yang merupakan sebahagian kehidupan moden terdapat kesan-kesan baik dan buruknya. Impaknya yang begitu meluas sentiasa disedari anggota-anggota masyarakat.

Anggota-anggota masyarakat Melayu perlu dilengkapkan dengan ketahanan diri yang kuat, terutama asas Islam dan pendidikan, agar orang Melayu mampu menerima cabaran dan dapat bersaing dalam berbagai bidang dan lapangan berikutan pesatnya proses kemodenan, urbanisasi dan globalisasi. Bahan-bahan budaya popular itu mendapat populariti berasaskan peranannya membawa perubahan, pembaharuan dan menyatakan gaya hidup moden dan bandaran.

Tidak dapat dinafikan lagi peranan fenomena budaya popular itu dalam kehidupan masyarakat Melayu moden kini yang perkembangannya semakin meluas dan merupakan sebahagian daripada fenomena budaya moden. Kita tidak boleh lagi menganggap bahan-bahan budaya popular itu tidak penting atau boleh membawa kesan-kesan yang kurang baik kepada masyarakat, terutama golongan muda. Semua pihak perlu memahami kepentingan dan peranan budaya popular dari aspek positifnya, iaitu budaya popular itu boleh memberikan sumbangan penting dalam pembangunan masyarakat dan budaya.

Untuk meletakkan budaya Melayu sebagai budaya kebangsaan yang berteraskan Islam, maka budaya popular itu perlu digunakan seluasnya agar dapat memberikan kesan yang baik, terutama kepada generasi muda. Bahan-bahan budaya popular itu juga boleh digunakan dengan berkesan sebagai saluran pemupukan nilai-nilai sosial yang berteraskan Islam, khususnya ke arah pembangunan orang Melayu. Dalam perancangan pembangunan sosial dan kebudayaan, peranan dan kepentingan fenomena budaya popular perlu diberikan pertimbangan serius sebagai fenomena yang dapat membawa perubahan masyarakat dan budaya, seterusnya meningkatkan peradaban Melayu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA