Khamis, 22 Disember 2011

Mana Mekanisme Hudud?

Saya suka mengikuti setiap perkembangan yang berlaku dalam negara kita tidak kira apa isu sekalipun lebih-lebih lagi isu yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Salah satu isu yang sudah lama saya ikuti ialah isu hudud.


Dalam memperkatakan tentang isu ini, sukalah saya berkongsi maklumat dengan para pembaca salah satu perspektif mengenai hukum hudud dari sekian banyak yang saya sempat telusuri. Perspektif ini ditulis oleh Ustaz Abdul Halim Abdullah, Ketua Biro Dakwah, Ikatan Muslimin Malaysia – ISMA.


Ikuti tulisan beliau:


SEMASA saya belajar di University of Queensland 1984-1987 dulu, apabila pokok Jacaranda yang meranting kering di musim sejuk mula berbunga lebat berwarna ungu hampir di setiap jalan di universiti, di sebalik kecantikannya, jiwa para mahasiswa dan mahasiswi mula gundah gulana kerana ia menandakan peperiksaan hampir tiba.


Begitu juga di Malaysia, di setiap penghujung empat tahun lalu apabila isu hukum hudud mula dilemparkan melalui media massa ke tengah-tengah para pengundi, ia menandakan musim Pilihan Raya Umum Malaysia hampir tiba, hanya menunggu bila tarikhnya ditetapkan, bergantung kepada respons para pengundi di bandar dan kampung, tua dan muda, kafir dan Islam.


Bagi golongan masyarakat yang faham dan beriman, mereka melihat dan menilai isu ini dengan pandangan syarak dan pertimbangan realiti. Namun mereka adalah hanya segelintir dari masyarakat umum yang jauh lebih ramai dan tersebar di seluruh negara.


Adapun pada umum masyarakat, mereka kebingungan kerana sekali lagi isu ini diketengahkan dalam keadaan ilmu dan jiwa mereka yang tidak mampu memahaminya, dan ramai dari kalangan mereka yang akhirnya membuat pertimbangan dari neraca yang tidak Islamik lalu mengambil pendirian yang tidak tepat.


Syariat Islam dan hukuman Hudud mempunyai perbezaan yang sangat jauh. Syariat Islam adalah satu sistem hidup rabbani, keseluruhannya berasaskan al-Quran, kitab Allah dan petunjuk peninggalan dari Sunnah Rasul-Nya, Muhammad s.a.w, bermula dari membina ilmu dan akidah, melahirkan ibadah dan akhlak pada diri dan masyarakat dalam sesebuah negara, kemudian mereka meluaskan dakwah Islam ke negara-negara jiran sehingga Islam memimpin dan membimbing seluruh dunia, tanpa meninggalkan seinci pun bumi yang tidak diperintah oleh Syariat Islam.


Dengan ini Syariat Islam sifatnya membangunkan manusia dan dunia, lahir dan batin, manakala hukum menghukum seperti hudud, takzir dan seumpamanya boleh kita nisbahkan sebagai hanya 5% sahaja dari Syariat Islam yang sifat umumnya adalah membangun. Sebab itu al-Quran yang mempunyai lebih 6,000 ayat hanya mempunyai sekitar 500 ayat sahaja mengenai hukum hakam atau dipanggil ‘Ayat-ayat Ahkam’.


Dari sekitar 500 ayat-ayat ahkam, hanya sebahagian kecil sahaja yang menyentuh hukum hudud dan selainnya menggarap isu-isu ekonomi, muamalat, munakahat, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Adapun hukuman yang digelar ‘hudud’, ia adalah tujuh hukuman yang telah ditentukan Allah s.w.t dalam al-Quran dan As-Sunnah.


Bagi mereka yang suka penerangan dengan angka, saya gambarkan di sini (sekadar mengemukakan angka yang tidak semestinya tepat, tetapi boleh memberi kefahaman yang lebih jelas), hukuman Hudud yang tujuh itu adalah seperti sekitar 5 peratus (%) dari undang-undang Islam yang 95% lagi adalah Takzir (denda) yang diserahkan kepada Dewan Rakyat di Parlimen menggubalnya dan hakim di kamar mahkamah menentukannya.


Oleh kerana 7 hukuman tersebut (1. bunuh, 2. zina, 3. menuduh zina/qazaf, 4. curi, 5. minum arak, 6. samun/qat’ tariq, 7. bughoh – menentang pemerintah dengan kekerasan) telah ditentukan Allah s.w.t, dan tidak boleh diolah lagi oleh Parlimen atau hakim, maka ia disebut Hudud, di dalam bahasa Inggeris bermakna ‘already defined’.


Kalau begitu, hukuman dan denda (termasuk Hudud) hanyalah 5% daripada ajaran Islam yang bersifat membina umat dan negara, bukan meruntuh dan menghukum, manakala hukuman Hudud hanya 5% daripada undang-undang Islam dalam sesebuah negara yang lengkap dan membangun, maka dari segi matematiknya hudud hanya 5% X 5% = 0.25% daripada keseluruhan ajaran dan Syariat Islam sebenarnya. Ia bukan segala-galanya mahupun juzuk besar daripada ajaran Islam yang sangat luas, membangun dan membahagiakan umat manusia.


Begitu juga yang kita maksudkan dengan rumah tangga Islam adalah ibu bapa yang berkeperibadian Islam, mendidik anak-anak dengan ajaran Islam, menjaga adab-adab Islam dalam rumah, suami isteri yang saling menghormati perjuangan Islam masing-masing, berdakwah kepada jiran-jiran, dan sebagainya, bukan semata-mata si ayah merotan anak (hukuman).


Begitu juga apabila kita maksudkan dengan sebuah Negara Islam, ia adalah negara yanag tertegaknya Syariat Islam dalam setiap bidang kehidupan rakyatnya, dan bukan semata-mata melaksanakan hukuman Hudud dan cuai dalam pelbagai aspek Syariat Islam yang lain.


Ringkasnya, apa yang rakyat Islam di Malaysia mahu adalah penegakan Syariat Islam dalam semua bidang media massa terutamanya di siaran televisyen, pendidikan, pengurusan negara, kementerian dan jabatan, membebaskan rakyat daripada belenggu budaya Barat, membina umat yang berjihad dan punya kekuatan di rantau, menguatkan kesatuan umat dan membanteras perpecahan, menguatkan hubungan di antara negara-negara Islam, menyebarkan roh Islam ke dalam jabatan dan sektor kerajaan dan swasta, membanteras rasuah, membanteras pelacuran, arak, judi, dadah, kelucahan, pergaulan bebas, bidah, khurafat, syirik, mendorong hafazan al-Quran dan bahasa Arab terutama kepada generasi baru dengan berbagai insentif, kesihatan, ekonomi, akhlak, berjimat dengan wang rakyat dan menyuburkannya, meneroka kekayaan dan hasil bagi negara dan mengelakkan pemborosan dan pelaksanaan undang-undang Islam termasuk Hudud.


Oleh kerana itu kita adalah rakyat yang lebih bijak dari terheret membincangkan isu hudud menjelang pilihan raya, sedang selama tempoh tenang 4-5 tahun di antara dua musim pilihan raya, media massa merosakkan umat dengan memaparkan budaya Barat yang negatif kepada anak bangsa kita, pelacuran, arak, judi, kelucahan, rasuah tersebar ke tahap yang sukar dibendung dan telah menghakis banyak tunggak-tunggak negara terutamanya akhlak dan jiwa rakyat serta wang dan kekayaan negara.


Semangat roh jihad di kalangan belia dan bebas dari pengaruh dominasi kuasa Barat merupakan tunggak penting yang masih di dalam keadaan yang minimum. Apa yang kita tuntut adalah Malaysia menjadi sebuah Negara Islam yang didefinisikan oleh Imam Hasan Al-Banna yang bermaksud ‘tidak akan tertegak Ad-Daulah Al-Islamiyah (Negara Islam) melainkan di atas asas dakwah, sehingga ia menjadi Negara Risalah (negara yang mempunyai visi dan misi menyebarkan Islam ke seluruh dunia), bukan (semata-mata) ia berbentuk pentadbiran, atau kerajaan material beku pekak yang tidak mempunyai roh. Seperti mana juga dakwah tidak (dapat) tertegak melainkan dalam satu perlindungan (iaitu negara) yang menjaga, menyebar, menyampai dan menguatkan dakwah tersebut)’. Satu persoalan yang sering dibicara oleh golongan terpelajar.


Dewan Undangan Negeri (DUN) dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa kebanyakannya dalam hal ehwal tanah, adat resam dan hal ehwal agama Islam manakala Parlimen dan Kerajaan Pusat mempunyai kuasa dalam bidang jenayah berat lebih-lebih lagi yang membabitkan hukuman mati.


Malah dikatakan sebarang penggubalan hukuman jenayah berat di DUN seperti hudud yang bertentangan dengan Parlimen, maka ia terbatal dengan sendirinya dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak negeri.


Wacana ilmiah mengenainya perlu dianjurkan lebih meluas untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada umat. Mereka yang benar-benar ikhlas bercakap mengenai hudud yang belum terjadi, seharusnya menegakkan Syariat Islam dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas dalam masa yang sama yang sepatutnya telah lama terjadi dan mudah untuk dilaksanakan.


Adapun berbicara mengenai Hudud yang berkait dengan penggubalan dan sebagainya, tetapi membiarkan banyak perkara yang bertentangan dengan Syariat Islam di dalam pentadbiran dalam negara dan penghayatan dalam masyarakat adalah sebenarnya merupakan permainan kata-kata untuk mengeliru dan meraih sesuatu daripada masyarakat awam yang kurang mengerti apa yang sebenarnya sedang dan akan berlaku. Adalah lebih baik membuktikan keikhlasan dengan perbuatan daripada cuba meyakinkan dengan perkataan.

Begitu perspektif yang ditulis oleh Ustaz Abdul Halim Abdullah, Ketua Biro Dakwah, Ikatan Muslimin Malaysia – ISMA. Sekarang saya ingin mengajak para pembaca meneliti ‘hukuman sebat ke atas peminum arak’ di Pahang yang berlaku baru-baru ini. Hukuman sebab tersebut berlaku ke atas seorang model yang telah mengaku bahawa beliau terlibat dalam perbuatan tersebut.


Rasanya, sikap rela model berkenaan mengaku kesalahannya patut dipuji. Ya, arak itu haram di sisi Islam, tiada siapa pun yang beriman berbeza pendapat mengenainya. Namun apabila hukuman ke atas pesalah itu dilaksanakan, ia membabitkan dua aspek utama; pertama, hukuman yang dikenakan, kedua, individu yang dihukum.


Para sarjana hukum, walaupun ramai yang berpendapat kesalahan minum arak di bawah hudud, mereka berbeza pendapat pula tentang jumlah sebatan. Ini kerana al-Quran tidak menyebut hukumannya, cuma hadis ada menunjukkan dipukul empat puluh kali. Namun pada zaman Khalifah Umar al-Khattab r.a. beliau beliau berbincang kadar hukuman tersebut, lalu beliau menerima pandangan ‘Abd Rahman bin al-’Auf untuk melaksanakannya sebanyak lapan puluh kali (lihat: Riwayat Muslim).


Tindakan Khalifah ‘Umar ini menyebabkan sarjana berbincang apakah hukuman untuk peminum arak ini hudud atau takzir (discretionary punishment)? Ini kerana jika ia hudud, sepatutnya, tidak ditambah. Apatah lagi, Rasulullah s.a.w semasa melaksanakan hukuman ini tidak pula menjelaskan apakah ia hukuman yang ditetapkan oleh Allah s.w.t (hudud) atau ia hanya ketetapan pemerintahan berdasarkan kepada keperluan (takzir).


Lebih daripada itu, dalam hadis menunjukkan pesalah minum arak ada yang dipukul dengan tangan, kain, dan selipar sahaja. Tiada ketegasan yang jelas dalam kaedah pukulan. Pun memang hukuman sebat dalam Islam bukan seperti sebat yang ngeri di penjara sivil yang biasa kita dengar dan lihat hari ini.


Sebatan Islam sama sekali bukan untuk mencederakan, sekadar mengingat dan mengajar. Lebih daripada itu, Islam tidak benarkan kita mengutuk pesalah yang dihukum. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah, beliau berkata: ’Dibawa kepada Rasulullah s.a.w seorang yang mabuk (minum arak), maka baginda memerintahkan agar dipukul, maka dalam kalangan kami ada yang memukulnya dengan tangan, ada yang memukul dengan selipar dan ada pula yang memukulnya dengan kainnya. Apabila selesai, seseorang berkata: Allah telah menghinanya. Maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: Jangan kamu menjadi pembantu syaitan (merosakkan) saudara kamu.’


Maksudnya, mencercanya menyebabkan syaitan mudah untuk merosakkannya lagi. Dalam hadis ini menunjukkan hukuman itu berjalan hanya sekadar dengan kain atau tangan atau selipar, tujuannya bukan untuk menyeksa, tapi mengingatkan. Janganlah pula berlebihan, hukumannya hanya pukulan tersebut maka tidak perlu diikuti dengan cercaan. Maka sesiapa yang merasakan dirinya pejuang Islam, janganlah menokok tambah dengan makian kerana itu tidak serasi dengan tabiat perlaksanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.

Sekarang ini ramai sangat yang bercakap tentang hudud. Namun ramai juga, sama ada yang bersetuju atau membantah tidak mempunyai pengetahuan yang jelas dalam banyak perkara mengenainya. Ramai yang blind imitation dalam memperkatakan hukuman jenayah dalam Islam ini.

Pada tanggal 25 Oktober 2011 pula saya ada terbaca New Straits Times (NST) mengenai langkah kerajaan PAS Kelantan menubuhkan sebuah jawatankuasa teknikal untuk mengkaji ‘kemungkinan melaksanakan’ Enakmen Kanun Jenayah Syariah II Kelantan, atau hukum hudud di negeri itu. Jawatankuasa itu terdiri daripada panel 19 anggota. Yang amat menghairankan saya, kenapa selepas YAB Dato Nik Aziz Nik Mat berhempas pulas membangkitkan isu itu (terutamanya menjelang ketibaan pilihan raya umum) sejak 1990-an (kira-kira 20 tahun lalu), baru kini ia mahu dikaji? Sepatutnya ia hanya menunggu untuk pelaksanaan sahaja dan soal teknikal telah diselesaikan sejak belasan tahun malah puluhan tahun dulu lagi.

Saya dan mungkin jutaan lagi rakyat Malaysia amat hairan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Exco Pembangunan Islam Kelantan, Datuk Mohd. Amar Nik Abdullah itu. Kata beliau: ‘Ia (panel itu) akan mengkaji kemungkinan melaksanakan enakmen itu, kerana ia mempunyai pandangan perundangan yang ia (hudud) boleh dijalankan, tanpa meminda Perlembagaan Persekutuan. Jawatankuasa itu akan melihat sebarang ruang yang ada untuk pelaksanaan. Jika ada, jawatankuasa itu akan membuat syor kepada kerajaan negeri.’


Sekali lagi saya kebingungan. Mahu kaji lagi? Mahu cari ruang lagi, mahu mencari syor lagi. Saya cukup sedih kerana selepas lebih 20 tahun soal hudud digembar-gemburkan ia masih dalam kajian? Kajian apa lagi yang nak dilakukan? Takkan selama 20 tahun asyik nak kaji saja tak habis-habis? Mana dia mekanisme pelaksanaannya? Sepatutnya setelah lebih 20 tahun memerintah sudah ada mekanisme pelaksanaannya dan bukannya asyik nak mengkaji saja.


Saya bagi contoh nak tanam pokok durian. Setelah lebih 20 tahun memerintah takkan asyik nak kaji macam mana nak tanam durian tersebut. Tentulah dalam masa 20 tahun itu sudah ada mekanismenya bagaimana nak tanam durian. Mekanisme di sini ialah kaedah pelaksanaannya. Apabila kita nak tanam durian tentulah kita sudah ada kaedah pelaksanaannya. Contohnya: Benih apa yang kita nak semai, besar lubang semaian, baja yang perlu digunakan, berapa banyak baja yang perlu dibubuh, kuantiti air jirusan, penjagaan tunas dari serangan serangga, jenis racun yang perlu digunakan untuk membunuh serangga pengganggu, siapa yang nak jaga, dan macam-macam lagi sehinggalah benih durian itu besar. Bila dah besar, apa pula yang perlu dilakukan sehinggalah durian itu berbuah. Apabila berbuah, bagaimana pula kaedah rawatannya dan lain-lain lagi. Inilah yang dikatakan mekanisme atau kaedah pelaksanaan.


Begitu juga dengan hudud. Sebagai seorang Islam, tentunya kita semua bukan hanya nak dengar orang kata nak buat hudud saja tetapi kita nak lihat bagaimana mekanisme atau kaedah pelaksanaan hudud tersebut. Dokumentasikan dulu mekanisme atau kaedah pelaksanaannya supaya orang ramai dapat tahu. Kita semua nak tahu apakah bentuk hukumannya, cara sebatannya, bagaimana nak cari 4 orang saksi, siapakah yang layak menjadi saksi, bagaimana nak hukum orang mencuri yang tiada tangan sebab sekarang ini orang yang tak ada tangan pun boleh mencuri iaitu dengan menggunakan komputer yang di’klik’ dengan menggunakan jari kaki. (Pernah berlaku di Amerika, seorang lelaki yang tiada tangan menggunakan kakinya untuk memindahkan wang jutaan ringgit ke dalam akaunnya). Apakah bentuk hukuman orang yang mencuri sebatang pensil di supermarket, apakah bentuk hukuman orang yang mencuri sebiji telur ayam, apakah bentuk hukuman budak-budak yang mencuri wang dari dalam poket baju ayahnya? Bagaimana nak menghukum orang berzina di tempat yang tidak dilihat oleh 4 orang saksi, contohnya berlaku dalam bilik-bilik hotel atau dalam hutan belantara. Apakah DNA boleh diiadikan saksi menggantikan 4 orang saksi tersebut? Apakah CCTV juga boleh dijadikan saksi menggantikan 4 orang yang disebutkan dalam Islam? Bagaimana pula dengan kes rogol? Bagaimana pula dengan kes zina tetapi pelakunya telah lari keluar negara dan pulang semula ke negara ini selepas puluhan tahun dan telah menyesali perbuatannya atau beliau telah bertaubat. Bagaimana pula jika pelaku zina tersebut pulang dalam keadaan telah menjadi seorang yang zuhud? Dan banyak lagi perkara yang perlu didokumentasikan sebagai modul untuk dijadikan arah tuju hukuman yang bakal dilaksanakan. Ini semua mesti dijelaskan secara terperinci dan edarkan kepada masyarakat keseluruhan supaya masyarakat faham.


Tetapi sehingga sekarang mekanisme atau kaedah pelaksanaan ini tidak ada. Yang ada hanyalah suara-suara nak kaji, nak buat hudud, nak buat hudud, nak laksana hudud tak habis-habis. Kaedah pelaksanaannya entah di mana.


Sepanjang saya mengikuti isu hudud ini terutamanya bersipongang di Kelantan, setiap kali isu hudud dibangkitkan, inilah bunyi ceritanya – nak kaji, nak kaji, nak kaji... tak habis-habis! Sungguh saya amat bingung dan keliru. Apakah YAB Dato Nik Aziz hanya mahu membingungkan rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam? Apakah beliau sekadar mahu meraih undi untuk mengekalkan kekuasaannya di atas kerusi empuk Menteri Besar Kelantan sahaja? Sesungguhnya hanya Allah Azzawajalla saja yang tahu niat sebenar beliau.


Saya dan tentunya semua umat Islam di Malaysia yang mengikuti soal hudud ini sudah terlalu lama berharap agar Dato Nik Aziz cepat-cepatkanlah melaksanakan hukuman hudud itu di Kelantan dan negeri-negeri pakatan pembangkang lain, terutamanya di Pulau Pinang. Harus diingat bahawa Kelantan telah mencatatkan kes HIV/AIDS yang tertinggi di Malaysia, yang kini sudah mula menjangkiti isteri-isteri pasangan masing-masing. Di Pulau Pinang, sudah tentu Lim Guan Eng juga akan mengalu-alukan hukum hudud dilaksanakan di negerinya kerana ia boleh menjamin Pulau Pinang bebas daripada jenayah di negeri itu. Lagipun kan Guan Eng seorang pejuang atau advocate anti jenayah dan moral yang hebat, sehebat Khalifah Omar Abdul Aziz.


Sesiapa yang didapati melanggan GRO rakyat China yang terlalu ramai di negeri itu sekarang akan dihukum rotan di khalayak ramai, di hadapan Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR). Saya yakin, dengan sendirinya tugas polis pun akan lebih ringan dan sekali gus rumah-rumah persundalan dan kelab-kelab GRO akan dapat ditutup. Selangor juga, dikhabarkan sedang menghadapi masalah kebanjiran rumah urut yang semakin bercambah. Ia juga boleh dilaksanakan di Selangor.


Bagi Karpal Singh, yang pernah berkata ‘langkah mayat’ dia dulu jika undang-undang dan konsep negara Islam itu mahu diadakan juga perlulah akur. Hormatilah sedikit YAB Dato Nik Aziz yang merupakan orang berpengaruh dalam pakatan. Bagi negeri-negeri lain pula, perkasakanlah isu-isu ekonomi, muamalat dan munakahat kerana ia akan menjamin kesejahteraan hidup umat Islam. Apabila perut kenyang dan terhindar daripada kemiskinan maka tiadalah wujud jenayah dan kekufuran yang bukan-bukan.


Saya amat berharap agar YAB Dato Nik Aziz, ikhlaslah kali ini. Laksanakanlah segera hudud di Kelantan. Jika boleh luluskanlah cepat. Kami semua sudah penat dengan isu yang tidak habis-habis ini. Jangan biarkan orang lain gelak kepada kita.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA