Jumaat, 3 Disember 2010

Pelbagai Rencana Agama

Zulhijjah Bulan Terakhir Kalendar Hijrah


Justeru hendaklah setiap umat Islam memperbanyakkan solat-solat sunat, terutama solat tahajud, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadat korban dan mengerjakan ibadat haji bagi yang mampu. Hendaklah berusaha untuk berpuasa pada sembilan hari pertama bulan tersebut. Ummul Mukminun Hafshah berkata: Adalah Nabi s.a.w berpuasa pada hari puasa Asyura dan sembilan hari pertama pada Zulhijjah dan tiga hari dalam setiap bulan. – Hadis riwayat Imam al-Nasa’i di dalam Sunannya, no: 2332.


Hari Arafah


Hari Arafah atau hari yang ke-9 dalam Zulhijjah merupakan hari di mana para jemaah haji berwuquf di padang Arafah. Hari Arafah ini merupakan hari paling ramai umat manusia beriman diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan diselamatkan dari seksa api neraka oleh Allah s.w.t serta diperkenankan permohonan hamba-hamba-Nya.


Rasulullah s.a.w bersabda: Tiada suatu hari yang di dalamnya Allah menyelamatkan hamba-Nya dari neraka yang lebih ramai daripada hari Arafah, iaitu tatkala Allah mendekat dan berbangga di hadapan para malaikat-Nya seraya berfirman: Apa yang mereka inginkan?’ – Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, no: 2402


Justeru bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadat haji disunatkan untuk berpuasa dan fadilatnya adalah dosa-dosa tahun lepas serta yang akan datang akan diampunkan. Sabda Rasulullah s.a.w.: Puasa tiga hari dari setiap bulan sejak dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya dianggap berpuasa setahun penuh. Sedangkan puasa hari Arafah pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Adapun puasa hari Asyura, pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. – Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, no: 1162.


Majoriti (jumhur) ulama berpendapat tidak dianjurkan bagi jemaah haji yang sedang berwuquf untuk berpuasa pada hari Arafah. Pandangan ini dikuatkan dengan sebuah riwayat daripada Kuraib daripada Maimunah r.a yang menceritakan: Bahawasanya orang ramai merasa ragu-ragu tentang puasa Rasulullah s.a.w pada hari Arafah. Maka aku (yakni Maimunah) membawakan air susu kepadanya. Pada saat itu Baginda sedang wuquf di tempat wuquf. Baginda meminumnya dan manusia melihatnya. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahihnya, no: 1989


Motif Rasulullah s.a.w menganjurkan para sahabat untuk tidak berpuasa ketika wuquf di Arafah adalah bertujuan agar para sahabat yang sedang mengerjakan ibadah haji itu memiliki tubuh badan yang segar dan kuat supaya mereka dapat melipat gandakan amal ibadat pada hari itu yang terdapat banyak fadilatnya. At-Thobari r.h berkata: ‘Rasulullah s.a.w tidak berpuasa di Arafah dengan maksud memberi petunjuk bahawa yang terbaik dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji di Makkah ialah tidak berpuasa supaya tidak lemah untuk berdoa dan berzikir pada hari Arafah.’ – Rujuk Fathul Baari, jilid 11, ms. 437, syarah hadis no: 1989.


Hari Raya Aidiladha


Pada tarikh 10 Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidiladha yang merupakan hari kebesaran bagi umat Nabi Muhammad s.a.w Anas bin Malik r.a berkata: Nabi s.a.w pernah datang ke Madinah sedangkan penduduknya memiliki dua hari raya. Pada kedua-duanya mereka bermain-main (bergembira) di masa jahiliah. Lalu Baginda bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua-duanya bagi kamu semua dengan dua hari yang lebih baik, iaitu Hari Raya Aidiladha dan Aidilfitri.’ - Hadis riwayat al-Nasa’i, di dalam Sunan al-Nasa’i, hadis no: 959.


Walaupun di Malaysia sambutan Hari Raya Aidilfitri jauh lebih meriah berbanding Aidiladha, namun hakikatnya di sisi Allah s.w.t Aidiladha adalah lebih utama berbanding Aidilfitri. Sabda Rasulullah s.a.w: Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah s.w.t ialah Hari Raya Aidiladha, setelah itu ada hari al-Qurr (iaitu hari kedua Aidiladha yakni pada 11 Zulhijjah). – Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, no: 1502


Hari-Hari Tasyriq


Hari Tasyriq merupakan hari-hari yang jatuh pada tarikh 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ia di namakan Tasyriq kerana pada hari tersebut daging korban dibahagikan. Hari-hari Tasyriq ini merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t dan memiliki keutamaan. Firman-Nya: Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang. – al-Baqarah (2):203


Dalam Tafseer Ibn Kathir telah dibawa sebuah riwayat daripada Ibn ‘Abbas r.a yang berkata: Beberapa hari yang terbilang (dalam hadis di atas) adalah hari-hari Tasyriq. Dalam kitab tersebut Ibn Kathir r.h telah membawa sebuah riwayat daripada Nubayshah Al-Hudzali, beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Hari Tasyriq ialah hari untuk makan, minum dan berzikir. – Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 19797


Menerusi hadis ini dapat kita fahami dua perkara tentang Hari Tasyriq, iaitu:


Pertama:


Ia termasuk hari perayaan Aidiladha yang mana ia adalah hari untuk makan dan minum serta hari untuk bergembira. Oleh itu digalakkan untuk berkumpul bersama keluarga serta sahabat handai dengan menyediakan jamuan makan asalkan segala adab-adab yang dituntut oleh syarak dijaga serta tiada pembaziran. Justeru pada hari Tasyriq termasuk dalam hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ketika Abdullah bin Amru r.a bertemu dengan dengan ayahnya (‘Amru bin al-’Ash r.a), ‘Amru bin al-’Ash sedang makan. Ayahnya menjemput Abdullah bin Amru untuk makan bersama tetapi beliau menolak dengan alasan sedang berpuasa. Lalu Amru bin al-Ash berkata: Ini adalah hari-hari (iaitu hari Tasyrik) yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w untuk berpuasa dan menyuruh kita untuk menjadikannya (hari-hari) suci. – Diriwayatkan oleh Imam Imam Malik di dalam al-Muwatha’, hadis no: 137


Kedua:


Ia merupakan hari untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah terutamanya takbir dalam rangka memperbesarkan serta mengagungkan Allah s.w.t. Dalam Sahih al-Bukhari telah diriwayatkan: Ketika di Mina (pada hari-hari Tasyriq), Umar r.a mengumandangkan takbir di dalam khemahnya sehingga orang ramai yang berada di dalam masjid mendengarnya, maka mereka dan orang ramai yang sedang berada di pasar turut ikut mengumandangkan takbir sehingga kota Mina bergemuruh dengan takbir. Ibn Umar mengumandangkan takbir di Mina pada hari-hari itu (iaitu Tasyriq) setiap kali selesai melaksanakan solat, di tempat tidurnya, di khemah, di dalam masjid dan ketika dia sedang berjalan pada hari-hari itu. – Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bab Takbir Pada Hari-Hari Mina Dan Ketika Berangkat Menuju Arafah dalam Sahihnya


Allah s.w.t dengan sifat-Nya yang Maha Pemurah (al-Rahmah) lagi Maha Penyayang (al-Rahman) telah menetapkan sesetengah bulan itu memiliki keutamaan yang lebih berbanding bulan-bulan lain agar Dia dapat memberi ganjaran yang lebih kepada hamba-hamba-Nya pada kadar-kadar masa yang tertentu itu. Di antara bulan yang dianggap istimewa itu ialah Zulhijjah yang merupakan salah satu dari empat bulan-bulan haram penuh berkat.


Hikmah Air Zam-Zam Dan Adab Meminumnya

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ‘Air Zamzam itu diminum mengikut apa yang diniatkan atau dikehendaki.’ (Diriwayatkan dari Jabir, lbnu Abbas, lbnu Umar dan Muawiyah) Ahli-ahli ilmu telah meluaskan huraian mereka mengenai dengan hadis di atas. Al-Munawa Rahimahullah Ta’ala telah berkata: ‘Air Zam zam ialah penghulu segala air, paling mulia, paling berharga dan paling disukai. Allah Ta’ala telah memberi minum dan menolong putera kekasihnya, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim Alaihissalam dengan air Zamzam.

Maka begitulah pertolongan yang seperti itu juga boleh diperolehi oleh orang-orang yang selepas baginda, iaitu bagi sesiapa sahaja yang meminumnya dengan niat ikhlas, termasuk juga kita. Ramai para ulama telah meminumnya kerana sesuatu hajat, dan mereka itu berhasil memperolehinya.’

Disebut oleh pengarang kitab ‘al-’Aqdus Sameen, ‘bahawa Ahmad bin Abdillah Asy-Syarifee, seorang khadam di Tanah Haram Mekah telah meminum air Zamzam dengan niat dan tujuan untuk berubat daripada buta. Lalu (dengan izin Allah) beliau itu sembuh. Menurut pengarang kitab ini lagi, bahawa kejadian ini dikhabarkan sendiri olch gurunya, al-Fufti Abdul Rahman bin Abil Khair alFasi.

Berkata al-lmam an-Nawawi Rahimahullah sebagai mengulas hadis di atas: ‘Maknanya, barangsiapa yang mnum kerana sesuatu hajat, nescaya memperolehi hajatnya itu, Hal ini, telah dicuba oleh para ulama dan orang-orang saleh bagi segala hajat mereka, sama ada hajat akhirat mahupun hajat dunia, dan Alhamdulillah, semuanya telah memperolehinya.’ (Lihat Tahzibul Asma Wal~Lughat 3/139).

Al-‘Allamah lbnul Qayyim al-Jauziah Rahimahullah pula berkata: ‘Saya dan juga orang-orang lain sudahpun mencuba berubat dengan air Zamzam. Saya telah berubat dengannya dalam banyak penyakit, dan sembuh dengan izin Allah. Demikian juga saya sudah menyaksikan orang yang menggantikan makanan biasa dengan air Zamzam hampir setengah bulan atau lebih, tetapi tidak merasa lapar. Bahkan dia juga tawaf bersama orang ramai, mampu menggauli isterinya dan berpuasa.’

Menambah lagi al-’Allamah: ‘Telah berlaku kepada diri saya sewaktu di Mekah, saya jatuh sakit, dan pada masa itu benar-benar ketiadaan ubat dan doktor. Maka saya pun berubat sendiri dengan al-Fatihah. Saya ambil air Zamzam, dan saya bacakan di atasnya berulang kali, kemudian saya minum, lalu saya mendapati kesembuhan yang sempurna. Semenjak itu saya melakukannya atas banyak penyakit dan semuanya memberi sebesar-besar manfaat.’ (Lihat Zadul Ma’ad 4/718)

Berkata pula AI-Hakim: ‘Bahawa Abu Bakar Muhammad bin Jaafar telah bercerita tentang diri lbnu Khuzaimah(lbnu Khuzaimah ialah seorang ilmuan besar), katanya: ‘Saya telah mendengar orang bertanya kepada lbnu Khuzaimah: ‘Dari manakah tuan memperolehi ilmu? ‘ Menjawab lbnu Khuzaimah: ‘(Bukankah) Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallain pernah bersabda: ‘ Air Zamzam itu diminum mengikut apa yang diniatkan? ‘ (Lihat Sairul A’Iam anNubala 14/370).

AI-Jalal as-Suyuti juga turut menceritakan tentang dirinya, katanya: ‘Dengan memuji Allah Ta’ala, saya sudah musafir ke negeri-negeri Syam, Hijaz, Yaman, India dan Maghribi. Apabila saya menunaikan haji, saya telah minum air Zamzam bagi beberapa perkara yang berikut, antaranya:

 • Agar saya sampai (mahir) dalam ilmu fiqeh sehingga mencapai martabat Asy-Syeikh Sirajuddin al-Bulqini.
 • Dalam ilmu hadis sehingga saya mencapai mertabat al-Hafiz lbnu Hajar. Adapun semua ini saya sebuntukan demi mengingati nikmat Allah Ta’ala ke atas diri saya, bukannya untuk bermegah-megah. Kerana apalah yang ada untuk dimegahkan didunia ini, sedang saat kembali semakin dekat dan ubanpun mulai subur.’ (Lihat Husnul Muhadharah 1/215 dan 2/296).

Jika diperhatikan dengan sehalus-halusnya keterangan di atas, maka nyatalah yang amat mustahak itu ialah niat dan keimanan yang seikhlas-ikhlasnya untuk mengiringi perbuatan minum itu. Tidak memadai setakat minum semata-mata tanpa niat dan tanpa yakin terhadap iradat dan kudrat Allah yang menunaikan hajat kita. Kerana itu minum yang kosong daripada niat dan keyakinan mungkin sahaja tidak mendatangkan hasil, sesuai dengan maksud dan tujuan hadis yang disebutkan di atas.

Adab Meminumnya

Terdapat beberapa adab atau peraturan bagaimana meminum air Zamzam itu, antaranya: Daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, katanya: Seorang laki-laki telah datang menemui lbnu Abbas. Lalu bertanya lbnu Abbas: ‘Tuan datang dari mana?’ Lelaki itu menjawab: ‘Saya baru lepas minum air Zamzam’.

Tanya lbnu Abbas lagi: ‘Adakah tuan minum itu mengikut cara yang sepatutnya’?’ Lelaki itu tidak menjawab, sebaliknya bertanya pula kepada lbnu Abbas: ‘Bagaimanakah carariya wahai lbnu Abbas?’ Maka lbnu Abbas pun menjelaskan: ‘Apabila minum air Zamzam hendaklah menghadap kiblat, sebuntukan nama Allah (baca Bismillah) dan bernafas di luar bijana, kemudian baru teguk lagi, dan (sesudah selesai minum) ucapkan pujian kepada Allah (baca Alhamdulillah). Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda: ‘Perbezaan di antara kita dan orang ramai (kaum munafik) ialah bahawa mereka itu tidak suka meneguk (minum) air zamzam.’ (Hadis riwayat Addara Qutni dan lbnu Majah).

Daripada ‘Ikramah meriwayatkan, bahawa adalah lbnu Abbas Radhiallahu Anhuma apabila minum air Zamzam beliau berdoa (ertinya): ‘Ya Allah ya Tuhanku! Aku bermohon kepadaMu supaya dikurniakan ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan daripada segala penyakit.’ (Diriwayatkan oleh ad-Dara Qutni dan lbnu Majah).

Menurut riwayat, lbnu Abbas adalah terkenal seorang sababat yang sangat mendalam ilmunya, luas rezekinya dan tidak pernah sakit kecuali penyakit tua. Syeikh Jamaludin Muhammad Jarullah bin Muhammad Nuruddin dalam kitabnya ‘al-Jamiul Latif fi Fadhli Makkah’ dalam bab Adab minum air Zamzam berkata: ‘Berkata seorang ulama Rahimahullah, sesiapa yang hendak meminum air Zamzam, eloklah dia mengambil bekas yang berisi air Zamzam dengan mengadap kiblat, kemudian berkata: Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku daripada nabi-Mu s.a.w, bahawa baginda bersabda: Maka Ya Allah, aku meminum air Zamzam ini untuk... (sebutkan apa yang dikehendaki). Selepas itu diminum seteguk, kemudian bernafas di luar bijana itu, Dan begitulah dilakukan sebanyak tiga kali. Setiap kali meneguknya dibaca Basmalah dan setiap kali selesai dibaca Hamdalah.


Kehebatan Rejab Berbanding Ramadhan

Sebagai renungan, ahli hikmat pernah berkata: ‘Sesungguhnya Rejab adalah bulan memohon ampun daripada segala dosa dan Syaaban pula adalah memperbaiki hati daripada segala kecacatan. Ramadhan pula memberi penerangan hati. Sedangkan malam al-Qadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.’

Oleh hal yang demikian itu, amat wajarlah setiap Muslim menginsafi diri dan merebut ganjaran disediakan Allah agar dia dapat menempatkan diri dalam kalangan mukmin berjaya di dunia dan akhirat.

Amalan terbaik di dalam bulan Rejab ini ialah berpuasa. Maksud hadis Rasulullah s.a.w tentang kelebihan berpuasa di dalam bulan Rejab adalah seperti berikut:

 1. Puasa 1 hari - Seperti berpuasa 40 tahun dan mendapat keredaan Allah serta syurga tertinggi.
 2. Puasa 2 hari - mendapat kemuliaan besar daripada Allah dan dilipatgandakan pahalanya.
 3. Puasa 3 hari - dijauhkan dugaan dunia oleh Allah, dijadikan sebuah parit panjang yang menghalangnya ke neraka.
 4. Puasa 4 hari - diselamatkan daripada siksaan akhirat kelak serta fitnah Dajjal.
 5. Puasa 5 hari - aman daripada azab kubur.
 6. Puasa 6 hari - dibangkitkan dari kubur dengan muka bercahaya.
 7. Puasa 7 hari - Allah mengunci 7 pintu neraka Jahanam baginya.
 8. Puasa 8 hari - Allah membuka 8 pintu syurga baginya.
 9. Puasa 9 hari - keluar dari kuburnya lalu menyeru ‘Laailahaillallah’ dan tidak ditolak dia daripada memasuki syurga.
 10. Puasa 10 hari - Allah memperkenankan semua permintaan dan hajatnya, dijadikan hamparan perhentian di titian Siratulmustaqim setiap satu batu dan dijadikan dua sayap untuk terbang seperti kilat di titian Siratulmustaqim.
 11. Puasa 13 hari - Saidina Ali berkata bahawa fadilatnya seperti puasa 3,000 tahun.
 12. Puasa 14 hari - Saidina Ali berkata bahawa fadilatnya seperti puasa 10,000 tahun.
 13. Puasa 15 hari - Allah mengampunkan semua dosanya yang lalu di samping menggantikan amalan kejahatan dengan amalan kebaikan. Saidina Ali berkata bahawa fadilatnya seperti puasa 100,000 tahun.
 14. Puasa 16 hari - dapat melihat wajah Allah di dalam syurga dan orang pertama menziarahi Allah di dalam syurga.
 15. Puasa 19 hari - Dibina sebuah mahligai di hadapan mahligai Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Adam.
 16. Puasa 20 hari - Allah mengampunkan segala dosanya yang lalu, dan melakukan amalan baik dengan baki umurnya.
 17. Sesiapa yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab dan beribadat pada malamnya seperti dia berpuasa 3,000 tahun, diampunkan baginya 70 dosa besar setiap hari, ditunaikan 70 hajat ketika keluar nyawa dari jasadnya, 70 hajat ketika di dalam kuburnya, 70 hajat ketika terbang suhuf (ketika Al-Quran dinaikkan ke langit), 70 hajat ketika ditimbang amalannya di Mizan, dan 70 hajat ketika melalui titian Siratulmustaqim.
 18. Berpuasa pada 27 Rejab (Hari Israk dan Mikraj) seperti berpuasa 60 bulan pahalanya, jika disertai dengan sedekah seumpama puasa 1,000 tahun.
 19. Dapat meminum air sungai yang dinamakan Rejab yang mana airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada manisan, lebih dingin dari salji.
 20. Setiap umat Islam yang berpuasa pada bulan Rejab seperti mengerjakan ibadat seumur hidupnya. Tambahan bersedekah seperti beribadat seribu kali haji dan umrah. Dibina untuknya seribu mahligai dengan seribu bilik dan seribu bidadari, lebih cantik daripada matahari seribu kali.
 21. Sedekah pada bulan Rejab seumpama sedekah seribu dinar, dituliskan kepada tiap-tiap helai bulu romanya seribu kebajikan, diangkat seribu darjat dan dihapuskan seribu kejahatan serta dijauhkan daripada api neraka. Orang yang lemah daripada berpuasa pada bulan Rejab, hendaklah bersedekah setiap hari, sekurang-kurangnya sebuku roti.

Kelebihan Lain Bulan Rejab

 1. Di dalam bulan lain Allah membalas amalan hamba-Nya 10 kali, tetapi di dalam bulan Rejab Allah akan membalas amalan hamba-Nya 70 kali.
 2. Sesiapa meminta ampun (beristighfar) pada pagi dan petang 70 atau 100 kali di dalam bulan Rejab, diharamkan tubuhnya daripada api neraka.
 3. Rejab bulan Allah, Syaaban bulan Rasulullah s.a.w, Ramadhan bulan umat Rasulullah s.a.w.
 4. Rejab adalah bulan menabur benih, Syaaban bulan menyiram tanaman, manakala Ramadhan bulan menuai.
 5. Amalan di dalam bulan Rejab menyucikan badan, Syaaban menyucikan hati, manakala Ramadhan menyucikan roh.
 6. Rejab adalah bulan maghfirah (keampunan), Syaaban bulan syafaat, manakala Ramadhan bulan menggandakan kebajikan.
 7. Rejab adalah bulan taubat, Syaaban bulan muhibbah, manakala Ramadhan bulan dilimpahi pahala amalan yang banyak
 8. Pahala amalan baik di dalam bulan Rejab diganda 70 pahala, Syaaban diganda 700 pahala, dan Ramadhan diganda 1,000 pahala.

Beberapa Amalan Lain Yang Baik Dilakukan Dalam Bulan Rejab

 1. Menyucikan diri daripada dosa dengan bertaubat dan memohon ampun.
 2. Membersihkan hati yang lalai dan alpa melalui amalan istighfar dan zikir.
 3. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan solat.
 4. Memohon keselamatan dan kesejahteraan dengan berselawat dan berdoa kepada-Nya.
 5. Menginsafkan diri dengan membaca kisah teladan perjuangan Rasulullah s.a.w dan sirah Islam lain.

Keutaman Bulan Ramadhan Dan Beramal Dalamnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Bahawa sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Ketika datang bulan Ramadhan: Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan atas kamu untuk puasa, dalam bulan ini pintu Jannah dibuka, pintu Neraka ditutup, Syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilanya sama dengan seribu bulan, maka barangsiapa diharamkan kebaikannya (tidak beramal baik didalamnya), sungguh telah diharamkan (tidak mendapat kebaikan pada bulan lain seperti pada bulan ini). (Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Baihaqy - Hadits Shahih Ligwahairihi).

Diriwayatkan dari Urfujah, ia berkata: ‘Aku berada di tempat ‘Uqbah bin Furqad, maka masuklah ke tempat kami seorang dari Sahabat Nabi s.a.w ketika Utbah melihatnya ia merasa takut padanya, maka ia diam. Ia berkata: maka ia menerangkan tentang puasa Ramadhan ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda tentang bulan Ramadhan: Pada bulan Ramadhan ditutup seluruh pintu Neraka, dibuka seluruh pintu Jannah, dan dalam bulan ini Setan dibelenggu. Selanjutnya ia berkata: Dan dalam bulan ini ada malaikat yang selalu menyeru: Wahai orang yang selalu mencari/ beramal kebaikan bergembiralah anda, dan wahai orang-orang yang mencari/berbuat kejelekan berhentilah (dari perbuatan jahat). Seruan ini terus didengungkan sampai akhir bulan Ramadhan. (Riwayat Ahmad dan Nasai)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi s.a.w telah bersabda:’ Shalat Lima waktu, Shalat Jum’at sampai Shalat Jum’at berikutnya, puasa Ramadhan sampai puasa Ramadhan berikutnya, adalah menutup dosa-dosa (kecil) yang diperbuat di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi. (Hadis riwayat Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahawa sesungguhnya Nabi s.a.w telah bersabda: puasa dan Qur’an itu memintakan syafa’at seseorang hamba di hari Kiamat nanti. puasa berkata: Wahai Rabbku,aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka berilah aku hak untuk memintakan syafa’at baginya. Dan berkata pula AL-Qur’an: Wahai Rabbku aku telah mencegah dia tidur di malam hari (karena membacaku), maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Maka keduanya diberi hak untuk memmintakan syafaat. (Hadis riwayat Ahmad, Hadits Hasan).

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa’ad: Sesungguhnya Nabi s.a.w telah bersabda: bahawa sesungguhnya bagi Jannah itu ada sebuah pintu yang disebut ‘Rayyaan’. Pada hari kiamat dikatakan: Dimana orang yang puasa? (untuk masuk Jannah melalui pintu itu), jika yang terakhir di antara mereka sudah memasuki pintu itu maka ditutuplah pintu itu.’ (hadis riwayat Bukhary Muslim).

Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Barangsiapa puasa Ramadhan karena beriman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang sekarang’ (hadis riwayat Bukhari Muslim).

Kesimpulan

Kesemua hadits di atas memberi pelajaran kepada kita, tentang keutamaan bulan Ramadhan dan keutamaan beramal di dalamnya, di antaranya:

 1. Bulan yang penuh Barakah.
 2. Pada bulan ini pintu Jannah dibuka dan pintu neraka ditutup.
 3. Pada bulan ini Setan-Setan dibelenggu.
 4. Dalam bulan ini ada satu malam yang keutamaan beramal didalamnya lebih baik daripada beramal seribu bulan pada bulan lain, yakni malam Lailatul Qadr.
 5. Pada bulan ini setiap hari ada malaikat yang menyeru menasehati siapa yang berbuat baik agar bergembira dan yang berbuat ma’shiyat agar menahan diri. (dalil 1 & 2).

Keutamaan beramal pada bulan Ramadhan antara lain:

 1. Amal itu dapat menutup dosa-dosa kecil antara setelah Ramadhan yang lewat sampai dengan Ramadhan berikutnya
 2. Menjadikan bulan Ramadhan memintakan syafaa’t.
 3. Khusus bagi yang puasa disediakan pintu khusus yang bernama Rayyaan untuk memasuki Jannah. (dalil 3, 4, 5 dan 6).


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA